DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 10 SEPTEMBER 2021

VÄDER

Gnistrande stjärnklar och VARM natt … +17,0°C noterades klockan 02-04 … med god sikt. Luftfuktigheten 90-95%, som tidigare dagar. Lufttrycket 1013 sedan i går. Sikten 10 km hela dagen och himlen blå, dock ställvis och lätt överskyat under em. Avtagande vid under em och tumlarväder – tre djur sågs.

Mulnande till kvällen och 2 mm regn mellan kl. 21-23.

 

Min temp: +15,7°C kl. 07. Max temp: +21,4°C kl. 13.

Nederbörd: 2 mm

 

02:00: SO 3 m/s, byvind 4 m/s, +17°C, vattenståndet +-0 cm.

08:00: O 4 m/s, byvind 5 m/s, +16°C, vattenstånd +3 cm.

14:00: S 6 m/s, byvind 7 m/s, +20°C, vattenstånd -2 cm.

20:00: S 3 m/s, byvind 4 m/s, +18°C, vattenstånd +6 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 06:35 och ner 19:43.

 

PERSONAL

Göran Andersson, Annelotta Rolfsdotter Carlsson, Eva Åkesson, Marianne Ohlander och Johan Ander.

 

VERKSAMHET

22 nät 05:30-07:00 och 25 nät 07:00-11:00 Totalt 133 nättimmar.

22 burar i Kausan 05:00-19:30 samt tre burar vid Stora bryggan kl. 05:00-19:30.

Totalt 362 vadarburstimmar.

 

OBSERVATIONER

MYRSPOV: Alla fyra ”myrorna” födosöker sedan eftermiddagen i Kausan.

KUSTSNÄPPA: En 1K kvar sedan ett par dagar.

BRUN KÄRRHÖK: En 1K-hök sträckte ut mot SSV klockan 08:32 via Hamnudden.

SPARVHÖK: Tre sträckande och en rastande/födosökande.

TORNFALK: En sträckande 3K+ och en ung rastande.

STENFALK: En flög västerut på låg höjd över havet. Danmark nästa.

HUSSVALA: våra två hemmasvalor lämnade oss troligen tidigt i morse. De var borta hela eftermiddagen i går, 9 september, men kom tillbaka någon timme före solnedgången. Kanske de övernattade i boet längst till vänster eller så var det ett snabbt ”Hej då! Vi ses!”

BERGFINK: några få individer hördes under morgonen. En blev ringmärkt.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

13 individer av 9 arter:
större strandpipare 1, lövsångare 1, törnsångare 1, kungsfågel 2, rödhake 4, järnsparv 1, sädesärla 1, ängspiplärka 1 och bergfink 1.

Antalet ringmärkta fåglar i september uppgår till 189 och i år till 5836 av 88 arter.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Korttidskontroller: skärpiplärka 1.

 

UPPDRAGSARBETE

Tömning och städning av gästtoaletten samt komplettering av förbrukningsmaterial (1 tim)

Johan rengjorde filtren till avsaltningsanläggningen (1 tim).

 

ÖVRIGT

* Storstädning av ringmärkarlabbet och stationens alla utrymmen. Fönsterputsning på NV-sidan.

 

* Även Stefan och Jum var ute över dagen i det fina vädret och städade sina lokaler.

 

* Fyra tumlare sågs tumla mot NV norr om Nidingen vid 17:30-tiden.

 

* 12 båtar och minst 30 besökare.

 

* Sjöfartsverkets stora kranbåt – med låååång kranarm – servade Hallands Svartskär under hela dagen. De lyfte av lanterninens tak bl.a.

 

 

VID DATORN

Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 9 SEPTEMBER 2021

VÄDER

Stjärnklar och VARM natt … +17,3 noterades klockan 02 … med tillfälligt god sikt, eftersom det redan i gryningen disade till sig med bara 5 km sikt. Hela dagen låg luftfuktigheten på 90-93 procent trots gassande sol. Stefans väderstation visade +20,6°C i skuggan kl. 13:00.

Under sena em började vi se kusten igen.

Lufttrycket började äntligen närma sig normalt under efternatten – det låg på 1015 hPa – och framåt em var det normalt, 1013 hPa.

 

Min temp: +16,9°C kl. 03. Max temp: +19,7°C kl. 15.

Nederbörd:

 

02:00: SV 5 m/s, byvind 7 m/s, +17°C, vattenståndet -4 cm.

08:00: SV 5 m/s, byvind 6 m/s, +18°C, vattenstånd +6 cm.

14:00: SSO 4 m/s, byvind 5 m/s, +20°C, vattenstånd +-0 cm.

20:00: SO 4 m/s, byvind 5 m/s, +18°C, vattenstånd +9 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 06:33 och ner 19:45.

 

PERSONAL

Göran Andersson, Annelotta Rolfsdotter Carlsson, Eva Åkesson, Marianne Ohlander och Johan Ander.

 

VERKSAMHET

25 nät 05:30-12:30. Totalt 175 nättimmar.

21 burar i Kausan 05:00-12:00 och 22 burar 16:30-20:30 samt fyra burar vid Stora bryggan kl. 05:00-12:00 och tre burar 16:30-20:30.

Totalt 275 vadarburstimmar.

 

OBSERVATIONER

MYRSPOV: två 1K-myror i Kausan och två dito på Playan, som tidigare.

KUSTSNÄPPA: en 1K kvar sen igår i Kausan med närområde.

TRETÅIG MÅS: en 3K+ målmedvetet och snabbt mot SV klockan 10:20-10:22.

SILLTRUT: en av de kvardröjande ungfåglarna, som mestadels går omkring i fyrbyn och söker mat, sågs äta björnbär i dag!

SPARVHÖK: minst fem sträckande på måttlig höjd över ön mot SV. En av dem jagade en stund.

PILGRIMSFALK: ett ex rastade en stund på Ostudden 10:29-10:35 och drog sig sen troligen in till kusten igen.

GRANSÅNGARE: Höstens första, om vi bortser från ett ex i slutet av juli.

HUSSVALA: våra två hemmasvalor fick sällskap av två hussvalor till samt några ladusvalor under fm och plötsligt, under em, var det tyst och stilla … alla svalorna var borta! Men till kvällen kom öns duo hem igen, kanske från födosök inne över land?

ÄNGSPIPLÄRKA: ett visst inflöde och några på sträck under morgonen.

JÄRNSPARV: gårdagens ”höstförsta” individ fick i dag sällskap av minst tio ex.

BERGFINK: några individer uppehöll sig på ön under morgonen. En hona ringmärktes och en hanne satt på östra fyrens balkongräcke och sjöng.

GRÖNSISKA: ett ex hördes flyga över fyrplatsen vid några tillfällen.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

31 individer av 13 arter:
större strandpipare 2, kärrsnäppa 1, lövsångare 3, gransångare 1, trädgårdssångare 1, grå flugsnappare 1, rödhake 1, rödstjärt 2, järnsparv 7, sädesärla 6, trädpiplärka 1, skärpiplärka 4 och bergfink 1.

Antalet ringmärkta fåglar i september uppgår till 176 och i år till 5823 av 88 arter.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Korttidskontroller: kärrsnäppa 1, lövsångare 1 och koltrast 1,

 

UPPDRAGSARBETE

 

ÖVRIGT

* Vid omslag i vädret brukar det ske genomslag i fågelvärlden, visavi flyttning, rastning och ringmärkning. Nu har det varit åtminstone ett par veckor stabilt väder och endast liten aktivitet på flyttfåglarna. Kanske det långsamt fallande lufttrycket ger en vink om att ”bättre tider stundar”?

 

* Sång av bergfink och lövsångare hördes i dag. Den förstnämnde valde östra gamla fyrens balkongräcke som sångplats!

 

* Per Bengtsson är här ett dygn och arbetar med fyren. Han bor i Bagarstugan. Dessutom kom ”fyrservicebåten” ut med tre man för den årliga översynen. Först servades fyren Lilleland, sedan Nidingens fyr, invigd 1946.

 

 

VID DATORN

Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 8 SEPTEMBER 2021

VÄDER

Mulen och mild natt, +17! Disigt med lite drygt 5 km sikt. Lufttrycket har fallit fyra enheter sedan igår till 1019 hPa i gryningen. Under fm lättande till 10 km sikt men i samband med uppklarnande till blå himmel från lunchtid, blev det soldisigt och bara 5 km sikt igen. Lufttrycket 1018 hPa under em, alltså ganska stabilt högtryck.

 

Min temp: +16,7°C kl. 03. Max temp: +19,1°C kl. 14.

Nederbörd:

 

02:00: VSV 5 m/s, byvind 8 m/s, +17°C, vattenståndet -3 cm.

08:00: SV 5 m/s, byvind 8 m/s, +17°C, vattenstånd +12 cm.

14:00: SV 6 m/s, byvind 6 m/s, +19°C, vattenstånd +-0 cm.

20:00: SV 6 m/s, byvind 7 m/s, +18°C, vattenstånd +10 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 06:31 och ner 19:48.

 

PERSONAL

Göran Andersson, Annelotta Rolfsdotter Carlsson, Eva Åkesson, Marianne Ohlander och Johan Ander.

 

VERKSAMHET

19 nät 05:30-08:00, 20 nät 08:00-10:30 och 23 nät 10:30-13:00. Totalt 155 nättimmar.

21 burar i Kausan 05:00-19:00 samt fyra burar vid Stora bryggan kl. 05:00-19:00 .

Totalt 350 vadarburstimmar.

 

OBSERVATIONER:

MYRSPOV: två 1K-myror i Kausan och två dito på Playan, som tidigare.

KUSTSNÄPPA: en 1K-snäppa hela dagen i Kausan.

STENFALK: en hanne, troligen en äldre individ, har jagat i dag.

HUSSVALA: Fortfarande är våra två hemmasvalor kvar.

ÄNGSPIPLÄRKA: tre rastande.

ROSENFINK: en ung individ hittades i nät 6B kl 06:35. Faktiskt första fyndet på Nidingen 2021. Sedan tidigare finns sju fynd gjorda under september. Senaste fynd på året är 19-23 september 2014.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

24 individer av 8 arter:
lövsångare 9, törnsångare 1, rödhake 2, rödstjärt 5, stenskvätta 1, trädpiplärka 1, skärpiplärka 4 och ROSENFINK 1.

Rosenfink var ny märkart för året.

Antalet ringmärkta fåglar i september uppgår till 145 och i år till 5792 av 88 arter.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Korttidskontroll: kärrsnäppa 1.

 

 

UPPDRAGSARBETE

 

ÖVRIGT

* Nät 5E lagades när det ljusnat. Översta vådtråden gick av vid nätuppsättningen kl. 05:30.

* Nät 12B, Kruthusets östra nät, visade sig ha stora brister när vi skulle använda det ffg. Det fick bytas ut.

 

* Stefan och Jum var ute ett par timmar mitt på dagen med en grupp, som tagit en längre paus från sin konferens i land.

 

* En av de rastande lövsångarna sjöng en strof på fm. Dubbelt känslosamt att få höra den vemodiga visan en mulen och disig höstdag ute på en ö i Kattegatt.

 

* Sjöfartsverkets fartyg Scandica ankrade upp en stund vid Klockfotsbojen och utförde servicearbete.

 

 

VID DATORN

Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 7 SEPTEMBER 2021

VÄDER

Stjärnklar, ljummen natt med god sikt, högtryck 1023 hPa och SV vind. Under efternatten en del lätta moln som blev fler och större i gryningen. Sikten 10-15 km under morgonen, förbättring under fm. Tillfälligt mulet ett par timmar under em, och lite disigare.

 

Min temp: +14,7°C kl. 02-03. Max temp: +18,7°C kl. 15.

Nederbörd:

 

02:00: VNV 3 m/s, byvind 4 m/s, +15°C, vattenståndet -4 cm.

08:00: V 5 m/s, byvind 7 m/s, +16°C, vattenstånd +9 cm.

14:00: SV 5 m/s, byvind 7 m/s, +18°C, vattenstånd -1 cm.

20:00: SV 6 m/s, byvind 7 m/s, +17°C, vattenstånd +10 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 06:29 och ner 19:51.

 

PERSONAL

Göran Andersson, Annelotta Rolfsdotter Carlsson, Eva Åkesson, Marianne Ohlander och Johan Ander.

 

VERKSAMHET

22 nät 05:30-10:30 och 14 nät 10:30-12:00. Totalt 131 nättimmar.

21 burar i Kausan 05:00-11:30 och16:00-21:00 samt fyra burar vid Stora bryggan kl. 05:00-11:30 och 16:00-21:00.

Totalt 281 vadarburstimmar.

 

OBSERVATIONER

SVÄRTA: fem äldre individer sträckte västerut kl. 08:10 strax norr om Nidingen.

MYRSPOV: två 1K-myror i Kausan och två dito på Playan, som tidigare.

AFTONFALK, osäker artbestämning: en tillsynes helmörk och ganska långstjärtad falk – en god aftonfalkkandidat – sträckte med stadig, lugn flykt österut längs Playan 16:20 och fortsatte in mot kusten söder om Ostudden. Johan såg den i ett lite tidigare skede på håll, men hans walkietalkie hade laddat ur och han kunde inte förvarna Göran och Annelotta, som gick på udden i höjd med Prästens grav. De upptäckte den, helt nära i ögonvrån, noterade genast den helmörka ovansidan, men fick som bäst bara se den snett bakifrån.

HUSSVALA: Fortfarande våra två svalor kvar.

ÄNGSPIPLÄRKA: 1 ex i Kausan efter lunch och minst 2 ex halvvägs ut på Ostudden under em. Senast arten sågs i år på Nidingen, var 17 maj, då en individ noterades.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

17 individer av 8 arter:
större strandpipare 1, kärrsnäppa 1,lövsångare 4, grå flugsnappare 1, rödhake 1, rödstjärt 3, stenskvätta 1 och skärpiplärka 5.

Antalet ringmärkta fåglar i september uppgår till 121 och i år till 5768 av 87 arter.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Korttidskontroller: myrspov 1, ärtsångare 1, koltrast 1 och skärpiplärka 1.

 

UPPDRAGSARBETE

 

ÖVRIGT

* Per Bengtsson kom ut i dag för att jobba med den ”nya” fyren från 1946. Han gjorde också en översyn och backspolade avsaltningsanläggningen. Stort tack!

 

* Eva bjöd på sin högklassiska kladdkaka med Marabou schweizernöt i … och vispgrädde ovanpå … till eftermiddagskaffet! Stön!

 

 

VID DATORN

Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 6 SEPTEMBER 2021

VÄDER

Stjärnklar, ljummen natt med god sikt, högtryck 1026 hPa och sydlig vind. I gryningen en del tunna moln, som tätnade under morgonen till en halvmulen och ganska sval dag … jämfört med tidigare dagar. Något fallande lufttryck till 1024 hPa till em/kv men fortfarande envist högtryck.

 

Min temp: +14,9°C kl. 07. Max temp: +16,7°C kl. 15-17.

Nederbörd:

 

02:00: SSV 6 m/s, byvind 7 m/s, +16°C, vattenståndet -10 cm.

08:00: SO 5 m/s, byvind 6 m/s, +15°C, vattenstånd +4 cm.

14:00: SSO 5 m/s, byvind 6 m/s, +16°C, vattenstånd -4 cm.

20:00: SV 3 m/s, byvind 4 m/s, +16°C, vattenstånd +6 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 06:26 och ner 19:54.

 

PERSONAL

Göran Andersson, Annelotta Rolfsdotter Carlsson, Eva Åkesson, Marianne Ohlander och Johan Ander.

 

VERKSAMHET

22 nät 05:30-10:30. Totalt 110 nättimmar.

21 burar i Kausan 05:00-21:00 samt fyra burar vid Stora bryggan kl. 05:00-21:00.

Totalt 400 vadarburstimmar.

 

OBSERVATIONER

BLÄSAND: en rastande hanne i eklipsdräkt tillsammans med tre gräsänder vid Nordstranden.

VATTENRALL: en årsunge i juvenil, svart dundräkt sprang över Torget mitt på dagen.

MYRSPOV: två 1K-myror i Kausan.

HAVSSULA: en 4K-sula sträckte söderut kl. 07:50.

HUSSVALA: Fortfarande de två individerna kvar.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

27 individer av 5 arter:
större strandpipare 3, roskarl 4, silltrut 1, lövsångare 6 och skärpiplärka 13.

Antalet ringmärkta fåglar i september uppgår till 104 och i år till 5751 av 87 arter.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Korttidskontroller: kärrsnäppa 4, roskarl 1, lövsångare 1, trädgårdssångare 1, ärtsångare 1, törnsångare 1 (ökat 2,5 g sedan märkningen på morgonen 2.9 ) och skärpiplärka 1.

 

UPPDRAGSARBETE

Gästtoaletten: tömde tunnan, löste hjälpligt ett stopp i handfatets avlopp samt städade lite snabbt (0,5 tim).

 

ÖVRIGT

* De svårast åtkomliga, nästan oåtkomliga fönsternischerna med årets kvarlämnade tretåmåsbon, fixade Johan Ander, tack vare sin längd och räckvidd. Vi döpte honom, direkt efter den strålande insatsen, till Johan Rese!

Han trimmade dessutom stigar och gångar väster om fyrplatsen under dagen.

 

* Det uttjänta och svårlagade nätet 1B, alltså det mellersta vid Grindoxeln, byttes ut mot ett ”mycket bättre begagnat”.

 

* En övernattande båt med två personer for iväg under fm. Vid lunchtid en mindre båt med två besökare på kort visit.

 

 

VID DATORN

Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 5 SEPTEMBER 2021

VÄDER

Stjärnklar natt med god sikt, högtryck 1026 hPa och ostlig vind. Lätt molnighet och soligt under morgon och fm. Strax efter klockan 10 dog SO-vinden ut en kort stund och sedan började det blåsa från SV och senare vred vinden till V. Lite moln drog förbi mitt på dagen, sen åter klarblå himmel.

 

Min temp: +13,1°C kl. 01. Max temp: +18,4°C kl. 13.

Nederbörd:

 

02:00: ONO 4 m/s, byvind 6 m/s, +13°C, vattenståndet -8 cm.

08:00: OSO 4 m/s, byvind 5 m/s, +14°C, vattenstånd +6 cm.

14:00: SV 5 m/s, byvind 6 m/s, +18°C, vattenstånd -9 cm.

20:00: SV 5 m/s, byvind 6 m/s, +16°C, vattenstånd -4 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 06:24 och ner 19:56.

 

PERSONAL

Göran Andersson, Annelotta Rolfsdotter Carlsson, Eva Åkesson, Marianne Ohlander och Johan Ander.

 

VERKSAMHET

20 nät 05:30-06:30, 22 nät 06:30-10:00 och 19 nät 10:00-11:00.

Totalt 116 nättimmar.

Sex vadarburar i Kausan kl. 05:00-11:00, 14 burar 11:00- 16:00 och 21 burar 16:00-21:00 samt fyra burar vid Stora bryggan kl. 08:00-21:00. Totalt 263 vadarburstimmar.

 

OBSERVATIONER

MYRSPOV: troligen samma kvartett unga myrspovar var kvar i dag. Sågs två och två, bl.a. på Playan och i Kausahamnen.

FISKGJUSE: klockan 11:13-11:16 längs Nordstranden, cirklande ut över Västudden och Kattegatt.

BRUN KÄRRHÖK: klockan 07:28 en 1K mot söder och, troligen samma individ, i retur 08:40.

STENFALK: en obs under morgonen av ett ex.

TORNFALK: ett ex som troligen var på sträck söderut.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

20 individer av 8 arter:
myrspov 1, roskarl 2, kärrsnäppa 8, trädgårdssångare 1, ärtsångare 1, rödhake 2, rödstjärt 1 och skärpiplärka 4.

Antalet ringmärkta fåglar i september uppgår till 77 och i år till 5724 av 87 arter.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Korttidskontroller: En av våra egna kärrsnäppor märkt 17 augusti och en skärpiplärka 2 september.

 

UPPDRAGSARBETE

Städning och tillsyn av gästtoaletten nere vid hamnen, morgon och em (2 x 0,25 tim).

 

ÖVRIGT

* Anders Magnusson med vänner tog i land med en fin makrillfångst. Som den ängel han är och med tanke på oss landkrabbor, rensade och fixade Anders snabbt fram tio prima och pinfärska makrillfiléer till stationspersonalen … två läckerbitar var. Varmt tack till Anders med vänner!

 

* Två guidningar i dag, varav en med ringmärkning för sex barn och ungdomar med föräldrar. De fick bekanta sig med roskarl, kärrsnäppa och myrspov samt kolla hur ringarna ser ut och lära sig mer om vadarfåglarnas fantastiska färder. Förutom Stefans gäster besöktes ön av minst 55 personer.

 

* Ett par kanotister hade hängt upp sina blöta kläder på tork över de fyra vadarburarna vi hade i fångst intill Stora bryggan!  😀

 

VID DATORN

Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 4 SEPTEMBER 2021

VÄDER

Lätt mulen natt med ostlig vind och stigande lufttryck (1019 hPa). Nattvinden hade fört med sig lite kyligare luft från fastlandet. Det kändes nästan krispigt 03:30 ute på gårdstunet jämfört med tidigare nätter! Uppklarnande under fm och sedan ännu en fin sommardag med högt lufttryck … 1023 hPa.

”Tumlarväder”, i en timme, rådde under sena eftermiddagen med stråk av bleke över havet.

Vilken sommarkväll!

 

Min temp: +13,3°C kl. 07. Max temp: +19,8°C kl. 14.

Nederbörd:

 

02:00: ONO 4 m/s, byvind 6 m/s, +14°C, vattenståndet -4 cm.

08:00: ONO 4 m/s, byvind 5 m/s, +14°C, vattenstånd +3 cm.

14:00: ONO 4 m/s, byvind 5 m/s, +20°C, vattenstånd -10 cm.

20:00: NO 5 m/s, byvind 6 m/s, +16°C, vattenstånd -8 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 06:22 och ner 19:59.

 

PERSONAL

Personalen Göran Andersson och Annelotta Rolfsdotter Carlsson utökades i dag vid lunchtid med Eva Åkesson, Marianna Ohlander och Johan Ander. Transporten sköttes av Lars Hellberg med stationens båt. Med iland åkte Erland Berg efter en veckas arbete på stationen.

 

VERKSAMHET

17 nät 05:30-06:30, 20 nät 06:30-07:00, 22 nät 07:00-08:30 och 19 nät 08:30-10:30.

Totalt 98 nättimmar.

 

OBSERVATIONER

SMÅSKRAKE: fem ex flygande österut längs Nordstranden på morgonen och en timme senare ett ex sträckande söderut utanför Västudden. Senast arten sågs på ön var 29 juli.

MYRSPOV: Minst fyra unga myrspovar på ön idag.

DRILLSNÄPPA: ett ex började plötsligt spela/locka oroligt rakt ovanför vårt gårdstun på f.m. Det berodde troligen på en stenfalks uppdykande. Intressant!

STENFALK: Två individer sågs förfölja varandra över Nordstranden och sen utåt Ostudden kl. 12:45. Före och efter förekom ströobsar av ett ex i taget.

BERGFINK: Kallfronten från norr, öster om oss, har tydligen med sig norrlandsfåglar. Tre bergfinkar rastade i gryningen, men försvann strax. Under sträcket norrut i våras, sågs de sista bergfinkarna på Nidingen den 3 maj.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

11 individer av 4 arter:
lövsångare 4, rödhake 3, rödstjärt 3 och trädpiplärka 1.

Antalet ringmärkta fåglar i september uppgår till 57 och i år till 5704 av 87 arter.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Egna korttidskontroller: en rödhake.

 

UPPDRAGSARBETE

Tömning av gästtoaletten och snabbstädning (0,5 tim). Det är mycket folk på ön!

 

ÖVRIGT:

 

* Reparation av nät 13B, vars översta tråd gått av.

 

* Med förmiddagens transport följde även Kjell Andersson och Jerry Pettersson från Studiefrämjandet i Halland (Varberg resp. Halmstad), för att informera sig om verksamheten härute. Två fågelskådare från Varnhem var också med ut i fågelstationens båt Stuff för en tvåtimmarsexkursion på ön.

 

* Det fina vädret betydde att många båtar lade till vid Storbryggan – som mest åtta samtidigt – och minst 45 personer besökte ön. Även enstaka båtar vid Lillbryggan, precis som i går.

 

* En familj på fyra personer bor i Nidingens Vänners rum till i morgon söndag.

 

* Minst fem tumlare tumlade mot väster norr om ön 16:25-16:40.

 

* En båt med fritidsfiskare tog iland med en fin fångst makrillar och rökte dessa i Nidingens murade rök. Fågelstationen fick ”rökande färsk” makrill till middagens entrérätt!

Stefans gäster, ”70-årsgänget”, gav oss en stor skål ris-, skink- och ostsallad!

 

 

VID DATORN

Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 3 SEPTEMBER 2021

VÄDER

Stjärnklar och varm (!) natt, sikten 10-15 km. Ganska snabbt omslag från frisk V till måttlig N vid 04-tiden. Lufttrycket fallande sedan i går vid lunchtid; under efternatten 1016 hPa och i samband med det ett tillfälligt stigande vattenstånd med 15 cm. I gryningen tidvis molnigt, därefter mest klarblå himmel.

Från klockan 08:30 avtagande vind till havbleke under en timme kring 10-tiden. En fantastiskt fin sommardag. Kortbyxväder.

 

Min temp: +16,1°C kl. 00. Max temp: +19,3°C kl. 14.

Nederbörd:

 

02:00: VNV 8 m/s, byvind 11 m/s, +17°C, vattenståndet +13 cm.

08:00: N 4 m/s, byvind 6 m/s, +16°C, vattenstånd +2 cm.

14:00: NV 5 m/s, byvind 6 m/s, +19°C, vattenstånd -5 cm.

20:00: NO 4 m/s, byvind 8 m/s, +18°C, vattenstånd -1 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 06:20 och ner 20:02.

 

PERSONAL

Göran Andersson, Annelotta Rolfsdotter Carlsson och Erland Berg.

 

VERKSAMHET

19 nät 05:15-06:15 och 22 nät 06:15-10:15. Totalt 107 nättimmar.

 

OBSERVATIONER

LJUNGPIPARE: ett ex på Ostudden under em.

MYRSPOV: De tre stationära, unga myrspovarna kvar på Playan.

HAVSSULA: en 2K-sula mot S kl. 09:23 utanför Västudden.

STENFALK: En ung individ jagade under fm på ön.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

5 individer av 3 arter:
kungsfågel 2, rödhake 1 och rödstjärt 2.

Antalet ringmärkta fåglar i september uppgår till 46 och i år till 5693 av 87 arter.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Egna korttidskontroller: en ärtsångare.

 

UPPDRAGSARBETE

* Gästtoaletten tömdes, städades och golvet skurades med såpa. Fyllde på med toapapper, Torky och handsprit (1 tim).

* Gräsklippning av fyrplatsens ytor, trimning runt de gamla fyrarnas fundament samt ett par av trädgårdsgångarna (3 tim).

 

ÖVRIGT

* Storstädning av fågelstationen och ringmärkarlabbet samt gräsklippning i några nätgator.

 

* Stefan och Jum kom ut sent på em med ett större sällskap, som ska stanna till söndag och fira av en 70-åring. Vi satte tillfälligt upp vårt långa, festliga flaggspel i hamnen, jubilaren till ära.

 

* Härmed meddelas att Erland badat i det salta Västerhavet från Storbryggan varje dag. Vi andra har i dag valt en liten dos tempererat sötvatten för att bli presentabla …

 

* En sorgmantel (Nymphalis antiopia) sedd i dag.

 

* Fyra båtar med 12 personer vid lunchtid och under em. En motorbåt tog sig in till Lillbryggan och låg där i lä hela em. Besättningen verkade ha koll på alla släckta fyrar och grynnor.

 

 

VID DATORN

Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 2 SEPTEMBER 2021

VÄDER

Stjärnklar och ljummen natt, mycket god sikt, lufttrycket högt … 1026 hPa . Lite mer moln i gryningen.

Havbleke, stiltje, klockan 08:30-10:30. Cirrusmoln drog upp och förbi, som en förvarning inför lördagens kallfront. Strax före lunch började det blåsa från sydväst och det fortsatte hela dagen ut.

Min temp: +14,2°C kl. 06. Max temp: +19,4°C kl. 13.

Nederbörd:

 

02:00: NNO 3 m/s, byvind 7 m/s, +15°C, vattenståndet +2 cm.

08:00: NV 1 m/s, byvind 2 m/s, +14°C, vattenstånd -8 cm.

14:00: SV 4 m/s, byvind 6 m/s, +19°C, vattenstånd +2 cm.

20:00: SV 3 m/s, byvind 4 m/s, +17°C, vattenstånd -1 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 06:18 och ner 20:04.

 

PERSONAL

Göran Andersson, Annelotta Rolfsdotter Carlsson och Erland Berg.

 

VERKSAMHET

20 nät 05:15-07:15 och 22 nät 07:15-11:15. Totalt 106 nättimmar.

6 vadarburar på Playan 05:00-13:00. Totalt 48 burtimmar.

 

OBSERVATIONER

VATTENRALL: En mycket ung, ej flygg individ (modell svart dununge) sågs springa fram till … och in under Strandoxeln.

MYRSPOV: De tre stationära, unga myrspovarna kvar på Playan.

STENFALK: En ung, trolig hanne satt länge på en sten på Västudden under fm. Hela tiden varnade den större strandpiparen; den som har en sen kläckt unge.

TORDMULE: Ett ex vilade och tvättade sig norr om Nidingen när havet låg platt lugnt under fm.

TOBISGRISSLA: Tre olika individer, samtliga unga, sågs rasta under fm.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

19 individer av 8 arter:
MYRSPOV 1, lövsångare 5, törnsångare 1, kungsfågel 4, rödhake 4, rödstjärt 2, stenskvätta 1 och skärpiplärka 1.

Antalet ringmärkta fåglar i september uppgår till 41 och i år till 5688 av 87 arter.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Egna korttidskontroller: en ärt- och en trädgårdssångare. Två unga skärpiplärkor från stationens egna märkningar 8 resp. 17 augusti, kollades också.

 

UPPDRAGSARBETE

Fyrarnas fönsternischer sanerades från de tretåiga måsarnas bon (1,0 tim).

 

ÖVRIGT

* PLAYAN: vår arbetsinsats igår em, att ”hyvla av” en 20 kvm uttorkad alg- och tångbädd och frilägga föda åt vadare (läs: tre myrspovar), gav resultat i dag. Vi fångade årets fjärde myrspov!

* TRETÅMÅSARNAS BORESTER skrapades bort från sex av de åtta fönsternischerna i de gamla fyrarna. De två svåråtkomliga nischerna rensas så snart vi har en säker arbetsmiljö. Nu kan sol och vind torka upp ”fönsterbrädorna” efter häckningen och de näringsrika bobalarna ska användas till potatislandet.

* TUMLARE: i det vanliga stråket mellan Nidingen och kusten/Malön sågs minst sju individer tumla mot SO … 07:23 (1), 07:47 (minst 3) och 10:46 (minst 3). Söder om Nidingen sågs minst två simma mot NV 09:50.

* KNUBBSÄL: Klockan 09:15 ca 40 individer från Klockfotsrevet via södra sidan till Ostudden. Ett dussin av dessa knubbisar låg på, för oss i alla fall, nya viloplatser.

* BESÖKARE: fyra privatbåtar med en, tre, tre resp. fyra = 11 besökare

 

 

VID DATORN

Göran Andersson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 1 SEPTEMBER 2021

VÄDER

Stjärnklar och oväntat varm natt, mycket god sikt, lufttrycket högt … 1024 hPa … steg tillfälligt till 1026 men föll igen under em och kväll till 1023 hPa. Klockan 08:30-12:30 var vinden 2 m/s NNO-NNV.  Lätt, nästan heltäckande molnighet från tidig em men uppklarnande kväll.

Min temp: +14,7°C kl. 07. Max temp: +19,2°C kl. 15.

Nederbörd:

 

02:00: N 3 m/s, byvind 4 m/s, +17°C, vattenståndet +15 cm.

08:00: NO 3 m/s, byvind 5 m/s, +15°C, vattenstånd +-0 cm.

14:00: NV 4 m/s, byvind 5 m/s, +18°C, vattenstånd +8 cm.

20:00: NV 3 m/s, byvind 4 m/s, +17°C, vattenstånd -15 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 06:16 och ner 20:07.

 

PERSONAL

Göran Andersson, Annelotta Rolfsdotter Carlsson och Erland Berg.

 

VERKSAMHET

20 nät 05:30-07:00 och 22 nät 07:00-10:30. Totalt 107 nättimmar.

6 vadarburar på en begränsad och bearbetad yta (se nedan!)16:30-21:00

 

OBSERVATIONER

SJÖORRE: 85 äldre individer söderut, fördelat på tre flockar under fm.

SMÅLOM: En 3K+ i sommardräkt söderut 08:25.

HAVSSULA: En 5K-sula sträckte söderut kl. 08:38.

MYRSPOV: De tre stationära myrspovarna kvar.

SPARVHÖK: Ett par ex sträckande/jagande.

STENFALK: Ett ex jagade längs Nordstranden vid 13:30-tiden.

TORNFALK: En ungfågel på födosök och en på retursträck 09:30 norr om ön.

SILLGRISSLA: En äldre individ sträckande söderut 08:15.

HUSSVALA: Tre ex i dag. Den sent kläckta ungen dröjer kvar tidiga morgnar, efter övernattning, i boet. Trion fick sällskap en stund under fm med en ladusvala.

KUNGSFÅGEL: Tre ringmärktes på morgonen.

RÖDHAKE: Med sju ringmärkta ex var den vanligaste art i fångsten i dag.

GRÖNSISKA: Första för säsongen … ett ex på sträckförsök. Troligen samma individ, en årsunge, fångades strax därpå i nät 13B och ringmärktes.

GULSPARV: Ett ex studsade mot insidan av nät 5E. Arten ny för säsongen. Senast gulsparv noterades på ön var 24 maj.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

22 individer av 7 arter:
lövsångare 2, ärtsångare 1, kungsfågel 3, rödhake 7, svartvit flugsnappare 2, rödstjärt 6 och grönsiska 1.

Antalet ringmärkta fåglar i september uppgår till 22 och i år till 5669 av 87 arter.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Egna korttidskontroller: en lövsångare.

 

UPPDRAGSARBETE

 

ÖVRIGT

* Tångbankarna har varit torra och stenhårda en tid. Vi tog därför med oss lämpliga arbetsredskap ner till Playan sent på em och lyfte bort det översta ”asfaltslagret”. Därunder fanns miljoner småkryp och yrfän, som nu ska locka ”de tio vadarna” som finns på ön, bl.a. en trio myrspovar! På den bearbetade ytan ställdes sex vadarburar …

* Ytterligare fyra säckar hö samlades in, så nu är gårdstunets västra del förberedd att bli en fin blomsteräng våren-sommaren 2022. Och höet kan med fördel användas i komposthinken!

* TUMLARE: Två grupper med 4-5 djur i varje och ett par hundra meter ifrån varandra, tumlade söderut mellan Nidingen och Malön.

* KNUBBSÄL: Klockan 08:20 Klockfotsrevet, minst 26 djur.

 

 

VID DATORN

Göran Andersson