DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 4 SEPTEMBER 2021

VÄDER

Lätt mulen natt med ostlig vind och stigande lufttryck (1019 hPa). Nattvinden hade fört med sig lite kyligare luft från fastlandet. Det kändes nästan krispigt 03:30 ute på gårdstunet jämfört med tidigare nätter! Uppklarnande under fm och sedan ännu en fin sommardag med högt lufttryck … 1023 hPa.

”Tumlarväder”, i en timme, rådde under sena eftermiddagen med stråk av bleke över havet.

Vilken sommarkväll!

 

Min temp: +13,3°C kl. 07. Max temp: +19,8°C kl. 14.

Nederbörd:

 

02:00: ONO 4 m/s, byvind 6 m/s, +14°C, vattenståndet -4 cm.

08:00: ONO 4 m/s, byvind 5 m/s, +14°C, vattenstånd +3 cm.

14:00: ONO 4 m/s, byvind 5 m/s, +20°C, vattenstånd -10 cm.

20:00: NO 5 m/s, byvind 6 m/s, +16°C, vattenstånd -8 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 06:22 och ner 19:59.

 

PERSONAL

Personalen Göran Andersson och Annelotta Rolfsdotter Carlsson utökades i dag vid lunchtid med Eva Åkesson, Marianna Ohlander och Johan Ander. Transporten sköttes av Lars Hellberg med stationens båt. Med iland åkte Erland Berg efter en veckas arbete på stationen.

 

VERKSAMHET

17 nät 05:30-06:30, 20 nät 06:30-07:00, 22 nät 07:00-08:30 och 19 nät 08:30-10:30.

Totalt 98 nättimmar.

 

OBSERVATIONER

SMÅSKRAKE: fem ex flygande österut längs Nordstranden på morgonen och en timme senare ett ex sträckande söderut utanför Västudden. Senast arten sågs på ön var 29 juli.

MYRSPOV: Minst fyra unga myrspovar på ön idag.

DRILLSNÄPPA: ett ex började plötsligt spela/locka oroligt rakt ovanför vårt gårdstun på f.m. Det berodde troligen på en stenfalks uppdykande. Intressant!

STENFALK: Två individer sågs förfölja varandra över Nordstranden och sen utåt Ostudden kl. 12:45. Före och efter förekom ströobsar av ett ex i taget.

BERGFINK: Kallfronten från norr, öster om oss, har tydligen med sig norrlandsfåglar. Tre bergfinkar rastade i gryningen, men försvann strax. Under sträcket norrut i våras, sågs de sista bergfinkarna på Nidingen den 3 maj.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

11 individer av 4 arter:
lövsångare 4, rödhake 3, rödstjärt 3 och trädpiplärka 1.

Antalet ringmärkta fåglar i september uppgår till 57 och i år till 5704 av 87 arter.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Egna korttidskontroller: en rödhake.

 

UPPDRAGSARBETE

Tömning av gästtoaletten och snabbstädning (0,5 tim). Det är mycket folk på ön!

 

ÖVRIGT:

 

* Reparation av nät 13B, vars översta tråd gått av.

 

* Med förmiddagens transport följde även Kjell Andersson och Jerry Pettersson från Studiefrämjandet i Halland (Varberg resp. Halmstad), för att informera sig om verksamheten härute. Två fågelskådare från Varnhem var också med ut i fågelstationens båt Stuff för en tvåtimmarsexkursion på ön.

 

* Det fina vädret betydde att många båtar lade till vid Storbryggan – som mest åtta samtidigt – och minst 45 personer besökte ön. Även enstaka båtar vid Lillbryggan, precis som i går.

 

* En familj på fyra personer bor i Nidingens Vänners rum till i morgon söndag.

 

* Minst fem tumlare tumlade mot väster norr om ön 16:25-16:40.

 

* En båt med fritidsfiskare tog iland med en fin fångst makrillar och rökte dessa i Nidingens murade rök. Fågelstationen fick ”rökande färsk” makrill till middagens entrérätt!

Stefans gäster, ”70-årsgänget”, gav oss en stor skål ris-, skink- och ostsallad!

 

 

VID DATORN

Göran Andersson

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.