DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 2 SEPTEMBER 2021

VÄDER

Stjärnklar och ljummen natt, mycket god sikt, lufttrycket högt … 1026 hPa . Lite mer moln i gryningen.

Havbleke, stiltje, klockan 08:30-10:30. Cirrusmoln drog upp och förbi, som en förvarning inför lördagens kallfront. Strax före lunch började det blåsa från sydväst och det fortsatte hela dagen ut.

Min temp: +14,2°C kl. 06. Max temp: +19,4°C kl. 13.

Nederbörd:

 

02:00: NNO 3 m/s, byvind 7 m/s, +15°C, vattenståndet +2 cm.

08:00: NV 1 m/s, byvind 2 m/s, +14°C, vattenstånd -8 cm.

14:00: SV 4 m/s, byvind 6 m/s, +19°C, vattenstånd +2 cm.

20:00: SV 3 m/s, byvind 4 m/s, +17°C, vattenstånd -1 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 06:18 och ner 20:04.

 

PERSONAL

Göran Andersson, Annelotta Rolfsdotter Carlsson och Erland Berg.

 

VERKSAMHET

20 nät 05:15-07:15 och 22 nät 07:15-11:15. Totalt 106 nättimmar.

6 vadarburar på Playan 05:00-13:00. Totalt 48 burtimmar.

 

OBSERVATIONER

VATTENRALL: En mycket ung, ej flygg individ (modell svart dununge) sågs springa fram till … och in under Strandoxeln.

MYRSPOV: De tre stationära, unga myrspovarna kvar på Playan.

STENFALK: En ung, trolig hanne satt länge på en sten på Västudden under fm. Hela tiden varnade den större strandpiparen; den som har en sen kläckt unge.

TORDMULE: Ett ex vilade och tvättade sig norr om Nidingen när havet låg platt lugnt under fm.

TOBISGRISSLA: Tre olika individer, samtliga unga, sågs rasta under fm.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

19 individer av 8 arter:
MYRSPOV 1, lövsångare 5, törnsångare 1, kungsfågel 4, rödhake 4, rödstjärt 2, stenskvätta 1 och skärpiplärka 1.

Antalet ringmärkta fåglar i september uppgår till 41 och i år till 5688 av 87 arter.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Egna korttidskontroller: en ärt- och en trädgårdssångare. Två unga skärpiplärkor från stationens egna märkningar 8 resp. 17 augusti, kollades också.

 

UPPDRAGSARBETE

Fyrarnas fönsternischer sanerades från de tretåiga måsarnas bon (1,0 tim).

 

ÖVRIGT

* PLAYAN: vår arbetsinsats igår em, att ”hyvla av” en 20 kvm uttorkad alg- och tångbädd och frilägga föda åt vadare (läs: tre myrspovar), gav resultat i dag. Vi fångade årets fjärde myrspov!

* TRETÅMÅSARNAS BORESTER skrapades bort från sex av de åtta fönsternischerna i de gamla fyrarna. De två svåråtkomliga nischerna rensas så snart vi har en säker arbetsmiljö. Nu kan sol och vind torka upp ”fönsterbrädorna” efter häckningen och de näringsrika bobalarna ska användas till potatislandet.

* TUMLARE: i det vanliga stråket mellan Nidingen och kusten/Malön sågs minst sju individer tumla mot SO … 07:23 (1), 07:47 (minst 3) och 10:46 (minst 3). Söder om Nidingen sågs minst två simma mot NV 09:50.

* KNUBBSÄL: Klockan 09:15 ca 40 individer från Klockfotsrevet via södra sidan till Ostudden. Ett dussin av dessa knubbisar låg på, för oss i alla fall, nya viloplatser.

* BESÖKARE: fyra privatbåtar med en, tre, tre resp. fyra = 11 besökare

 

 

VID DATORN

Göran Andersson

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.