DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 24 SEPTEMBER 2021

VÄDER

Friska vindar från västsektorn. Mestadels molnigt men solen har tittat fram då och då.

02:00: NV 15 m/s, byvind 18 m/s, +15°C, vattenstånd +35 cm.

08:00: NV 12 m/s, byvind 16 m/s, +14°C, vattenstånd +43 cm.

14:00: SV 8m/s, byvind 10 m/s, +14C, vattenstånd +39 cm.

20:00: SV 9 m/s, byvind 13 m/s, +15°C, vattenstånd +36 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 07:04 och ner 19:04.

PERSONAL

Magnus Levin, Anette Levin, Carl Levin och Git Malcolm.

 VERKSAMHET

13 nät 06:00-14:00. Totalt 104 nättimmar.

15 burar på playan 09:00-19:00 och 18 burar i Kausan 10:00-19:00. Totalt 312 vadarburstimmar.

Havsfågelspaning 2 timmar mellan 12:45 och 17:50.

 OBSERVATIONER

HAVSSULA – 40 ex sträckte mot S.

LJUNGPIPARE – 2 ex rastade.

STÖRRE STRANDPIPARE – 1 1K sågs i Kausan

MYRSPOV – 4 ex rastade varav minst 3 var ringmärkta. Säkert de som vi märkte i förrgår.
SANDLÖPARE – 4 ex rastade på Sydvästudden under morgonen.

KÄRRSNÄPPA – Ca 40 ex rastade.

SMÅSNÄPPA – 1 ex rastade i Kausan under morgonen

SILLTRUT – 2ad + 2 juv stationära.

STENFALK – 1 ex sågs jagande vid ett par tillfällen.

STENSKVÄTTA – 1 ex.

ÄNGSPIPLÄRKA – Hundratals sträckande/rastande sågs under dagen

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 RINGMÄRKNING

38 individer av 9 arter.

Kärrsnäppa 1, Gransångare 1, Kungsfågel 1, Gärdsmyg 2, Rödhake 2, Ängspiplärka 22, Skärpiplärka 2, Bofink 1 och Sävsparv 6.

Antalet ringmärkta fåglar i september uppgår till 958 och i år till 6606 av 89 arter.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 KONTROLLER

Egna korttidskontroller: Trädgårdssångare 1, Rödhake 3 och Grönsiska 1.

UPPDRAGSARBETE

ÖVRIGT

Trots väl mycket vind från olämplig riktning kunde vi ha uppe en del av näten idag. Skönt, eftersom det inte gick igår. Det fina pipslärkssträcket triggade oss att sätta ut burar inte bara i Kausan utan även på Sydvästudden och Playan. Hoppas det inte gjorde personalen överansträngd eftersom det blir en extradag här ute, då vi inte kommer hem i morgon på grund av vinden.

VID DATORN

Magnus Levin

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.