DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 25 AUGUSTI 2021

VÄDER

Högtrycket övergick under natten till ett svagt lågtryck. Mest mulet men en del sol under dagen och god sikt. Friska vindar hela dagen, tidvis hårda i byarna. Vindriktningen vred från SV via V över till N.

Min temp: +15,7°C kl. 01, 02 och 03. Max temp: +20,6°C kl. 17.

Nederbörd: Ingen.

 

02:00SV 9 m/s, byvind 12 m/s, +16°C, vattenståndet +/-0 cm.

08:00: V 11 m/s, byvind 14 m/s, +17°C, vattenstånd +11 cm.

14:00: N 10 m/s, byvind 13 m/s, +19°C, vattenstånd +3 cm.

20:00: NO 11 m/s, byvind 14 m/s, +19°C, vattenstånd +3 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 06:02 och ner 20:26.

 

PERSONAL

Dennis Kraft, Antonia Söderström och Eva Mattsson.

 

VERKSAMHET

8 nät 17:30-19:00 (12 nättimmar).

10 burar på Västudden 06:30-19:30.22 burar på Playan 06:30-10:00 och 27 burar 10:00-19:30. 4 burar SV Lilla brygga 06:30-10:00 och 6 burar 10:00-19:30. Totalt 534 burtimmar.

Justerat och kompletterat luckor på fyra burar.

 

OBSERVATIONER

KÄRRSNÄPPA: Antalet rastande fåglar har ökat – nu minst 100.

STENFALK: En ung hona fångades i en vadarbur där den tagits sig in och börjat äta upp en kärrsnäppa. Den höll sedan till på ön och sågs med en annan slagen kärrsnäppa vilken förtärdes in till benen.

GLUTTSNÄPPA: En hörd.

AMIRAL: En sådan vacker fjäril sågs idag flyga omkring på ön.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

30 individer av 8 arter:
Roskarl 1, kärrsnäppa 23, rödbena 1, stenfalk 1, lövsångare 1, grå flugsnappare 1, rödstjärt 1 och skärpiplärka 1.

Stenfalk var ny märkart för året.

Antalet ringmärkta fåglar i augusti uppgår till 828 och i år till 5 469 av 87 arter.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Egna korttidskontroller gjordes av; roskarl 1, kustsnäppa 3, kärrsnäppa 3, törnsångare 1 och skärpiplärka 1.

 

UPPDRAGSARBETE

Guidat besökare.

 

ÖVRIGT

Stefan och Jum kom ut med en grupp som ska stanna tills imorgon. I övrigt har vi varit ensamma här på ön – vädret har inte direkt uppmuntrat till spontanbesök.

 

De senaste dagarnas gäster hos Stefan har inte klarat av att ta till sig sina matransoner. Detta har resulterat i en strid ström av restmat till oss. Vi har därför varit tvungna att prioritera om och i första hand äta kortlivade rätter och spara de mer beständiga produkterna för framtiden. Det blir ändå mycket mer ätande än planerat vilket inte är särskilt bra för undertecknad som strävar efter att hålla kroppsvikten på rimlig nivå. Får väl bli till att lämna maten hemma vid nästa vistelse.

 

VID DATORN

Dennis Kraft.

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.