DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 31 AUGUSTI 2021

VÄDER

Stjärnklar natt, mycket god sikt, lufttrycket högt … 1023 hPa. Under fm, vid 09:30 ungefär, vred vinden ganska snabbt över till NV och ökade märkbart från lunchtid.

Min temp: +14,4°C kl. 06. Max temp: +19,2°C kl. 12.

Nederbörd:

 

02:00: NO 4 m/s, byvind 5 m/s, +16°C, vattenståndet +9 cm.

08:00: NO 2 m/s, byvind 5 m/s, +16°C, vattenstånd -6 cm.

14:00: NV 7 m/s, byvind 9 m/s, +19°C, vattenstånd +7 cm.

20:00: NV 7 m/s, byvind 10 m/s, +18°C, vattenstånd -2 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 06:14 och ner 20:10.

 

PERSONAL

Göran Andersson, Annelotta Rolfsdotter Carlsson och Erland Berg.

 

VERKSAMHET

17 nät 05:30-07:00 och 19 nät 07:00-10:30. Totalt 90 nättimmar.

 

OBSERVATIONER

SPARVHÖK: minst tre ex på sträck/-försök.

BLÅ KÄRRHÖK: Under tidiga fm drog en hona västerut efter att först ha försökt fånga en mindre tätting, troligen en ärla.

HUSSVALA: Två individer ses sedan igår kväll, så ”sladdbarnet” gör nu sina första flygturer. Lycka till!

KUNGSFÅGEL: Säsongens första individ, en ung hanne, ringmärktes. Senast arten sågs här på ön i år, var 17 maj. Det finns omkring 65 fynd av kungsfåglar i augusti. Tidiga individer noterades exempelvis 11.8 2003, 14.8 1990 och 15-16.8 2012. Inga fynd har någonsin rapporterats från juni-juli.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

32 individer av 7 arter:
lövsångare 10, ärtsångare 1, törnsångare 1, kungsfågel 1, rödhake 2, rödstjärt 16 och stenskvätta 1.

Antalet ringmärkta fåglar i augusti uppgår till 1006 och i år till 5 647 av 87 arter.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Egna korttidskontroller: en ung koltrast, som fortsätter att öka i vikt, samt en trädgårdssångare.

 

UPPDRAGSARBETE

Gräsklippning (1,0 tim).

Guidning 2 x 0,5 tim.

 

ÖVRIGT

* Vi ordnade en veneziansk afton – ett traditionellt sätt i bl.a. Österbotten för att ta farväl av sommaren – på gårdstunet. Fåglar, marint flaggspel, lyktor, marschaller, ljus, solnedgång och festmat!

Se bl.a. Wikipedia – veneziansk afton!

 

* Reparation av översta vådtråden i nät 1B (Grindoxelns mellersta nät).

 

* Insamling av torkat ängshö till komposthinkens botten och sidor. Höet finns i två säckar i Brandskjulet.

 

* Sorgmantel (Nymphalis antiopia), minst två individer kunde samtidigt dokumenteras kl. 09 på gårdstunet resp Torget. Sebastian Kirppu och Louise Laborie räknade till 43 utsträckande amiraler (Vanessa atalanta) – de flög mot öster – längst ut på Ostudden 10:30-11:10!

 

* En fladdermus, av någon mellanstor art, födosökte mellan de gamla fyrarna och kring husen kl. 05:50.

 

* Tumlare, enstaka individer, sågs längs linjen upp mot Hallands Svartskär resp. Kungen i norr vid 07:30-tiden.

 

* Den internationella rymdstationen sågs 05:19-05:24. Hon tuffade på i stadiga 27 400 km/h över södra horisonten från väster till öster.

 

VID DATORN

Göran Andersson

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.