DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAGEN 23 JULI 2021

 

 

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAGEN 23 JULI 2021

 

VÄDER

Varmt klart och soligt svaga vindar ,ett perfekt sommarväder.

Min temp: +15,6°C kl. 05,Max temp: +19,9°C kl. 19.

 

02:00: V 5,6 m/s, byvind 6,8 m/s, +16,8°C, vattenståndet -2 cm.

08:00:NV 1,1 m/s, byvind 3,2 m/s, +18,2°C, vattenstånd+9 cm.

14:00: V 2,4 m/s, byvind 3,9 m/s, +18,7°C, vattenstånd -2 cm.

20:00:NV 2,1 m/s, byvind 3,4 m/s, +18,6°C, vattenstånd +9 cm.

 

Solen gick upp 04: 55 och ner 21:42.

 

PERSONAL

Leif och Estrellita Jonasson samt Calle Hagman och Karin Esaiasson.

VERKSAMHET

18 burar på playan 05:00-22:00 (306 burtimmar).

20 nät 05:00-11:00 ( 120 nättimmar).

 

OBSERVATIONER

HAVSSULA 2

GLUTTSNÄPPA 1

RÖDBENA 3

DRILLSNÄPPA 3

GRÖNBENA 2

SMÅSPOV 3

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

3 individer av 1 art:
Lövsångare 3.

Antalet ringmärkta fåglar i juli månad uppgår till 263 och i år till 4 564 av 77 arter.

https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Inga.

 

UPPDRAGSARBETE

Tömning av turisttoan.

Guidning/information till nyfikna och vetgiriga gäster på ön.

Plockat papper mm efter gäster.

 

ÖVRIGT

En havstrut försökte dränka/döda en ung silltrutsunge ute vid Ostudden under förmiddagen,den misslyckades dock.

Avläsning av silltrutar.

Tumlareskådning på kvällen,flera individer sågs, kanske upp till 5 stycken ,vid ett tillfälle sågs tre stycken samtidigt.

 

VID DATORN

Leif Jonasson och Calle Hagman

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.