DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAGEN 30 JULI 2021

 

VÄDER

Efter en delvis klar natt började dagen med en nästan helmulen himmel till en helmulen dito. Ganska god sikt. Under eftermiddagen växlande molnighet med tidvis halvklar himmel.

Min temp: +16,8°C kl. 03. Max temp: +21,6°C kl. 15.

 

02:00: VSV 11,4 m/s, byvind 16,5 m/s, +17,1°C, vattenståndet +29 cm.

08:00: VSV 10,2 m/s, byvind 16,0 m/s, +17,5°C, vattenstånd +27 cm.

14:00: V 11,6 m/s, byvind 16,1 m/s, +20,5°C, vattenstånd +29 cm.

20:00: V 11,1 m/s, byvind 14,1 m/s, +18,9°C, vattenstånd +26 cm.

 

Solen gick upp 05:08 och ner 21:28.

 

PERSONAL

Anette Unger, Uno Unger, Malin Unger, Charlie Unger, Magnus Unger, Camilla Unger, Elias Unger, Josefin Unger, Isabella Unger, Cassandra Nilsson och Ludvig Hansson.

 

VERKSAMHET

Ingen nätfångst på grund av för hård vind.

23 burar i Kausan 07:00-19:00 (276 burtimmar).

 

OBSERVATIONER

VIGG: Tre ex flög norrut tillsammans under morgonen.

SJÖORRE: Ca 10 ex sträckte söderut.

LJUNGPIPARE: Minst 4 ad rastade på ön.

KUSTPIPARE: Fyra ad varav åtminstone ett ex rastade kort.

STÖRRE STRANDPIPARE: Ca 30 ex.

SMÅSPOV: Ca 5 ex.

MYRSPOV: Hane + hona, flög västerut tillsammans.

ROSKARL: Fyra adulta honor varav en ringmärktes och tre adulta hanar. Dessutom ringmärktes en årsunge.

KUSTSNÄPPA: Fem ad höll till i Kausan under dagen varav 3 ex ringmärktes.

SPOVSNÄPPA: Tre adulta honor ringmärktes efter fångst i Kausan.

SANDLÖPARE: En 2K hona, som höll till i Kausan, ringmärktes. Sannolikt var det samma ex som setts tre dagar i rad.

KÄRRSNÄPPA: Ca 75 ex varav en årsunge. Totalt ringmärktes 31 ex varav 10 3K+ och 21 2K.

DRILLSNÄPPA: Minst 5 ex varav två årsungar ringmärktes.

SKOGSSNÄPPA: Ett ex födosökte längst in i Kausan.

RÖDBENA: En ad och en årsunge födosökte längst in i Kausan. Dessutom sträckte 8 ex söderut i en flock.

GRÖNBENA: Åtminstone ett ex var kvar i Kausan under dagen.

GLUTTSNÄPPA: Två ex höll till på västra delen av ön.

STORLABB: 27 ex passerade söderut V om ön utspritt över dagen. Ett ex sträckte norrut.

SILLGRISSLA: Ca 40 ex sträckte söderut under dagen.

STORLOM: Två ad passerade N om ön vid 07-tiden. Därefter sträckte ett ex söderut senare på dagen.

STORMFÅGEL: 4 ex sträckte söderut V om ön.

HAVSSULA: Ca 50 ex sträckte mot S under dagen.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

44 individer av 7 arter:
Roskarl 2, kustsnäppa 3, spovsnäppa 3, sandlöpare 1, kärrsnäppa 31, drillsnäppa 2 och skärpiplärka 2 pull.

Roskarl, spovsnäppa och sandlöpare blev nya märkarter för i år.

Antalet ringmärkta fåglar i juli månad uppgår till 324 och i år till 4 625 av 80 arter.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Egna korttidskontroller av tre skärpiplärkor. Dessutom en egen kontroll av en skärpiplärka märkt som knappt flygg årsunge 5/8 2019, alltså nu två år gammal.

 

UPPDRAGSARBETE

Strandstädning och eldning av sopor.

 

ÖVRIGT

Vi tog upp ett parti egenodlad potatis som vi hade till middag.

 

VID DATORN

Uno Unger

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.