DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAGEN 27 JULI 2021

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAGEN 27 JULI 2021

 VÄDER

Efter en natt och morgon med heltäckande moln skedde en uppklarning vid 07-tiden. Helt klart blev det inte utan ett lätt dis täckte himlen. Under eftermiddagen mulnade det österifrån. Några få regnstänk kom visserligen men det blev ingen mätbar mängd idag.

Min temp: +19,0°C kl. 01, 04 och 06. Max temp: +24,0°C kl. 15.

 

02:00: OSO 6,4 m/s, byvind 7,6 m/s, +19,7°C, vattenståndet -8 cm.

08:00: O 5,2 m/s, byvind 6,4 m/s, +20,0°C, vattenstånd +5 cm.

14:00: S 2,2 m/s, byvind 4,6 m/s, +23,4°C, vattenstånd +6 cm.

20:00: S 3,3 m/s, byvind 4,5 m/s, +21,2°C, vattenstånd +8 cm.

 

Solen gick upp 05: 02 och ner 21:34.

 

PERSONAL

Anette Unger, Uno Unger, Malin Unger, Alexander Wingård, Charlie Unger, Magnus Unger, Camilla Unger, Elias Unger, Josefin Unger, Isabella Unger, Cassandra Nilsson och Ludvig Hansson.

 

VERKSAMHET

24 nät 05:00-12:00 (168 nättimmar).

20 burar på Playan 05:30-22:30 och 8 burar i Kausan 17:30-22:30 (380 burtimmar).

Avläsning av färgringmärkta silltrutar och tretåiga måsar.

 

OBSERVATIONER

KUSTPIPARE: Troligen en hona, anlände vid 16-tiden och sågs både på Ostudden samt Västudden. Vid ett tillfälle stod den även en kort stund på Klockfotsrevet.

SMÅSPOV: Minst 4 ex kvar på ön.

STORSPOV: En årsunge lyfte vid basen av Stora bryggan och landade troligen på Västudden.

MYRSPOV: Ett honfärgat ex stod längst ut på Ostudden vid 21-tiden.

ROSKARL: Två ad, ett ex på Ostudden (troligen hona) och en hane i Kausan., båda anlände vid 16-tiden.

SANDLÖPARE: Den födosökte tillsammans med 8 kärrsnäppor på SO-udden vid 16-tiden.

STENSKVÄTTA: Ev. samma årsunge som igår sågs på Playan idag.

BOFINK: En ruggande hona kvar, troligen samma ex som sågs på ön under juni.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

1 individ av 1 art:
Skärpiplärka 1.

Antalet ringmärkta fåglar i juli månad uppgår till 269 och i år till 4 570 av 77 arter.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Inga nät- eller burfångade kontroller idag. Däremot avlästes 8 adulta och 26 årsunga silltrutar nära Rissastenen. Av adulta tretåiga måsar avlästes de två kvarvarande adulta på gamla fyrarna och dito två på Rissastenens sjömärke.

 

UPPDRAGSARBETE

Strandstädning och putsning av SMHI:s molnhöjdsmätare.

 

ÖVRIGT

För tredje gången denna vecka körde Magnus och undertecknad nattfjärilsregistrering på 1930 års hus med hjälp av en kvicksilverlampa som vi lät lysa på ett vitt lakan på den nordvästra väggen av nämnda hus. Vi tände lampan 22:20 och kommer troligen att hålla på till efter midnatt trots en frisk S till SO vind på 8 m/s. Dock var det varmt som en tropisk natt med 20,5 plusgrader ännu vid midnatt.

 

Idag passade fyra privatbåtar med sammanlagt 15 personer på med ett besök mitt på dagen när solen gassade och temperaturen som mest steg till 24 plusgrader under eftermiddagen. Dessutom kom Stefan och Jum ut med 9 personer på dagsbesök med ribbåten.

 

På fågelfronten skedde en väsentlig förändring i och med att nya vadare plötsligt började uppträda vid 16-tiden. Plötsligt dök ca 40 kärrsnäppor upp tillsammans med vardera två roskarlar samt två sandlöpare. Även en kustpipare och en myrspov visade upp sig fint på kvällen.

 

VID DATORN

Uno Unger

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.