DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAGEN 4 JULI 2021

 VÄDER

En mulen vindstilla morgon. Vid 8-tiden kom en regnbåge in från väst och först regn och sedan hagel föll. Vid 10-tiden klarnade det upp och resten av dagen har varit varm och solig och åska har hörts på avstånd. Vid kvällning blev det så vindstilla att havet låg blankt.

Min temp: +18,8°C kl. 07. Max temp: +23,0°C kl. 19.

02:00: S 3,4 m/s, byvind 5,1 m/s, +19,5°C, vattenståndet +11 cm.

08:00: SO 6,4 m/s, byvind 7,3 m/s, +19,3°C, vattenstånd -4 cm.

14:00: S 4,8 m/s, byvind 6,5 m/s, +22,1°C, vattenstånd +2 cm.

20:00: N 1,3 m/s, byvind 2,5 m/s, +20,7°C, vattenstånd -4 cm.

Solen gick upp 04:27 och ner 22:07.

PERSONAL

Linda Niklasson, Hannes Dahl (13 år), Patrick Tollgren Lazarov och Ulrika Tollgren.

VERKSAMHET

20 nät 04:15-08:15 och 10:00-12:00 (120 nättimmar).

OBSERVATIONER

TURKDUVA: Rastade kort på hamnhuset innan den kördes iväg av tre ilskna skärpiplärkor.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 RINGMÄRKNING

1 individ av 1 art:

Lövsångare 1.

Antalet ringmärkta fåglar i julimånad uppgår till 76 och i år till 4 377 av 75 arter.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 KONTROLLER

Egna kontroller:

Inga egna kontroller idag. Däremot har några tretåiga måsar avlästs.

 ÖVRIGT

Vid 8-tiden kom ett sällskap som fick en guidning enligt överenskommelse. De kändes nöjda trots att vi inte kunde leverera någon fågel under de timmar de var kvar på ön.

Årets första tretåiga mås har börjat övningsflyga. Den verkade höra hemma i östra fyren, västra sidan på översta hyllan då den flög in där och satte sig. Ungfågeln var omärkt.

VID DATORN

Ulrika Tollgren och Linda Niklasson