DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAGEN 28 JULI 2021

 

VÄDER

Morgonen började med så gott som heltäckande molnighet. Under tiden 09-11 regnade det en hel

del och därefter emellanåt fram till 15-tiden. Därefter växlande molnighet. Stefans väderstation registrerade totalt 4,2 mm regn.

Min temp: +19,2°C kl. 06 och 07. Max temp: +20,8°C kl. 17.

 

02:00: SV 7,4 m/s, byvind 10,2 m/s, +20,1°C, vattenståndet +8 cm.

08:00: SV 4,8 m/s, byvind 6,1 m/s, +19,4°C, vattenstånd +5 cm.

14:00: SSO 8,2 m/s, byvind 9,7 m/s, +19,3°C, vattenstånd +9 cm.

20:00: SSV 7,7 m/s, byvind 10,4 m/s, +20,3°C, vattenstånd +10 cm.

 

Solen gick upp 05: 04 och ner 21:32.

 

PERSONAL

Anette Unger, Uno Unger, Malin Unger, Alexander Wingård, Charlie Unger, Magnus Unger, Camilla Unger, Elias Unger, Josefin Unger, Isabella Unger, Cassandra Nilsson och Ludvig Hansson. Alexander som inte skulle ingå i personalen hela veckan fick lift in till Gottskär med Stefans RIB-båt.

 

VERKSAMHET

24 nät 05:00-09:30 (108 nättimmar).

20 burar på Playan 05:30-14:30 (180 burtimmar).

 

OBSERVATIONER

LJUNGPIPARE: En årsunge stod på Hamnudden under kvällen.

KUSTPIPARE: Två ex hördes.

SMÅSPOV: Ca 12 ex noterades under dagen.

ROSKARL: Två ad.

KUSTSNÄPPA: Två ad.

BRUSHANE: Två adulta honor höll till i Kausan under eftermiddagen.

SPOVSNÄPPA: Ett adult ex, troligen en hona, var i sällskap med kärrsnäppor i norra delen av Kausan. Första observationen för Nidingen i år.

SANDLÖPARE: En ad höll till i Kausan.

KÄRRSNÄPPA: Ca 75 ex varav en årsunge och resten ad.

SKOGSSNÄPPA: En årsunge höll till i Kausan under eftermiddagen.

GRÖNBENA: Två årsungar i Kausan. Troligen samma ex har varit stationära på Nidingen i 10 dagar

SILVERTÄRNA: En ad flög västerut förbi Ostudden under eftermiddagen tillsammans med 4 ad fisktärnor.

SVART RÖDSTJÄRT: En årsunge sågs födosökande vid Kausan mitt på dagen.

STENSKVÄTTA: Ev. samma årsunge som tidigare sågs på Playan idag.

GULÄRLA: Ett ex var i sällskap med sädesärlor under kvällen inför övernattning i buskaget N om fågelstationen.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

 

RINGMÄRKNING

9 individer av 5 arter:
Tobisgrissla 1 pull, härmsångare 1, koltrast 1 pull, sädesärla 2 och skärpiplärka 4.

Antalet ringmärkta fåglar i juli månad uppgår till 278 och i år till 4 579 av 77 arter.

 

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Endast tre egna korttidskontroller av skärpiplärkeårsungar.

 

UPPDRAGSARBETE

Strandstädning och putsning av SMHI:s molnhöjdsmätare.

 

ÖVRIGT

För fjärde gången denna vecka körde Magnus och undertecknad nattfjärilsregistrering på 1930 års hus med hjälp av en kvicksilverlampa som vi lät lysa på ett vitt lakan på den nordvästra väggen av nämnda hus. Vi tände lampan 22:05 och släckte först efter några regnstänk 00:45 den 29 juli. Tyvärr hade vi en frisk sydlig vind på 6-8 m/s, som dämpade nattfjärilarnas flygning en del. Vi fick dock en art som aldrig tidigare påträffats på Nidingen, nämligen en blåeldssorgmal (Ethmia bipunctella), vilken visade sig bli fjärilsart nr 500 jämnt på ön.

 

På grund av blåsten och en del regn kom inga privatbåtar ut under dagen men Stefan och Jum kom ut i två vändor med 12 dagsbesökare resp. 9 nattgäster

 

VID DATORN

Uno Unger