DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAGEN 16 AUGUSTI 2021

 

VÄDER

Det började regna vid midnatt natten till idag och det fortsatte även efter gryningen fram till 07:30. Därefter lättade molntäcket successivt och under eftermiddagen var det tidvis molnfritt ut över havet. Framåt kvällen tornade åter en del bymoln upp sig över fastlandet, vilka delvis spred sig ut över havet.

Min temp: +13,0°C kl. 07. Max temp: +19,4°C kl. 15 och 17.

Nederbörd: 7,1 mm.

 

02:00: NV 3,7 m/s, byvind 6,0 m/s, +13,6°C, vattenståndet +18 cm.

08:00: NNO 4,6 m/s, byvind 5,7 m/s, +13,7°C, vattenstånd +15 cm.

14:00: VNV 1,5 m/s, byvind 3,7 m/s, +18,6°C, vattenstånd +18 cm.

20:00: NO 3,5 m/s, byvind 4,4 m/s, +16,3°C, vattenstånd +10 cm.

 

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 05:43 och ner 20:49.

 

PERSONAL

Uno Unger och Marianne Oomen samt Martin Oomen och Maria Dillström med barnen Amanda (8 år) och Alvin (6 år).

 

VERKSAMHET

Ingen nätfångst fram till 07:45 pga regn.

5 nät 07:45-08:15, 8 nät 08:15-09:00, 11 nät 09:00-09:45, 17 nät 09:45-10:00 och 24 nät 10:00-13:45  (111 nättimmar).

I Kausan 17 burar 10:30-20:15 (166 burtimmar).

SV om Lilla bryggan 4 burar 10:30-20:15 (39 burtimmar).

På Playan 22 burar 10:30-20:15 (215 burtimmar).

Totalt blev det idag 420 burtimmar.

 

OBSERVATIONER

KUSTPIPARE: Två ad rastade på Playan och flög därefter ut mot Hamnudden.

SMÅSPOV: Två ex kvar på ön sedan några dagar.

STORSPOV: Ett ex hördes västerut ut över havet 16:05.

ROSKARL: Minst 15 rastande varav en adult och resten årsungar.

KUSTSNÄPPA: Minst 10 rastande varav en adult och resten årsungar.

BRUSHANE: En årsung hane rastande.

SANDLÖPARE: Fyra årsungar höll till på Playan under eftermiddagen/kvällen.

STORLOM: En ej utfärgad fågel låg på vattnet långt söder om Nidingen.

SPARVHÖK: Ett ex höll till på ön under eftermiddagen.

BRUN KÄRRHÖK: En årsunge sträckte söderut V om ön 10:48.

TÖRNSKATA: Två årsungar korttidskontrollerades efter märkningen den 12 augusti.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

55 individer av 11 arter:
Ljungpipare 1, roskarl 6, kustsnäppa 1, brushane 1, sandlöpare 1, kärrsnäppa 17, rödbena 2, lövsångare 12, ärtsångare 4, svartvit flugsnappare 7 och skärpiplärka 3.

Ljungpipare blev ny märkart för i år.

Antalet ringmärkta fåglar i augusti uppgår till 421 och i år till 5062 av 86 arter.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Egna korttidskontroller gjordes av roskarl (1), kustsnäppa (1), kärrsnäppa (4), törnskata (2), lövsångare (1), sädesärla (1) och skärpiplärka (1).

 

UPPDRAGSARBETE

Inget idag.

 

ÖVRIGT

Efter ett par blåsiga dagar blev det nästan vindstilla under flera timmar mitt på dagen. Havet lade sig helt blankt och Martin passade på att inventera tumlare. Han ställde sig med tubkikare uppe på västra gamla fyrens altan och gjorde ett långsamt 360-graders svep runt hela ön. Det gav ett gott resultat och inte mindre än 37 tumlare kunde noteras. Tidigare högsta antal enligt Artportalen låg på 29 ex 25 september 2008. I övrigt noterades under detta rundsvep även 5 knubbsälar, en storlom och 3 sillgrisslor.

 

Trots att havet låg blankt under en stor del av dagen var det idag bara två privatbåtar med en resp. två personer som besökte Nidingen idag.

 

VID DATORN

Uno Unger

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.