DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAGEN 19 AUGUSTI 2021

 

VÄDER

Stort sett hela dagen var molnfri. Konstant blåsigt från västsektorn med 7-11 m/s.

Min temp: +15,3°C kl. 23-24. Max temp: +19,2°C kl. 16.

Nederbörd: Ingen.

 

02:00: V 10,6 m/s, byvind 14,8 m/s, +15,8°C, vattenståndet +26 cm.

08:00: V 9,0 m/s, byvind 11,3 m/s, +16,4°C, vattenstånd +23 cm.

14:00: VSV 7,5 m/s, byvind 11,3 m/s, +18,8°C, vattenstånd +29 cm.

20:00: V 8,0 m/s, byvind 11,5 m/s, +16,5°C, vattenstånd +25 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 05:49 och ner 20:41.

 

PERSONAL

Uno Unger och Marianne Oomen samt Martin Oomen och Maria Dillström med barnen Amanda (8 år) och Alvin (6 år).

 

VERKSAMHET

Ingen nätfångst pga av för mycket vind från västsektorn.

SV om Lilla bryggan 4 burar 07:30-20:30 (52 burtimmar).

På Playan 22 burar 07:45-20:30 (281 burtimmar).

I Kausan 17 burar 08:00-20:30 (212 burtimmar).

Totalt blev det idag 545 burtimmar.

 

OBSERVATIONER

MYRSPOV: Den adulta hanen sågs idag vid Stora bryggan.

ROSKARL: Ca 25 ex.

KUSTSNÄPPA: Ca 15 ex.

BRUSHANE: Två årsungar varav en hane och en hona.

SPOVSNÄPPA: En årsunge födosökte på Playan, samma ex som tidigare under veckan.

SANDLÖPARE: En årsunge höll till på Playan.

KENTSK TÄRNA: 4 ex födosökande längs Nordstranden.

STORLABB: Två ex passerade söderut V om ön vid 10-tiden.

SILLGRISSLA: Ett ex i sommardräkt passerade söderut V om ön.

HAVSSULA: Ca 5 ex flög omkring födosökande V om ön.

TORNFALK: Ett ex rastade i fyrområdet 09:20 och någon timma framåt.

RÖDSTJÄRT: En hona satt en stund i Grindoxeln under morgonen.

BUSKSKVÄTTA: Ett ex sågs födosökande innerst i Kausan.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

58 individer av 10 arter:
Ejder 1, större strandpipare 1, roskarl 9, kustsnäppa 12, brushane 2, kärrsnäppa 26, rödbena 2, silltrut 1, stenskvätta 3 och skärpiplärka 1.

Antalet ringmärkta fåglar i augusti uppgår till 529 och i år till 5170 av 86 arter.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Egna korttidskontroller gjordes av roskarl (5), kustsnäppa (1), brushane (1), kärrsnäppa (5) och rödbena (1).

 

UPPDRAGSARBETE

Inget idag.

 

ÖVRIGT

Fortsatt blåsigt och nätfångst var inte att tänka på. Vi fick dock annat att tänka på. Det började ca kl. 16 med att vi inte fick något vatten i ledningarna till huset. En kontroll visade att det inte var fel på vattenanläggningen i källaren till Stefans hus. Vattenpumpen hade visserligen lagt av men det visade sig bero på total frånvaro av el till ön. Efter anmälan till nätleverantören Ellevio och ett par samtal med deras montör, som fick gå ända ut till spetsen på Hållsundsudde, och som fick rättat till det av okänd anledning uppkomna felet i den transformator som förser elkabeln ut till Nidingen med högspänning, så fick vi tillbaka elströmmen på ön kl. 20:20.

 

VID DATORN

Uno Unger

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.