DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAGEN 20 AUGUSTI 2021

VÄDER

I stort sett molnfritt från gryning till skymning. Fortsatt konstant blåsigt från västsektorn.

Min temp: +14,9°C kl. 04. Max temp: +18,8°C kl. 14.

Nederbörd: Ingen.

 

02:00: VSV 10,0 m/s, byvind 14,2 m/s, +15,1°C, vattenståndet +24 cm.

08:00: V 9,9 m/s, byvind 12,6 m/s, +15,7°C, vattenstånd +21 cm.

14:00: VSV 7,3 m/s, byvind 10,6 m/s, +18,8°C, vattenstånd +10 cm.

20:00: NV 7,9 m/s, byvind 9,9 m/s, +16,7°C, vattenstånd +10 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 05:51 och ner 20:39.

 

PERSONAL

Uno Unger och Marianne Oomen samt Martin Oomen och Maria Dillström med barnen Amanda (8 år) och Alvin (6 år). Kl. 15 anlände ny personal i form av Dennis Kraft, Antonia Söderström, Eva Mattsson, Peder Winding och Annika Nordin.  Uno stannar kvar medan resten av den tidigare personalen lämnade ön. Lasse Hellberg skötte bytet av personal med fågelstationens båt.

 

VERKSAMHET

Fortsatt ingen nätfångst pga av för mycket vind från västsektorn.

SV om Lilla bryggan 4 burar 07:30-20:45 (53 burtimmar).

På Playan 22 burar 08:00-20:45 (280,5 burtimmar).

I Kausan 17 burar 08:15-20:45 (212,5 burtimmar).

Totalt blev det idag 546 burtimmar.

 

OBSERVATIONER

SJÖORRE: 8 + 3 sträckte söderut V om ön.

KUSTPIPARE: En adult hane sågs ett par gånger under dagen.

ROSKARL: Ca 30 ex rastade på ön, samtliga årsungar.

KUSTSNÄPPA: Ca 25 ex rastade på ön, samtliga årsungar.

SPOVSNÄPPA: En årsunge födosökte på Playan, samma ex som tidigare under veckan.

SANDLÖPARE: Tre årsungar höll till på Playan.

SVARTSNÄPPA: En årsunge rastade tillfälligt i Kausan under eftermiddagen.

STORLABB: Ett ex passerade söderut V om ön 08:30.

SILLGRISSLA: Ett outfärgat ex passerade söderut V om ön.

HAVSSULA: Totalt 4 ex passerade söderut V om ön under dagen.

PILGRIMSFALK: Troligen en hona. Den jagade efter öns många rastande vadare men misslyckades och drog efter 5 minuter i riktning mot Malön 15:22.

BUSKSKVÄTTA: Ett ex sågs födosökande innerst i Kausan.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

69 individer av 9 arter:
Större strandpipare 1, roskarl 8, kustsnäppa 8, brushane 2, kärrsnäppa 46, drillsnäppa 1, rödbena 1, grönbena 1 och stenskvätta 1.

Antalet ringmärkta fåglar i augusti uppgår till 598 och i år till 5 239 av 86 arter.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Egna korttidskontroller gjordes av roskarl 3, kustsnäppa 6, kärrsnäppa 8, sädesärla 1 och skärpiplärka 1.

 

UPPDRAGSARBETE

Strandstädning.

 

ÖVRIGT

Förutom fågelstationens personal enligt ovan så kom BirdLife Sverige styrelse ut med Stefan och Jum. Under ledning av ordföranden, Lotta Berg, ska de hålla styrelsemöte under helgen. Annika och Peder som ingår i stationspersonalen kommer också att delta i delar av styrelsemötet.

 

VID DATORN

Uno Unger och Dennis Kraft.

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.