DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAGEN 11 AUGUSTI 2021

VÄDER

Måttlig till frisk vind från ost under förmiddagen, stillnande till kvällen. Regnskurar över fastlandet under morgonen.

Min temp: +16.0°C kl. 04. Max temp: +21.8°C kl. 15.

Nederbörd: 2.3 mm

 

02:00: O 7.6 m/s, byvind 10.1 m/s, +17.2°C, vattenståndet +10 cm.

08:00: O 6.8 m/s, byvind 8.1 m/s, +15.9°C, vattenstånd +19 cm.

14:00: SO 3.6 m/s, byvind 5.2 m/s, +19.3°C, vattenstånd +9 cm.

20:00: N 2.9 m/s, byvind 6.8 m/s, +18.6°C, vattenstånd +9 cm.

 

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 05:33 och ner 21:01.

 

PERSONAL

Ringmärkare Mattias Rundberg och Annelie Larsson samt ringmärkarassistenter Irene Hofstedt och Anders Wirdheim avlöstes under dagen av stationschef och ringmärkare Mikael Käll samt assistenterna Magdalena Eriksson, Emile Eriksson, Styrbjörn Käll och Matilda Löfgren.

 

VERKSAMHET

13 nät 08:30-14:00 ( 71.5 nättimmar).

43 burar på Playan 04:15-10.30.

33 burar på Playan 10:30-20.30.

10 burar på Kausan 10:30-20:30. (totalt 720.25) burtimmar)

 

 

OBSERVATIONER

TRETÅIG MÅS: 2 ad rastande

SKÄRSNÄPPA: 1 juvenil fågel observerades av AW vid Kausan under morgonen. Högst oväntat!

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

20 individer av 8 arter:
Skärpiplärka 2, lövsångare 3, trädgårdssångare 2, kustsnäppa 3, kärrsnäppa 5, större strandpipare 2, drillsnäppa 2, brushane 1.

Antalet ringmärkta fåglar i augusti uppgår till 223 och i år till 4 864 av 85 arter.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Egna korttidskontroller av kärrsnäppa 1, koltrast 1, sädesärla 1 och skärpiplärka 4.

 

UPPDRAGSARBETE

VID DATORN

Mattias Rundberg och Mikael Käll

 

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAGEN 10 AUGUSTI 2021

VÄDER

Måttlig till frisk vind från syd och sydväst. Flera kraftiga åskväder passerade förbi såväl över som runt kring Nidingen vid ca en handfull tillfällen. Vid ett tillfälle tror vi att blixten slog ned i masten vid SO-udden. Under kvällen soligt och relativt svag vind.

Min temp: +15,8°C kl. 07. Max temp: +18,7°C kl. 18.

Nederbörd: 19,3 mm

 

02:00: SV 5 m/s, byvind 6 m/s, +18°C, vattenståndet +7 cm.

08:00: S 6 m/s, byvind 9 m/s, +17°C, vattenstånd +23 cm.

14:00: S 7 m/s, byvind 12 m/s, +18°C, vattenstånd +14 cm.

20:00: SV 5 m/s, byvind 6 m/s, +18°C, vattenstånd +23 cm.

 

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 05:30 och ner 21:04.

 

PERSONAL

Ringmärkare Mattias Rundberg och Annelie Larsson samt ringmärkarassistenter Irene Hofstedt och Anders Wirdheim.

 

VERKSAMHET

24 nät 05:30-06:15, 24 nät 09.00-11.00 samt 11 nät 20.00-21.00 ( 77 nättimmar).

43 burar på Playan 04:15-22.30 (785 burtimmar).

 

OBSERVATIONER

HAVSSULA: Två subadulta fåglar mot söder.

KUSTSNÄPPA: 11 rastande.

LÖVSÅNGARE: Rejält nedfall under morgontimmarna pga regn och åska. Tyvärr gick vi miste om många i fångsten pga att regnet stoppade nätfångst.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

75 individer av 7 arter:
Lövsångare 62, kustsnäppa 3, kärrsnäppa 3, större strandpipare 2, rödbena 2, sädesärla 2, drillsnäppa 1.

Antalet ringmärkta fåglar i augusti uppgår till 203 och i år till 4 844 av 85 arter.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Egna korttidskontroller av lövsångare 1, sädesärla 4 och skärpiplärka 4.

 

UPPDRAGSARBETE

Strandstädning, latrintömning på såväl stationen som ”Tuppen” samt sophantering.

 

ÖVRIGT

Idag dök ett sällskap på 13 personer upp med en rib-båt från Särö för att fira en 50-åring. De blev guidade med några fångade fåglar. De var rejält blöta efter sin tur hit till Nidingen med såväl blåst som åskoväder…

 

VID DATORN

Mattias Rundberg och Annelie Larsson

Anders Widde Wirdheim 7-10/8

Våra fyra dygn på Nidingen är slut och vi kan summera en lyckad vistelse med både växlingsrikt väder och en växlande fågelförekomst. När vi kom ut lördagen 7 augusti rådde högtrycksväder och det var få rastande tättingar på ön. Däremot fanns det lite vadare längs med playan och på ostudden. Högtrycket bestod under söndagen, men det anlände ändå en del nya vadare. Samtliga vadarburar flyttades därför till playan. Det blev inte någon stor vadarfångst, men det som möjligen brast i kvantitet, kompenserades väl av kvalitet. Vi fångade och ringmärkte nio olika vadararter under våra dagar på ön.

Under måndagen blev vädret något ostadigare, och på morgonen fanns en del nyanlända tättingar på ön. De var inte många, men arterna var kanske inte de väntade – flera härmsångare, några grå flugsnappare och en ung höksångare!

Natten till tisdagen passerade regn, och mera regn föll under morgontimmarna. Förmodligen var det också detta som ledde till ett nedfall av flyttande lövsångare. På grund av skurarna kunde vi bara ha uppe näten ganska korta perioder, men vi fångade och märkte trots det drygt 65 lövsångare (och nästan inga andra tättingar). Vid en tidig vandring ut mot ostudden fanns det lövsångare snart sagt överallt. Alla såg ut att röra sig österut, och många tog nog mod till sig och återvände in mot fastlandet.

Två nätter gjorde vi försök att fånga stormsvala, men båda nätterna spolierades försöken av att vädret förändrades i sämre riktning än vad prognosen förutspått.

Något oväntat var att ett par av större strandpipare hade nykläckta ungar vid Kausan. En av ungarna envisades med att gå in i vadarburarna så länge dessa fanns kvar i Kausan och var en bidragande orsak till att vi flyttade burarna.

Totalt såg vi 65 olika fågelarter under våra fyra dygn på ön med höksångare och en juvenil skärsnäppa som det mest oväntade. Den sistnämnda hittades vid bryggan sista morgonen. Den sågs först ensam och delvis skymd och blev då en rejäl pulshöjare: ryggen var nästan enhetligt fjällig och på bröstet fanns en skarp gräns. Tanken gick först till juvenil gulbröstad snäppa, men när fågeln fick sällskap av en kärrsnäppa och visade sig vara något större än denna, gled funderingarna över mot skärsnäppa. När den sedan klev upp på en tångruska och avslöjade gulaktiga ben var saken klar. Unga skärsnäppor i helt juvenil dräkt ses sällan utanför häckningsområdena, så det var kanske inte så konstigt att denna individ satte myror i huvudet på oss?

Under de fyra dygnen märkte vi 139 individer fördelade på 20 arter:

Lövsångare 76
Kärrsnäppa 15
Kustsnäppa 7
Härmsångare 7
Större strandpipare 4
Sädesärla 4
Drillsnäppa 4
Skärpiplärka 4
Grå flugsnappare 3
Ärtsångare 2
Rödbena 2
Silltrut 2
Trädgårdssångare 2
Myrspov 1
Sandlöpare 1
Brushane 1
Småsnäppa 1
Stare 1
Svartvit flugsnappare 1

Höksångare 1

Tack för denna gång!
Irene Hofstedt, Annelie Larsson, Mattias Rundberg och Anders Wirdheim
 

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAGEN 9 AUGUSTI 2021

VÄDER

Måttlig till frisk vind från syd och sydväst. Här på Nidingen har det varit relativt soligt, men tunga regnmoln har passerat nära på båda sidor om ön, vid flera tillfällen under dagen. Tidvis åska. Några korta regnskurar under dagen, men inget mätbart. De flesta regnväder delade sig och passerade förbi på båda sidor om ön.

Min temp: +17,5°C kl. 02. Max temp: +19,5°C kl. 16.

 

02:00: SV 7 m/s, byvind 10 m/s, +18°C, vattenståndet +18 cm.

08:00: SV 7 m/s, byvind 9 m/s, +18°C, vattenstånd +21 cm.

14:00: S 8 m/s, byvind 12 m/s, +19°C, vattenstånd +11 cm.

20:00: SV 4 m/s, byvind 7 m/s, +18°C, vattenstånd +21 cm.

 

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 05:28 och ner 21:06.

 

PERSONAL

Ringmärkare Mattias Rundberg och Annelie Larsson samt ringmärkarassistenter Irene Hofstedt och Anders Wirdheim.

 

VERKSAMHET

18 nät 06:30-7:30 , 22 nät 07.30-12.00 samt 15 nät 16.00-18.00 ( 147 nättimmar).

33 burar på Playan mellan 06:30 – 19.30 , 10 burar i Kausan 06.30-19.30  sedan samtliga 43 burar på Playan 19.30-22.30 (731 burtimmar).

 

OBSERVATIONER

TRETÅIG MÅS: En adult tillsammans med en 1k på Rissastenens sjömärke.

HAVSSULA: Två subadulta fåglar mot söder.

KUSTSNÄPPA: 12 rastande varav 1 adult.

HÖKSÅNGARE: En ungfågel ringmärktes.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

37 individer av 14 arter:
Lövsångare 10, härmsångare 7, kärrsnäppa 7, ärtsångare 2, sädesärla 2, kustsnäppa 1, brushane 1, småsnäppa 1, trädgårdssångare 1, höksångare 1, stare 1, grå flugsnappare 1, svartvit flugsnappare 1, skärpiplärka 1.

Antalet ringmärkta fåglar i augusti uppgår till 128 och i år till 4 769 av 85 arter. Nya märkarter för året blev småsnäppa och brushane.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Egna korttidskontroller av kärrsnäppa 2, lövsångare 1 och skärpiplärka 2.

 

UPPDRAGSARBETE

Strandstädning

 

ÖVRIGT

Endast två besökare kom till ön idag. Modigt nog så seglade de både in och ut ur hamnen. Båten hade ingen motor…

 

VID DATORN

Mattias Rundberg och Annelie Larsson

 

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAGEN 8 AUGUSTI 2021

VÄDER

Mestadels klar solig dag med inslag av viss molnighet och ökande vind framemot eftermiddag kväll. Mindre intensiv regnskur kl.07.30 varför fångstnäten togs ned 2h.

Min temp: +16,7°C kl. 01. Max temp: +20,1°C kl. 13.

Nederbörd 0,5 mm kl.08.

 

02:00: SO 4 m/s, byvind 5 m/s, +17°C, vattenståndet +2 cm.

08:00: SO 7 m/s, byvind 9 m/s, +17°C, vattenstånd +24 cm.

14:00: S 5 m/s, byvind 6 m/s, +20°C, vattenstånd +19 cm.

20:00: SV 9,5 m/s, byvind 11,3 m/s, +19°C, vattenstånd +32 cm.

 

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 05:26 och ner 21:08.

 

PERSONAL

Ringmärkare Mattias Rundberg och Annelie Larsson samt ringmärkarassistenter Irene Hofstedt och Anders Wirdheim.

 

VERKSAMHET

24 nät 04:10-7:30 och  21 nät 09.30-12.00 (133 nättimmar).

20 burar på Playan 04:10-18:00, 26 burar på Playan mellan 18:00 – 22.15, 21 burar i Kausan 14.00-18.00 samt  17 burar i Kausan 18.00-22.15 (549 burtimmar).

 

OBSERVATIONER

TRETÅIG MÅS: En adult förbiflygande.

TOPPSKARV: Minst 120 st idag varav majoriteten på Klockfotsrevet.

LADUSVALA: En förbiflygande

KUSTSNÄPPA: 12 rastande ungfåglar

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

14 individer av 7 arter:
Kärrsnäppa 3, drillsnäppa 3, kustsnäppa 2, grå flugsnappare 2, lövsångare 2, , silltrut 1 och skärpiplärka 1.

Antalet ringmärkta fåglar i augusti uppgår till 91 och i år till 4 732 av 83 arter.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Egna korttidskontroller av en koltrast och tre skärpiplärkor.

 

UPPDRAGSARBETE

Strandstädning

 

ÖVRIGT

En tumlare sågs fiska nära ön på nordsidan. Nattens försök att fånga stormsvala gav tyvärr inget.

VID DATORN

Mattias Rundberg

 

 

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAGEN 7 AUGUSTI 2021

VÄDER

Helmulen morgon men god sikt. Under perioder av dagen tittade solen fram. Åska norr om oss kring kl. 19.

Min temp: +15,5°C kl. 06. Max temp: +19,9°C kl. 18.

Nederbörd 0,3 mm kl.03.

 

02:00: O 8 m/s, byvind 10 m/s, +17°C, vattenståndet +7 cm.

08:00: O 7 m/s, byvind 8 m/s, +16°C, vattenstånd +20 cm.

14:00: SO 4 m/s, byvind 5 m/s, +19°C, vattenstånd +3 cm.

20:00: S 3 m/s, byvind 4 m/s, +19°C, vattenstånd +7 cm.

 

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 05:24 och ner 21:11.

 

PERSONAL

Dennis Kraft, Inger Svensson och Carina Widenstedt. Kl. 10 anlände den nya personalen Mattias Rundberg, Annelie Larsson, Irene Hofstedt och Anders Wirdheim. Avgående personal lämnade kl. 12. Båtförare för dagen var Lars Hellberg.

 

VERKSAMHET

20 nät 04:15-13:30 (185 nättimmar).

19 burar på Playan 04:30-13:00 och 20 st på Playan mellan 13:00 – 22.15 (326,5 burtimmar).

 

OBSERVATIONER

TRETÅIG MÅS: Minst en årsunge kvar.

TOPPSKARV: Minst 50 st idag varav majoriteten på Klockfotsrevet.

SANDLÖPARE: Tre rastande.

SILLGRISSLA: Tolv förbisimmande väster om ön.

TÖRNSKATA: En ungfågel rastande under eftermiddagen.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

8 individer av 6 arter:
Ejder 2, större strandpipare 2, silltrut 1, myrspov 1, sandlöpare 1 och sädesärla 1.

Antalet ringmärkta fåglar i augusti uppgår till 77 och i år till 4 718 av 83 arter.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Egna korttidskontroller av en koltrast.

 

UPPDRAGSARBETE

Luftat och startat om avsaltningsanläggningen

 

ÖVRIGT

5 tumlare sågs fiska nära ön på nordsidan. Under kvällen riggades nät på nordsidan för försök under natten att fånga stormsvala.

VID DATORN

Dennis Kraft och Mattias Rundberg

 

 

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAGEN 6 AUGUSTI 2021

VÄDER

Morgonen var klar men efterhand mulnade det alltmer och fram på eftermiddagen var det mest mulet. Sikten mest god men lite begränsad i samband med regnet. Vindarna har legat mellan NO och SO varit huvudsakligen måttliga. Strax efter kl. 16 drog ett åsk- och regnväder in över ön med hastiga vindökningar. Dest. Gottskär-Nidingens vädermätare registrerade medelvinden 1,3 m/s kl. 16:10, 11,2 kl. 16:20 och 11,6 kl. 16:30. Högsta byvindarna vid samma tider var; 2,2, 19,7 respektive 16,1 m/s. Medelvinden som lägst 2,1 kl. 00 och 16 och som högst 8,1 kl. 12 och 23. Byvinden toppade med 20,0 kl. 17. Detta var i samband med åskvädret. Annars hade högsta byvind varit 10,5 kl. 24.

Min temp: +15,4°C kl. 06. Max temp: +21,6°C kl. 15.

Nederbörd 3,8 mm, allt under ovädret efter 16.

 

02:00: SO 6 m/s, byvind 7 m/s, +18°C, vattenståndet -2 cm.

08:00: O 7 m/s, byvind 10 m/s, +17°C, vattenstånd +9 cm.

14:00: SO 7 m/s, byvind 10 m/s, +22°C, vattenstånd +/-0 cm.

20:00: SO 6 m/s, byvind 8 m/s, +120°C, vattenstånd +13 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 05:22 och ner 21:13.

 

PERSONAL

Dennis Kraft, Inger Svensson och Carina Widenstedt.

 

VERKSAMHET

24 nät 04:15-11:00 (162 nättimmar).

19 burar på Playan 04:30-18:15 och 13 burar i Kausan 05:00-15:30 (398 burtimmar).

 

OBSERVATIONER

TRETÅIG MÅS: Fortsatt två årsungar kvar.

TOPPSKARV: Efter en tid med blåst och högvatten börjar skarvarna sitta på Klockfotsrevet igen. Där sågs idag minst 20 toppskarvar.

SPARVHÖK: En kom in från öster, gjorde en sväng över Västudden och flög sedan vidare i nordlig riktning.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

7 individer av 4 arter:
Kärrsnäppa 3, lövsångare 2, sädesärla 1, och skärpiplärka 1

Antalet ringmärkta fåglar i augusti uppgår till 69 och i år till 4 710 av 82 arter.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Egna korttidskontroller av två kärrsnäppor märkta 30/7 respektive 5/8 och en koltrast märkt 1/8.

 

UPPDRAGSARBETE

Guidat besökare, plockat skräp, städat gästtoaletten och tämt latrintunnan, destruerat sopor samt assisterat vid flaggstångsnedtagning och flaggbyte.

 

ÖVRIGT

Varje dag skriver vi ju dagbok här på fågelstationen. Numera sker allt digitalt men från starten av stationen och till och med 2008 skrevs dessa för hand i särskilda dagböcker. Originalen förvaras iland men här på ön finns kopior av dessa. Men en årgång har länge saknats, år 2000. Originalet har varit försvunnet och inga kopior hade tagits. Men se – när Tommy höll på att flyttstäda inför sin flytt från Hög till Onsala så hittade han originalboken. Nu har denna också blivit kopierad och denna kopia finns nu här ute på ön och tillgången till vår historik på Nidingen är därmed komplett.

 

VID DATORN

Dennis Kraft

 

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAGEN 5 AUGUSTI 2021

VÄDER

Huvudsakligen klart med bara enstaka moln och skyar. God sikt och ännu en vacker solnedgång i havet.

Svaga vindar av växlande riktning hela dagen, tidvis nästan helt lugnt. Medelvinden som lägst 1,1 kl. 20 och som högst 3,3 kl. 23. Byvinden toppade med 5,0 kl. 00 och 23.

Min temp: +14,4°C kl. 05. Max temp: +20,6°C kl. 19.

Ingen nederbörd.

 

02:00: NO 2 m/s, byvind 3 m/s, +16°C, vattenståndet +5 cm.

08:00: O 3 m/s, byvind 4 m/s, +16°C, vattenstånd +12 cm.

14:00: SV 2 m/s, byvind 4 m/s, +20°C, vattenstånd -1 cm.

20:00: N 1 m/s, byvind 2 m/s, +19°C, vattenstånd +5 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 05:20 och ner 21:15.

 

PERSONAL

Dennis Kraft, Inger Svensson och Carina Widenstedt.

 

VERKSAMHET

20 nät 04:15-11:15 (140 nättimmar).

19 burar på Playan 05:00-17:15 och 13 burar i Kausan 05:15-16:45 (405 burtimmar).

 

OBSERVATIONER

TRETÅIG MÅS: Två årsungar är kvar, en vardera på västra och östra sjömärket. Tillhörande föräldrar verkar dyka upp emellanåt.

SILLTRUT: Idag sågs trutarna först flygande snappa insekter i luften, det brukar vara flygmyror. Frampå kvällen gick de i stället på gräsmattor och andra ytor och plockade i sig av smågodis. Bara på gräsmattan framför Fyrmästarbostaden räknades nästan 100 trutar. Förmodligen är det flygmyror som landat på marken som trutarna inmundigar.

TISTELFJÄRIL: En fjäril sågs flyga vid västra rännan.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

12 individer av 7 arter:
Större strandpipare 1, kärrsnäppa 6, rödbena 1, lövsångare 1, sädesärla 1, skärpiplärka 1 och hämpling 1.

Antalet ringmärkta fåglar i augusti uppgår till 62 och i år till 4 703 av 82 arter.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Egna korttidskontroller av en koltrast märkt den 28/7 och fyra skärpiplärkor märkta mellan 1/7 och 3/8.

 

UPPDRAGSARBETE

Guidat besökare, plockat skräp, hållit rent på gästtoaletten och städat västra gamla fyren.

 

ÖVRIGT

Ännu lugnare och vackrare väder idag och ännu fler besökare. Vi kan ha missat några men minst 28 båtar och 85 personer och dessutom 27 personer inom, Dest. Gottskär-Nidingens verksamhet.

 

En av besökarna var Elisabeth Hedestad från Nidingens vänner som levererade ytterligare muggar och annat ur deras försäljningssortiment.

 

VID DATORN

Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAGEN 4 AUGUSTI 2021

VÄDER

Mest klart väder men periodvis lite moln, god sikt hela dagen och vacker solnedgång i havet.

Huvudsakligen svaga vindar hela dagen, under natten och morgonen mest från N och under dagen huvudsakligen från V och mot kvällen från NV. Medelvinden som lägst 1,0 kl. 06 och som högst 4,5 kl. 13. Byvinden toppade med 6,4 kl. 14.

Min temp: +14,5°C kl. 05 och 06. Max temp: +19,8°C kl. 15.

Ingen nederbörd.

 

02:00: N 2 m/s, byvind 3 m/s, +15°C, vattenståndet +11 cm.

08:00: V 3 m/s, byvind 5 m/s, +17°C, vattenstånd +12 cm.

14:00: V 4 m/s, byvind 6 m/s, +20°C, vattenstånd +9 cm.

20:00: N 4 m/s, byvind 6 m/s, +18°C, vattenstånd +8 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 05:18 och ner 21:17.

 

PERSONAL

Dennis Kraft, Inger Svensson och Carina Widenstedt.

 

VERKSAMHET

17 nät 04:15-11:15 (119 nättimmar).

19 burar på Playan 05:00-15:30 och 13 burar i Kausan 05:30-17:30 (354 burtimmar).

 

OBSERVATIONER

TRETÅIG MÅS: Två årsungar är kvar, en vardera på västra och östra sjömärket. Tillhörande föräldrar verkar dyka upp emellanåt.

BIVRÅK: En sträckte över ön på morgonen med SV-riktning.

SÄVSÅNGARE: Dagens ringmärkta var också höstens första på ön. Arten är generellt inte särskilt vanlig, totalt 48 fynd under de senaste tio åren. Detta gäller särskilt höstfynd där den bara noterats fyra av de tio senaste höstarna med totalt 8 individer.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

7 individer av 6 arter:
Större strandpipare 1, Sävsångare 1, härmsångare 1, koltrast 1, sädesärla 1 och skärpiplärka 2.

Antalet ringmärkta fåglar i augusti uppgår till 50 och i år till 4 691 av 82 arter.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Egna korttidskontroller av en sädesärla märkt den 9/7 och sju skärpiplärkor märkta mellan 17/7 och 2/8.

 

UPPDRAGSARBETE

Guidat besökare, plockat skräp och hållit rent på gästtoaletten.

 

ÖVRIGT

Även idag lugnt och vackert väder. Detta lockade en hel del besökare till ön. Stefan och Jum har varit ute med tolv dagsbesökare och åtta som ska övernatta. Två man bor i Nidingens vänner lägenhet och två personer övernattar i båt vid stora bryggan. Dessutom 25 dagsbesökare i åtta båtar och två kajaker.

 

VID DATORN

Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAGEN 3 AUGUSTI 2021

VÄDER

Växlande molnighet och god sikt hela dagen. Mot kvällen drog en molnbank in med regn och tillfälligt sämre sikt.

Svaga till måttliga vindar, under natten från V och under dagen huvudsakligen från SV. Medelvinden som lägst 2,2 kl. 24 och 09 och som högst 6,1 kl. 21. Byvinden toppade med 8,6 kl. 21.

Min temp: +14,5°C kl. 05 och 06. Max temp: +18,9°C kl. 17.

Kvällens regnväder gav 4,5 mm.

 

02:00: V 2 m/s, byvind 6 m/s, +16°C, vattenståndet +16 cm.

08:00: SV 3 m/s, byvind 5 m/s, +15°C, vattenstånd +5 cm.

14:00: S 3 m/s, byvind 6 m/s, +18°C, vattenstånd +9 cm.

20:00: NO 4 m/s, byvind 6 m/s, +15°C, vattenstånd +4 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 05:16 och ner 21:20.

 

PERSONAL

Dennis Kraft, Inger Svensson och Carina Widenstedt.

 

VERKSAMHET

17 nät 04:15-09:15 (85 nättimmar).

19 burar på Playan 05:00-17:45 och 13 burar i Kausan 05:30-17:30 (398 burtimmar).

 

OBSERVATIONER

STORSPOV: En hördes från Västudden.

MYRSPOV: Fem rastande på Playan.

ENKELBECKASIN: En hade helt oväntat gått in i en vadarbur i Kausan och blev ny märkart för i år. Arten fångas inte varje år och den har saknats de senaste två åren.

TRETÅIG MÅS: Bara ett fåtal måsar är kvar vid ön. Två adulta har idag suttit på västra gamla fyren och en adult och en juvenil på Östra sjömärket. Ytterligare några kan vara kvar.

HUSSVALA: Vid kontroll av sista bebodda boet visade det sig inte innehålla några ungar som vi trodde. Istället fanns det tre ägg som ruvas! Idag gjorde vi också en annan intressant observation. Det var cirka 15 hussvalor som satte sig på fyrväggen söder om entrén till Östra gamla fyren.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

12 individer av 7 arter:
Enkelbeckasin 1, grönbena 2, silltrut 1, trädgårdssångare 1, koltrast 1, sädesärla 2 och skärpiplärka 4.

Enkelbeckasin blev ny märkart för i år.

Antalet ringmärkta fåglar i augusti uppgår till 43 och i år till 4 684 av 82 arter.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

 

KONTROLLER

Egna korttidskontroller av en roskarl märkt 30/7, en lövsångare märkt igår, två sädesärlor märkta den 31/7 och tre skärpiplärkor märkta i juli och augusti.

 

UPPDRAGSARBETE

Startat om och luftat och backspolat avsaltningsanläggningen.

 

ÖVRIGT

En lugn och behaglig dag även om den inte var så fågelrik. Carina fick glädjas åt sin första toppskarv. Armand blev nog nästan lika glad åt sitt OS-guld.

 

VID DATORN

Dennis Kraft