DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 22 MAJ 2021

VÄDER
Mulet och tidvis duggregn-lätt regn från gryningen och fram till 07:00. Därefter uppklarnande och växlande molnighet. Vid 19-tiden kom en regnfront från SV som gav en del nederbörd.
Min temp: +10,5°C kl. 04. Max temp: +13,6°C kl. 15.

02:00: S 8,3 m/s, byvind 10,9 m/s, +11,1°C, vattenståndet +21 cm.
08:00: S 9,7 m/s, byvind 13,1 m/s, +11,4°C, vattenstånd +12 cm.
14:00: SSO 7,3 m/s, byvind 8,5 m/s, +13,0°C, vattenstånd +16 cm.
20:00: SO 8,8 m/s, byvind 11,3 m/s, +11,2°C vattenstånd +2 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 04:42 och ner 21:37.

PERSONAL
Annelie Larsson, Per Schillander, Jonas Wikström och Uno Unger avlöstes vid 15-tiden av Eva Åkesson, Anders Melin och Tommy Järås. Fredrik Klingberg var dagens kapten som med fågelstationens båt ombesörjde att personalbytet kunde äga rum. Ella Schillander var med som dagsbesökare

VERKSAMHET
12 nät 03:30-05:00, 17 nät 07:00-09:00 och 21 nät 09:00-12:00 och 4 nät 16:00-17:00 (119 nättimmar)
11 burar på Playan 16:00-19:30 (38 burtimmar).
Nätlagning (1 tim).

OBSERVATIONER
SNATTERAND – Jonas Wikström såg den komma flygande från Nordstranden och vidare över Kruthuset.
RINGDUVA – Ett ex sågs idag. Troligen är det samma ex som har setts emellanåt sedan mitten av april.
TÖRNSKATA – Två honor fångades och ringmärktes.
KÄRRSÅNGARE – Nidingens andra ex i år fångades och ringmärktes.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
19 individer av 9 arter: Kärrsnäppa 2, skärsnäppa 2,L törnskata 2, lövsångare 4, gransångare2, rörsångare 3, kärrsångare 1, törnsångare 2 och trädgårdssångare 1.
Antalet ringmärkta fåglar i maj månad uppgår till 1372 och i år totalt till 3274.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER
Korttidskontroll: Svarthätta.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Gött att vara här igen och se alla härliga blomsterängar av trift och mandelblom.

VID DATORN
Uno Unger och Tommy Järås

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 21 MAJ 2021

VÄDER
En molnfri efternatt och morgon med hyfsat bra sikt övergick 05:30-tiden i allt mer mulet. Några mörka regnmoln passerade runt om Nidingen vid 09-tiden men gav knappast några droppar på fyrplatsen. Mulet fram till 15-tiden då de åter klarnade västerifrån.
Min temp: +8,9°C kl. 02-03. Max temp: +12,8°C kl. 17.

02:00: SV 5,5 m/s, byvind 7,6 m/s, +8,9°C, vattenståndet +11 cm.
08:00: S 4,1 m/s, byvind 6,7 m/s, +10,3°C, vattenstånd -12 cm.
14:00: SO 7,2 m/s, byvind 8,4 m/s, +12,1°C, vattenstånd +8 cm.
20:00: SSO 6,8 m/s, byvind 8,3 m/s, +11,7°C vattenstånd +5 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 04:44 och ner 21:36.

PERSONAL
Annelie Larsson, Per Schillander, Jonas Wikström och Uno Unger.

VERKSAMHET
24 nät 04:00-10:00 (144 nättimmar).
15 burar på Playan 19:40-21:10 (22,5 burtimmar).

OBSERVATIONER
TURKDUVA – Ett ex sträckte österut över Kruthuset vid 08-tiden. Observatör Jonas Wikström.
SMÅSPOV – Två ex födosökte på Västudden.
KÄRRSNÄPPA – Ett ex födosökte på Playan tillsammans med skärsnäppor.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
7 individer av 6 arter: Lövsångare 1, gransångare 1, koltrast 1, stenskvätta 1, hämpling 2 och sävsparv 1.
Antalet ringmärkta fåglar i maj månad uppgår till 1353 och i år totalt till 3255.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER
Endast egna korttidskontroller: Gransångare 1, svarthätta 1 och bofink 1.

UPPDRAGSARBETE
Tömning och städning av gästtoan (0,5 tim).
Rengöring av linsen på SMHI:s molnhöjdsmätare (0,5 tim).

ÖVRIGT
Efter allt regnande under våren frodas öns vegetation märkbart. För tillfället blommar stora mängder av trift och mandelblommor som bäst, för att inte tala om maskrosor som täcker stora delar av öns gräsmattor.

VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 20 MAJ 2021

VÄDER
Efter en mulen natt fortsatte dagen med himlen täckt av moln. Sikten var dock ganska god redan i gryningen och så förblev det under dagen. Fortsatt mulet fram till 18-tiden, då det klarnade västerifrån och solen åter lyste över Nidingen. Vid 10-tiden kom några lätta regnstänk annars ingen nederbörd under resten av dagen.
Min temp: +9,2°C kl. 01 och 24. Max temp: +12,0 °C kl. 19.

02:00: VSV 8,5 m/s, byvind 11,7 m/s, +9,3°C, vattenståndet+12 cm.
08:00: V 7,6 m/s, byvind 11,5 m/s, +11,1°C, vattenstånd -2 cm.
14:00: VSV 9,4 m/s, byvind 13,2 m/s, +10,2°C, vattenstånd +18 cm.
20:00: V 8,4 m/s, byvind 10,4 m/s, +11,4°C, vattenstånd +1 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 04:45 och ner 21:34.

PERSONAL
Annelie Larsson, Per Schillander, Jonas Wikström och Uno Unger.

VERKSAMHET
21 nät 04:00-09:00 (105 nättimmar).
15 burar på Playan 20:00-21:30 (22,5 burtimmar).
Kontroll av ruvande ejdrar i fyrområdet.
Kontroll av häckningsläget för Nidingens tretåiga måsar.

OBSERVATIONER
SNATTERAND – Vår häckande snatterandhona hittades vid ett tillfälle under eftermiddagen födosökande utanför tångvallen på Playan strax O om Lilla bryggan. Vi passade då på att kolla hennes bo och fann det då med 11 varma och övertäckta ägg. Alltså frid och fröjd med årets så här långt.
NATTSKÄRRA – En hane flög en sväng över Torget i samband med nätuppsättningen kl. 04:00 och satte sig en kort stund vid södra nätstolpen till nät 5D. Efter det att den åter tog till vingarna sågs den inte mer under dagen.
SMÅSPOV – Ett ex födosökte på Playans tångvall strax O om Lilla bryggan hela dagen.

TRETÅIG MÅS – Räkning av aktiva bon gav 21 bon på gamla fyrarna, 22 bon på Rissastenen och 5 bon på Västra sjömärket. Totalt är alltså för tillfället 48 aktiva bon kända.

HÖKSÅNGARE – Ett ex, troligen 2K hane, fångades vid 07-tiden vid Kruthuset i nät 12A. Efter ringmärkningen återfångades den tillfälligt i nät 13B i samband med nätnedtagningen kl. 09:00. Därefter sågs den inte mer under dagen.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
12 individer av 9 arter: Skärsnäppa 2, lövsångare 3, gransångare 1, höksångare 1, ärtsångare 1, törnsångare 1, rödhake 1, hämpling 1 och sävsparv 1.
Antalet ringmärkta fåglar i maj månad uppgår till 1346 och i år totalt till 3248.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER
Vid kontroll av häckande ejdrar i fyrområdet hittades fyra ruvande honor som ursprungligen märkts som just ruvande 2006, 2017, 2018 och 2020.
Egna kontroller: Två skärsnäppor där den ena var märkt som 2K den 10 april 2015 (nu snart 7 år) och den andra märkt som 2K den 5 maj 2020 (nu snart 2 år).
Egna korttidskontroller: Skärsnäppa 2, svarthätta 1, ärtsångare 2 och gärdsmyg 1.

UPPDRAGSARBETE
Gräsklippning (1 tim) och strandstädning (0,5 tim).

ÖVRIGT
Nu tycks vi åter kommit in i en period med endast ringa nätfångst, vilket främst beror på kyligt och blåsigt ”motväder” för de tropikflyttare som ännu inte har anlänt till Skandinavien. Men som jag brukar säga ”ringa kvantitet ger ofta god kvalitet” och som synes slog det in i och med fångsten av höksångaren.

VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 19 MAJ 2021

VÄDER
Molnfritt under både natt och dag över havet och ganska god sikt. Någon timma från gryningen låg det en molnbank över fastlandet men efter ett par timmar skedde ett uppklarnande. Senare under dagen bildades en del Cumulusmoln över kusten men solsken över havet fram till 19-tiden då det mulnade från väster. Mellan 19 och 20 kom en del regn.
Min temp: +9,3°C kl. 04-05. Max temp: +13,3 °C kl. 16.

02:00: V 7,1 m/s, byvind 8,6 m/s, +9,2°C, vattenståndet+11 cm.
08:00: V 5,3 m/s, byvind 7,6 m/s, +11,2°C, vattenstånd -3 cm.
14:00: SV 5,9 m/s, byvind 8,2 m/s, +13,2°C, vattenstånd +12 cm.
20:00: SV 2,0 m/s, byvind 7,2 m/s, +10,2°C, vattenstånd -1 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 04:47 och ner 21:32.

PERSONAL
Annelie Larsson, Per Schillander, Jonas Wikström och Uno Unger.

VERKSAMHET
17 nät 04:00-05:30, 21 nät 05:30-08:00 och 24 nät 08:00-11:00 (150 nättimmar).

OBSERVATIONER
KUSTPIPARE – En flock på minst 19 ex anlände söderifrån kl. 15:15 och slog till på Klockfotsrevet. De rastade där minst en timma men var försvunna vid kontroll 16:45.
STENFALK – Ett honfärgat ex studsade ur nät 13B under jakt över ön och försvann därefter österut.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
10 individer av 7 arter: Tobisgrissla 2, lövsångare 2, gransångare 1, törnsångare 1, rödhake 1, rödstjärt 2 och hämpling 1.
Antalet ringmärkta fåglar i maj månad uppgår till 1334 och i år totalt till 3236.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER
Vid en kontroll av häckande tobisgrisslor visade sig två vara märkta tidigare på ön, nämligen en 10-åring och en minst 9-åring.
Ett par skärpiplärkor fångade samtidigt i nät 6C. Den ena var en hona med ruvfläck märkt som pullus 19 juni 2018, och den andra var en hane märkt som årsunge 20 juli 2019.
Egna korttidskontroller: Ärtsångare 3 och svartvit flugsnappare 1.

UPPDRAGSARBETE
Årets första gräsklippning startades upp. Både Annelie och Per lade två timmar på att ansa delar av fyrområdets gräsytor, gångstigar och nätgator.

ÖVRIGT
Rörmokare Per startade upp avsaltningsanläggningen under dagen, så nu använder vi det avsaltade vattnet. Efter avslutat uppdrag lämnade Per ön vid 16-tiden.
Per Schillander tog sig an att tillverka ett rejält lock till den mellersta latrinbrunnen.

VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 18 MAJ 2021

VÄDER
I huvudsak molnfritt och ganska bra sikt i gryningen. Från 07-tiden drev moln in västerifrån och därefter mulet fram till middagstid då molntäcket försvann för resten av dagen.
Min temp: +9,8°C kl. 06. Max temp: +12,7 °C kl. 15. Ingen nederbörd.

02:00: VSV 2,4 m/s, byvind 4,4 m/s, +10,1°C, vattenståndet+16 cm.
08:00: SV 3,2 m/s, byvind 4,1 m/s, +10,7°C, vattenstånd +6 cm.
14:00: SV 3,9 m/s, byvind 5,8 m/s, +11,4°C, vattenstånd +18 cm.
20:00: SV 3,3 m/s, byvind 4,8 m/s, +11,8°C, vattenstånd +7 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 04:49 och ner 21:30.

PERSONAL
Annelie Larsson, Per Schillander, Jonas Wikström och Uno Unger.

VERKSAMHET
20 nät 04:00-05.00, 24 nät 05:00-05:30 och 26 nät 05:30-12:00 (201 nättimmar).

OBSERVATIONER
VITKINDAD GÅS – Under tiden 07:00-11:15 passerade ca 1070 ex i 5 flockar precis S om Nidingen.
STORSKRAKE – Sent under eftermiddagen sågs en flock med 6 hanar sträcka västerut på nordsidan av Nidingen. Sträck mot ruggningsplats i Danmark?
SMÅSPOV – Ett ex födosökte på Playans tångvall.
ROSKARL – En hane har hållit till på Hamnudden och i Kausan sedan 10-tiden.
TÖRNSKATA – Två honor ringmärktes.
SMÅLOM – 4 ex sträckte söderut tillsammans V om ön 12:15.
KÄRRSÅNGARE – Ringmärktes. Det var årets första observation på Nidingen.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
46 individer av 15 arter: Skärsnäppa 2, törnskata 2, lövsångare 8, gransångare 5, rörsångare 2, kärrsångare 1, svarthätta 3, trädgårdssångare 3, ärtsångare 7, törnsångare 1, gärdsmyg 3, rödhake 6, svartvit flugsnappare 1, bofink 1 och gråsiska 1.
Antalet ringmärkta fåglar i maj månad uppgår till 1324 och i år totalt till 3226.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER
Egna kontroller av två skärsnäppor som till sommaren blir 15 resp. 9 år.
Egna korttidskontroller: Lövsångare 1, gransångare 3, ärtsångare 1 och svartvit flugsnappare 1.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
En driftansvarig tjänsteman från Statens Fastighetsverk var här idag med två elektriker och fixade en del brister på bl.a. elkontakter och förberedde installering av nya elmätare som skall kunna avläsas från land. De tog sig hit med beställd ribbåt från Göteborg. Även Stefan och Jum var här under dagen och donade med diverse inför säsongsstarten på lördag. Rörmokare Per dök också upp och övernattar för att hinna med att få igång avsaltningsanläggningen.

VID DATORN
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 17 MAJ 2021

VÄDER
Mulet men ganska disigt från gryningen och hela förmiddagen. Uppklarnande vid 13-tiden och från 14-tiden i stort sett molnfritt resten av dagen.
Min temp: +10,5°C kl. 06. Max temp: +11,9 °C kl. 14. Ingen nederbörd.

02:00: O 4,2 m/s, byvind 5,3 m/s, +10,8°C, vattenståndet+12 cm.
08:00: SSO 5,4 m/s, byvind 6,4 m/s, +10,6°C, vattenstånd +9 cm.
14:00: S 6,6 m/s, byvind 9,0 m/s, +11,9°C, vattenstånd +21 cm.
20:00: SSV 5,7 m/s, byvind 7,7 m/s, +11,7°C, vattenstånd +13 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 04:51 och ner 21:28.

PERSONAL
Annelie Larsson, Per Schillander, Jonas Wikström och Uno Unger.

VERKSAMHET
20 nät 04:00-11:15 (145 nättimmar).

OBSERVATIONER
SÅNGSVAN – En 3K+ kom flygande från NO och gjorde ett varv runt Nidingen och flög sedan åter mot Onsalalandet på kvällen.
SNATTERAND – Ett par. Först sågs hanen utanför Playan, senare låg paret utanför Nordstranden.
SPARVHÖK – Ett ex sågs ett par gånger jagande över ön.
TÖRNSKATA – En hane och en hona, båda ringmärktes.
BUSKSKVÄTTA – En hane och en hona sågs då och då i fyrområdet.
GULÄRLA – Ca 15 ex i en flock sträckte över ön.
GRÅHUVAD SPARV – En 2K hane fångades i nät 13B vid 10-tiden. Efter ringmärkning flög den till 6:ans slånbuskage. Därefter återupptäcktes den på samma plats först 17:45 och sågs i ca 30 sekunder av fyra av totalt 14 besökande fågelskådare. Därefter gjordes inga fler obsar av denna exklusiva raritet under kvällen. Det var det fjärde fyndet i Sverige och första i Halland.

Bild från Facebook Per Schillander

RINGMÄRKNING
185 individer av 23 arter: Törnskata 2, lövsångare 86, gransångare 11, rörsångare 1, härmsångare 3, svarthätta 3, trädgårdssångare 15, ärtsångare 26, törnsångare 3, kungsfågel 1, gärdsmyg 5, grå flugsnappare 2, rödhake 3, svartvit flugsnappare 2, rödstjärt 13, stenskvätta 1, trädpiplärka 1, bofink 1, grönfink 1, hämpling 2, gråsiska 1, GRÅHUVAD SPARV 1 och sävsparv 1.
Antalet ringmärkta fåglar i maj månad uppgår till 1278 och i år totalt till 3180.
Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER
Främmande kontroll: En trädgårdssångare med belgisk ring.
Egna korttidskontroller: Lövsångare 1, svarthätta 1, törnsångare 1 och kungsfågel 1.

UPPDRAGSARBETE
Eldplatssanering (1 tim).


ÖVRIGT
I och med fångsten och ringmärkningen av gråhuvad sparv blev denna dag lite speciell jämfört med den annars rutinmässiga verksamheten på fågelstationen. Efter att vi hade fotograferat rariteten och larmat ut den till Club300 vidtog försök av fastlandets fågelskådare att komma ut till Nidingen för att kryssa denna exklusiva gäst. Först ut var en båt från Bua med 4 personer som anlände vid 14-tiden, men de fick tyvärr inte se fågeln. Ca 15 minuter efter att den båten återvänt mot Bua upptäckte 4 skådare i den grupp på 10 personer, som kommit ut med Stefan Pettersson vid 16-tiden, sparven sittande högst upp i 6:ans slånbuskage. Tyvärr sågs den inte mer under kvällen, så 6 personer fick återvända till Gottskär utan att ha sett sällsyntheten.

VID DATORN
Uno Unger

Gråhuvad sparv

Per Schillander

17 maj kl. 13:08  · Idag gladdes vi åt en gråhuvad sparv, plockad och ringmärkt av Jonas Wikström.

  • Peder WindingHelt otroligt, grattis! Vilken ålder bedömde ni den till?
  • Jan PetrussonEn gråsparv?
   • Dennis KraftAdministratörNej Jan, inte en gråsparv. Denna art heter gråhuvad sparv och finns normalt inte i Sverige. Den häckar österut i central- och Ostasien. Att den dyker upp här är rätt unik. Tidigare har den bara påträffats tre gånger i Sverige.5
    •  
   • Jan PetrussonHjärtlig tack från en okunnig.2
    •  
  • Lars GerreJösses, vilket fynd! Grattis!1
   •  
  • Ulrika TollgrenShit, va häftigt. Riktigt tungt, GRATTIS!1
   •  
  • Sindre MagnussonHade ju egentligen tänkt åka ut denna vecka, gahhh!3
   •  
  • Magnus HellströmMåste vara ny art för svensk ringmärkning. Roligt, grattis!7
   •  
  • Anton SvendsenGrattis! Lägg gärna upp fler bilder på sparven här i gruppen!1
   •  
  • Carina RylanderKan vi prata? heart-dekal
   • Gilla

 

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 16 MAJ 2021

VÄDER
Först mulet, från 10-tiden tidvis lättande molnighet och solsken över Nidingen. Gott om bymoln in över fastlandet och åskan hördes någon gång. Bymolnen tätnade under eftermiddagen och vid 20-tiden nådde de ut till oss och vid 20-tiden fick vi en rejäl men kortvarig skur.
Min temp: +9,7°C kl.07. Max temp: +14,5 °C kl. 18. Nederbörd: Kvällens regnskur gav kanske 1 mm.

02:00: SV 5,2 m/s, byvind 7,6 m/s, +9,9°C, vattenståndet+6 cm.
08:00: O 3,7 m/s, byvind 4,7 m/s, +10,1°C, vattenstånd +10 cm.
14:00: SSV 2,7 m/s, byvind 3,8 m/s, +13,4 °C, vattenstånd +18 cm.
20:00: O 1,1 m/s, byvind 3,1 m/s, +13.0°C, vattenstånd +9 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 04:53 och ner 21:26.

PERSONAL
Annelie Larsson, Per Schillander, Jonas Wikström och Uno Unger.

VERKSAMHET
18 nät 04:00-07:00 och 21 nät 07:00-11:00 (138 nättimmar).

OBSERVATIONER
SNATTERAND – En hona flög av ett bo med 11 ägg under ett lågt slånbuskage mellan SMHI:s väderstation och fågelskyddsområdets östra gräns.
NATTSKÄRRA – Årets första ex togs direkt efter nätuppsättningen 04:00, då en hona fångades och ringmärktes.
SMÅSPOV – 5 ex höll till på södra delen av Västudden mitt på dagen tills de sträckte vidare vid 16-tiden.
SILVERTÄRNA – Hanen i ett par uppvaktade en hona i Kausan.
STENFALK – Ett ex jagade skärsnäppor vid 06:50-tiden.
BLÅHAKE – Ett ex, troligen en 3+ hona, födosökte på tångvallen längst norrut i Kausan vid 16-tiden.
BUSKSKVÄTTA – En hane sågs i trädgårdsfållan under eftermiddagen.

RINGMÄRKNING
101 individer av 16 arter: Nattskärra 1, lövsångare 60, gransångare 2, sävsångare 1, svarthätta 4, trädgårdssångare 1, ärtsångare 15, törnsångare 5, kungsfågel 1, grå flugsnappare 1, rödhake 3, rödstjärt 2, järnsparv 1, hämpling 1 och sävsparv 1.
Antalet ringmärkta fåglar i maj månad uppgår till 1093 och i år totalt till 2995.
Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER
Främmande kontroll: En rörsångare med svensk ring.
Egna korttidskontroller: Lövsångare 2, gransångare 1, svarthätta 4, ärtsångare 10, gärdsmyg och rödhake 1.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Idag fortsatte en viss diversitet både när det gäller ringmärkningen, men även när det gäller observationerna. Det började med att en nattskärra flög i ett av våra nät redan i samband med uppsättningen. Ringmärkningen var i övrigt ganska varierad med en sävsparv som trevligaste art. På observationssidan kan framhållas bofynd av snatterand och kanadagås, 5 rastande småspovar på Västudden, ett stationärt par av silvertärnor i Kausan, där hanen uppvaktade honan och till sist en födosökande blåhake på tångvallen i inre delen av Kausan.

VID DATORN
Uno Unger

Nattskärra

Uno Unger

Administratör

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är XhRw7cPKQHo.png

+1  · 16 maj kl. 06:25  · Dagens första fångst!

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 186535841_3952497944865918_6912849715402329949_n.jpg

 

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 187497458_3952497971532582_6897522825801406897_n.jpg

295Du, Göran Andersson, Sven Gustav Larsson och 292 andra17 kommentarer2 delningarGillaKommenteraDela

17 kommentarer

Alla kommentarer

 • Reinhold HeggenbergerOch kanske kommit ända från Sydafrika! Duktig flygare.Spela upp GIF-filGIPHY
  • Gilla
  •  · Svara
  •  · 6 d
 • Anders ErikssonÄr det riktigt gamla honor som har de där svaga teckningarna på vingar och stjärt där hanarna är vita?
  • Gilla
  •  · Svara
  •  · 6 d
 • Anne-Mie AxelssonVad är det för fågel?
  • Gilla
  •  · Svara
  •  · 6 d
 • Matserik ErikssonNattskärra!2
  • Gilla
  •  · Svara
  •  · 6 d
  • Catharina GenellMatserik Eriksson 🤩 Va kul! Då finns de kvar! För ett par år sen hade vi nattskärran alldeles I närheten inne i Knallekil å vi lyssnade på den på natten. Låter lite som en symaskin eller nåt liknande surr.💕
   • Gilla
   •  · Svara
   •  · 5 d
 • Karin JohanssonOj vad coolt och gapet🙏🏼
  • Gilla
  •  · Svara
  •  · 6 dMikkel Lausten har svarat ·6 svar
 • Carina RylanderÅååå…. Underbart Underverk❤️
  • Gilla
  •  · Svara
  •  · 6 d
 • Boel MelinLite skräckinjagande ändå.
  • Gilla
  •  · Svara
  •  · 5 d
 • Lars WindemanHörs ofta men syns nästan aldrig.Underbart låter den.1
  • Gilla
  •  · Svara
  •  · 5 d
 • Katja EkerstadSå otroligt vacker!! Tänk, ’förr’ trodde man att den tjuvmjölkade kossor..1