DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 31 MAJ 2021

VÄDER
Huvudsakligen klart och mest svaga vindar hela dagen – en fin sommardag. Högtrycksväder och lågvatten.

Min temp: +12,1°C kl. 05. Max temp: +16,9°C kl. 15.

02:00: V 1 m/s, byvind 3 m/s, +13°C, vattenståndet -14 cm.
08:00: SV 3 m/s, byvind 3 m/s, +15°C, vattenstånd -14 cm.
14:00: V 2 m/s, byvind 4 m/s, +17°C, vattenstånd -3 cm.
20:00: N 5 m/s, byvind 6 m/s, +13°C vattenstånd -8 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 04:29 och ner 21:52.

PERSONAL
Dennis Kraft, Anders Melin och Eva Mattsson.

VERKSAMHET
24 nät 03:45-10:30 och 20 nät 10:30-12:00 (192 nättimmar)
Fröfälla 06:00-21:00
Häckningskontroll av tretåig mås på gamla fyrarna.

OBSERVATIONER
BLÄSAND: En hane rastade med några gräsänder vid Playan under em.
TRETÅIG MÅS: Vid dagens kontroll av häckningar på de gamla fyrarna noterades totalt 22 aktiva bon med ägg och/eller ungar. Kläckta ungar fanns i sju bon.
KENTSK TÄRNA: En lite udda observation av en kentsk tärna idag. Den kom inflygande från SO med mat i näbben och ”lockade” hela tiden. Sedan flög den, fortsatt lockande, en runda över ön utan att få något svar och flög då bort från ön tillbaka mot SO. Senare på kvällen sågs två fåglar samtidigt vid ön.
BACKSVALA: En flög runt över ön en stund på em.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
8 individer av 6 arter: Lövsångare 1, gransångare 1, rörsångare 1, kärrsångare 2, trädgårdssångare 2 och grå flugsnappare 1.

Antalet ringmärkta fåglar i maj månad uppgår till 1 778 och i år till 3 679 av 68 arter.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER
Egen korttidskontroll av en ärtsångare från 29/5.

UPPDRAGSARBETE
Guidning av besökare.

ÖVRIGT
I söndags hittades en mobiltelefon ute på marken, urladdad och låst. Efter lite olika turer lyckades vi idag spåra ägaren så snart kommer Emile att kunna återfå sin telefon.

Anders hade extra arbetslust idag. Med cirkelsåg och andra verktyg gick han loss på virkeshögen och lagom till elvakaffet hade vi fått en ny utesoffa. Enligt Anders var den också liggbar. Vi andra har inte vågat testa det senare än.

VID DATORN
Dennis Kraft