DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 04 MAJ 2021

VÄDER
Riktigt sketväder hela dagen. Stundtals kraftig vind från SO.

Min temp: +6,3°C kl.07. Max temp: +8,1 C kl. 03. Nederbörd: åtskilliga mm, (finns inget att mäta med)

02:00: S 3,2 m/s, byvind 3,9 m/s, +7,7°C, vattenståndet +4 cm.
08:00: SO 10,4 m/s, byvind 13,1 m/s, +6,4°C, vattenstånd -7 cm.
14:00: SO 12,3 m/s, byvind 16,9 m/s, +7,1 °C, vattenstånd +10 cm.
20:00: O 9,4 m/s, byvind 11,9 m/s, + 7,2°C, vattenstånd 0 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 05:18 och ner 21:02.

PERSONAL
Personal bestående av Lars Carlsson, Magnus Levin, Mikael Forsman samt Tommy Järås.

VERKSAMHET
20 nät klockan 04:30 – 06:45 (45 nättimmar) och 14 nät 6:45-11:30 (66 ntim) Summa 111 ntim.
Fröfällan vid eldplatsen. 05:00-21:00 (16 fröburtimmar) 15 Vadarburar playan 11:30- 13:30 (30 burtim)

OBSERVATIONER
SMÅSPOV – 1 rastande på playan hela dagen.
RINGTRAST- 2 , ad hane + 1 ex rastade en stund.
SVARTVIT FLUGSNAPPARE- 1 ny vårart
TORNFALK-1 ex förbiflygande utmed playan österut.

RINGMÄRKNING
99 individer av 14 arter:
Lövsångare 36, gransångare 16, svarthätta 6, ärtsångare 1,kungsfågel 2, gärdsmyg 5, björktrast 1, rödhake 25, svartvit flugsnappare 1, rödstjärt 1, järnsparv 1, hämpling 2, gråsiska 1 och sävsparv 1
Antalet ringmärkta fåglar i maj månad uppgår till 269 och i år totalt till 2170.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER
Korttidskontroller: två gärdsmygar, två rödhakar och två hämplingar.

UPPDRAGSARBETE
Inget

ÖVRIGT
Begreppet dagsregn stämde till punkt o pricka idag. Småskvättande med lite kraftigare nederbörd precis hela dagen.

VID DATORN
Tommy Järås