DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 24 MAJ 2021.

Blir det regn eller inte… under gårdagens silltrutavläsning

VÄDER
Halvklart hela dagen, lite moln mot land under morgonen, solglimtar från 07:30. Klar sikt. Kylig morgon. Minskad vindstyrka samt temperaturökning gav en behaglig eftermiddag/kväll med god sikt.
Min temp: +9,2°C kl 06. Max temp: +14°C kl 18.

02:00: SV 8 m/s, byvind 12,0 m/s, +9,6°C, vattenståndet +10 cm.
08:00: S 5,6 m/s, byvind 6,6 m/s, +9,2°C, vattenstånd +8 cm.
14:00: SO 7,6 m/s, byvind 9,6 m/s, +12,6°C, vattenstånd -6 cm.
20:00: SO 5,1 m/s, byvind 6,7 m/s, +13,4 C vattenstånd -7 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 04:39 och ner 21:41.

PERSONAL
Eva Åkesson, Anders Melin och Tommy Järås

VERKSAMHET
24 nät 04:00-12:00, (192 nättimmar)
15 burar på Playan 05:30- 21:00 (225 burtimmar).
Fröfälla 04:00-21:00
Inventerat strandskator och större strandpipare, samt läst av silltrutar.

OBSERVATIONER
SNATTERAND – En hane rastade på kvällen på playan.
STRANDSKATA – Hittat fyra nya bon, så just nu är sex bon kända och aktiva. Det är troligen 2 eller 3 par till på ön plus någon ensam individ.
STÖRRE STRANDPIPARE – Två nya bon funna, dels på innersta hamnudden och ett bo på playan rakt söder kruthuset. Troligen är det 7 – 9 par på ön.
SMÅSPOV – Ett ex sågs även idag rastande på playan.
TÖRNSKATA – Fyra ex. En hane och hona fångades och ringmärktes.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
34 individer av 14 arter: Kanadagås 1, Drillsnäppa 1,Törnskata 2, Lövsångare 18, Gransångare 1, Rörsångare 1, Härmsångare 2, Trädgårdssångare 2, Grå flugsnappare 1, Rödhake 1, Rödstjärt 1, Gulärla 1, Gråsiska 1 och Gulsparv 1.
Antalet ringmärkta fåglar i maj månad uppgår till 1444 och i år totalt till 3346.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER
En främmande kontroll av en gråtrut med gul färgring.
Avläst drygt 40 silltrutar varav tre danska.
Korttidskontroll: Törnskata, hona märkt 22 maj, Svarthätta, hane märkt 15 maj ,Hämpling märkt 1 maj, 2 ärtsångare, märkta 23 maj respektive 18 maj.

UPPDRAGSARBETE
Gräsklippning 1 tim

ÖVRIGT
I dag fick vi Maj månad tillbaka, hussvalor födosöker runt gårdsplan, rödbenor varnar för fullt och syren försöker slå ut nere vid grindoxeln. Dagens törnskator och den från tidigare dagar är nöjd att vistas på ön, till en viss assistents förtret som inte fått in rätt teknik med att plocka ut dessa ur nät utan blodvite.
Hjärtstartare är nu placerad omedelbart till vänster innanför ingången till vår bostad.

VID DATORN
Tommy Järås och Eva Åkesson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 24 MAJ 2021.

Blir det regn eller inte… under gårdagens silltrutavläsning

 

VÄDER
Halvklart hela dagen, lite moln mot land under morgonen, solglimtar från 07:30. Klar sikt. Kylig morgon. Minskad vindstyrka samt temperaturökning gav en behaglig eftermiddag/kväll med god sikt.
Min temp: +9,2°C kl 06. Max temp: +14°C kl 18.

02:00: SV 8 m/s, byvind 12,0 m/s, +9,6°C, vattenståndet +10 cm.
08:00: S 5,6 m/s, byvind 6,6 m/s, +9,2°C, vattenstånd +8 cm.
14:00: SO 7,6 m/s, byvind 9,6 m/s, +12,6°C, vattenstånd -6 cm.
20:00: SO 5,1 m/s, byvind 6,7 m/s, +13,4 C vattenstånd -7 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 04:39 och ner 21:41.

PERSONAL
Eva Åkesson, Anders Melin och Tommy Järås

VERKSAMHET
24 nät 04:00-12:00, (192 nättimmar)
15 burar på Playan 05:30- 21:00 (225 burtimmar).
Fröfälla 04:00-21:00
Inventerat strandskator och större strandpipare, samt läst av silltrutar.

OBSERVATIONER
SNATTERAND – En hane rastade på kvällen på playan.
STRANDSKATA – Hittat fyra nya bon, så just nu är sex bon kända och aktiva. Det är troligen 2 eller 3 par till på ön plus någon ensam individ.
STÖRRE STRANDPIPARE – Två nya bon funna, dels på innersta hamnudden och ett bo på playan rakt söder kruthuset. Troligen är det 7 – 9 par på ön.
SMÅSPOV – Ett ex sågs även idag rastande på playan.
TÖRNSKATA – Fyra ex. En hane och hona fångades och ringmärktes.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
34 individer av 14 arter: Kanadagås 1, Drillsnäppa 1,Törnskata 2, Lövsångare 18, Gransångare 1, Rörsångare 1, Härmsångare 2, Trädgårdssångare 2, Grå flugsnappare 1, Rödhake 1, Rödstjärt 1, Gulärla 1, Gråsiska 1 och Gulsparv 1.
Antalet ringmärkta fåglar i maj månad uppgår till 1444 och i år totalt till 3346.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER
En främmande kontroll av en gråtrut med gul färgring.
Avläst drygt 40 silltrutar varav tre danska.
Korttidskontroll: Törnskata, hona märkt 22 maj, Svarthätta, hane märkt 15 maj ,Hämpling märkt 1 maj, 2 ärtsångare, märkta 23 maj respektive 18 maj.

UPPDRAGSARBETE
Gräsklippning 1 tim

ÖVRIGT
I dag fick vi Maj månad tillbaka, hussvalor födosöker runt gårdsplan, rödbenor varnar för fullt och syren försöker slå ut nere vid grindoxeln. Dagens törnskator och den från tidigare dagar är nöjd att vistas på ön, till en viss assistents förtret som inte fått in rätt teknik med att plocka ut dessa ur nät utan blodvite.
Hjärtstartare är nu placerad omedelbart till vänster innanför ingången till vår bostad.

VID DATORN
Tommy Järås och Eva Åkesson