DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 19 MAJ 2021

VÄDER
Molnfritt under både natt och dag över havet och ganska god sikt. Någon timma från gryningen låg det en molnbank över fastlandet men efter ett par timmar skedde ett uppklarnande. Senare under dagen bildades en del Cumulusmoln över kusten men solsken över havet fram till 19-tiden då det mulnade från väster. Mellan 19 och 20 kom en del regn.
Min temp: +9,3°C kl. 04-05. Max temp: +13,3 °C kl. 16.

02:00: V 7,1 m/s, byvind 8,6 m/s, +9,2°C, vattenståndet+11 cm.
08:00: V 5,3 m/s, byvind 7,6 m/s, +11,2°C, vattenstånd -3 cm.
14:00: SV 5,9 m/s, byvind 8,2 m/s, +13,2°C, vattenstånd +12 cm.
20:00: SV 2,0 m/s, byvind 7,2 m/s, +10,2°C, vattenstånd -1 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 04:47 och ner 21:32.

PERSONAL
Annelie Larsson, Per Schillander, Jonas Wikström och Uno Unger.

VERKSAMHET
17 nät 04:00-05:30, 21 nät 05:30-08:00 och 24 nät 08:00-11:00 (150 nättimmar).

OBSERVATIONER
KUSTPIPARE – En flock på minst 19 ex anlände söderifrån kl. 15:15 och slog till på Klockfotsrevet. De rastade där minst en timma men var försvunna vid kontroll 16:45.
STENFALK – Ett honfärgat ex studsade ur nät 13B under jakt över ön och försvann därefter österut.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
10 individer av 7 arter: Tobisgrissla 2, lövsångare 2, gransångare 1, törnsångare 1, rödhake 1, rödstjärt 2 och hämpling 1.
Antalet ringmärkta fåglar i maj månad uppgår till 1334 och i år totalt till 3236.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER
Vid en kontroll av häckande tobisgrisslor visade sig två vara märkta tidigare på ön, nämligen en 10-åring och en minst 9-åring.
Ett par skärpiplärkor fångade samtidigt i nät 6C. Den ena var en hona med ruvfläck märkt som pullus 19 juni 2018, och den andra var en hane märkt som årsunge 20 juli 2019.
Egna korttidskontroller: Ärtsångare 3 och svartvit flugsnappare 1.

UPPDRAGSARBETE
Årets första gräsklippning startades upp. Både Annelie och Per lade två timmar på att ansa delar av fyrområdets gräsytor, gångstigar och nätgator.

ÖVRIGT
Rörmokare Per startade upp avsaltningsanläggningen under dagen, så nu använder vi det avsaltade vattnet. Efter avslutat uppdrag lämnade Per ön vid 16-tiden.
Per Schillander tog sig an att tillverka ett rejält lock till den mellersta latrinbrunnen.

VID DATORN
Uno Unger