DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 08 MAJ 2021

VÄDER
Klar morgon med svaga vindar. Vinden ökade fram på dagen. Sol i stort sett hela dagen.
Min temp: +6.0°C kl.02. Max temp: +9,9 C kl. 15 o 16. Nederbörd: ingen

02:00: V 2,0 m/s, byvind 3,2 m/s, +6,0 °C, vattenståndet +7 cm.
08:00: V 5,4 m/s, byvind 7,0m/s, +8,1 °C, vattenstånd +11 cm.
14:00: SV 6,2 m/s, byvind 7,2m/s, +9,8 °C, vattenstånd -1 cm.
20:00: S 7,4 m/s, byvind 9,5 m/s, + 9,2°C, vattenstånd +1 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 05:09 och ner 21:10.

PERSONAL
Personal bestående av Lars Carlsson, Magnus Levin, Mikael Forsman samt Tommy Järås, avlöstes vid 11 tiden av Mikael Käll, Rolf Persson, Olle Hydén & Anders Magnusson. Olle körde stationsbåten ut till Nidingen och Tommy körde den till hemmahamnen i Skalla.

VERKSAMHET
24 nät klockan 04:30 – 11:15 (162 nättimmar).
Ringmärkningen för april inskickat till RC.

OBSERVATIONER
VITKINDAD GÅS- ca 2760 sträckande
SMÅLOM- 59 sydsträckande
STORLOM – 1 sydsträckande
SJÖORRE- 65 sträckande
SVÄRTA – 1 par verkar vara stationära runt ön
HAVSSULA – ca 30 ex passerade ön under dagen
DVÄRGMÅS- 1 ad upptäcktes vid 18-tiden rastande längs nordstranden och flög några turer runt fyrarna, gissningsvis samma ex som under gårdagen
TORNFALK- 1 flög längs nordstranden vid 15-tiden.
ORMVRÅK- 1 ex kom insträckande vid 19-tiden
ROSKARL- 1 rastande i Kausan
SMÅSPOV – 10 sträckte österut över ön + 2 rastande i Kausan

RINGMÄRKNING
101 individer av 11 arter: Lövsångare 32, gransångare 10, svarthätta 3, kungsfågel 1, gärdsmyg 10, järnsparv 1, rödhake 37, rödstjärt 1, taltrast 2, koltrast 1, skärpiplärka 1.
Antalet ringmärkta fåglar i maj månad uppgår till 584 och i år totalt till 2485.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER
En belgisk kontroll igen, fast idag var det en rödhake.

UPPDRAGSARBETE
Inget

ÖVRIGT
Härligt att vara på Nidingen igen och personalen ser med tillförsikt fram emot en spännande vecka. Dagens roligaste obs var återupptäckten av dvärgmåsen under sena eftermiddagen. Stefan med sambo kom ut och började vårstädningen av sina lokaler, dessutom skänkte han ett fint snapsglasset till personalen!

VID DATORN
Anders Magnusson & Mikael Käll