DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 06 MAJ 2021

VÄDER
Kall nordanvind och mulet med lätta stänk precis hela dagen.

Min temp: +4,4°C kl.05. Max temp: +6,0 C kl. 13. Nederbörd: några mm, (finns inget att mäta med)

02:00: N 7,0 m/s, byvind 9,1 m/s, +4,9°C, vattenståndet +15 cm.
08:00: N 7,7 m/s, byvind 9,8 m/s, +4,7°C, vattenstånd +1 cm.
14:00: N 6,4 m/s, byvind 8,6 m/s, +5,5 °C, vattenstånd +5 cm.
20:00: NV 4,7 m/s, byvind 7,9 m/s, + 5,6°C, vattenstånd +1 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 05:14 och ner 21:06.

PERSONAL
Personal bestående av Lars Carlsson, Magnus Levin, Mikael Forsman samt Tommy Järås.

VERKSAMHET
19 nät klockan 04:30 – 08:15 (71 nättimmar).
Fröfällan vid eldplatsen. 05:00-21:00 (16 fröburtimmar) 15 Vadarburar playan 06:00- 20:30 (217 burtim) och 20 burar Kausan 16:15-20:15 (80 burtim). Summa 297 burtim

OBSERVATIONER
SNATTERAND- En hane på playan. Kanske ligger honan på ägg någonstans på ön.
SMÅSPOV – 3 rastande på playan och Kausan hela dagen.
TURKDUVA- En rastade vid gamla radiomasten och senare gick den på tången i Kausan.

RINGMÄRKNING
11 individer av 5 arter:
Skärsnäppa 6, rödbena 1, lövsångare 1, rödhake 2, hämpling 1,
Antalet ringmärkta fåglar i maj månad uppgår till 412 och i år totalt till 2313.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER
Fem skärsnäppor, den ena född 2017, två födda 2018, en född 2019 och en född 2020.
Den ena som var född 2018 och märktes i april 2019 fick då ingen färgmärkning därför den hade ett skadat vänsterben. Idag sågs ingen skada på benet.
En gärdsmyg som märktes sista oktober i höstas har övervintrat och är ännu kvar.
Större strandpipare honan som sannolikt har häckat öster lilla bryggan kontrollerades. Hon är märkt som gammal hona 2018.
Korttidskontroller: En gärdsmyg, en rödhake, en kungsfågel och två hämplingar.

UPPDRAGSARBETE
Toatömning

ÖVRIGT
Nu har potäterna kommit i jorden. Det kan bli sommarskörd.

VID DATORN
Tommy Järås