DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 02 MAJ 2021

VÄDER
Härlig vårdag med svaga vindar hela dagen. Lätta skyar. Ökande moln från söder under kvällen.

Min temp: +5,0°C kl.05. Max temp: +11,5C kl. 14.

02:00: NO 2,5 m/s, byvind 3,1 m/s, +6,2°C, vattenståndet -5 cm.
08:00: O 3,3 m/s, byvind 4,0 m/s, +6,3°C, vattenstånd -4 cm.
14:00: V 3,7 m/s, byvind 5,4 m/s, +11,5 °C, vattenstånd +5 cm.
20:00: NV 4,0 m/s, byvind 4,9 m/s, + 9,4°C, vattenstånd -1 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 05:23 och ner 20:57.

PERSONAL
Personal bestående av Lars Carlsson, Magnus Levin, Mikael Forsman samt Tommy Järås.

VERKSAMHET
24 nät klockan 04:45 – 13:00 (198 nättimmar).
Fröfällan vid eldplatsen. 05:00-21:00 (16 fröburtimmar)
Påbörjad ejderinventering. Området från Kruthuset och österut gicks igenom.
Avläsning av silltrutar.

OBSERVATIONER
EJDER- Inventerade från Kruthuset och öster ut. I detta område hittades 15 bon, fortsättning följer.
KNIPA- Ett par flög runt över ön och letade boplats idag. Honan försökte bl.a. landa på röda husets skorsten och vid några tillfällen undersöktes gluggar och fönster på nya fyren.
SMÅSPOV – 2 rastande på nordstranden och ett drog förbi senare på dagen.
JORDUGGLA- Kom troligen från väster och började skruva upp sig väster om Rissastenen och drog sedan mot norr på rätt hög höjd ivrigt attackerad av några trutar.
KUSTLABB – På kvällen sågs ett ex söder om ön.
TRETÅIG MÅS- Kontroll av Rissaskylten på avstånd. 11 bon med bomaterial på västra sidan och 14 på östra sidan + två stående som inte börjat bygga.

RINGMÄRKNING
56 individer av 9 arter:
Gärdsmyg 8, Lövsångare 10, gransångare 15,rödhake 16, rödstjärt 1, rödvingetrast 1, kungsfågel 3, hämpling 1 och steglits 1
Antalet ringmärkta fåglar i maj månad uppgår till 120 och i år totalt till 2021.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER
En hämplingkontroll med Belgisk ring!
Kanadagås. Ett häckande par hittades söder om östra rännan där hanen var märkt. Han märktes på samma datum (2 maj) förra året, då de häckade i kanten av fiskmåskolonin.
En gärdsmyg kontrollerades som märktes i april 2020 !
12 silltrutar avlästa varav tre danskmärkta, de flesta var nya avläsningar jämfört med i går.
Färgavläsningar av följande: En rödbena märkt 2016 som ad, en större strandpipare märkt 2018 som ad samt en skärpiplärka märkt som pull 2020.
Korttidskontroller: två gärdsmygar och två rödhakar.

UPPDRAGSARBETE
Skräpplockning .

ÖVRIGT
Sex besökare som övernattat hos Nidingens Vänner åkte iland.

VID DATORN
Tommy Järås