DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 01 MAJ 2021

VÄDER
Under morgon och f.m. fanns nederbörd över havet i väster, men inget som kom framtill ön. På radarbilder sågs hur nederbörden splittrades upp.
Långa stunder bleke på havet. Lätta skyar hela dagen. Varmt o skönt i solen.

Min temp: +6,1°C kl.05. Max temp: +11,7C kl. 16.

02:00: NO 5,2 m/s, byvind 7,9 m/s, +7,4°C, vattenståndet -8 cm.
08:00: N 1,1 m/s, byvind 1,3 m/s, +7,6°C, vattenstånd -7 cm.
14:00: S 2,6 m/s, byvind 3,5 m/s, +8,2 °C, vattenstånd -5 cm.
20:00: N 0,6 m/s, byvind 1,4 m/s, + 8,9°C, vattenstånd -8 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 05:25 och ner 20:55.

PERSONAL
Vid 11-tiden kom ny personal bestående av Lars Carlsson, Magnus Levin, Mikael Forsman samt Tommy Järås. Avgående personal Johan Bergquist, Linnea Johansson, Anton Kvarnbäck, Harald Ris och Joel Hallingfors lämnade ön 12:00 med föreningens båt Stuff och skeppare Fredrik Klingberg

VERKSAMHET
26 nät klockan 04:30 – 09:00 (117 nättimmar). 15 nät 12:15-16:15(60 ntim) Totalt 177 ntim
Fröfällan i innersta Kausan flyttades till eldplatsen. 06:00-21:00 (15 fröfälletimmar).
Avläsning av silltrutar och tretåiga måsar.

OBSERVATIONER
VITKINDAD GÅS – två flockar på 90 respektive 62 ex passerade åt öster under morgonen.
SMÅSPOV – en rastande under första rundan O om kruthuset, lyfte sedan åt öster.
KUSTLABB – en sträckande S.
TRETÅIG MÅS: Genomgång av bona på gamla fyrarna. Fem bon med var sitt ägg och 17 med tomma balar. Flitigt byggande på bona.
TORNFALK: En sträckande mot norr
STENFALK: En skrämde upp massa skärsnäppor, men försvann snabbt från ön.

RINGMÄRKNING
64 individer av 7 arter:
Lövsångare 5, gransångare 21, gärdsmyg 8, rödhake 25, skärpiplärka 1, kungsfågel 2 och hämpling 2.
Antalet ringmärkta fåglar i maj månad uppgår till 64 och i år totalt till 1965.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER
19 silltrutar avlästa varav två danskmärkta, 15 tretåiga måsar och 7 skärsnäppor.
Skärpiplärka, en egen kontroll, märkt som 1k i augusti 2020, kontrollerades idag. Sädesärla avlästes, märkt 2019.
Korttidskontroller: fyra gärdsmyg och två rödhake.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
En mycket fin vårdag. Svaga till obefintliga vindar hela dagen. Några besökande båtar.

VID DATORN
Johan Bergquist, Tommy Järås