DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 25 MAJ 2021

 

VÄDER
Halvklart under morgonen, med solglimtar. Regn under hela eftermiddagen.
Min temp: +10,8°C kl 05. Max temp: +16°C kl 11.

02:00: O 7,4 m/s, byvind 9,9 m/s, +11,4°C, vattenståndet -11 cm.
08:00: O 6,6 m/s, byvind 7,0 m/s, +12,6°C, vattenstånd -5 cm.
14:00: O 6,2 m/s, byvind 8,0 m/s, +12,5°C, vattenstånd -6 cm.
20:00: O 7,5 m/s, byvind 10,6 m/s, +11,8 C vattenstånd +5 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 04:37 och ner 21:43.

PERSONAL
Eva Åkesson, Anders Melin och Tommy Järås

VERKSAMHET
24 nät 04:00-11:00, (168 nättimmar)
Fröfälla 04:00-21:00
Inventerat strandskator och större strandpipare, samt läst av silltrutar.

OBSERVATIONER
SNATTERAND – Hanen sågs i dag med..
VITKINDAD GÅS – Fem stycken flög runt några varv över ön och rastade på ön i konstellation 2+3
RÖDBENA- tre pulli noterades framför gårdsplan.
TÖRNSKATA- rastande i kausan
KRÅKA – Paret jagade bort trutar på ostudden, så de häckar på något nytt ställe.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
19 individer av 8 arter: Lövsångare 10, Gransångare 2, Härmsångare 1,Svarthätta 1,ärtsångare 2, Gärdsmyg 1, Sädesärla 1 och Hämpling 1.
Antalet ringmärkta fåglar i maj månad uppgår till 1463 och i år totalt till 3365.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER
Den danska gråtruten med gul färgring noterad även idag.
Korttidskontroll: Gransångare märkt 16 maj, Svarthätta, hane märkt 15 maj samt skärpiplärka märkt 1 juni 2020 som fick färgringar.

UPPDRAGSARBETE
Gräsklipping 1 tim

ÖVRIGT
Kall morgon men innan regnet kom blev vindarna lite varmare. Ger oss förhoppningar inför helgens värmebölja på 14 grader. Stefan var ute med gäster som skall övernatta.
Hämplingarna är nöjda över den nyklippta gårdsplanen framför Stefans hus .

Vattenrallarna har varit väldigt tysta de här dagarna och endast någon har hörts per dag. Plötsligt började en skrika intensivt i slånet mellan hönshuset och kruthuset. När undertecknad (TJÄ) passerade så flög en kråka upp ur slånet med ett ägg i näbben. Om det var ett vattenrallsägg eller annat ägg t.ex. tobisgrissla som häckar på samma plats vet jag inte. Kråkan drog iväg ut över havet åt söder jagade av några måsfåglar och vattenrallen lät en stund till.

VID DATORN
Tommy Järås och Eva Åkesson