DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 07 MAJ 2021

VÄDER
Mulen morgon med svaga ostliga vindar som avtog till bleke. Sol i stort sett hela dagen. En fin vårdag men lite kylig.
Min temp: +4,6°C kl.05. Max temp: +9,9 C kl. 15 o 16. Nederbörd: inget med)

02:00: NO 4,1 m/s, byvind 5,2 m/s, +5,1°C, vattenståndet +-0 cm.
08:00: O 1,6 m/s, byvind 2,8 m/s, +6,6C, vattenstånd +1 cm.
14:00: V 4,8 m/s, byvind 6,2m/s, +9,4 °C, vattenstånd -1 cm.
20:00: SV 3,2 m/s, byvind 4,7 m/s, + 8,0°C, vattenstånd +8 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 05:11 och ner 21:08.

PERSONAL
Personal bestående av Lars Carlsson, Magnus Levin, Mikael Forsman samt Tommy Järås.

VERKSAMHET
24 nät klockan 04:30 – 11:15 (162 nättimmar).
Fröfällan vid eldplatsen. 05:00-21:00 (16 fröburtimmar) 15 Vadarburar playan 06:30- 15:30
(135 burtim)

OBSERVATIONER
EJDER- Femkullen från igår levde även idag. Ejderinventering i väster och nordstranden fram till dammen. Nu totalt 40 kända häckningar + två kullar som gått i vattnet.
SMÅLOM- 263 sydsträckande
PILGRIMSFALK- 1 2K-fågel kom lågt över vattnet norr ifrån och skruvade upp sig över ön innan den försvann söderut.
DVÄRGMÅS- 1 adult rastade någon timma på kvällen. Den satt både på lilla bryggan, 1855-års hustak och vårat hustak vid flera tillfällen. Den blev bortjagad av tretåiga måsar några gånger.
FISK/SILVERTÄRNA- 300 sydsträckande
ROSKARL- 1 rastande på playan och nordstranden
SNATTERAND- Hanen på playan även idag.
SMÅSPOV – 13 sträckte österut över ön + 3 rastande på playan och Kausan hela dagen.

RINGMÄRKNING
71 individer av 10 arter:
Vattenrall 1, större strandpipare 1, drillsnäppa 1, lövsångare 32, gransångare 3, svarthätta 1, kungsfågel 3, gärdsmyg 2, rödhake 26 och steglits 1,
Antalet ringmärkta fåglar i maj månad uppgår till 483 och i år totalt till 2384.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER
En 15-årig skärsnäppa kontrollerades och stålringen byttes. Det är andra gången som den får sin stålring bytt. Förra gången var 2014 och första gången den märktes var i maj 2007.
24 silltrutar avlästes varav tre danska, ena med gul ring. Ena silltruten som avlästes hade enbart en stålring och den individen var pullmärkt på ön 2003, alltså 18 år sedan.
Korttidskontroller: Fyra gärdsmygar, två rödhakar, en järnsparv och en hämpling.

UPPDRAGSARBETE
Skräpplockning

ÖVRIGT
Magnus berättade vid frukosten att han hade haft en dröm under natten om att vi hade fångat en vattenrall på lite märkliga vägar, vilket drömmar kan vara. Nästa nätrunda satt en vattenrall i ett nät!
Senare på dagen pratade vi om när en dvärgmås flög omkring fyrarna i sällskap med de tretåiga måsarna för några år sedan. En timma senare så flög en adult dvärgmås runt i fyrområdet.
Nu undrar vi vad vi skall prata om i morgon?

VID DATORN
Tommy Järås

Rastande dvärgmås
Rastande dvärgmås med tretåiga måsar. Foto: Mikael Forsman

Dvärgmås

Lars Carlsson

7 maj kl. 20:32  · I afton fick Nidingens tretåiga måsar fint besök. En adult DVÄRGMÅS upptäcktes lite väster om Rissastenen. Efter en stund flög den upp i fyrområdet och satte sig på vårt hus bland sina kusiner. Även östra fyren, 1855 års hus och Lilla Bryggan fick besök innan den lille drog iväg mot sydost. En fin avslutning på en fin dag.

172Du, Sven Gustav Larsson, Lars Hellberg och 169 andra4 kommentarer1 delningGillaKommenteraDela

4 kommentarer

Alla kommentarer