DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 22 MAJ 2021

VÄDER
Mulet och tidvis duggregn-lätt regn från gryningen och fram till 07:00. Därefter uppklarnande och växlande molnighet. Vid 19-tiden kom en regnfront från SV som gav en del nederbörd.
Min temp: +10,5°C kl. 04. Max temp: +13,6°C kl. 15.

02:00: S 8,3 m/s, byvind 10,9 m/s, +11,1°C, vattenståndet +21 cm.
08:00: S 9,7 m/s, byvind 13,1 m/s, +11,4°C, vattenstånd +12 cm.
14:00: SSO 7,3 m/s, byvind 8,5 m/s, +13,0°C, vattenstånd +16 cm.
20:00: SO 8,8 m/s, byvind 11,3 m/s, +11,2°C vattenstånd +2 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 04:42 och ner 21:37.

PERSONAL
Annelie Larsson, Per Schillander, Jonas Wikström och Uno Unger avlöstes vid 15-tiden av Eva Åkesson, Anders Melin och Tommy Järås. Fredrik Klingberg var dagens kapten som med fågelstationens båt ombesörjde att personalbytet kunde äga rum. Ella Schillander var med som dagsbesökare

VERKSAMHET
12 nät 03:30-05:00, 17 nät 07:00-09:00 och 21 nät 09:00-12:00 och 4 nät 16:00-17:00 (119 nättimmar)
11 burar på Playan 16:00-19:30 (38 burtimmar).
Nätlagning (1 tim).

OBSERVATIONER
SNATTERAND – Jonas Wikström såg den komma flygande från Nordstranden och vidare över Kruthuset.
RINGDUVA – Ett ex sågs idag. Troligen är det samma ex som har setts emellanåt sedan mitten av april.
TÖRNSKATA – Två honor fångades och ringmärktes.
KÄRRSÅNGARE – Nidingens andra ex i år fångades och ringmärktes.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
19 individer av 9 arter: Kärrsnäppa 2, skärsnäppa 2,L törnskata 2, lövsångare 4, gransångare2, rörsångare 3, kärrsångare 1, törnsångare 2 och trädgårdssångare 1.
Antalet ringmärkta fåglar i maj månad uppgår till 1372 och i år totalt till 3274.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER
Korttidskontroll: Svarthätta.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Gött att vara här igen och se alla härliga blomsterängar av trift och mandelblom.

VID DATORN
Uno Unger och Tommy Järås