DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 16 MAJ 2021

VÄDER
Först mulet, från 10-tiden tidvis lättande molnighet och solsken över Nidingen. Gott om bymoln in över fastlandet och åskan hördes någon gång. Bymolnen tätnade under eftermiddagen och vid 20-tiden nådde de ut till oss och vid 20-tiden fick vi en rejäl men kortvarig skur.
Min temp: +9,7°C kl.07. Max temp: +14,5 °C kl. 18. Nederbörd: Kvällens regnskur gav kanske 1 mm.

02:00: SV 5,2 m/s, byvind 7,6 m/s, +9,9°C, vattenståndet+6 cm.
08:00: O 3,7 m/s, byvind 4,7 m/s, +10,1°C, vattenstånd +10 cm.
14:00: SSV 2,7 m/s, byvind 3,8 m/s, +13,4 °C, vattenstånd +18 cm.
20:00: O 1,1 m/s, byvind 3,1 m/s, +13.0°C, vattenstånd +9 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 04:53 och ner 21:26.

PERSONAL
Annelie Larsson, Per Schillander, Jonas Wikström och Uno Unger.

VERKSAMHET
18 nät 04:00-07:00 och 21 nät 07:00-11:00 (138 nättimmar).

OBSERVATIONER
SNATTERAND – En hona flög av ett bo med 11 ägg under ett lågt slånbuskage mellan SMHI:s väderstation och fågelskyddsområdets östra gräns.
NATTSKÄRRA – Årets första ex togs direkt efter nätuppsättningen 04:00, då en hona fångades och ringmärktes.
SMÅSPOV – 5 ex höll till på södra delen av Västudden mitt på dagen tills de sträckte vidare vid 16-tiden.
SILVERTÄRNA – Hanen i ett par uppvaktade en hona i Kausan.
STENFALK – Ett ex jagade skärsnäppor vid 06:50-tiden.
BLÅHAKE – Ett ex, troligen en 3+ hona, födosökte på tångvallen längst norrut i Kausan vid 16-tiden.
BUSKSKVÄTTA – En hane sågs i trädgårdsfållan under eftermiddagen.

RINGMÄRKNING
101 individer av 16 arter: Nattskärra 1, lövsångare 60, gransångare 2, sävsångare 1, svarthätta 4, trädgårdssångare 1, ärtsångare 15, törnsångare 5, kungsfågel 1, grå flugsnappare 1, rödhake 3, rödstjärt 2, järnsparv 1, hämpling 1 och sävsparv 1.
Antalet ringmärkta fåglar i maj månad uppgår till 1093 och i år totalt till 2995.
Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER
Främmande kontroll: En rörsångare med svensk ring.
Egna korttidskontroller: Lövsångare 2, gransångare 1, svarthätta 4, ärtsångare 10, gärdsmyg och rödhake 1.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Idag fortsatte en viss diversitet både när det gäller ringmärkningen, men även när det gäller observationerna. Det började med att en nattskärra flög i ett av våra nät redan i samband med uppsättningen. Ringmärkningen var i övrigt ganska varierad med en sävsparv som trevligaste art. På observationssidan kan framhållas bofynd av snatterand och kanadagås, 5 rastande småspovar på Västudden, ett stationärt par av silvertärnor i Kausan, där hanen uppvaktade honan och till sist en födosökande blåhake på tångvallen i inre delen av Kausan.

VID DATORN
Uno Unger

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.