DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 18 MAJ 2021

VÄDER
I huvudsak molnfritt och ganska bra sikt i gryningen. Från 07-tiden drev moln in västerifrån och därefter mulet fram till middagstid då molntäcket försvann för resten av dagen.
Min temp: +9,8°C kl. 06. Max temp: +12,7 °C kl. 15. Ingen nederbörd.

02:00: VSV 2,4 m/s, byvind 4,4 m/s, +10,1°C, vattenståndet+16 cm.
08:00: SV 3,2 m/s, byvind 4,1 m/s, +10,7°C, vattenstånd +6 cm.
14:00: SV 3,9 m/s, byvind 5,8 m/s, +11,4°C, vattenstånd +18 cm.
20:00: SV 3,3 m/s, byvind 4,8 m/s, +11,8°C, vattenstånd +7 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 04:49 och ner 21:30.

PERSONAL
Annelie Larsson, Per Schillander, Jonas Wikström och Uno Unger.

VERKSAMHET
20 nät 04:00-05.00, 24 nät 05:00-05:30 och 26 nät 05:30-12:00 (201 nättimmar).

OBSERVATIONER
VITKINDAD GÅS – Under tiden 07:00-11:15 passerade ca 1070 ex i 5 flockar precis S om Nidingen.
STORSKRAKE – Sent under eftermiddagen sågs en flock med 6 hanar sträcka västerut på nordsidan av Nidingen. Sträck mot ruggningsplats i Danmark?
SMÅSPOV – Ett ex födosökte på Playans tångvall.
ROSKARL – En hane har hållit till på Hamnudden och i Kausan sedan 10-tiden.
TÖRNSKATA – Två honor ringmärktes.
SMÅLOM – 4 ex sträckte söderut tillsammans V om ön 12:15.
KÄRRSÅNGARE – Ringmärktes. Det var årets första observation på Nidingen.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
46 individer av 15 arter: Skärsnäppa 2, törnskata 2, lövsångare 8, gransångare 5, rörsångare 2, kärrsångare 1, svarthätta 3, trädgårdssångare 3, ärtsångare 7, törnsångare 1, gärdsmyg 3, rödhake 6, svartvit flugsnappare 1, bofink 1 och gråsiska 1.
Antalet ringmärkta fåglar i maj månad uppgår till 1324 och i år totalt till 3226.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER
Egna kontroller av två skärsnäppor som till sommaren blir 15 resp. 9 år.
Egna korttidskontroller: Lövsångare 1, gransångare 3, ärtsångare 1 och svartvit flugsnappare 1.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
En driftansvarig tjänsteman från Statens Fastighetsverk var här idag med två elektriker och fixade en del brister på bl.a. elkontakter och förberedde installering av nya elmätare som skall kunna avläsas från land. De tog sig hit med beställd ribbåt från Göteborg. Även Stefan och Jum var här under dagen och donade med diverse inför säsongsstarten på lördag. Rörmokare Per dök också upp och övernattar för att hinna med att få igång avsaltningsanläggningen.

VID DATORN
Uno Unger