DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 31 MAJ 2021

VÄDER
Huvudsakligen klart och mest svaga vindar hela dagen – en fin sommardag. Högtrycksväder och lågvatten.

Min temp: +12,1°C kl. 05. Max temp: +16,9°C kl. 15.

02:00: V 1 m/s, byvind 3 m/s, +13°C, vattenståndet -14 cm.
08:00: SV 3 m/s, byvind 3 m/s, +15°C, vattenstånd -14 cm.
14:00: V 2 m/s, byvind 4 m/s, +17°C, vattenstånd -3 cm.
20:00: N 5 m/s, byvind 6 m/s, +13°C vattenstånd -8 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 04:29 och ner 21:52.

PERSONAL
Dennis Kraft, Anders Melin och Eva Mattsson.

VERKSAMHET
24 nät 03:45-10:30 och 20 nät 10:30-12:00 (192 nättimmar)
Fröfälla 06:00-21:00
Häckningskontroll av tretåig mås på gamla fyrarna.

OBSERVATIONER
BLÄSAND: En hane rastade med några gräsänder vid Playan under em.
TRETÅIG MÅS: Vid dagens kontroll av häckningar på de gamla fyrarna noterades totalt 22 aktiva bon med ägg och/eller ungar. Kläckta ungar fanns i sju bon.
KENTSK TÄRNA: En lite udda observation av en kentsk tärna idag. Den kom inflygande från SO med mat i näbben och ”lockade” hela tiden. Sedan flög den, fortsatt lockande, en runda över ön utan att få något svar och flög då bort från ön tillbaka mot SO. Senare på kvällen sågs två fåglar samtidigt vid ön.
BACKSVALA: En flög runt över ön en stund på em.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
8 individer av 6 arter: Lövsångare 1, gransångare 1, rörsångare 1, kärrsångare 2, trädgårdssångare 2 och grå flugsnappare 1.

Antalet ringmärkta fåglar i maj månad uppgår till 1 778 och i år till 3 679 av 68 arter.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER
Egen korttidskontroll av en ärtsångare från 29/5.

UPPDRAGSARBETE
Guidning av besökare.

ÖVRIGT
I söndags hittades en mobiltelefon ute på marken, urladdad och låst. Efter lite olika turer lyckades vi idag spåra ägaren så snart kommer Emile att kunna återfå sin telefon.

Anders hade extra arbetslust idag. Med cirkelsåg och andra verktyg gick han loss på virkeshögen och lagom till elvakaffet hade vi fått en ny utesoffa. Enligt Anders var den också liggbar. Vi andra har inte vågat testa det senare än.

VID DATORN
Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 30 MAJ 2021

VÄDER
Från morgonen tät dimma – tidvis sågs inte Kruthuset från Fyrplatsen. Vid 11-tiden bröt solen igenom medförande stigande temperatur och bättre sikt. Svaga, tidvis måttliga, vindar som under dygnet vred från NNV, hela varvet runt till NV. På kvällen blev det solnedgång i ett spegelblankt hav. Högtrycksväder och lågvatten.

Min temp: +10,8°C kl. 03. Max temp: +16,2°C kl. 14.

02:00: NO 3 m/s, byvind 5 m/s, +12°C, vattenståndet -12 cm.
08:00: SO 3 m/s, byvind 4 m/s, +11°C, vattenstånd -7 cm.
14:00: V 3 m/s, byvind 5 m/s, +16°C, vattenstånd -9 cm.
20:00: NV 3 m/s, byvind 3 m/s, +15°C vattenstånd -12 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 04:30 och ner 21:51.

PERSONAL
Dennis Kraft, Anders Melin och Eva Mattsson.

VERKSAMHET
24 nät 03:45-12:00 och 20 nät 12:00-14:00 (190 nättimmar)
Fröfälla 06:00-21:00

OBSERVATIONER
VITKINDAD GÅS: En rastade vid Nordstranden.
GRÅGÅS: Ett par med sju ungar vid SO-udden.
GRAVAND: Ett par med åtta dunungar vid Playan. Dessutom ytterligare minst två par.
SNATTERAND: En hane har setts vid ön under dagen.
HORNUGGLA: En gammal (3K+) upptäcktes i morgonens dimma. Efter att ha sett den på flera olika platser blev den fångad i Kruthusnäten.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
6 individer av 5 arter: Hornuggla 1 (årets första), lövsångare 2, gransångare 1, ärtsångare 1 och törnsångare 1.

Foto: Anders Melin

Antalet ringmärkta fåglar i maj månad uppgår till 1 770 och i år till 3 671 av 68 arter.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER
Egna korttidskontroller från gårdagens märkningar av en gransångare och två ärtsångare.

UPPDRAGSARBETE
Trimmat gräs runt stora förrådet, V gamla fyren och fyrvaktarbostaden samt lite skräpplockning och guidning av besökare.

ÖVRIGT
En ovanligt lugn dag både väder- och fågelmässigt. En hornuggla som dök upp i dimman förgyllde dagen. Den sågs flyga korta sträckor och sedan förflytta sig när den blev störd. Slutligen flög den och satte sig i Kruthusoxeln vilket Eva uppmärksammade. Efter inledande försiktigt smygande med en avslutande rush lyckades hon stöta ugglan ur busken och in i nätet. Den ringmärktes och befanns då vara en gammal uggla, 3K+.

På kvällen sågs årets första gravandskull på Playan – ett par med åtminstone åtta små dunbollar – de är svårräknade när de skockar sig runt modern. Fadern jagade karskt bort både andra gravänder och ejdrar som kom för nära. Samtidigt var ett grågåspar vid SO-udden ute och simmade med sju ungar.

VID DATORN
Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG 29 MAJ 2021

VÄDER
Disig morgon med knappt sikt till land. Uppklarnande fram på dagen med stigande temperatur. Ingen nederbörd.

Min temp: +9,4°C kl. 05. Max temp: +15,0°C kl. 19.

02:00: NV 5 m/s, byvind 6 m/s, +10°C, vattenståndet -12 cm.
08:00: NV 4 m/s, byvind 6 m/s, +10°C, vattenstånd +5 cm.
14:00: NV 5 m/s, byvind 6 m/s, +13°C, vattenstånd -5 cm.
20:00: NV 6 m/s, byvind 7 m/s, +14 °C vattenstånd +4 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 04:31 och ner 21:49.

PERSONAL
Eva Åkesson, Anders Melin och Tommy Järås. Kl. 11:30 anlände ny personal i form av Dennis Kraft och Eva Mattsson. Eva Åkesson och Tommy Järås lämnade vid tvåtiden medan Anders Melin blir kvar. Lasse Hellberg skötte transporten med stationens båt.

VERKSAMHET
24 nät 03:45-15:45 (288 nättimmar)
Fröfälla 06:00-21:00

OBSERVATIONER
TORNSEGLARE: En kom och flög över fyrområdet när personalen hade avlösningafika. Det var årets första på ön.
BIÄTARE: I samband med avlösningsfikat dök fem biätare upp. De drog runt lite över fyrområdet men försvann västerut efter cirka fem minuter. Detta är fjärde fyndet av arten på ön. De tidigare tre har också gjorts i maj åren 1984, 2003 och 2011. Vid dessa tillfällen var det bara ensamma fåglar som sågs.
TÖRNSKATA: åtminstone tiotalet fåglar har rastat på ön varav sex ringmärktes.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
135 individer av 19 arter: Törnskata 6, lövsångare 28, gransångare 2, sävsångare 1, rörsångare 5, kärrsångare 1, härmsångare 14, svarthätta 1, trädgårdssångare 26, ärtsångare 5, törnsångare 13, taltrast 2, grå flugsnappare 11, rödhake 4, svartvit flugsnappare 4, rödstjärt 9, buskskvätta 1, sädesärla 1 och hämpling 1.
Antalet ringmärkta fåglar i maj månad uppgår till 1 764 och i år totalt till 3 665.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER
Inga att rapportera idag.

UPPDRAGSARBETE
Lite skräpplockning, toalett- och sophantering och guidning av besökare.

ÖVRIGT
Så var det personalbyte och i vanlig ordning blev det fika i samband med avlösningen. Denna dag hade den avgående personalen beställt glass viket med viss tvekan effektuerades. Detta gjorde att stämningen var på topp. Men detta var bara vad vi då trodde ty strax skulle det bli ännu bättre. Ur skyn dyker fem fåglar upp vars läte och utseende är avslöjande – det är biätare! Tommy är snabbast med att, trots den glada stämningen, uppmärksamma fåglarna. De flyger några vändor runt fyrområdet och all personal får njuta av deras skönhet innan de försvinner västerut. Fjärde fyndet för Nidingen av arten och för oss alla sex blev det en ny art för våra respektive Nidingenlistor. Biätare har bara setts tre gånger tidigare på Nidingen och vid dessa tillfällen var det bara en fågel per gång.

VID DATORN
Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 28 MAJ 2021

VÄDER
Halvklart, solen bröt fram vid 4ra tiden men återgick till att vara mulet, Cumulus moln torna upp sig över land, vid vindkantring N till NV ökade vinden, sol från niotiden och eftermiddagen/kväll.
Min temp: +11,2°C kl. 22. Max temp: +14,5°C kl. 13.

02:00: N 5,9 m/s, byvind 8,5 m/s, +11,5°C, vattenståndet -12 cm.
08:00: N 4,3 m/s, byvind 5,3 m/s, +12,4°C, vattenstånd +7 cm.
14:00: NV 7,4 m/s, byvind 8,5 m/s, +12,6°C, vattenstånd -10 cm.
20:00: NV 7,6 m/s, byvind 8,9 m/s, +12,5 °C vattenstånd +1 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 04:33 och ner 21:48.

PERSONAL
Eva Åkesson, Anders Melin och Tommy Järås

VERKSAMHET
24 nät 03:45-09:00, 20 nät 09:00-11:00 (166 nättimmar)
Fröfälla 06:00-21:00

OBSERVATIONER
KANADAGÅS – ca 25 i en flock och 10 i en som även rastade. De kom troligen söderifrån när de dök upp. Antagligen är de västeuropeiska gäss som kommer upp för att rugga.
GRÅGÅS-8 rastande ostudden tidigt på morgonen 30 tal förbiflygande i olika flockar
KÄRRSNÄPPA- 31 stycken rastade på klockfotsrevet under förmiddagen
ROSKARL – Tre stycken rastade i kausan
KRÅKA- Minst 20 obsar av besökande kråka. Fyra kråkor har setts vid flera tillfällen.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
41 st. individer av 9 arter: Fiskmås 2, Gråtrut 1, Silltrut 2, Törnskata 1,Lövsångare 28, Gransångare 1, Svartvit flugsnappare 1, Rödstjärt 3 och hämpling 2.
Antalet ringmärkta fåglar i maj månad uppgår till 1629 och i år totalt till 3530.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER
11 silltrutar avlästes varav en var dansk. Två av de svenska hade inga färgringar. Den ena av dessa är märkt 2015 och hade då färgring. Den andra märktes 2006, alltså 15 år i år
En gråtrut avlästes också. Den fångades i komposten som minst 4-åring i maj 2015. Den är alltså minst 10 år i år.

UPPDRAGSARBETE
Gräsklippning 2 timmar

ÖVRIGT
Nätgatorna putsade samt trimmer runt kruthusnäten.
Kråkstudierna fortsätter. Ständigt ses någon eller några patrullerande kråkor. Vid fyra tillfällen har en kråka flugit iväg över havet. Ena gången i spikrak riktning mot Hallands Svartskär så länge den gick att se i kikaren och de tre övriga i riktning mot Malö. En hade något mörkt i näbben, kanske en fågelunge då näbb eller ben tycktes sticka ut. Kråkorna har hoppat runt på massa olika platser bland tobisholkar, i trut och måskolonierna och på gräsytorna. Min gissning är att det inte är de häckande kråkorna som det stora bekymret utan ett antal regelbundet besökande kråkor från land.

VID DATORN
Tommy Järås och Eva Åkesson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 27 MAJ 2021

VÄDER
Mulet, hängande regnmoln över ön och det blev en regnskur till slut vid 06 tiden men sedan höll sig regnmolnen runt ön. Kall vind mycket god sikt. Avtagande vind på eftermiddagen, men ökade snabbt vid en ändring av vinden tillfälligt till NV.
Min temp: +9,2°C kl 06. Max temp: +13,5°C kl 16.

02:00: NO 3,3 m/s, byvind 4,0 m/s, +10,1°C, vattenståndet -14 cm.
08:00: NO 8,8 m/s, byvind 11,6 m/s, +10,0C, vattenstånd +4 cm.
14:00: N 4,1m/s, byvind 8,5 m/s, +12,6°C, vattenstånd -10 cm.
20:00: NO 3,5 m/s, byvind 7,3 m/s, +12,9 C vattenstånd +2 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 04:34 och ner 21:46.

PERSONAL
Eva Åkesson, Anders Melin och Tommy Järås

VERKSAMHET
24 nät 03:45-06:00, 24 nät 07:00-10:00, 20 nät 10:00-11:00 (146 nättimmar)
Fröfälla 06:00-21:00

OBSERVATIONER
SMÅTÄRNA – En kort obs i kausan, flög vidare runt västudden
BIVRÅK – 3+1 Sträckande NO 16:15
SMÅSPOV – En individ rastar fortfarande på playan.
ROSKARL – Två stycken rastade i kausan
KÄRRSNÄPPA- Tre stycken rastade i på ostudden.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
38 st. individer av 10 arter: Lövsångare 25, Gransångare 3, Rörsångare 1, Kärrsångare 1,Härmsångare 1,Svarthätta 1,trädgårdssångare1, Grå flugsnappare 2, Rödstjärt 2 och sädesärla 1.
Antalet ringmärkta fåglar i maj månad uppgår till 1588 och i år totalt till 3489.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER
24 silltrutar avlästes varav 3 var danska. Två av de svenska hade inga färgringar.

UPPDRAGSARBETE
Guidning 0,5 timma av skolklass hotell-restauranglinje från Kungsbacka.

ÖVRIGT
Årets första observerande bivråkar passerade ön.
Stefan var här med en skolklass från Kungsbacka över dagen.

VID DATORN
Tommy Järås och Eva Åkesson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 26 MAJ 2021

 

VÄDER
Regnig morgon, regnet upphörde vid sjutiden då en regnbåge titta fram i väster, Halvklart, regnmoln söder om ön, lite regnstänk vid 12 tiden, på eftermiddagen minskande vinden och eftermiddagen blev vindstilla, halvklar med solglimtar. God sikt.
Min temp: +9,7°C kl 07. Max temp: +12,8C kl 17.

02:00: S 7,4 m/s, byvind 9,9 m/s, +10,0°C, vattenståndet -1 cm.
08:00: SO 8,2 m/s, byvind 10,8 m/s, +10,2°C, vattenstånd +2 cm.
14:00: S 6,0 m/s, byvind 7,6 m/s, +11,6°C, vattenstånd -10 cm.
20:00: S 1,7 m/s, byvind 2,9 m/s, +10,9 C vattenstånd -3 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 04:36 och ner 21:44.

PERSONAL
Eva Åkesson, Anders Melin och Tommy Järås

VERKSAMHET
15 nät 06:00-08:00, 20 nät 08:00-08:30, 24 nät 08:30-12:30, 20 nät 12:30-15:30 (196 nättimmar)
23 burar i Kausan15:00-18:00 ( 69 burtimmar)
Fröfälla 06:00-21:00

OBSERVATIONER
MYRSPOV-11 stycken förbiflygande
SMÅSPOV – En individ rastar fortfarande på playan.
ROSKARL – Tre stycken rastade i kausan
KUSTSNÄPPA- En i vinterdräkt rastade i kausan
KÄRRSNÄPPA- Tre stycken rastade i kausan
TÖRNSKATA- Tre stycken, två hanar, en hona rastande/födosökte i kausan
KRÅKA – häckar på ostudden, 1 unge ringmärktes i boet.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
82 st individer av 15 arter: Törnskata 1, Kråka 1 pull, Lövsångare 10, Gransångare 1, Sävsångare 1,Rörsångare 8, Kärrsångare 1,Härmsångare 4,Svarthätta 3,Ärtsångare 3, Törnsångare 7, Trädgårdssångare 38, Rödstjärt 1, Buskskvätta 1, och Hämpling 2.
Antalet ringmärkta fåglar i maj månad uppgår till 1550 och i år totalt till 3451.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER
Tre fiskmåsar avlästes i fält. Den ena märktes som gammal hane i maj 2019 och de två andra som ungar samma dag, den 30 juli 2017, och nu är de ett par.
27 silltrutar avlästes varav 6 var danska. En dansk och en svensk hade inga färgringar men det gick att läsa småringarna ändå.
Skärpiplärka märkt som pulli 13 juni 2020..

UPPDRAGSARBETE
Inget

ÖVRIGT
Äntligen hittades årets kråkbo. Boet låg på marken bland stenar ca 10 meter från stranden, NNO om Prästens grav.
Öns tredje par av kanadagås har smugit sig lite, men idag hittades boet en bit öster om kabelmärket. Undrar om det är detta paret som tidigare misslyckades vid Prästens grav och nu har gjort en omläggning?

VID DATORN
Tommy Järås och Eva Åkesson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 25 MAJ 2021

 

VÄDER
Halvklart under morgonen, med solglimtar. Regn under hela eftermiddagen.
Min temp: +10,8°C kl 05. Max temp: +16°C kl 11.

02:00: O 7,4 m/s, byvind 9,9 m/s, +11,4°C, vattenståndet -11 cm.
08:00: O 6,6 m/s, byvind 7,0 m/s, +12,6°C, vattenstånd -5 cm.
14:00: O 6,2 m/s, byvind 8,0 m/s, +12,5°C, vattenstånd -6 cm.
20:00: O 7,5 m/s, byvind 10,6 m/s, +11,8 C vattenstånd +5 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 04:37 och ner 21:43.

PERSONAL
Eva Åkesson, Anders Melin och Tommy Järås

VERKSAMHET
24 nät 04:00-11:00, (168 nättimmar)
Fröfälla 04:00-21:00
Inventerat strandskator och större strandpipare, samt läst av silltrutar.

OBSERVATIONER
SNATTERAND – Hanen sågs i dag med..
VITKINDAD GÅS – Fem stycken flög runt några varv över ön och rastade på ön i konstellation 2+3
RÖDBENA- tre pulli noterades framför gårdsplan.
TÖRNSKATA- rastande i kausan
KRÅKA – Paret jagade bort trutar på ostudden, så de häckar på något nytt ställe.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
19 individer av 8 arter: Lövsångare 10, Gransångare 2, Härmsångare 1,Svarthätta 1,ärtsångare 2, Gärdsmyg 1, Sädesärla 1 och Hämpling 1.
Antalet ringmärkta fåglar i maj månad uppgår till 1463 och i år totalt till 3365.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER
Den danska gråtruten med gul färgring noterad även idag.
Korttidskontroll: Gransångare märkt 16 maj, Svarthätta, hane märkt 15 maj samt skärpiplärka märkt 1 juni 2020 som fick färgringar.

UPPDRAGSARBETE
Gräsklipping 1 tim

ÖVRIGT
Kall morgon men innan regnet kom blev vindarna lite varmare. Ger oss förhoppningar inför helgens värmebölja på 14 grader. Stefan var ute med gäster som skall övernatta.
Hämplingarna är nöjda över den nyklippta gårdsplanen framför Stefans hus .

Vattenrallarna har varit väldigt tysta de här dagarna och endast någon har hörts per dag. Plötsligt började en skrika intensivt i slånet mellan hönshuset och kruthuset. När undertecknad (TJÄ) passerade så flög en kråka upp ur slånet med ett ägg i näbben. Om det var ett vattenrallsägg eller annat ägg t.ex. tobisgrissla som häckar på samma plats vet jag inte. Kråkan drog iväg ut över havet åt söder jagade av några måsfåglar och vattenrallen lät en stund till.

VID DATORN
Tommy Järås och Eva Åkesson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 24 MAJ 2021.

Blir det regn eller inte… under gårdagens silltrutavläsning

VÄDER
Halvklart hela dagen, lite moln mot land under morgonen, solglimtar från 07:30. Klar sikt. Kylig morgon. Minskad vindstyrka samt temperaturökning gav en behaglig eftermiddag/kväll med god sikt.
Min temp: +9,2°C kl 06. Max temp: +14°C kl 18.

02:00: SV 8 m/s, byvind 12,0 m/s, +9,6°C, vattenståndet +10 cm.
08:00: S 5,6 m/s, byvind 6,6 m/s, +9,2°C, vattenstånd +8 cm.
14:00: SO 7,6 m/s, byvind 9,6 m/s, +12,6°C, vattenstånd -6 cm.
20:00: SO 5,1 m/s, byvind 6,7 m/s, +13,4 C vattenstånd -7 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 04:39 och ner 21:41.

PERSONAL
Eva Åkesson, Anders Melin och Tommy Järås

VERKSAMHET
24 nät 04:00-12:00, (192 nättimmar)
15 burar på Playan 05:30- 21:00 (225 burtimmar).
Fröfälla 04:00-21:00
Inventerat strandskator och större strandpipare, samt läst av silltrutar.

OBSERVATIONER
SNATTERAND – En hane rastade på kvällen på playan.
STRANDSKATA – Hittat fyra nya bon, så just nu är sex bon kända och aktiva. Det är troligen 2 eller 3 par till på ön plus någon ensam individ.
STÖRRE STRANDPIPARE – Två nya bon funna, dels på innersta hamnudden och ett bo på playan rakt söder kruthuset. Troligen är det 7 – 9 par på ön.
SMÅSPOV – Ett ex sågs även idag rastande på playan.
TÖRNSKATA – Fyra ex. En hane och hona fångades och ringmärktes.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
34 individer av 14 arter: Kanadagås 1, Drillsnäppa 1,Törnskata 2, Lövsångare 18, Gransångare 1, Rörsångare 1, Härmsångare 2, Trädgårdssångare 2, Grå flugsnappare 1, Rödhake 1, Rödstjärt 1, Gulärla 1, Gråsiska 1 och Gulsparv 1.
Antalet ringmärkta fåglar i maj månad uppgår till 1444 och i år totalt till 3346.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER
En främmande kontroll av en gråtrut med gul färgring.
Avläst drygt 40 silltrutar varav tre danska.
Korttidskontroll: Törnskata, hona märkt 22 maj, Svarthätta, hane märkt 15 maj ,Hämpling märkt 1 maj, 2 ärtsångare, märkta 23 maj respektive 18 maj.

UPPDRAGSARBETE
Gräsklippning 1 tim

ÖVRIGT
I dag fick vi Maj månad tillbaka, hussvalor födosöker runt gårdsplan, rödbenor varnar för fullt och syren försöker slå ut nere vid grindoxeln. Dagens törnskator och den från tidigare dagar är nöjd att vistas på ön, till en viss assistents förtret som inte fått in rätt teknik med att plocka ut dessa ur nät utan blodvite.
Hjärtstartare är nu placerad omedelbart till vänster innanför ingången till vår bostad.

VID DATORN
Tommy Järås och Eva Åkesson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 24 MAJ 2021.

Blir det regn eller inte… under gårdagens silltrutavläsning

 

VÄDER
Halvklart hela dagen, lite moln mot land under morgonen, solglimtar från 07:30. Klar sikt. Kylig morgon. Minskad vindstyrka samt temperaturökning gav en behaglig eftermiddag/kväll med god sikt.
Min temp: +9,2°C kl 06. Max temp: +14°C kl 18.

02:00: SV 8 m/s, byvind 12,0 m/s, +9,6°C, vattenståndet +10 cm.
08:00: S 5,6 m/s, byvind 6,6 m/s, +9,2°C, vattenstånd +8 cm.
14:00: SO 7,6 m/s, byvind 9,6 m/s, +12,6°C, vattenstånd -6 cm.
20:00: SO 5,1 m/s, byvind 6,7 m/s, +13,4 C vattenstånd -7 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 04:39 och ner 21:41.

PERSONAL
Eva Åkesson, Anders Melin och Tommy Järås

VERKSAMHET
24 nät 04:00-12:00, (192 nättimmar)
15 burar på Playan 05:30- 21:00 (225 burtimmar).
Fröfälla 04:00-21:00
Inventerat strandskator och större strandpipare, samt läst av silltrutar.

OBSERVATIONER
SNATTERAND – En hane rastade på kvällen på playan.
STRANDSKATA – Hittat fyra nya bon, så just nu är sex bon kända och aktiva. Det är troligen 2 eller 3 par till på ön plus någon ensam individ.
STÖRRE STRANDPIPARE – Två nya bon funna, dels på innersta hamnudden och ett bo på playan rakt söder kruthuset. Troligen är det 7 – 9 par på ön.
SMÅSPOV – Ett ex sågs även idag rastande på playan.
TÖRNSKATA – Fyra ex. En hane och hona fångades och ringmärktes.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
34 individer av 14 arter: Kanadagås 1, Drillsnäppa 1,Törnskata 2, Lövsångare 18, Gransångare 1, Rörsångare 1, Härmsångare 2, Trädgårdssångare 2, Grå flugsnappare 1, Rödhake 1, Rödstjärt 1, Gulärla 1, Gråsiska 1 och Gulsparv 1.
Antalet ringmärkta fåglar i maj månad uppgår till 1444 och i år totalt till 3346.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER
En främmande kontroll av en gråtrut med gul färgring.
Avläst drygt 40 silltrutar varav tre danska.
Korttidskontroll: Törnskata, hona märkt 22 maj, Svarthätta, hane märkt 15 maj ,Hämpling märkt 1 maj, 2 ärtsångare, märkta 23 maj respektive 18 maj.

UPPDRAGSARBETE
Gräsklippning 1 tim

ÖVRIGT
I dag fick vi Maj månad tillbaka, hussvalor födosöker runt gårdsplan, rödbenor varnar för fullt och syren försöker slå ut nere vid grindoxeln. Dagens törnskator och den från tidigare dagar är nöjd att vistas på ön, till en viss assistents förtret som inte fått in rätt teknik med att plocka ut dessa ur nät utan blodvite.
Hjärtstartare är nu placerad omedelbart till vänster innanför ingången till vår bostad.

VID DATORN
Tommy Järås och Eva Åkesson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 23 MAJ 2021

VÄDER
Duggregn-lätt regn–regnskurar under natten till söndag samma väder fortsatte under dagen fram till kvällen.
Min temp: +9,2°C kl 21. Max temp: +12,2°C kl 02.

02:00: S 7,9 m/s, byvind 11,9 m/s, +11,2°C, vattenståndet +20 cm.
08:00: S 9,6 m/s, byvind 13,0 m/s, +10,6°C, vattenstånd +18 cm.
14:00: SV 11,4 m/s, byvind 15,5 m/s, +10,3°C, vattenstånd +20 cm.
20:00: V 13,1 m/s, byvind 18,4 m/s, +9,5°C vattenstånd +14 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 04:40 och ner 21:39.

PERSONAL
Eva Åkesson, Anders Melin och Tommy Järås

VERKSAMHET
13 nät 04:45-05:00, 18 nät 05:00-06:45, 16 nät 06:45-08:45 och 13 nät 09:15-10:15 (79 nättimmar)
8 burar på Playan 14:30-15:30, 15 burar 15:30–20:30 (75 burtimmar).
Fröfälla 14:15-21:00

OBSERVATIONER
SNATTERAND – Ett par rastade på kvällen på playan.
SMÅSPOV – Ett ex sågs idag rastande på playan.
TÖRNSKATA – En hane fångades och ringmärktes.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
38 individer av 9 arter: Törnskata 1, lövsångare 10, rörsångare 1, härmsångare 6, trädgårdssångare 15, ärtsångare 1, grå flugsnappare 1, rödstjärt 1 och törnsångare 2.
Antalet ringmärkta fåglar i maj månad uppgår till 1410 och i år totalt till 3312.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER
En främmande kontroll av en svenskmärkt rörsångare.
Korttidskontroll: Skärsnäppa märkt 18 maj 2021 samt skärpiplärka märkt 2e augusti 2020, kontrollerad tre gånger i augusti 2020 samt 26 april 2021 tidigare.

UPPDRAGSARBETE
Gräsklippning

ÖVRIGT
Vilket sketväder! En kulen novemberdag är som en sommardag jämfört med dagens väder.
Stefans gäster från igår fick förkorta sin visstelse med några timmar. Trots de fina vindarna från SV var det tomt med havsfågel. Sverige förlorade i ishockey mot Belarus.

VID DATORN
Tommy Järås och Eva Åkesson