DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 27 MAJ 2021

VÄDER
Mulet, hängande regnmoln över ön och det blev en regnskur till slut vid 06 tiden men sedan höll sig regnmolnen runt ön. Kall vind mycket god sikt. Avtagande vind på eftermiddagen, men ökade snabbt vid en ändring av vinden tillfälligt till NV.
Min temp: +9,2°C kl 06. Max temp: +13,5°C kl 16.

02:00: NO 3,3 m/s, byvind 4,0 m/s, +10,1°C, vattenståndet -14 cm.
08:00: NO 8,8 m/s, byvind 11,6 m/s, +10,0C, vattenstånd +4 cm.
14:00: N 4,1m/s, byvind 8,5 m/s, +12,6°C, vattenstånd -10 cm.
20:00: NO 3,5 m/s, byvind 7,3 m/s, +12,9 C vattenstånd +2 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 04:34 och ner 21:46.

PERSONAL
Eva Åkesson, Anders Melin och Tommy Järås

VERKSAMHET
24 nät 03:45-06:00, 24 nät 07:00-10:00, 20 nät 10:00-11:00 (146 nättimmar)
Fröfälla 06:00-21:00

OBSERVATIONER
SMÅTÄRNA – En kort obs i kausan, flög vidare runt västudden
BIVRÅK – 3+1 Sträckande NO 16:15
SMÅSPOV – En individ rastar fortfarande på playan.
ROSKARL – Två stycken rastade i kausan
KÄRRSNÄPPA- Tre stycken rastade i på ostudden.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
38 st. individer av 10 arter: Lövsångare 25, Gransångare 3, Rörsångare 1, Kärrsångare 1,Härmsångare 1,Svarthätta 1,trädgårdssångare1, Grå flugsnappare 2, Rödstjärt 2 och sädesärla 1.
Antalet ringmärkta fåglar i maj månad uppgår till 1588 och i år totalt till 3489.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER
24 silltrutar avlästes varav 3 var danska. Två av de svenska hade inga färgringar.

UPPDRAGSARBETE
Guidning 0,5 timma av skolklass hotell-restauranglinje från Kungsbacka.

ÖVRIGT
Årets första observerande bivråkar passerade ön.
Stefan var här med en skolklass från Kungsbacka över dagen.

VID DATORN
Tommy Järås och Eva Åkesson

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.