DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG 30 MAJ 2021

VÄDER
Från morgonen tät dimma – tidvis sågs inte Kruthuset från Fyrplatsen. Vid 11-tiden bröt solen igenom medförande stigande temperatur och bättre sikt. Svaga, tidvis måttliga, vindar som under dygnet vred från NNV, hela varvet runt till NV. På kvällen blev det solnedgång i ett spegelblankt hav. Högtrycksväder och lågvatten.

Min temp: +10,8°C kl. 03. Max temp: +16,2°C kl. 14.

02:00: NO 3 m/s, byvind 5 m/s, +12°C, vattenståndet -12 cm.
08:00: SO 3 m/s, byvind 4 m/s, +11°C, vattenstånd -7 cm.
14:00: V 3 m/s, byvind 5 m/s, +16°C, vattenstånd -9 cm.
20:00: NV 3 m/s, byvind 3 m/s, +15°C vattenstånd -12 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 04:30 och ner 21:51.

PERSONAL
Dennis Kraft, Anders Melin och Eva Mattsson.

VERKSAMHET
24 nät 03:45-12:00 och 20 nät 12:00-14:00 (190 nättimmar)
Fröfälla 06:00-21:00

OBSERVATIONER
VITKINDAD GÅS: En rastade vid Nordstranden.
GRÅGÅS: Ett par med sju ungar vid SO-udden.
GRAVAND: Ett par med åtta dunungar vid Playan. Dessutom ytterligare minst två par.
SNATTERAND: En hane har setts vid ön under dagen.
HORNUGGLA: En gammal (3K+) upptäcktes i morgonens dimma. Efter att ha sett den på flera olika platser blev den fångad i Kruthusnäten.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
6 individer av 5 arter: Hornuggla 1 (årets första), lövsångare 2, gransångare 1, ärtsångare 1 och törnsångare 1.

Foto: Anders Melin

Antalet ringmärkta fåglar i maj månad uppgår till 1 770 och i år till 3 671 av 68 arter.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER
Egna korttidskontroller från gårdagens märkningar av en gransångare och två ärtsångare.

UPPDRAGSARBETE
Trimmat gräs runt stora förrådet, V gamla fyren och fyrvaktarbostaden samt lite skräpplockning och guidning av besökare.

ÖVRIGT
En ovanligt lugn dag både väder- och fågelmässigt. En hornuggla som dök upp i dimman förgyllde dagen. Den sågs flyga korta sträckor och sedan förflytta sig när den blev störd. Slutligen flög den och satte sig i Kruthusoxeln vilket Eva uppmärksammade. Efter inledande försiktigt smygande med en avslutande rush lyckades hon stöta ugglan ur busken och in i nätet. Den ringmärktes och befanns då vara en gammal uggla, 3K+.

På kvällen sågs årets första gravandskull på Playan – ett par med åtminstone åtta små dunbollar – de är svårräknade när de skockar sig runt modern. Fadern jagade karskt bort både andra gravänder och ejdrar som kom för nära. Samtidigt var ett grågåspar vid SO-udden ute och simmade med sju ungar.

VID DATORN
Dennis Kraft

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.