DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG 21 MAJ 2021

VÄDER
En molnfri efternatt och morgon med hyfsat bra sikt övergick 05:30-tiden i allt mer mulet. Några mörka regnmoln passerade runt om Nidingen vid 09-tiden men gav knappast några droppar på fyrplatsen. Mulet fram till 15-tiden då de åter klarnade västerifrån.
Min temp: +8,9°C kl. 02-03. Max temp: +12,8°C kl. 17.

02:00: SV 5,5 m/s, byvind 7,6 m/s, +8,9°C, vattenståndet +11 cm.
08:00: S 4,1 m/s, byvind 6,7 m/s, +10,3°C, vattenstånd -12 cm.
14:00: SO 7,2 m/s, byvind 8,4 m/s, +12,1°C, vattenstånd +8 cm.
20:00: SSO 6,8 m/s, byvind 8,3 m/s, +11,7°C vattenstånd +5 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 04:44 och ner 21:36.

PERSONAL
Annelie Larsson, Per Schillander, Jonas Wikström och Uno Unger.

VERKSAMHET
24 nät 04:00-10:00 (144 nättimmar).
15 burar på Playan 19:40-21:10 (22,5 burtimmar).

OBSERVATIONER
TURKDUVA – Ett ex sträckte österut över Kruthuset vid 08-tiden. Observatör Jonas Wikström.
SMÅSPOV – Två ex födosökte på Västudden.
KÄRRSNÄPPA – Ett ex födosökte på Playan tillsammans med skärsnäppor.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
7 individer av 6 arter: Lövsångare 1, gransångare 1, koltrast 1, stenskvätta 1, hämpling 2 och sävsparv 1.
Antalet ringmärkta fåglar i maj månad uppgår till 1353 och i år totalt till 3255.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER
Endast egna korttidskontroller: Gransångare 1, svarthätta 1 och bofink 1.

UPPDRAGSARBETE
Tömning och städning av gästtoan (0,5 tim).
Rengöring av linsen på SMHI:s molnhöjdsmätare (0,5 tim).

ÖVRIGT
Efter allt regnande under våren frodas öns vegetation märkbart. För tillfället blommar stora mängder av trift och mandelblommor som bäst, för att inte tala om maskrosor som täcker stora delar av öns gräsmattor.

VID DATORN
Uno Unger

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.