DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG 20 MAJ 2021

VÄDER
Efter en mulen natt fortsatte dagen med himlen täckt av moln. Sikten var dock ganska god redan i gryningen och så förblev det under dagen. Fortsatt mulet fram till 18-tiden, då det klarnade västerifrån och solen åter lyste över Nidingen. Vid 10-tiden kom några lätta regnstänk annars ingen nederbörd under resten av dagen.
Min temp: +9,2°C kl. 01 och 24. Max temp: +12,0 °C kl. 19.

02:00: VSV 8,5 m/s, byvind 11,7 m/s, +9,3°C, vattenståndet+12 cm.
08:00: V 7,6 m/s, byvind 11,5 m/s, +11,1°C, vattenstånd -2 cm.
14:00: VSV 9,4 m/s, byvind 13,2 m/s, +10,2°C, vattenstånd +18 cm.
20:00: V 8,4 m/s, byvind 10,4 m/s, +11,4°C, vattenstånd +1 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 04:45 och ner 21:34.

PERSONAL
Annelie Larsson, Per Schillander, Jonas Wikström och Uno Unger.

VERKSAMHET
21 nät 04:00-09:00 (105 nättimmar).
15 burar på Playan 20:00-21:30 (22,5 burtimmar).
Kontroll av ruvande ejdrar i fyrområdet.
Kontroll av häckningsläget för Nidingens tretåiga måsar.

OBSERVATIONER
SNATTERAND – Vår häckande snatterandhona hittades vid ett tillfälle under eftermiddagen födosökande utanför tångvallen på Playan strax O om Lilla bryggan. Vi passade då på att kolla hennes bo och fann det då med 11 varma och övertäckta ägg. Alltså frid och fröjd med årets så här långt.
NATTSKÄRRA – En hane flög en sväng över Torget i samband med nätuppsättningen kl. 04:00 och satte sig en kort stund vid södra nätstolpen till nät 5D. Efter det att den åter tog till vingarna sågs den inte mer under dagen.
SMÅSPOV – Ett ex födosökte på Playans tångvall strax O om Lilla bryggan hela dagen.

TRETÅIG MÅS – Räkning av aktiva bon gav 21 bon på gamla fyrarna, 22 bon på Rissastenen och 5 bon på Västra sjömärket. Totalt är alltså för tillfället 48 aktiva bon kända.

HÖKSÅNGARE – Ett ex, troligen 2K hane, fångades vid 07-tiden vid Kruthuset i nät 12A. Efter ringmärkningen återfångades den tillfälligt i nät 13B i samband med nätnedtagningen kl. 09:00. Därefter sågs den inte mer under dagen.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
12 individer av 9 arter: Skärsnäppa 2, lövsångare 3, gransångare 1, höksångare 1, ärtsångare 1, törnsångare 1, rödhake 1, hämpling 1 och sävsparv 1.
Antalet ringmärkta fåglar i maj månad uppgår till 1346 och i år totalt till 3248.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:
https://nidingen.gof.nu/markning-excelark/

KONTROLLER
Vid kontroll av häckande ejdrar i fyrområdet hittades fyra ruvande honor som ursprungligen märkts som just ruvande 2006, 2017, 2018 och 2020.
Egna kontroller: Två skärsnäppor där den ena var märkt som 2K den 10 april 2015 (nu snart 7 år) och den andra märkt som 2K den 5 maj 2020 (nu snart 2 år).
Egna korttidskontroller: Skärsnäppa 2, svarthätta 1, ärtsångare 2 och gärdsmyg 1.

UPPDRAGSARBETE
Gräsklippning (1 tim) och strandstädning (0,5 tim).

ÖVRIGT
Nu tycks vi åter kommit in i en period med endast ringa nätfångst, vilket främst beror på kyligt och blåsigt ”motväder” för de tropikflyttare som ännu inte har anlänt till Skandinavien. Men som jag brukar säga ”ringa kvantitet ger ofta god kvalitet” och som synes slog det in i och med fångsten av höksångaren.

VID DATORN
Uno Unger

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.