DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG  7 APRIL 2022

 

VÄDER

Mulet under efternatten och morgonen. Regn under en halvtimma från 06:30 och därefter under tiden 08:30-14:30. Under sena eftermiddagen klarnade det upp västerifrån och växlande molnighet med tidvis solsken var det som rådde resten av dagen.

 

Min temp: +5,1°C kl. 24. Max temp: +6,1°C kl. 00.

Nederbörd: Totalt 4 mm under dagen och enbart som regn.

 

02:00: SV 8,3 m/s, byvind 11,1 m/s, +5,8°C, vattenstånd +10 cm.

08:00: S 4,5 m/s, byvind 6,1 m/s, +5,3°C, vattenstånd +12 cm.

14:00: S 10,0 m/s, byvind 12,6 m/s, +6,0°C, vattenstånd +29 cm.

20:00: SSV 4,7 m/s, byvind 9,7 m/s, +5,3°C, vattenstånd +27 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 06:28 och ner 20:03.

 

PERSONAL

Johan Ander, Bengt Karlsson och Uno Unger.

 

VERKSAMHET

20 nät 06:00-06:30 och åter igen 07:00-08:45 samt 1 nät 08:45-10:30 (47 nättimmar).

38 burar (22 på Playan och 16 i Kausan) 06:00-20:00 (532 burtimmar).

Fröfällan i Kausan igång 06:00-20:00 (14 timmar).

Avläsning av färgringmärkta tretåiga måsar.

Avläsning av färgringmärkta silltrutar.

 

OBSERVATIONER

Sjöorre: 1155 ex varav 990 bara under tiden 18:00-19:30.

Alfågel: En hane rundade Västudden och sträckte vidare söderut över Kausan vid 17-tiden.

Kärrsnäppa: Ett ex höll till på SO-udden tillsammans med skärsnäppor vid 17-tiden.

Skärsnäppa: Förutom ca 15 ex födosökande på SO-udden stod en tät flock på 340 ex och vilade sig längs ut på Hamnudden vid 18-tiden.

Kustlabb: En ad i mörk fas sträckte söderut mellan Jeppestenen och Klockfotsbojen 19:00.

Sparvhök: En ad hane sågs under morgonen när den slog en rödhake. Troligen rörde det sig om samma fågel som sågs redan igår eftermiddag. Vid 17-tiden stöttes den igen vid Kruthuset medan den kalasade på en slagen rödvingetrast.

Kungsfågel: En 2K hane fångades och ringmärktes. Det var den första kungsfågeln som gästat ön sedan 27 mars.

Ringtrast: En hane observerades tillfälligt i fyrområdet under förmiddagen. Vid 17-tiden såg vi den fint i området mellan SMHI:s väderstation och Kruthuset.

Björktrast: Två honor (3K+ och 2K) fångades och ringmärktes. Ny art för Nidingen i år.

Bofink: Åtminstone en flock på ca 100 ex sträckte österut efter regnet på eftermiddagen. Några stannade därefter kvar på ön.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

79 individer av 11 arter:

Gransångare 5, kungsfågel 1, gärdsmyg 1, koltrast 2, björktrast 2, rödvingetrast 8, taltrast 3, rödhake 52, järnsparv 3, bofink 1 och bergfink 1.

Antalet ringmärkta fåglar i april månad uppgår till 97 och i år totalt till 875.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

Sju avlästa färgringar av tretåig mås.

Fyra avlästa färgringar av silltrut V om Rissastenen.

Inga korttidskontroller idag.

 

UPPDRAGSARBETE

Inget idag.

 

ÖVRIGT

*En behövlig storstädning genomfördes av Johan av duschutrymmet, där även hela rumsgolvet blev ordentligt skurat.

*Däcket uppe på lampan på gårdsplanen strax V om västra gamla fyren borttogs idag av Johan och Bengt på Unos begäran. Detta däck placerades där för ett par årtionden sedan. Vi hoppades då att ett par tretåig mås, som fattat tycke för lampan, därför skulle få det lättare att placera sitt bo där. Då detta dock aldrig har hänt bestämde vi idag att detta missprydande och fula däck skulle tas bort.

 

VID DATORN

Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG  6 APRIL 2022

 

VÄDER

Mulnande från SV i gryningen och man såg bara solen kortvarigt precis vid soluppgången innan molntäcket täckte himlen helt. Sikten hyfsat god innan det började regna/snöa. Vid 09-tiden började snöblandat regn ösa ner, vilket fortsatte fram till 15-tiden. Därefter något uppklarnande men åter regn från 18:30 och resten av dagen.

 

Min temp: +1,1°C kl. 13. Max temp: +6,1°C kl. 24.

Nederbörd: Totalt 5 mm, först mycket i form av snö men under kvällen enbart som regn.

 

02:00: SV 1,9 m/s, byvind 2,4 m/s, +3,6°C, vattenstånd +5 cm.

08:00: S 7,0 m/s, byvind 8,4 m/s, +4,1°C, vattenstånd -6 cm.

14:00: O 10,5 m/s, byvind 12,8 m/s, +1,7°C, vattenstånd +-0 cm.

20:00: N 5,6 m/s, byvind 8,1 m/s, +4,5°C, vattenstånd +6 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 06:30 och ner 20:01.

 

PERSONAL

Johan Ander, Bengt Karlsson och Uno Unger.

 

VERKSAMHET

20 nät 06:00-09:30 (70 nättimmar).

38 burar (22 på Playan och 16 i Kausan) 06:00-20:00 (532 burtimmar).

Fröfällan i Kausan igång 06:00-20:00 (14 timmar).

Avläsning av metallringmärkta fiskmåsar.

Avläsning av en färgringmärk tretåiga mås.

Avläsning av färgringmärkta silltrutar.

 

OBSERVATIONER

Vitkindad gås: En flock på 20 ex sträckte mot SO 16:12. Ytterligare två ex passerade på samma sätt lite senare.

Bläsand: En flock på 13 ex sträckte mot S över Kausan 16:42.

Svärta: Ett ex flög ikapp en sydsträckande flock med ca 30 sjöorrar som passerade utanför Västudden 07:00.

Sjöorre: Totalt sträckte 516 ex söderut under dagen.

Kärrsnäppa: Ett ex ingick bl.a. i en flock på drygt 100 skärsnäppor som stod och vilade sig längst ut på Hamnudden.

Sillgrissla: Ett ex sydsträckande utanför Västudden.

Smålom: Tre ex passerade tillsammans mot S utanför Västudden 09:14.

Storlom: Ett ex i sommardräkt sträckte norrut över öns östra del 16:12.

Sparvhök: En ad hane höll till N om fyrområdet under eftermiddagen.

Råka: En 2K+ rastade under ett par minuter från 07:30 på en av de två större stenarna på Nordstranden N om Strandoxeln innan den drog vidare österut över ön. Den hade åtminstone lite naken hud vid näbbroten. När den flög iväg hördes dess karaktäristiska läte.

Brandkronad kungsfågel: En 2K hane ringmärktes efter fångst i nät 6B vid 08-tiden. Någon timma efter frisläppandet födosökte den i slånbuskaget närmast O om nätplats 13.

Rödvingetrast: Ett ex höll till på tångvallen i anslutning till Lilla bryggan.

Bofink: Totalt minst 100 ex sträckte förbi fyrområdet under en timma efter nederbördens upphörande vid 15-tiden. Inga tycktes dock stanna till på ön.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

3 individer av 3 arter:

Gransångare 1, brandkronad kungsfågel 1 och rödhake 1.

Antalet ringmärkta fåglar i april månad uppgår till 18 och i år totalt till 796.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

Vid avläsning av metallringmärkta fiskmåsar hittades de sedan tidigare i april konstaterade individerna på 26 år (7072664), 23 år (7074218) och 5 år (7188144).

Fyra avlästa färgringar av silltrut mellan Dammen och Rissastenen.

Vidare korttidskontroller av tre gärdsmygar.

 

UPPDRAGSARBETE

Inget idag.

 

ÖVRIGT

Bengt har föredömligt fixat radion på ringmärkarlabbet, som nu går att ställa in på rätt kanal utan att ljudet svajar mellan låg och hög volym.

 

VID DATORN

Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG  5 APRIL 2022

 

VÄDER

Redan i gryningen var himlen molnfri och sikten var mycket god. Ingen nattfrost idag, men i den friska nordvinden var ändå kyleffekten betydande och det kändes som 3-4 minusgrader under morgonen. Under eftermiddagen växlande molnighet och gott om bymoln över fastlandet. Vid 16-tiden nådde kanten av ett större bymoln ut till Nidingen, och vi fick en liten släng av hagel, som dock bara kortvarigt blev liggande på marken.

Min temp: +2,5°C kl. 11. Max temp: +5,8°C kl. 15.

Nederbörd: Bortsett från en ej mätbar mängd hagel blev vi idag utan nederbörd.

02:00: N 10,6 m/s, byvind 15,7 m/s, +3,0°C, vattenstånd +13 cm.

08:00: N 6,5 m/s, byvind 9,6 m/s, +2,5°C, vattenstånd +31 cm.

14:00: V 7,6 m/s, byvind 10,4 m/s, +5,3°C, vattenstånd +7 cm.

20:00: VNV 11,3 m/s, byvind 14,6 m/s, +5,0°C, vattenstånd +16 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 06:33 och ner 19:59.

 

PERSONAL

Johan Ander, Bengt Karlsson och Uno Unger.

 

VERKSAMHET

14 nät 06:30-12:30 (84 nättimmar).

38 burar (22 på Playan och 16 i Kausan) 06:00-20:00 (532 burtimmar).

Fröfällan i Kausan igång 06:00-20:00 (14 timmar).

Avläsning av färgringmärkta tretåiga måsar.

Avläsning av färgringmärkta silltrutar.

Reparation av en starholk på förrådsbyggnadens nordöstra gavel.

 

OBSERVATIONER

Vitkindad gås: En liten flock på 5 ex passerade S om ön under morgonen.

Svärta: Ett ex ingick i en sydsträckande flock med ca 30 sjöorrar som passerade utanför Västudden.

Sjöorre: Totalt under dagen inräknades ca 230 sydsträckande.

Kärrsnäppa: Minst 2 ex födosökande tillsammans med skärsnäppor på Svackens sydsida under kvällen.

Sillgrissla: Två mot S och en mot N.

Smålom: Ett ex passerade mot S utanför Västudden 09:57.

Storlom: Ett ex passerade mot S utanför Västudden 07:20.

Havssula: En sydsträckande ad upptäcktes långt S om ön 12:10.

Svartkråka: Den mobbades av måsfåglar över fyrområdet när den flög västerut och vidare ut över havet 11:35.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

4 individer av 2 arter:

Skärsnäppa 3 och koltrast 1.

Antalet ringmärkta fåglar i april månad uppgår till 15 och i år totalt till 793.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

En egen kontroll av en skärpiplärka märkt som årsunge (1K) 2 aug 2021.

Några avlästa färgringar av tretåig mås och silltrut.

Vidare följande korttidskontroller:

Skärsnäppa märk 2 april och järnsparv märkt 23 mars.

UPPDRAGSARBETE

Slipat och skärpt trädgårdsredskap.

 ÖVRIGT

Det mest anmärkningsvärda i fjärilsväg idag var ett oväntat fynd så här års av en amiral. Den hittade tydligen trots den rejält kalla nordvästvinden lite lä av vresrosbusken vid fågelstationen, där den kanske även kunde tillgodogöra sig lite nektar från det rikligt blommande beståndet med rysk blåstjärna.

VID DATORN

Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG  4 APRIL 2022

 

VÄDER

Mulet och regn från 05-tiden efter en liten skvätt redan kl. 01. Under natten V 10-12 m/s och från gryningen successivt ökande och vridande till SV 15 m/s. regnet slutade vid 15-tiden och efter en tillfällig vindminskning fick vi en vindvridning till NV och åter ca 15 m/s.

 

Min temp: +4,2°C kl. 11. Max temp: +6,4°C kl. 15.

Nederbörd: Enligt Stefans regnmätare registrerades 8,6 mm regn under tiden 01-15.

 

02:00: V 12,2 m/s, byvind 17,3 m/s, +5,4°C, vattenstånd -1 cm.

08:00: SV 14,4 m/s, byvind 17,1 m/s, +4,4°C, vattenstånd +24 cm.

14:00: SV 10,5 m/s, byvind 17,4 m/s, +6,3°C, vattenstånd +28 cm.

20:00: NV 12,4 m/s, byvind 16,7 m/s, +5,1°C, vattenstånd +10 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 06:36 och ner 19:56.

 

PERSONAL

Johan Ander, Bengt Karlsson och Uno Unger.

 

VERKSAMHET

Ingen nät- eller burfångst pga av busväder, alltså frisk-hård vind och regn.

Fröfällan och 3 fångstburar med fågelfröblandning apterades för fångst på gångstigen mellan nya fyren och Kausans innersta del.

Begränsad bevakning av sjöfågelsträck runt Nidingen.

 

OBSERVATIONER

Sjöorre: Totalt under dagen inräknades ca 175 sydsträckande.

Alfågel: En hane sträckte norrut innanför Klockfotsrevet 08:51.

Rödbena: En rastande under morgonen på Playan.

Skrattmås: Tre ad födosökte i bakvattnet längs Playan under eftermiddagen.

Sillgrissla: 3 ex (1 + 2) sträckte söderut V om Nidingen under morgonen.

Havssula: 12 ad (en i taget) sträckte V om ön varav 11 mot S och en mot N.

Bergfink: En rastande i fyrområdet under morgonen.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

Inga nymärkningar idag.

Antalet ringmärkta fåglar i april månad uppgår till 11 och i år totalt till 789.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

Inga kontroller idag men under perioden 31 mars till 3 april lyckades undertecknad avläsa 20 olika metallringar på fiskmåsar i kolonin mellan Fotogenboden och Dammen, samtliga påsatta här på Nidingen. Den äldsta visade sig vara pullmärkt 1996, alltså 26 år till sommaren. Den näst äldsta visade sig vara född 1999, alltså snart 23 år gammal. Övriga 18 märkta måsar visade sig snart ha uppnått minst 18 år (1), 18 år (1), 13 år (1), minst 10 år (1), 10 år (1), 9 år (1), 8 år (1), minst 6 år (4), 6 år (1), 5 år (3) och 3 år (1).

 

UPPDRAGSARBETE

Rostskydd anbringades på de rejält rostiga gångjärnen hörande till fönstren på vårt lilla toalettrum och i yttre hallen.

 

ÖVRIGT

I brist på möjligheten att bedriva lyckad fågelfångst monterade Bengt sin fladdermusdetektor av modell Wurb utanför fönstret på vårt vindsrum för att om möjligt upptäcka nattliga besök av fladdermöss. Men det under natten begynnande busvädret, som hindrade oss från lyckad fågelfångst, orsakade även mindre flygaktivitet bland eventuellt migrerande fladdermöss, så Bengts detektor kammade noll.

 

VID DATORN

Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG  3 APRIL 2022

 

VÄDER

Viss molnighet under efternatten. I gryningen heltäckande molnighet dock huvudsakligen bestående av högt liggande tunna slöjmoln. Från 09-tiden och framåt var himlen helt molnfri men under eftermiddagen var himlen tidvis täckt av höga slöjmoln. Mulnande och vindökning förebådade det busväder som förväntas imorgon.

 

Min temp: +2,6°C kl. 03. Max temp: +6,6°C kl. 18.

 

02:00: V 4,1 m/s, byvind 5,6 m/s, +2,7°C, vattenstånd -20 cm.

08:00: SV 3,0 m/s, byvind 5,0 m/s, +3,3°C, vattenstånd -9 cm.

14:00: V 3,9 m/s, byvind 6,5 m/s, +5,8°C, vattenstånd -19 cm.

20:00: V 7,3 m/s, byvind 10,5 m/s, +5,5°C, vattenstånd -7 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 06:38 och ner 19:54.

 

PERSONAL

Eva Åkesson, Marianne Ohlander och Uno Unger fram till middagstid. Ny personal i form av Johan Ander och Bengt Karlsson anlände med Tommy Järås vid rodret på fågelstationens båt vid 11-tiden. Vid 13-tiden återvände Tommy till fastlandet med den avgående personalen Eva Åkesson och Marianne Ohlander. Uno stannar kvar en vecka till.

 

VERKSAMHET

20 nät 06:30-10:30 och 2 nät 10:30-12:00 (83 nättimmar).

38 burar (22 på Playan och 16 i Kausan) 07:00-20:00 (494 burtimmar).

Fröfällan i Kausan igång 07:00-20:00 (13 timmar).

Avläsning av ringnummer på metallringmärkta fiskmåsar.

Avläsning och platsregistrering av färgringmärkta tretåiga måsar.

Avläsning av färgringmärkta silltrutar.

 

OBSERVATIONER

Vitkindad gås: 50-75 ex passerade mot SO rakt över ön 08:35.

Alfågel: Två ex sträckte norrut V om Klockfotsrevet 13:21.

Ängspiplärka: En 3K+ kvar på ön (se nedan under Kontroller).

Gulsparv: En hona nätfångades vid Grindoxeln kl. 07 och ringmärktes.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

2 individer av 2 arter:

Skärsnäppa 1 och gulsparv 1.

Antalet ringmärkta fåglar i april månad uppgår till 11 och i år totalt till 789.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

Egen kontroll av en ängspiplärka märkt redan 10 oktober 2020 och tidigare kontrollerad även 20 mars i år.

Avläsning av metallringar på märkta fiskmåsar i den östra kolonin N om Fotogenboden har hittills denna vecka resulterat i 10 säkrade egna kontroller varav en som märktes som pull 6/7 1996 sannolikt är Nidingens äldsta fiskmås som alltså fyller 26 år till sommaren.

Burfångade egna kontroller: Fem skärsnäppor märkta som 2K 14/3 2012 2K 19/3 2018, 3K+ 22/4 2018, 2K 11/4 2020 och 1K 11/11 2021.

Korttidskontroller:

Skärsnäppa (1), gärdsmyg (4) och järnsparv (2).

 

UPPDRAGSARBETE

Inget idag.

 

ÖVRIGT

*Städning och iordningställning av bord och bänkar i Fotogenboden efter vinterns förvaring av våra fångstburar där.

*Igår kunde vi räkna till drygt 60 knubbsälar som låg och vilade sig på Klockfotsrevet vid middagstid. Trots liknande vattenstånd och vindstyrka fick vi trots aktivt spanande inte se en enda säl idag. Vad kan så drastiska skillnader bero på?

 

VID DATORN

Uno Unger

Facebook 28/3 -3/4 Vecka 13

Några bilder från en lugn vecka på Facebook 

måndag 28/3  Eva Mariana Åkesson

En fågel märkt idag, skärsnäppa 3k, ett litet exemplar 57,7 gram.
Skärsnäppan övervintrar på Nidingen och flyttar i maj till Svalbard, Sibirien och norra Kanada. Tyvärr saknas återfynd från Sibirien/Norra Kanada. Vid flyttningen i maj kan skärsnäppan väga upp till 120 gr.
För övrigt en blåsig dag med några havssulor, alfågel, storskrake och några alkor. Pulshöjaren var en misstänkt Lunnefågel.

Uno Unger  

I vår har vi två sjungande koltrastar på Nidingen.
Den ena (som är 4 år) med färgringarna röd/orange sitter gärna och sjunger på 1930 års hus eller på Fotogenboden (se bild). Nämnda hane har en hona (som är 6 år) med färgringarna ljusgrön/ljusgrön, som redan setts bygga bo i 5:ans slånbuskage N om fågelstationen.
Den andra med färgringarna röd/ljusgrön, som föddes på Nidingen sommaren 2021 med ovannämnda hona som mamma, sitter mestadels och sjunger på vindflöjeln på SMHI:s väderstation (se bilder).
 
En särskild specialitet för Nidingens fågelstation är fångst och kontroller av skärsnäppor på ön. Det är inte ovanligt med över 300 exemplar i en övervintrande flock. Ibland händer det att vi kontrollerar fåglar märkta på annat håll. Speciellt har vi ibland utbyte av snäppor märkta på Spetsbergen eller att man på samma ögrupp har kontrollerat fåglar som vi har märkt på Nidingen. Igår fångade vi ett exemplar (se bilder) som hade märkts på Spetsbergen som årsunge sommaren 2021.

tisdag 29/3

Just nu en väldigt dramatisk himmel med bymoln över Kungsbacka kommun. På Nidingen har vi strålande solsken. Är det snö eller regn som vräker ner över fastlandet?

torsdag 31/3

Idag började verksamheten på fågelstationen med en klar, kall och nästan vindstilla morgon. I princip var himlavalvet molnfritt men en spektakulär bymolnsbildning låg tror jag över Laesö. Kan det vara en snöby?

fredag 1/4  Eva Mariana Åkesson

Det kalla men soliga vädret fortsätter. Vi fryser, och även fåglarna väntar på bättre väder. Öns skärsnäppor står och kurar på hamnudden. Men en hungrig individ omärkt skärsnäppa hade godheten att gå in i en bur idag.
2k skärsnäppa bestäms på en liten brun kant på de inre mellersta täckarna samt en ljus vit kant runt tertialerna.

lördag 2/4  Uno Unger

Idag låg 61 knubbsälar och vilade sig på Klockfotsrevet ca 500 meter SV om Nidingen. En säl ville dock vara för sig själv och låg uppkrupen på Havrastenen ca 250 meter S om östra delen (Ostudden) på Nidingen. Nämnda sten har många förlista skepp på sitt samvete. Sägnen säger att en båt med havrelast gått i kvav där.

Klicka på bilderna så kommer ett bildspel upp. 😀

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG  2 APRIL 2022

 

VÄDER

Som vanligt senaste dygnen fick vi åter uppleva en kall och klar morgon med rejäl markfrost och idag t.o.m. med lufttemperatur under nollstrecket i gryningen. Mycket god sikt med måttlig NO-vind var för handen under förmiddagen medan vinden ökade något och vred till NV från lunchtid. Efterhand ökade bymolnen över fastlandet under sena förmiddagen och vid middagstid och en timma framåt nådde kanten av molnen ut till Nidingen, men därefter hade vi åter flödande solsken fram till solnedgången.

 

Min temp: -0,7°C kl. 07. Max temp: +4,4°C kl. 15.

 

02:00: NO 5,6 m/s, byvind 7,4 m/s, +0,8°C, vattenstånd -16 cm.

08:00: ONO 2,5 m/s, byvind 6,3 m/s, +0,2°C, vattenstånd +-0 cm.

14:00: V 4,7 m/s, byvind 5,6 m/s, +4,3°C, vattenstånd -20 cm.

20:00: NV 6,1 m/s, byvind 8,6 m/s, +3,7°C, vattenstånd -12 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 06:41 och ner 19:52.

 

PERSONAL

Eva Åkesson, Marianne Ohlander och Uno Unger.

 

VERKSAMHET

20 nät 06:30-11:00 (90 nättimmar).

38 burar (22 på Playan och 16 i Kausan) 07:00-19:00 (456 burtimmar).

Fröfällan i Kausan igång 06:00-19:00 (13 timmar).

Avläsning av ringnummer på metallringmärkta fiskmåsar.

Avläsning och platsregistrering av färgringmärkta tretåiga måsar.

Inventering av revirhållande strandskator.

 

OBSERVATIONER

Knölsvan: Det revirhävdande paret var 07:10 i slagsmål med ett främmande par utanför Nordstranden och försökte driva iväg det. Utgången av denna händelse kunde ej observeras, men senare sågs det nya paret simmande S om ön samtidigt som det etablerade paret för första gången i år hade påbörja byggandet av sitt bo på den översta tångvallen N om SO-udden.

Sjöorre: En flock på 35 ex sträckte österut längs Nordstranden och därefter söderut O om Nidingen 09:43.

Rödbena: Ett ex rastade på Västudden vid 09-tiden men sträckte vidare österut längs Nordstranden.

Hämpling: Ett ex hördes sträckande österut längs Nordstranden vid 09-tiden.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

4 individer av 3 arter:

Skärsnäppa 2, gärdsmyg 1 och koltrast 1.

Antalet ringmärkta fåglar i april månad uppgår till 9 och i år totalt till 787.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

Avläsning av metallringar på märkta fiskmåsar i den östra kolonin N om Fotogenboden gav ytterligare några egna kontroller varav den äldsta var märkt som 4K+ 24 juni 2007.

Burfångade egna kontroller:

8 skärsnäppor varav den äldsta märktes som 2K 12 april 2014 och övriga under åren 2018 (2) och 2021 (5).

Korttidskontroller:

Skärsnäppa (3), gärdsmyg (1), rödhake (1) och järnsparv (1).

 

UPPDRAGSARBETE

Sophantering.

 

ÖVRIGT

En ribbåt från Åsa med en familj på tre personer besökte Nidingen för en kort picknicklunch efter att ha genomfört ett speciellt uppdrag ute vid Klockfotsrevet. Föräldrarna och deras dotter begravde den sistnämndas mormor, genom att sänka en urna med mormoderns aska i havet mellan Jeppestenen och revet.

 

VID DATORN

Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG  1 APRIL 2022

 

VÄDER

Åter en stjärnklar natt övergick i en helt molnfri morgon-förmiddag. Markfrost i gryningen och t.o.m. lufttemperaturen gick under nollsträcket vid 06-tiden. Stadig NO-vind ca 5 m/s från midnatt och fram till 11-tiden, därefter växlande vindrikningar och något ökande under eftermiddagen och kvällen. Vid middagstid och resten av dagen tornade det upp sig imponerande bymoln (snöbyar) över fastlandet och på Jylland.

 

Min temp: -0,2°C kl. 06. Max temp: +4,6°C kl. 14.

 

02:00: NO 4,9 m/s, byvind 7,1 m/s, +1,0°C, vattenstånd -24 cm.

08:00: NO 5,5 m/s, byvind 6,8 m/s, +-0,0°C, vattenstånd -7 cm.

14:00: V 4,1 m/s, byvind 5,3 m/s, +4,6°C, vattenstånd -23 cm.

20:00: N 7,9 m/s, byvind 9,9 m/s, +3,5°C, vattenstånd -12 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 06:44 och ner 19:50.

 

PERSONAL

Eva Åkesson, Marianne Ohlander och Uno Unger.

 

VERKSAMHET

15 nät 06:45-10:45 (60 nättimmar).

38 burar (22 på Playan och 16 i Kausan) 07:00-19:00 (456 burtimmar).

Fröfällan i Kausan igång 07:00-19:00 (12 timmar).

Avläsning av ringnummer på metallringmärkta fiskmåsar.

Avläsning och registrering av färgringmärkta strandskator och större strandpipare.

Inventering av revirhållande strandskator och större strandpipare.

 

OBSERVATIONER

Knölsvan: Fyra 3K+ i en flock passerade mot NO strax utanför Nordstranden.

Bläsand: Ett par lyfte från Kausan 08:15 och flög söderut.

Ringduva: Ett ex stöttes i fyrområdet 06:40.

Ängspiplärka: En ringmärkt individ höll till på Playan och är högst sannolikt den som egenkontrollerades 20 mars i år och som märktes redan under höststräcket 2020 den 10 oktober.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

5 individer av 2 arter:

Skärsnäppa 4 och gärdsmyg 1.

Antalet ringmärkta fåglar i april månad uppgår till 5 och i år totalt till 783.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

Avläsning av metallringar på märkta fiskmåsar i den östra kolonin N om Fotogenboden gav ytterligare en egen kontroll till de 8 som registrerades igår, och den var märkt som årsunge den 24 juni 2012.

Burfångade egna kontroller: Sex skärsnäppor märkta under åren 2018 (2), 2019 (2) och 2021 (2).

Korttidskontroller: Skärsnäppa (3), gärdsmyg (3), rödhake (1) och järnsparv (1).

 

UPPDRAGSARBETE

Inget idag.

 

ÖVRIGT

Fortsatt kallt väder med vindar från NO-NV under de senaste dagarna har satt så gott som helt stopp för vårsträcket av tättingar. Inga nya rastande småfåglar kunde noteras på Nidingen idag.

 

VID DATORN

Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG  31 MARS 2022

 

VÄDER

En stjärnklar himmel under natten. Liksom gårdagen en hel del nattfrost. Fortsatt molnfritt från gryningen och fram till middagstid bortsett från ett större bymoln över Läsö och östra Jylland. Nästan kontinuerligt bleke på havet runt Nidingen fram till 12-tiden Under eftermiddagen bildades efter hand stackmoln över fastlandet vilka övergick alltmer i bymoln och vi fick en något ökad vind från NV.

 

Min temp: +0,3°C kl. 07. Max temp: +4,8°C kl. 14.

 

02:00: NO 3,6 m/s, byvind 5,9 m/s, +1,0°C, vattenstånd -15 cm.

08:00: N 0,7 m/s, byvind 2,6 m/s, +0,6°C, vattenstånd -10 cm.

14:00: NV 5,4 m/s, byvind 6,8 m/s, +4,8°C, vattenstånd -26 cm.

20:00: N 6,9 m/s, byvind 8,4 m/s, +3,7°C, vattenstånd -15 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 06:47 och ner 19:48.

 

PERSONAL

Eva Åkesson, Marianne Ohlander och Uno Unger.

 

VERKSAMHET

12 nät 06:45-08:00 och 15 nät 08:00-11:00 (60 nättimmar).

38 burar (22 på Playan och 16 i Kausan) 07:00-19:00 (456 burtimmar).

Fröfällan i Kausan igång 07:00-19:00 (12 timmar).

Avläsning av ringnummer på metallringmärkta fiskmåsar.

Avläsning och registrering av färgringmärkta strandskator och större strandpipare.

Inventering av revirhållande strandskator och större strandpipare.

Slutfört rapportering till FAGEL av mars månads ringmärkning inkl. kontrolläsning. Antalet 778 visade sig vara ett korrekt värde för nämnda månads ringmärkning.

 

OBSERVATIONER

Vitkindad gås: Först 53 ex 09:30 och därefter 37 ex 11:20, samtliga sträckande över Nordstranden mot SO.

Storspov: Ett ex rastade på Västudden under tiden 08:00-08:09 innan den drog vidare mot okänt håll. Första observationen på Nidingen i år.

Rödbena: Ett ex hördes passera mot NO över Västudden 11:22.

Ob. hornuggla/jorduggla: Ett ex stöttes vid den största stenen längst ut på Ostudden ca 16:15. Den sträckte direkt i nordostlig riktning mot Malön.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

3 individer av 3 arter:

Skärsnäppa 1, rödhake 1 och pilfink 1.

Antalet ringmärkta fåglar i mars månad uppgår till 778 och i år totalt till 778.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

Avlästa metallringar på märkta fiskmåsar i den östra kolonin N om Fotogenboden gav 7 egna kontroller, där en pullmärkt 29 juni 1999 särskilt skall nämnas, då den utgör den tredje äldsta individen som konstaterats på Nidingen. I övrigt noterades individer som var minst 18 år (1), 10 år (1), 8 år (1) och 6 år (3) gamla.

Burfångade egna kontroller: En skärsnäppa märkt som 2K 14 mars 2012, 2018 (1) och 2021 (4) samt skärpiplärka märkt som 1K hona 27 juli 2021.

Burfångade korttidskontroller: Skärsnäppa (1), gärdsmyg (3), rödhake (1) och järnsparv (1).

 

UPPDRAGSARBETE

Strandstädning.

 

ÖVRIGT

Vi gick upp en stund efter midnatt då det enligt prognosen var chans på norrsken. Vi såg dock inget misstänkt i den vägen, utan det var bara Göteborg och Kungsbacka som lyste upp himlen något med mängder av artificiell belysning.

 

VID DATORN

Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG  30 MARS 2022

 

VÄDER

Rejält med frost under natten mellan kl. 03 och kl. 09. En krispigt kall och klar dag utan ett moln i sikte större delen av dagen. Mycket god sikt. Under sena eftermiddagen bildades en del moln inne över fastlandet. Under någon timma vid 13-tiden mojnade det så pass att bleke bildades på havet.

 

Min temp: -1,6°C kl. 07. Max temp: +4,1°C kl. 13.

 

02:00: NO 4,3 m/s, byvind 5,6 m/s, +0,2°C, vattenstånd -12 cm.

08:00: O 4,7 m/s, byvind 6,6 m/s, -1,1°C, vattenstånd -12 cm.

14:00: S 1,1 m/s, byvind 2,2 m/s, +4,0°C, vattenstånd -18 cm.

20:00: N 8,4 m/s, byvind 11,5 m/s, +3,3°C, vattenstånd -7 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 06:49 och ner 19:46.

 

PERSONAL

Eva Åkesson, Marianne Ohlander och Uno Unger.

 

VERKSAMHET

Ingen nätfångst pga kylan (först vid 10-tiden gick temperaturen upp över nollstrecket).

38 burar (22 på Playan och 16 i Kausan) 07:15-19:15 (456 burtimmar).

Fröfällan i Kausan igång 07:00-19:00 (12 timmar).

Avläsning och registrering av färgringmärkta strandskator, större strandpipare, tretåiga måsar och silltrutar.

Inventering av revirhållande strandskator och större strandpipare.

 

OBSERVATIONER

Bläsand: Ett par höll till vid SO-udden under kvällen.

Rödbena: 5 ex landade på en sten i Kausan 18:54, men 5 minuter senare lyfte flocken och sträckte österut.

Sparvhök: Ett ex rastade på ön åtminstone under tiden 11:00-12:30. Den stöttes först under fläderbusken vid nätplats 14. Senare sågs den flyga upp från kompostbingen 12:30. Vid båda tillfällena hade den slagna småfåglar i klorna.

Svartkråka: Ett ex sträckte österut över fyrområdet 10:42. Den uppmärksammades på lätet.

Sånglärka: Ett ex höll till mellan fyrområdet och Västudden.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

1 individ av 1 art:

Rödhake 1.

Antalet ringmärkta fåglar i mars månad uppgår till 775 och i år totalt till 775.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

Avläsning av färgringar på egna kontroller av strandskata (8), större strandpipare (4), tretåig mås (6) och silltrut (2).

Burfångade egna kontroller: Tre skärsnäppor märkta som 2K 14 mars 2021, 2K+ 30 okt 2021 resp. 5 nov 2021.

Burfångade korttidskontroller: Skärsnäppa (3) och järnsparv (2).

 

UPPDRAGSARBETE

Inget idag.

 

ÖVRIGT

*Marianne såg en nässelfjäril.

*Nätplatserna inom det område som berörs av det tidsmässigt (1 april – 15 juli) skyddade fågelskyddsområdet monterades ner. Det gällde de två näten (3D och 3F) på den nya nätplatsen strax V om nya fyren, Vresrosnätet på Västudden samt de två näten (4A och 4B) vid Strandoxeln.

 

VID DATORN

Uno Unger