DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TORSDAG  31 MARS 2022

 

VÄDER

En stjärnklar himmel under natten. Liksom gårdagen en hel del nattfrost. Fortsatt molnfritt från gryningen och fram till middagstid bortsett från ett större bymoln över Läsö och östra Jylland. Nästan kontinuerligt bleke på havet runt Nidingen fram till 12-tiden Under eftermiddagen bildades efter hand stackmoln över fastlandet vilka övergick alltmer i bymoln och vi fick en något ökad vind från NV.

 

Min temp: +0,3°C kl. 07. Max temp: +4,8°C kl. 14.

 

02:00: NO 3,6 m/s, byvind 5,9 m/s, +1,0°C, vattenstånd -15 cm.

08:00: N 0,7 m/s, byvind 2,6 m/s, +0,6°C, vattenstånd -10 cm.

14:00: NV 5,4 m/s, byvind 6,8 m/s, +4,8°C, vattenstånd -26 cm.

20:00: N 6,9 m/s, byvind 8,4 m/s, +3,7°C, vattenstånd -15 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 06:47 och ner 19:48.

 

PERSONAL

Eva Åkesson, Marianne Ohlander och Uno Unger.

 

VERKSAMHET

12 nät 06:45-08:00 och 15 nät 08:00-11:00 (60 nättimmar).

38 burar (22 på Playan och 16 i Kausan) 07:00-19:00 (456 burtimmar).

Fröfällan i Kausan igång 07:00-19:00 (12 timmar).

Avläsning av ringnummer på metallringmärkta fiskmåsar.

Avläsning och registrering av färgringmärkta strandskator och större strandpipare.

Inventering av revirhållande strandskator och större strandpipare.

Slutfört rapportering till FAGEL av mars månads ringmärkning inkl. kontrolläsning. Antalet 778 visade sig vara ett korrekt värde för nämnda månads ringmärkning.

 

OBSERVATIONER

Vitkindad gås: Först 53 ex 09:30 och därefter 37 ex 11:20, samtliga sträckande över Nordstranden mot SO.

Storspov: Ett ex rastade på Västudden under tiden 08:00-08:09 innan den drog vidare mot okänt håll. Första observationen på Nidingen i år.

Rödbena: Ett ex hördes passera mot NO över Västudden 11:22.

Ob. hornuggla/jorduggla: Ett ex stöttes vid den största stenen längst ut på Ostudden ca 16:15. Den sträckte direkt i nordostlig riktning mot Malön.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

3 individer av 3 arter:

Skärsnäppa 1, rödhake 1 och pilfink 1.

Antalet ringmärkta fåglar i mars månad uppgår till 778 och i år totalt till 778.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

Avlästa metallringar på märkta fiskmåsar i den östra kolonin N om Fotogenboden gav 7 egna kontroller, där en pullmärkt 29 juni 1999 särskilt skall nämnas, då den utgör den tredje äldsta individen som konstaterats på Nidingen. I övrigt noterades individer som var minst 18 år (1), 10 år (1), 8 år (1) och 6 år (3) gamla.

Burfångade egna kontroller: En skärsnäppa märkt som 2K 14 mars 2012, 2018 (1) och 2021 (4) samt skärpiplärka märkt som 1K hona 27 juli 2021.

Burfångade korttidskontroller: Skärsnäppa (1), gärdsmyg (3), rödhake (1) och järnsparv (1).

 

UPPDRAGSARBETE

Strandstädning.

 

ÖVRIGT

Vi gick upp en stund efter midnatt då det enligt prognosen var chans på norrsken. Vi såg dock inget misstänkt i den vägen, utan det var bara Göteborg och Kungsbacka som lyste upp himlen något med mängder av artificiell belysning.

 

VID DATORN

Uno Unger

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.