DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION MÅNDAG 14 NOVEMBER 2022

VÄDER

Mulet hela dagen och lite duggregn vid vår ankomst. Måttliga vindar som varierat mellan SO och O. Lufttrycket har succesivt sjunkit och gått från 1 028 hPa vid midnatt till 1 019 på kvällen.

Fortfarande har vi sommar här på Nidingen.

 

Min temp: +9,3°C kl. 09. Max temp: +11,3°C kl. 00.

 

01:00: SO 5,0 m/s, byvind 6,3 m/s, +11,1°C, vattenstånd +12 cm.

07:00: O 6,9 m/s, byvind 8,3 m/s, +9,4°C, vattenstånd +8 cm.

13:00: SO 7,4 m/s, byvind 9,9 m/s, +10,2°C, vattenstånd +12 cm.

19:00: SO 6,9 m/s, byvind 8,5 m/s, +10,2°C, vattenstånd +5 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 07:55 och ner 15:58.

 

PERSONAL

Tommy Järås, Dennis Kraft, Magnus Levin och Uno Unger.

 

VERKSAMHET

12 nät 10:45-13:45 och 13 nät 13:45-17:00 (78 nättimmar).

Plockat in vadarburarana och fröfällan i Fotogenboden och börjat nedmontering av nätplatser.

Uno har floraväktat sina uppdragsarter, vit kattost, etternässla och marisp.

 

OBSERVATIONER

Sångsvan: Totalt sågs 39 individer förbisträckande mot S-SV.

Skärsnäppa: En ensam färgmärkt årsunge fångades i en uppställd vadarbur.

Blå kärrhök: En ungfågel drog österut över ön.

Fjällvråk: En årsunge rastade på ön. Satt först på en sten strax ost Rissastenen och sedan vid Kabelmärket.

Hornuggla: En stöttes bakom Fotogenboden och flög sedan några korta bitar norr om fyrområdet.

Pilgrimsfalk: En årsunge flög en runda över ön.

Sidensvans: En, ev. ytterligare några, har noterats flyga över ön.

Snösparv: En flock som räknades till 32 fåglar håller till på ön och sågs främst längs nordstranden och ut på Västudden.

 

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

25 fåglar av 7 arter

Kungsfågel 1, gärdsmyg 14, koltrast 4, taltrast 1, rödhake 1, bofink 1 och grönfink 3.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 50 och i år totalt till 9 463.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

Egna korttidskontroller av en skärsnäppa, två talgoxar och fyra gärdsmygar.

 

UPPDRAGSARBETE

Guidat besökare. Dragit ihop och eldat upp tidigare röjt ris. Återställt eltillförseln till labbet. Släckt ljus i nya fyren som varit tänt en tid. Plockat lite skräp.

 

ÖVRIGT

Efter en dryg veckas uppehåll var vi här igen. Inte för någon längre bemanning utan två dagar för att stänga stationen för i år. Lite ringmärkning drog vi ändå igång samtidigt som vi började plocka ihop inför vintern.

Idag kom också tre man från Fastighetsverket ut till Nidingen. Det var främst för att göra insatser på de gamla fyrarna som de kom ut idag. De gamla dörrarna som svält och inte längre passade i dörrposterna plockades med iland för renovering och inför vintern täcktes dörröppningarna med plywoodskivor för att stänga ute vintervädret. Innan tillslutningen sattes också avfuktningsanläggningarna igång detta efter att de i flera år stått obrukade. Nu ser vi fram emot en vår med mer välmående fyrar och förhoppningsvis med passande dörrar på plats.

Fortfarande har vi sommar här på Nidingen. Dygnets medeltemperatur var idag över 10 grader och det fodras fem dagar i sträck med medeltemperatur under tio grader för att hösten ska konstateras ha inträtt. Om tiodygnsprognosen stämmer kan det dock vara så att det till helgen visar sig att det idag var sommarens sista dag och att hösten inleds i morgon. Men det vet vi alltså inte än😊

 

Vid datorn

Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION SÖNDAG 6 NOVEMBER

VÄDER
Huvudsakligen sydvästlig vind, som lägst ca 7 m/s men mestadels 10-12 m/s. Mulet och en hel del regnskurar under dagen. Temperaturen pendlade mellan +10°C och 12°C alltså fortfarande meteorologisk sommar.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala.

Solen gick upp 07:37 och ner 16:14.

PERSONAL
Janne Dahlén, Pär Söderquist, Nils Lundquist, Andy Hultberg, Elma Svärdsäter, Melker Dahlén och Thea Söderquist. Samtliga blev hemtransporterade under eftermiddagen av Tommy Järås med fågelstationens båt.

VERKSAMHET
Inga nät och burar uppe idag.

OBSERVATIONER
Vitnäbbad islom: En årsunge (1K) sträckte mot S. Den kom fint in mot nordstranden och rundade ön på västra sidan.
Grålira: Två ex passerade väster om ön 10:13 resp. 13:09.
Havssula: Ca 40 ex sträckte mot S.
Skärsnäppa: Ca 500 ex.
Dvärgmås: En ad sträckte mot SV.
Tretåig mås: Ca 150 ex sträckte mot SV.
Silltrut: En årsunge (1K) rastade.
Sillgrissla: Ca 50 ex sträckande mot SV.
Tordmule: Ca 20 ex sträckande mot SV.
Snösparv: En flock på 18 ex rastade.

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
Inga märkta fåglar idag.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 29 och i år totalt till 9 442.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/2022-2/

KONTROLLER
Inga kontroller idag.

UPPDRAGSARBETE
Inget.

ÖVRIGT
Pga prognosen och vindstyrkan såg det till att börja med ut som att personalen skulle tvingas stanna ytterligare ett dygn på Nidingen. Dock mojnade vinden såpass mycket under eftermiddagen så en hemtransport gick att utföra.

I all hast verkställdes packning, städning och provisorisk säsongsstängning av fågelstationen. Definitiv stängning och förberedelser inför vinteruppehållet kommer att göras nästa vecka.

Dagens häftigaste observation var utan jämförelse den vitnäbbade islom som passerade Västudden på nära håll. Det blev den första observationen på Nidingen i år.

VID DATORN
Janne Dahlén genom Uno Unger.

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION LÖRDAG 5 NOVEMBER 2022

VÄDER

Frisk vind, soligt. Måttlig vind på eftermiddagen. Fortfarande meteorologisk sommar.

Min temp: +10,5°C kl. 07:00
Max temp: +11,6°C kl. 12:00

01:00: SV 12,6 m/s, byvind 16,1 m/s, +11,2°C, vattenstånd +38 cm

07:00: SV 8,8 m/s, byvind 11,6 m/s, +10,5°C, vattenstånd +34 cm

13:00: SV 8,3 m/s, byvind 11,4 m/s, +11,5°C, vattenstånd +35 cm

19:00: SV 9,0 m/s, byvind 11,7 m/s, +11,2°C, vattenstånd +21 cm

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala.

Solen gick upp 07:35 och ner 16:16.

PERSONAL

Janne Dahlén, Pär Söderquist, Nils Lundquist, Andy Hultberg, Elma Svärdsäter, Melker Dahlén och Thea Söderquist.

VERKSAMHET

Inga nät uppe idag.

28 vadarburar på Playan klockan 10:30-15:30 (140 burtimmar).

OBSERVATIONER
Svartnäbbad islom:
3 ex. Alla adulta: 08:35, 08:50 och 09:54. Alla kom flög in från norr och rundade ön på västsidan. Fina obsar!
Grålira
: 5 ex. 09:05, 14:05, 14:16, 14:44 och en som la sig långt i nordväst något senare.
Duvhök: Gammal fågel! Skrämde iväg skärsnäpporna och drog sedan in mot land.
Havsörn: Kom in från väster tidigt på morgonen. Landade på nordstranden i höjd med huset. Drog sedan österut. Omärkt.

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

4 fåglar av 2 arter.

Skärsnäppa 3, ängspiplärka 1.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 29 och i år totalt till 9442.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/2022-2/

KONTROLLER

UPPDRAGSARBETE
Inget


ÖVRIGT

På morgonen pratade Andy med Tommy som berättade att vinden kommer ligga bättre imorgon varför vi får övernatta här minst en natt till. Mer fågelskådning att vänta för gänget! Ett tag mitt på dagen såg det dock ut som att vi kunde komma och bli hämtade. Därför påbörjades nedstängning av stationen. En del nät är nedplockade och burarna är upplockade. Det kunde dock snart konstateras att vindarna var lite för kraftiga för att vi skulle kunna bli hämtade.

Fem gråliror sågs under dagen trots relativt långa vindhastigheter.

Dagsrekordet för svartnäbbad islom, på Nidingen, slogs klockan 09:54 då förmiddagens tredje ex noterades. För att fira det fina rekordet bakade Elma fantastiska kakor på kvällskvisten!

Andy fick testa ”finnpinne”. Han definierar sig nu som en finnpinnkille!

Vid datorn

Nils Lundquist och Janne Dahlén

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION FREDAG 4 NOVEMBER 2022

 VÄDER

Frisk vind. Mulet hela dagen med enstaka regnskurar. Fortfarande meteorologisk sommar.

Min temp: +10,1°C kl. 03:00
Max temp: +12,1°C kl. 19:00

01:00: SO 11,8 m/s, byvind 15,3 m/s, +10,7°C, vattenstånd +28 cm
07:00: SO 12,4 m/s, byvind 15,0 m/s, +11,6°C, vattenstånd +24 cm
13:00: SO 13,4 m/s, byvind 16,6 m/s, +11,2°C, vattenstånd +38 cm
19:00: S 15,2m/s, byvind 18,3 m/s, +12,1°C, vattenstånd +22 cm

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala.

Solen gick upp 07:33 och ner 16:18.

PERSONAL

Janne Dahlén, Pär Söderquist, Nils Lundquist, Andy Hultberg, Elma Svärdsäter, Melker Dahlén och Thea Söderquist.

VERKSAMHET

Inga nät uppe idag.

28 vadarburar på Playan klockan 07:00-13:00 (168 burtimmar).

OBSERVATIONER
Svartnäbbad islom:
2 ex. En 2k+ 09:08 på ostsidan av ön och en 1k 10:18 nära längs nordsidan mot väster, sedan mot syd.
Fjällvråk: 1 ad hane lågt över ön.
Pilgrimsfalk
: 1 ad, jagade först ringduva, sedan koltrast, misslyckades med båda.
Silltrut:
En 1k på ostudden.

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

Inga märkta fåglar idag.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 25 och i år totalt till 9438.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/2022-2/

KONTROLLER

En vattenrall som märktes tidigare i höstas kontrollerades med hjälp av håv och lampa i norra delen av Kausan.

UPPDRAGSARBETE
Skräpplockning (0,5 h)
Latrintömning (0,5 h)

ÖVRIGT

På morgonkvisten rusade alla ut när vi fick reda på att den bleka tornseglaren noterats vid Ringhals och var på väg ut över havet. Vi fick dessvärre aldrig syn på den. Istället fick vi syn på en svartnäbbad islom klockan 09:08. Tyvärr hann inte Janne ut för att se den. Han fick dock revansch klockan 10:18 när dagens andra svartnäbbade islom kom förbi, denna gång en 1k som sågs bra av alla i personalen. Både Elma, Pär och Nils fick kryss.

Det ser lurigt ut med transport hem i morgon och vi har letat efter alternativa båtar om inte vår båt kan ta sig ut… Det ser nämligen ännu sämre ut på söndag och inte mycket bättre på måndag heller.

Vid datorn

Nils, Pär och Janne

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION TORSDAG 3 NOVEMBER 2022

 VÄDER

Frisk vind som övergick till hård vind på morgonen men mojnade något litet igen på eftermiddagen. Mest mulet hela dagen, ibland sol. Fortfarande meteorologisk sommar.

Min temp: +11,0°C kl. 23:00
Max temp: +12,1°C kl. 15:00

01:00: S 7,3 m/s, byvind 10,0 m/s, +11,7°C, vattenstånd +53 cm

07:00: S 15,2 m/s, byvind 18,5 m/s, +11,6°C, vattenstånd +38 cm

13:00: S 13,4 m/s, byvind 16,6 m/s, +11,8°C, vattenstånd +26 cm

19:00: SO 15,0 m/s, byvind 18,3 m/s, +11,8°C, vattenstånd +5 cm

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala.

Solen gick upp 07:30 och ner 16:21.

PERSONAL

Janne Dahlén, Pär Söderquist, Nils Lundquist, Andy Hultberg, Elma Svärdsäter, Melker Dahlén och Thea Söderquist.

VERKSAMHET
28 vadarburar på Playan klockan 14:00-19:00 (140 burtimmar).

Rensat vadarburar från tång (1 h).

OBSERVATIONER

Det sträckte en del tretåiga måsar (150) och havssulor (40) trots att det inte var någon västkomponent i vinden.

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

7 fåglar av 1 art.

Skärsnäppa 7.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 25 och i år totalt till 9438.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/2022-2/

KONTROLLER

Egna korttidskontroller av ängspiplärka 1 och skärsnäppa 1.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag


ÖVRIGT

Vadarburarna blev rensade och fina mitt på dagen. De placerades därefter ut och gav ganska snart resultat. Elma fångade sina två första fåglar med håv och lampa, två skärsnäppor.

Vid datorn

Nils Lundquist och Janne Dahlén

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION ONSDAG 2 NOVEMBER 2022

 VÄDER

Frisk vind, stundtals regn och mulet på förmiddagen. Sol en stund mitt på dagen. Dubbel regnbåge på eftermiddagen. Stjärnklart på kvällen. Fortfarande meteorologisk sommar.

Min temp: +11,2°C kl. 19:00
Max temp: +12,9°C kl. 01:00

01:00: S 8,6 m/s, byvind 11,5 m/s, +12,9°C, vattenstånd +36 cm
07:00: S 11,2 m/s, byvind 14,0 m/s, +12,3°C, vattenstånd +20 cm
13:00: SV 10,6 m/s, byvind 15,6 m/s, +11,6°C, vattenstånd +38 cm
19:00: V 8,0 m/s, byvind 11,6 m/s, +11,2°C, vattenstånd +39 cm

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala.

Solen gick upp 07:28 och ner 16:23.

PERSONAL

Janne Dahlén, Pär Söderquist, Nils Lundquist, Andy Hultberg, Elma Svärdsäter, Melker Dahlén och Thea Söderquist.

VERKSAMHET
3 nät 10:15-15:45 (16,5 nättimmar).

28 vadarburar på Playan 06:30-16:00 (266 burtimmar). 

OBSERVATIONER

Sidensvans: en flock på 12 kom in över ön mitt på dagen.
Svart rödstjärt: En noterades på östra delen av ön.
Sidensvans: Två 1K

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
3 fåglar av 1 art.

Skärsnäppa 3.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 18 och i år totalt till 9431.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/2022-2/

KONTROLLER
Egna korttidskontroller av domherre 1.

UPPDRAGSARBETE
Skräpplockning (15 min)

ÖVRIGT
Strax innan klockan 11 anlände Thomas med Stuff med en elektriker från Vattenfall. Klockan 12:30 var elen tillbaka! Det var en högspänningssäkring som hade gått. Den lagades provisoriskt och de ska alltså komma tillbaka och fixa det snart. Fyren och vår ugn fungerar hur som helst igen och det firade vi med pizza på kvällen! I labbet saknas dock fortfarande elektricitet. Vi har letat efter säkringar som gått men inte hittat felet än.

Vi arbetade hårt på att fånga skärsnäppor hela dagen med flytt av burar och tång för att allt skulle bli så optimalt som möjligt. Det resulterade i en fångad skärsnäppa… På kvällen fångade vi 2 skärsnäppor med håv och lampa.

Vid datorn

Nils Lundquist och Janne Dahlén

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION TISDAG 1 NOVEMBER 2022

VÄDER
Dimma i början av natten. Vinden har ökat till frisk vind. Mestadels mulet under dagen. Stjärnklart på kvällen. Fortfarande meteorologisk sommar.

Min temp: +10,2°C kl. 02:00
Max temp: +13,1°C kl. 18:00

01:00: SO 4,9 m/s, byvind 7,4 m/s, +11,2°C, vattenstånd +23 cm
07:00: O 8,7 m/s, byvind 10,5 m/s, +11,3°C, vattenstånd +7 cm
13:00: SO 12,6 m/s, byvind 15,0 m/s, +12,3°C, vattenstånd +23 cm
19:00: S 8,6 m/s, byvind 11,7 m/s, +12,9°C, vattenstånd +24 cm

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala.

Solen gick upp 07:26 och ner 16:25.

PERSONAL
Janne Dahlén, Pär Söderquist, Nils Lundquist, Andy Hultberg, Elma Svärdsäter, Melker Dahlén och Thea Söderquist.

VERKSAMHET
14 nät 06:30-13:00 (91 nättimmar).

28 vadarburar på Playan 08:00-13:00, 16:00-17:00 (168 burtimmar).

Fröfälla aktiv till klockan 13:00.

OBSERVATIONER

Varfågel: En rastande.
Hornuggla: En hittades långt i väster. Drog sedan in mot land norr om ön.
Blå kärrhök:
En rastade några minuter. Drog sedan ut över havet mot väst.

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
15 fåglar av 10 arter.

Gransångare 1, kungsfågel 1, gärdsmyg 1, sånglärka 1, koltrast 3, björktrast 1, rödvingetrast 1, rödhake 3, ängspiplärka 2 och sävsparv 1.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 15 och i år totalt till 9428.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/2022-2/

KONTROLLER
Egna korttidskontroller av gärdsmyg 1, ängspiplärka 1 och domherre 1.

UPPDRAGSARBETE
Inget

ÖVRIGT
Den färgmärkta strandskatan som sågs igår visade sig ha häckat på ön i somras. Sen juli har den dock inte setts på ön. Man kan ju undra var den varit sedan dess och om sydvindarna och det varma vädret har lockat den att dra norrut och att detta alltså är den första vårfågeln?!

Mysig fika uppe i fyren på eftermiddagen när blåsten ven runt oss. Solen tittade fram och ett vackert ”vykort” kunde skådas.

En sånglärka fångades med håv på kvällen. Senast arten fångades på ön var 2018.

Vid datorn
Nils Lundquist och Janne Dahlén

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION MÅNDAG 31 OKTOBER 2022

 VÄDER

Stjärnklart på natten. Mestadels soligt, men vid 13:30 kom en dimbank som låg kvar ett par timmar. Därefter blev det mulet. Vid 22 drog ytterligare en dimbank in. Svag vind nästan hela dagen. Varmt för årstiden och fortfarande meteorologisk sommar.

Min temp: +11,0°C kl. 16:00 och 23:00
Max temp: +13,7°C kl. 12:00

01:00: SV 3,1 m/s, byvind 4,2 m/s, +12,9°C, vattenstånd +24 cm
07:00: V 2,6 m/s, byvind 3,8 m/s, +12,6°C, vattenstånd +21 cm
13:00: SV 3,1 m/s, byvind 4,6 m/s, +13,5°C, vattenstånd +28 cm
19:00: SO 4,7 m/s, byvind 5,3 m/s, +11,7°C, vattenstånd +17 cm

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala.

Solen gick upp 07:24 och ner 16:28.

PERSONAL

Janne Dahlén, Pär Söderquist, Nils Lundquist, Andy Hultberg, Elma Svärdsäter, Melker Dahlén och Thea Söderquist.

VERKSAMHET

29 nät 07:00-15:00 (232 nättimmar).

28 vadarburar på Playan och 10 på hamnudden, 09:00-16:30 (285 burtimmar).

Fröfällan aktiv.

OBSERVATIONER

Sibirisk gransångare: En ringmärkt.
Blå kärrhök:
1 adult hane sträckande
Duvhök: En eller möjligen två unga honor. Båda kom in över ön och drog iväg söderut med några timmars mellanrum. Troligen två olika.
Strandskata: En färgmärkt på eftermiddagen.
Sidensvans: 7 ex rastade kort.
Ladusvala: 1 ex drog runt på ön en stund.

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

50 fåglar av 12 arter.

Skärsnäppa 2, gransångare (tristis) 1, kungsfågel 1, gärdsmyg 6, stare 1, koltrast 3, rödvingetrast 10, taltrast 1, rödhake 1, ängspiplärka 9, domherre 1 och grönfink 14.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 1504 och i år totalt till 9413.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/2022-2/

KONTROLLER

Egna korttidskontroller av blåmes 3, skärsnäppa 3, kungsfågel 2, bergfink 1 och grönfink 1.

UPPDRAGSARBETE
Inget

ÖVRIGT
Strålande sol även delar av denna dag; grillning till lunch igen!

Gransångaren som fångades under dagen vållade en del huvudbry, men kunde tillslut bestämmas till gransångare av rasen tristis.

Samtidigt som lunchen grillades anlände två personer från Sjöfartsverket för att försöka få igång elen. Dessvärre var det ett för stort problem att laga och inget personerna hade behörighet för att genomföra. Istället måste Ellevio styra upp det hela. Vi väntar med spänning på att spänningen kan fixas!

Vid 13:30 slog det soliga vädret över till dimma på väldigt kort tid. Temperaturen sjönk därmed hastigt. Vid klockan 15 lättade dimman igen.

Första skärsnäpporna för vår vistelse fångades vid hamnudden strax efter att dimman kommit.

Strax innan kvällsmaten gick barnen upp i fyren för att lämna sina fina teckningar till det snälla spöket Gottfrid som brukar bo i fyren när vi är här. Senare på kvällen gick barnen ”bus eller godis-runda” och mycket riktigt hade Gottfrid gömt lite godis i fyren!

Vid datorn

Nils Lundquist och Janne Dahlén

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION SÖNDAG 30 OKTOBER 2022

VÄDER

Stjärnklart på natten. Mulet på morgonen, mitt på dagen klart för att sedan åter mulna på. Svag vind nästan hela dagen. Varmt för årstiden och fortfarande meteorologisk sommar.

Min temp: +11,8°C kl. 01:00
Max temp: +13,4°C kl. 15:00

01:00: V 4,8 m/s, byvind 10,4 m/s, +11,8°C, vattenstånd +23 cm
07:00: s 1,6 m/s, byvind 8,6 m/s, +12,2°C, vattenstånd +11 cm
13:00: S0 4,4 m/s, byvind 5,1 m/s, +13,3°C, vattenstånd +10 cm
19:00: SV 4,8 m/s, byvind 6,6 m/s, +12,6°C, vattenstånd +11 cm

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala.

Solen gick upp 07:21 och ner 16:30.

PERSONAL

Janne Dahlén, Pär Söderquist, Nils Lundquist, Andy Hultberg, Elma Svärdsäter, Melker Dahlén och Thea Söderquist.

VERKSAMHET

29 nät 07:00-15:00 (232 nättimmar).

38 vadarburar på Playan 07:00-15:30, mitt på dagen flyttades 10 av dessa ner till hamnudden (323 burtimmar).

OBSERVATIONER

Blå kärrhök: 2 adulta hanar och 1 honfärgad
Gransångare:
1 ex
Svarthätta: 1 ex
Svart rödstjärt:
1 hane vid hamnen
Dvärgbeckasin:
1 ex stöttes i vätan längs nordstranden

Få skärsnäppor idag

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

116 fåglar av 17 arter.

Gransångare 1, svarthätta 1, kungsfågel 4, gärdsmyg 13, stare 1, rödvingetrast 1, rödhake 17, pilfink 1, ängspiplärka 5, skärpiplärka 2, bofink 2, bergfink 1, grönfink 31, vinterhämpling 6, gråsiska 27, steglits 1 och gulsparv 2.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 1454 och i år totalt till 9 363.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/2022-2/

KONTROLLER

Egna korttidskontroller av blåmes 4, koltrast 1, talgoxe 1, bergfink 1 och grönfink 2.

UPPDRAGSARBETE

Skräpplockning (30 min)

ÖVRIGT

Nattens nät bjöd dessvärre inte på någon fångst, men det var likväl härligt att gå ut i den ljumma natten och njuta lite av stjärnhimlen.

Nästan lite ”overkligt” att grilla till lunch i t-shirt så här års!

Alla rödhakar som fångades på morgonen var väldigt feta och lämnade ön direkt efter fångst.
En honfärgad blå kärrhök skrämde in cirka 20 gråsiskor i näten vid kruthuset mitt på dagen.

Förutom av fåglar är ön också full av digitala fickmonster kallade Pokémon för både stora och små!

På kvällen pannlampan på för att se att steka på gasolköket.

Vid datorn

Nils Lundquist och Janne Dahlén

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION LÖRDAG 29 OKTOBER 2022

VÄDER

Klart till halvklart. Måttlig vind. Varmt för årstiden och fortfarande meteorologisk sommar.

Min temp: +11,7°C kl. 08:00
Max temp: +13,9°C kl. 01:00

02:00: SV 8,3 m/s, byvind 10,9 m/s, +13,5°C, vattenstånd +24 cm
08:00: V 6,3 m/s, byvind 12,6 m/s, +11,7°C, vattenstånd +40 cm
14:00: SV 6,1 m/s, byvind 9,7 m/s, +12,8°C, vattenstånd +29 cm
20:00: V 5,4 m/s, byvind 7,4 m/s, +12,4°C, vattenstånd +30 cm

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala.

Solen gick upp 08:19 och ner 17:32.

PERSONAL

Magnus Levin, Peter Strandvik och Tommy Järås avlöstes av Janne Dahlén, Pär Söderquist, Nils Lundquist Andy Hultberg, Elma Svärdsäter, Melker Dahlén och Thea Söderquist. Thomas skötte transporten.

VERKSAMHET

11 nät 08:00-14:30 (71 nättimmar).
36 vadarburar på Playan 09:00-17:30 (333 burtimmar).

OBSERVATIONER

Skärsnäppa: Cirka 120 ex + cirka 50 ex (noterades samtidigt på var sida ön)
Svart rödstjärt: En vacker 2k+ hane sågs vid flera tillfällen även idag
Svarthätta: 1 ex, ringmärktes och sågs senare i fält

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

11 fåglar av 5 arter

Skärsnäppa 5, svarthätta 1, gråsiska 1, grönfink 2 och bergfink 2.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 1338 och i år totalt till 9 247.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan: https://nidingen.gof.nu/2022-2/

KONTROLLER

Egna korttidskontroller av skärsnäppa 1 och gärdsmyg 1.

UPPDRAGSARBETE

Inget

ÖVRIGT
Klockan 15:45 anlände ett nytt gäng för att bevaka Nidingens fågelliv under kommande vecka. De båda sjuåringarna Thea och Melker tjoade av glädje varje gång en ny våg stötte mot Stuff. Förutom dessa busungar hängde deras pappor Pär och Janne förstärkta av Nils från Skåne samt Andy och hans dotter Elma från Styrsö också med.

Med tanke på elförlusten på ön blev kvällens matlagning mer av vildmarkskänsla med gasolkök. Det kändes faktiskt ganska mysigt och trevligt (vi får se om vi tycker det samma om detta fortgår hela veckan…). Förutom fåglar insåg Andy och Nils under diskandet att de både älskar musik och att båda är musiker. Fågelsång är ju musik, så inte alls konstigt egentligen. Pär och Janne sätter när detta författas upp ett ugglenät. Spänningen är olidlig; hoppas vi fångar något inatt!

Vid datorn

Magnus Levin och Nils Lundquist