DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION MÅNDAG 14 NOVEMBER 2022

VÄDER

Mulet hela dagen och lite duggregn vid vår ankomst. Måttliga vindar som varierat mellan SO och O. Lufttrycket har succesivt sjunkit och gått från 1 028 hPa vid midnatt till 1 019 på kvällen.

Fortfarande har vi sommar här på Nidingen.

 

Min temp: +9,3°C kl. 09. Max temp: +11,3°C kl. 00.

 

01:00: SO 5,0 m/s, byvind 6,3 m/s, +11,1°C, vattenstånd +12 cm.

07:00: O 6,9 m/s, byvind 8,3 m/s, +9,4°C, vattenstånd +8 cm.

13:00: SO 7,4 m/s, byvind 9,9 m/s, +10,2°C, vattenstånd +12 cm.

19:00: SO 6,9 m/s, byvind 8,5 m/s, +10,2°C, vattenstånd +5 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 07:55 och ner 15:58.

 

PERSONAL

Tommy Järås, Dennis Kraft, Magnus Levin och Uno Unger.

 

VERKSAMHET

12 nät 10:45-13:45 och 13 nät 13:45-17:00 (78 nättimmar).

Plockat in vadarburarana och fröfällan i Fotogenboden och börjat nedmontering av nätplatser.

Uno har floraväktat sina uppdragsarter, vit kattost, etternässla och marisp.

 

OBSERVATIONER

Sångsvan: Totalt sågs 39 individer förbisträckande mot S-SV.

Skärsnäppa: En ensam färgmärkt årsunge fångades i en uppställd vadarbur.

Blå kärrhök: En ungfågel drog österut över ön.

Fjällvråk: En årsunge rastade på ön. Satt först på en sten strax ost Rissastenen och sedan vid Kabelmärket.

Hornuggla: En stöttes bakom Fotogenboden och flög sedan några korta bitar norr om fyrområdet.

Pilgrimsfalk: En årsunge flög en runda över ön.

Sidensvans: En, ev. ytterligare några, har noterats flyga över ön.

Snösparv: En flock som räknades till 32 fåglar håller till på ön och sågs främst längs nordstranden och ut på Västudden.

 

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

25 fåglar av 7 arter

Kungsfågel 1, gärdsmyg 14, koltrast 4, taltrast 1, rödhake 1, bofink 1 och grönfink 3.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 50 och i år totalt till 9 463.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

Egna korttidskontroller av en skärsnäppa, två talgoxar och fyra gärdsmygar.

 

UPPDRAGSARBETE

Guidat besökare. Dragit ihop och eldat upp tidigare röjt ris. Återställt eltillförseln till labbet. Släckt ljus i nya fyren som varit tänt en tid. Plockat lite skräp.

 

ÖVRIGT

Efter en dryg veckas uppehåll var vi här igen. Inte för någon längre bemanning utan två dagar för att stänga stationen för i år. Lite ringmärkning drog vi ändå igång samtidigt som vi började plocka ihop inför vintern.

Idag kom också tre man från Fastighetsverket ut till Nidingen. Det var främst för att göra insatser på de gamla fyrarna som de kom ut idag. De gamla dörrarna som svält och inte längre passade i dörrposterna plockades med iland för renovering och inför vintern täcktes dörröppningarna med plywoodskivor för att stänga ute vintervädret. Innan tillslutningen sattes också avfuktningsanläggningarna igång detta efter att de i flera år stått obrukade. Nu ser vi fram emot en vår med mer välmående fyrar och förhoppningsvis med passande dörrar på plats.

Fortfarande har vi sommar här på Nidingen. Dygnets medeltemperatur var idag över 10 grader och det fodras fem dagar i sträck med medeltemperatur under tio grader för att hösten ska konstateras ha inträtt. Om tiodygnsprognosen stämmer kan det dock vara så att det till helgen visar sig att det idag var sommarens sista dag och att hösten inleds i morgon. Men det vet vi alltså inte än😊

 

Vid datorn

Dennis Kraft

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *