DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION MÅNDAGEN 20 MARS 2023

VÄDER

Svaga vindar under natten. Regn tidigt på morgonen samt en skur under en timma 09:45-10.30, dis under resten av dagen solen lyckades bryta igenom först vid 16:30 tiden.

Min temp: +4,0°C kl. 00.  Max temp: +6,0°C kl. 17.

01:00: S 5,3 m/s, byvind 7,1 m/s, +4,4°C, vattenstånd +-0 cm.

07:00: SV 4,9 m/s, byvind 6,9 m/s, +4,8°C, vattenstånd +4 cm.

13:00: SV 2, m/s, byvind 6 m/s, +6,2°C, vattenstånd +3 cm

19:00: S 5,9 m/s, byvind 7,1 m/s, +4,7°C, vattenstånd +8 cm

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala.

Solen gick upp 06:18 och ner 18:24.

PERSONAL

Eva Åkesson, Ulrika Frick

VERKSAMHET

13 nät 06:00-08:30, 17 nät 08:30-10:30, 4 nät 11:00-16:00, 13 nät 16:00-18:00. 104 nät tim.

14 Burar på playan 12:00-16:00

 OBSERVATIONER

Tofsvipa: 3 ex rastande

Roskarl: 2 ex ihop med skärsnäppor

Morkulla: ca 30 flög omkring ön hela dagen

Ob. Jord/hornuggla: Stötes i kausan, blev mobbad av öns måsfågel och flög in mot land

Pilgrimsfalk: Flög omkring ön, rastade kort ute på ostudden

Hämpling: 1 ex rastande

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

109 fåglar av 8 art:

Gransångare 3, Kungsfågel 2, Gärdsmyg 2, Koltrast 73, Rödhake 24, Järnsparv 1, Bofink 3, Sävsparv 1.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 463 och i år totalt till 463.

Tabell över årets ringmärkning kan ses på hemsidan eller denna länk: https://nidingen.gof.nu/2023-2-1/

EGNA KONTROLLER

Sävsparv 1.

UPPDRAGSARBETE

Inget

ÖVRIGT

Det var morkullor över hela ön. Svårt att uppskatta antalet, vart man gick och såg så flög det förbi en morkulla, såg en till och med flyga förbi ringmärkarlabbet. Projekt fånga morkulla inledes efter en regnskur då näten drogs ihop. Fyra nät drogs upp vid kruthuset och planen var att Ulrika skulle gå en sväng längs playan, mot Smhi station och tillbaka till kruthuset. Tyvärr så lyckades den inte planen fullt ut, men vi fick en morkulla som studsade ur nät, samt en jord/hornuggla som stöttes i Kausan för att få morkullorna flyga åt rätt håll, öster ut, men som bifångst fick vi 33 koltrastar.

Vatten Per med medhjälpare var ute under dagen och installera en ny vattenpump. Salt vattenanläggningen är inte i gång ännu. Men rinnande brunnsvatten ur kran och vatten i duschen.

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION SÖNDAGEN 19 MARS 2023

VÄDER Svaga vindar under natten. Dimma på morgonen, dis under resten av dagen med svaga sydliga vindar.

Min temp: +4,0°C kl. 00.  Max temp: +5,8°C kl. 17.

01:00: SO 1,7 m/s, byvind 3,7 m/s, +4,2°C, vattenstånd -2 cm.

07:00: SO 4 m/s, byvind 5 m/s, +4,2°C, vattenstånd -6 cm.

13:00: SO 2,7 m/s, byvind 3,8 m/s, +5,0°C, vattenstånd -9 cm

19:00: S 6,4 m/s, byvind 7,5 m/s, +5,2°C, vattenstånd +2 cm

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala.

Solen gick upp 06:20 och ner 18:21.

PERSONAL

Eva Åkesson, Ulrika Frick

Under dagen Magnus Levin, Carl Levin, Tommy Järås

VERKSAMHET

17 nät 05:30-07:30, 20 nät 07:30-08:00, 29 nät 08:00-16:30, 290 nät tim

Fröfälla 08:00-16:30

OBSERVATIONER

Tofsvipa: 2 ex rastande

Roskarl: 2 ex ihop med skärsnäppor

Morkulla: 2 ex rastande

Kaja: 300 sträckande No över ön

Trädlärka: ett ex stationär

Hämpling: 1 ex rastande

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

121 fåglar av 16 art:

Blåmes 1, Talgoxe 2, Gransångare 2, Kungsfågel 11, Gärdsmyg 10, Stare 1, Koltrast 38, Taltrast 2, Rödhake 21, Järnsparv 10, Ängspiplärka 1, Skärpiplärka 1, Bofink 14, Grönfink 3, Hämpling 1, Sävsparv 3.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 354 och i år totalt till 354.

Tabell över årets ringmärkning kan ses på hemsidan eller denna länk: https://nidingen.gof.nu/2023-2-1/

EGNA KONTROLLER

Blåmes 1, öns stationära blåmes under Mars ökar i vikt för varje kontroll.

UPPDRAGSARBETE

Strandstädning 30 min

ÖVRIGT

Vi mötes på morgonen av koltrastar högt och lågt, sjungande gärdsmygar, rödhakar, koltrast samt vattenrall. Dimma. Vid 8 tiden anlände en uppskattad förstärkning i form av Tommy Järås, Magnus Levin samt Carl Levin. Magnus och Carl tog över ringmärkningsverksamheten på förmidagen så Ulrika som är ny i Nidingen sammanhang fick en rundvandring med alla dess olika namn på platser och byggnader, i samband med det så gick vi (Eva, Ulrika, Tommy) en promenad till ostudden. Tommy ägnande en del av dagen till att reka blivande häckfåglar, i dagsläget finns 2 par kanadagäss, 5 par grågäss, 10 par strandskator.

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION LÖRDAG 18 MARS 2023

VÄDER

Regn under morgonen. Det små duggade från 12:00 tiden fram till 14:00, uppklarnande men dimma från 15 tiden.

Min temp: +3,9°C kl. 07.  Max temp: +4°C kl. 00.

01:00: S 5,2 m/s, byvind 8,5 m/s, +4,2°C, vattenstånd +24 cm.

07:00: S 7,5 m/s, byvind 9,1 m/s, +3,9°C, vattenstånd +7 cm.

13:00: SO 3,7 m/s, byvind 4,5 m/s, +4,2°C, vattenstånd +34 cm

19:00: S 2,6 m/s, byvind 3,1 m/s, +4,1°C, vattenstånd +44 cm

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala.

Solen gick upp 06:23 och ner 18:19.

PERSONAL

Avgående personal är Johan Niss, Marie-Louise Bengtsson, Sindre Magnusson och Tommy Järås.

Pågående Eva Åkesson och Ulrika Frick.

Lars Hellberg körde båten.

VERKSAMHET

9 nät 06:00-06:45, 13 nät 09:45-13:00, 17 nät 13:00-15:00,18 nät 1500-18:00

Fröfälla 13:30-18:00

OBSERVATIONER

Tofsvipa: 12 ex rastande

Morkulla: Ett ex rastande

Gråhäger: Två ex rastande på ön.

Trädlärka: ett ex stationär

Bofink: ca 120 rastande

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

97 fåglar av 12 art:

Gransångare 1, kungsfågel 2, Gärdsmyg 1, Koltrast 36, björktrast 1, Rödvingetrast 2, Taltrast 1,Rödhake 6,järnsparv 4, bofink 41, gulsparv 1, sävsparv 1.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 97 och i år totalt till 233.

Tabell över årets ringmärkning kan ses på hemsidan eller denna länk: https://nidingen.gof.nu/2023-2-1/

KONTROLLER

Koltrast hanen färgmärkt Orange/röd har minskat i vikt efter första kontrollen 28 feb.

UPPDRAGSARBETE

Inget

ÖVRIGT

Den avgående personalen var nöjda över att åka hem efter en vädermässig tuff vecka på Nidingen.

Kvar lämnades den pågående personalen med ett antal koltrastar och bofinkar och ett bättre väder.

Vid datorn

Tommy Järås/Eva Åkesson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION FREDAG 17 MARS 2023

 

VÄDER
Hårda vindar från sydost i stort sett hela dagen och regn eller skurar stor del av dagen. Konstant temp kring 4 grader. Endast tillfälligtvis något ljusare på himlen.

Min temp: +3,2°C kl. 04. Max temp: +4,4°C kl. 16 o 20.

01:00: SO 15,6 m/s, byvind 20,0 m/s, +3,5°C, vattenstånd -15 cm.
07:00: SO 14,8 m/s, byvind 18,7 m/s, +3,9°C, vattenstånd -36 cm.
13:00: SO 14,3 m/s, byvind 18,9 m/s, +4,1°C, vattenstånd +3 cm
19:00: S 11,0 m/s, byvind 15,3 m/s, +4,2°C, vattenstånd +10 cm

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala.

Solen gick upp 06:26 och ner 18:17.

PERSONAL
Veckans personal är Johan Niss, Marie-Louise Bengtsson, Sindre Magnusson och Tommy Järås.

VERKSAMHET
Ingen nätfångst eller burfångst idag p.g.a. busväder
Ingen fröfälla.

OBSERVATIONER
Stjärtand: Ett ex rastande i Kausan
Tofsvipa: Två ex rastande en kort stund
Morkulla: Ett ex rastande
Enkelbeckasin: Ett ex stöttes vid dammen
Gråhäger: Två ex rastande på ön.
Sparvhök: En 2K hona kom insträckande norrifrån lågt över havet.
Trädlärka: Fyra ex rastade en kort stund
Dubbeltrast: Ett ex rastade
Bofink: Årets första

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
0 fåglar av 0 art:
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 136 och i år totalt till 136.

Tabell över årets ringmärkning kan ses på hemsidan eller denna länk: https://nidingen.gof.nu/2023-2-1/

KONTROLLER
Inga

UPPDRAGSARBETE
Inget

ÖVRIGT
Återigen riktigt sketväder. Som värst blåste det 17,4 m/s i medelvind och 21,7 i byvinden under tidig morgon. Vindriktningen från sydost så vattnet blåste nog ut ur Kattegatt vilket innebar extremt lågvatten. Vet inte om jag sett så lågt vatten här tidigare. Ut till stora Kausastenen gick det säkert att gå och med vanliga stövlar kunde man nog gå runt lilla bryggan,(om inte vågskvalpet skulle spola in vatten).

Vid datorn
Tommy Järås

 

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION TORSDAG 16 MARS 2023

 

VÄDER
Helt stilla morgon och stjärnklart. Kallt och frost. Vinden vände från nord till sydost och frampå förmiddagen mulnade det från väster. Resten av dagen blev mulen och småblåsig.

Min temp: -0,2°C kl. 05. Max temp: +4,1°C kl. 18 o 20.

01:00: N 3,0 m/s, byvind 6,0 m/s, +1,6°C, vattenstånd -11 cm.
07:00: SO 3,4 m/s, byvind 4,0 m/s, +0,2°C, vattenstånd -18 cm.
13:00: SO 7,9 m/s, byvind 9,4 m/s, +3,1°C, vattenstånd +2 cm
19:00: SO 10,2 m/s, byvind 13,1 m/s, +4,0°C, vattenstånd -10 cm

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala.

Solen gick upp 06:28 och ner 18:15.

PERSONAL
Veckans personal är Johan Niss, Marie-Louise Bengtsson, Sindre Magnusson och Tommy Järås.

VERKSAMHET
27 nät 06:00-10:30, (121 nt)
23 burar Kausan 14:00-19:00 samt 15 burar på Playan14:00-19:00 (190 btim)
Ingen fröfälla .

OBSERVATIONER
Tobisgrissla: 590 ex räknade
Silltrut: Åtta ex i kolonin vid rissastenen. Årets första färgmärkta avläst.
Korp: Två ex gjorde ett varv runt ön
Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
3 fåglar av 3 art:
Skärsnäppa 1, Koltrast 1 och Snösparv 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 136 och i år totalt till 136.

Tabell över årets ringmärkning kan ses på hemsidan eller denna länk: https://nidingen.gof.nu/2023-2-1/

KONTROLLER
Årets första färgmärkta silltrut lästes av. Det var en unge från 2012, en av de första silltrutarna vi färgmärkte. Sommaren 2015 sågs den åter på Nidingen för första gången som treåring och därefter har den varit på Nidingen varje sommar. I september har den setts i tre olika år i Sankt Peter-Ording i Nordfriesland, Tyskland. I mitten av december 2017 var den i en marina i Algeriet, en av mycket få silltrutar som avlästs i Algeriet. Följande vår i mars 2018 sågs den på en soptipp i Frankrike, ett stopp under vårflyttningen på väg till Nidingen.
Ytterligare en kontroll kan vara extra intressant att omnämna idag. En större strandpipare som ringmärktes i mars 2011 som gammal (3+) och är då född 2009 eller tidigare. Sedan 2016 har spanska ornitologer haft koll denna individ på vintrarna men inte vetat var den kommit från. För en månad löste sig gåtan. Den övervintrar i Punta de Callaburras, några mil SV om Malaga och så sent som den 4 mars sågs den på plats i Spanien och idag var den på Nidingen, troligen redan i förrgår.
En femtonårig tobisgrissla kontrollerades.

UPPDRAGSARBETE
Lite strandstädning

ÖVRIGT
En lugn fin morgon med nästan vindstilla vid nätuppsättning. Hygglig fart på skärpiplärkor och tretåiga måsar trots kylan.

Vid datorn
Tommy Järås

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION ONSDAG 15 MARS 2023

 

VÄDER
Morgon och förmiddag blåsig och kylig. Eftermiddagen blev mycket behaglig med avtagande vindar och sol.

Min temp: +2,4°C kl. 03. Max temp: +5,9°C kl. 13.

01:00: V 10,5 m/s, byvind 13,6 m/s, +2,6°C, vattenstånd+59 cm.
07:00: V 10,9 m/s, byvind 14,6 m/s, +2,6°C, vattenstånd +39 cm.
13:00: V 6,7 m/s, byvind 11,0 m/s, +5,4°C, vattenstånd +19 cm
19:00: SV 2,0 m/s, byvind 3,3 m/s, +3,4°C, vattenstånd -13 cm

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala.

Solen gick upp 06:31 och ner 18:13.

PERSONAL
Veckans personal är Johan Niss, Marie-Louise Bengtsson, Sindre Magnusson och Tommy Järås.

VERKSAMHET
6 nät 06:00-17:00, (66 nt)
23 burar Kausan 07:00-18:30 samt 9 burar på Playan 07:00-08:00 , 15 bur 08:00-18:30 (431 burtimmar).
Ingen fröfälla idag.
Bytt fem niometersnät där vådsnörena har gått av. Troligen p.g.a. förra veckans snöoväder.

OBSERVATIONER
Havssula: Fem förbiflygande mot sydsektorn
Kärrsnäppa: Ett ex bland skärsnäpporna även idag
Skärsnäppa: Minst 300 men utspridda
Roskarl: Ett ex har varit här ett längre tag
Silltrut: Sex ex låg på vattnet och senare stod minst sex i den östra kolonin
Svarthakad buskskvätta: En hona höll till kring Kausan under eftermiddagen även idag. Tveksamt om det var samma fågel som höll till där igår. En hane fångades också och ringmärktes.
Snösparv: 13
Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
25 fåglar av 3 art:
Skärsnäppa 22, Koltrast 2 och Svarthakad buskskvätta 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 133 och i år totalt till 133.

Tabell över årets ringmärkning kan ses på hemsidan eller denna länk: https://nidingen.gof.nu/2023-2-1/

KONTROLLER
Ringbyte på fyra gamla skärsnäppor som var märkta 2012,2014 och två från 2016. Den från 2012 var dessutom märkt som 3+ och var alltså minst 13 år gammal. Ytterligare åtta skärsnäppor kontrollerades.

UPPDRAGSARBETE
Lite skräpplockning

ÖVRIGT
Nu verkar nästan alla strandskator ha kommit och gässen har fördelat sig. I år endast två par kanadagås men det verkar bli sex par grågås.

Vid datorn
Tommy Järås

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION TISDAG 14 MARS 2023

VÄDER
Mulen och blöt natt. Morgonen och f.m.lätt regn. Fram på dagen lättande molntäcke och solen kom fram. Vinden vred över mot NV och tilltog. Kyligt

Min temp: +3,1°C kl. 17. Max temp: +5,5°C kl. 00 o 01.

01:00: SV 10,9 m/s, byvind 13,4 m/s, +5,5°C, vattenstånd-29 cm.
07:00: V 5,5 m/s, byvind 7,8 m/s, +3,6°C, vattenstånd +19 cm.
13:00: NV 8,8 m/s, byvind 11,8 m/s, +4,7°C, vattenstånd +34 cm
19:00: NV 9,4 m/s, byvind 12,5 m/s, +3,2°C, vattenstånd +44 cm

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala.

Solen gick upp 06:34 och ner 18:11.

PERSONAL
Veckans personal är Johan Niss, Marie-Louise Bengtsson, Sindre Magnusson och Tommy Järås.

VERKSAMHET
8 nät 06:15-06:45, 12 nät 06:45-07:15, 15 nät 07:15-15:15 (130 nt)
23 burar Kausan 07:30-18:00 samt 9 burar på Playan 07:00-18:00 (340 burtimmar).
Ingen fröfälla idag.

OBSERVATIONER
Bläsand: Ett rastande par. Ny vårart
Kricka: Ett sträckande par åt öster. Ny vårart
Havssula: En nordsträckande långt i väster
Tofsvipa: Två rastande i kort stund
Kärrsnäppa: Ett ex bland skärsnäpporna. Ny vårart
Morkulla: Ett ex uppstött öster om
Skärsnäppa: Minst 300 men utspridda
Skrattmås: Ett ex. Ny vårart.
Gransångare: En ringmärktes. Ny vårart.
Dubbeltrast: En rastade en kort stund. Ny vårart.
Svarthakad buskskvätta: En hona höll till kring Kausan under eftermiddagen. Ny vårart.
Forsärla: Ett ex förbiflygande. Ny vårart.
Vinterhämpling: 3 ex kvar idag också
Snösparv: Minst 10
Sävsparv: Två ringmärkta. Ny vårart.
Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
63 fåglar av 6 art:
Skärsnäppa 17, Gransångare 1, Koltrast 40, Rödhake 2, Grönfink 1 och Sävsparv 2.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 108 och i år totalt till 108.

Tabell över årets ringmärkning kan ses på hemsidan eller denna länk: https://nidingen.gof.nu/2023-2-1/

KONTROLLER
Egna kontroller av: Blåmes 1 ex, talgoxe 1 och skärsnäppa 8. Fältavläsningar av 15 skärsnäppor,13 tretåiga måsar, 3 större strandpipare, 4 strandskator och en skärpiplärka.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Idag kom fågelvåren! Bra inflöde av koltrastar, många tretåiga måsar och flera nya vårarter.
När man tittade ut innan gryningen så lät många trastar i lufthavet. Regnet strilade ner men det kändes våraktigt.

Vid datorn
Tommy Järås

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION MÅNDAG 13 MARS 2023

 

VÄDER
Ruskväder. Kraftig vind och regn från söder under större delen av dagen. Tempen steg en hel del.

Min temp: +0,7°C kl. 01. Max temp: +5,8°C kl. 15.

01:00: SO 13,4 m/s, byvind 16,5 m/s, +0,7°C, vattenstånd-12 cm.
07:00: S 10,2 m/s, byvind 12,5 m/s, +4,1°C, vattenstånd +-0 cm.
13:00: S 12,8 m/s, byvind 18,6 m/s, +4,6°C,
19:00: S 13,9 m/s, byvind 16,6 m/s, +5,5°C,

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala.

Solen gick upp 06:37 och ner 18:08.

PERSONAL
Veckans personal är Johan Niss, Marie-Louise Bengtsson, Sindre Magnusson och Tommy Järås.

VERKSAMHET
Inga nät uppe på grund av blåst o regn.
23 burar där 07:30-19:00 samt 9 burar på Playan 07:30-19:00 (384 burtimmar).
Ingen fröfälla idag.

OBSERVATIONER
Havssula
Skärsnäppa: Plötsligt fanns massor på ön, minst 300
Talgoxe: Satt o sjung i ösregn
Vinterhämpling: 4 ex kvar idag också
Snösparv: 11 sågs samtidigt.

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
3 fåglar av 1 art:
Skärsnäppa 3
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 45 och i år totalt till 45.

Tabell över årets ringmärkning kan ses på hemsidan eller denna länk: https://nidingen.gof.nu/2023-2-1/

KONTROLLER
Egna kontroller av: Endast 2 skärsnäppor, men båda var riktigt gamla. Den ena var född 2012 och ringmärkt våren där på och den andra märktes födelsehösten 2008 och är alltså nu 15,5 år. Respektingivande.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Riktig innesittardag. Efter varje uteaktivitet var kläderna pisseblöta.
Häftigt att höra en talgoxe som filade på sin vårsång i denna blöta.
Noterbart är att det är ovanligt lite, för att inte säga tomt på, döda fåglar som är uppspolade på stränderna efter vintern. Man kan hoppas på att det har varit god överlevnad under vintern, men det kan ju också ha varit ovanligt lite fågel i vinter.

Vid datorn
Tommy Järås

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION SÖNDAG 12 MARS 2023

 

VÄDER
Blåsig natt och förmiddag. Avtagande hela förmiddagen och vridande mot sydsektorn under eftermiddagen. Lätt molnighet.

Min temp: +0,7°C kl. 06, 08 och 09. Max temp: +2,4°C kl. 14.

01:00: NV 13,7 m/s, byvind 17,1 m/s, +1,5°C, vattenstånd +5 cm.
07:00: NV 11,6 m/s, byvind 15,3 m/s, +0,8°C, vattenstånd +10 cm.
13:00: NV 2,0 m/s, byvind 4,5 m/s, +2,0°C, vattenstånd +3 cm.
19:00: SO 7,5 m/s, byvind 8,5 m/s, +2,3°C, vattenstånd -5 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala.

Solen gick upp 06:39 och ner 18:06.

PERSONAL
Dennis Kraft, Sindre Magnusson och Monika Svensson. Avlösning i form av Johan Niss, Marie-Loise Bengtsson och undertecknad. Magnus Levin skötte transporten och vid hemtransporten tog han med sig Dennis och Monika. Sindre stannar en vecka till.

VERKSAMHET
Inga nät uppe på grund av blåst.
4 burar i Kausan 06:00-07:00 och 23 burar där 07:00-19:00 samt 9 burar på Playan 07:00-19:00 (388 burtimmar).
Vid en del av burarna har det skett utfordring med solrosfrön.
Ingen fröfälla idag.

OBSERVATIONER
Gråhäger: 3 sträckande utmed nordstranden mot öster.
Sånglärka: Bara drygt tiotal idag
Vinterhämpling: 4 ex
Snösparv: 11 sågs samtidigt.

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
2 fåglar av 1 art:
Skärsnäppa 2
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 42 och i år totalt till 42.

Tabell över årets ringmärkning kan ses på hemsidan eller denna länk: https://nidingen.gof.nu/2023-2-1/

KONTROLLER
Egna kontroller av: 10 skärsnäppor, 4 märkta i oktober 2022, 6 i mars i år och en i april 2015. Den sistnämnda är även sedd på Svalbard under tre olika somrar.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Det går trögt för våren. Två tappra större strandpipare har flyktlekar, få ejdrar som spelar, inga skärpiplärkor som hörs sjunga. Något våraktigt var dock ca 15 fiskmåsar stod på Klockfotsrevet i skymningen.

Vid datorn
Tommy Järås

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION LÖRDAG 11 MARS 2023

VÄDER

Under natten och förmiddagen var vindarna svaga till måttliga, först ostliga sedan nordliga. Under eftermiddagen ökade vindarna och vred till sydväst och senare väst. Från 15 hade vinden ökat till frisk och hård i byarna (kulingstyrka) och klockan 22 nådde även medelvinden kulingstyrka. Växlande molnighet under morgonen och under förmiddagen mest klart. På eftermiddagen kom tunga moln och en liten snöby passerade.

 

Min temp: -1,4°C kl. 06. Max temp: +2,4°C kl. 21.

 

01:00: O 4,8 m/s, byvind 6,9 m/s, -1,0°C, vattenstånd +2 cm.

07:00: N 3,5 m/s, byvind 5,7 m/s, -1,2°C, vattenstånd +12 cm.

13:00: SV 6,4 m/s, byvind 8,0 m/s, +1,7°C, vattenstånd +10 cm.

19:00: V 12,8 m/s, byvind 16,1 m/s, +2,1°C, vattenstånd +6 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 06:42 och ner 18:04.

 

PERSONAL

Dennis Kraft, Sindre Magnusson och Monika Svensson.

 

VERKSAMHET

12 nät 06:30-11:30 (60 nättimmar).

23 burar i Kausan 06:45-19:00 samt 9 burar på Playan 06:30-19:00 (394 burtimmar).

Vid en del av burarna har det skett utfordring med solrosfrön.

Ingen fröfälla idag.

De två sista näten etablerades idag så att det finns 30 nätplatser klara. Ett nät togs ner för utbyte.

 

OBSERVATIONER

Knölsvan: Idag hade vi ett (vårt) svanpar på besök. Vet inte om de stannat kvar över natten. De bara var här på morgonen och sågs senast liggande på SO-udden.

Skärsnäppa: 63 snäppor inräknade idag.

Tobisgrissla: Minst 500 på förmiddagen, huvudsakligen på nordsidan.

Sånglärka: Lite färre idag men fortfarande minst tio.

Snösparv: Fler idag. 14 sågs samtidigt.

 

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

Sex fåglar av två arter:

Skärsnäppa 5 och sånglärka 1.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 40 och i år totalt till 40.

 

Tabell över årets ringmärkning kan ses på hemsidan eller denna länk: https://nidingen.gof.nu/2023-2-1/

 

KONTROLLER

Egna kontroller av: Fyra skärsnäppor, två märkta i oktober 2022 och en i mars i år. En blåmes märkt 29/9-22. En skärpiplärka märkt igår.

 

UPPDRAGSARBETE

Inget idag.

 

ÖVRIGT

En sånglärka märktes även idag, stationens 79:e. Notera att det tog 1 573 dagar från den 77:e till den 78:e lärkan men nu bara en dag till den 79:e. Kan detta bero på att arten har fått en kraftig populationsökning?

 

Inget personalbyte idag! Förra helgens byte fick skjutas upp till måndagen. Denna gång hoppas vi att det blir byte i morgon eftermiddag. Vi får hoppas att detta inte håller i sig under hela säsongen.

 

Knappa två veckors verksamhet har präglats av helt andra saker än vi hoppats på. Men det har varit spännande att få uppleva Nidingen i vinterskrud. Nu tycker vi nog att det räcker med snö och hoppas att ön tinar upp så att våra häckfåglar får förutsättningar för en lyckad häckningssäsong.

 

På återseende!

Dennis Kraft