DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION MÅNDAG 2 OKTOBER 2023

VÄDER:

Ett lätt regn fram till 7-tiden. Därefter långsamt uppklarnande och mojnande och eftermiddagen gav sommarkänsla.

Under det senaste dygnet uppmättes inte nederbörden.

Min temp: +15,5°C kl 00. Max temp: +18,2°C kl 13.

02:00: SV 6,5 m/s, byvind 8,9 m/s, +16,0°C, vattenstånd +10 cm.

08:00: V 6,0 m/s, byvind 9,5 m/s, +15,8°C, vattenstånd +19 cm.

14:00: SV 3,9 m/s, byvind 6,5 m/s, +17,7°C, vattenstånd +20 cm.

20:00: V 2,8 m/s, byvind 5,1 m/s, +15,8°C, vattenstånd +34 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala.

Solen gick upp 07:19 och ner 18:43.

PERSONAL:
Eva Åkesson, Linda Niklasson, Josefin Svensson, Brita Lavesson, Jennie Ahlqvist och Ulrika Tollgren.

VERKSAMHET:

Nätfångst 7:00-10:30 17 nät, 10:30-11:30 22 nät och 11:30-13:30 13 nät (108 nättimmar).

Burfångst 08:00-18:00 med 13 burar på Playan och 22 burar i Kausan (350 burtimmar).

Fröfälla 10:30-13:30 (3 timmar).

OBSERVATIONER:

HAVSSULA: Totalt 3 fåglar noterades under dagen.

STÖRRE HACKSPETT: 1 ex kom insträckande och rastade.

BLÅ KÄRRHÖK: En honfärgade sträckte mot väster.

SVARTMES: 2 ex märktes, ny årsart för Nidingen.

FORSÄRLA: 1 ex sträckte förbi.

STENSKVÄTTA: 1 brunmurrig stenskvätta rastade halvvägs ut på ostudden. Grönländsk?

VINTERHÄMPLING: En flock på 50 ex drog runt på ön.

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING:

98 individer av 14 arter.

Svartmes 2, blåmes 19, lövsångare 1, gransångare 27, svarthätta 2, ärtsångare 1, kungsfågel 4, gärdsmyg 4, rödhake 9, ängspiplärka 23, skärpiplärka 2, bofink 2, bergfink 1 och sävsparv 1.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad är 138 och i år totalt 6 948.

Tabell över årets ringmärkning kan ses här på hemsidan under fliken Ringmärkning.

KONTROLLER:

Främmande kontroll av blåmes 2 och ängspiplärka 1. Egen kontroll av koltrast 1 och ängspiplärka 1.

UPPDRAGSARBETE:

Inget.

ÖVRIGT:

När duggregnet slutade åkte ett begränsat antal nät upp eftersom fler i sällskapet saknar tidigare erfarenhet från ringmärkning. Morgonen var intensiv och när det började lugna ner sig drogs fler nät upp. Då smällde det till och ett 20-tal blåmes flög in.

Framåt eftermiddagen badade Linda, Josefin och Ulrika i det överraskande varma vattnet. Kändes som runt 16 grader. Nedersta steget på stegen gick i sönder så det var svårt att ta sig upp ur vattnet.

En stenskvätta som rastade halvvägs ut till ostudden väckte stort intresse men landade på att det troligen var en ovanligt brunmurrig vanlig stenskvätta med grönländskt ursprung.

Lagom till middagen skulle serveras gick brandlarmet i huset. Det tog en stund innan vi äntligen lyckades stänga av det nere i Stefans del av huset.

SAMMANSTÄLLD AV

Ulrika Tollgren.

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION SÖNDAG 1 OKTOBER 2023

VÄDER:

Successivt avtagande vindstyrka under morgon och förmiddag. Mestadels mulet och uppklarnande frampå seneftermiddagen.

Under det senaste dygnet uppmättes 0 mm nederbörd kl 08.

Min temp: +13,9°C kl 08. Max temp: +15,9°C kl 13.

02:00: V 12,1 m/s, byvind 16,1 m/s, +14,6°C, vattenstånd +17 cm.

08:00: V 9,6 m/s, byvind 13,4 m/s, +13,9°C, vattenstånd +17 cm.

14:00: V 4,1 m/s, byvind 7,5 m/s, +15,2°C, vattenstånd -1 cm.

20:00: S 5,4 m/s, byvind 6,9 m/s, +15,6°C, vattenstånd +18 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala. Nederbörd mäter vi själva.

Solen gick upp 07:17 och ner 18:46.

PERSONAL:
Jon Liljebäck, Hanna Liljebäck, Edvin Klein, Simon Stenberg Jönsson, Inger Svensson och Britt Fransson byttes av till Eva Åkesson, Linda Niklasson, Josefin Svensson, Brita Lavesson, Jennie Ahlqvist och Ulrika Tollgren. Lasse Hellberg stod för båttransporten.

 VERKSAMHET:

Ingen nätfångst idag (0 nättimmar).

Burfångst 08:00-18:00 med 13 burar på Playan och 22 burar i Kausan (350 burtimmar).

OBSERVATIONER:

HAVSSULA: Totalt 17 fåglar noterades under dagen.

BLÅ KÄRRHÖK: En adult hane sträckte mot väster.

ÄNGSPIPLÄRKA: Uppskattningsvis 1600 individer sträckte ut över havet mot sydväst.

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 RINGMÄRKNING:

40 individer av 2 arter.

Ängspiplärka 38 och skärpiplärka 2.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad är 40 och i år totalt 6 850.

Tabell över årets ringmärkning kan ses här på hemsidan under fliken Ringmärkning.

 KONTROLLER:

Inga kontroller idag.

 UPPDRAGSARBETE:

Inget.

 ÖVRIGT:

Då vinden mojnade frampå eftermiddagen kunde så äntligen det uppskjutna avbytet göras. Dagen har framför allt präglats av ängspiplärkor.

 SAMMANSTÄLLD AV

Jon Liljebäck och Ulrika Tollgren.

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION LÖRDAG 30 SEPTEMBER 2023

VÄDER:

Hårda västvindar under hela dagen, successivt tilltagande fram till 17-tiden med byvindar på som högst 19,7 m/s. Mestadels klart och soligt. God sikt.

Under det senaste dygnet uppmättes 9,5 mm nederbörd kl 08.

Min temp: +14,3°C kl 21. Max temp: +16,3°C kl 15.

02:00: V 9,7 m/s, byvind 14,5 m/s, +14,8°C, vattenstånd +33 cm.

08:00: V 13,0 m/s, byvind 17,2 m/s, +15,0°C, vattenstånd +52 cm.

14:00: V 13,0 m/s, byvind 19,4 m/s, +16,2°C, vattenstånd +37 cm.

20:00: V 14,2 m/s, byvind 17,9 m/s, +14,5°C, vattenstånd +42 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala. Nederbörd mäter vi själva.

 

Solen gick upp 07:15 och ner 18:49.

 

PERSONAL:
Jon Liljebäck, Hanna Liljebäck, Edvin Klein, Simon Stenberg Jönsson, Inger Svensson och Britt Fransson.

 

VERKSAMHET:

Ingen nätfångst idag (0 nättimmar).

Burfångst 09:00-16:00 med 13 burar på Playan och 09:00-17:00 med 22 burar i Kausan (267 burtimmar).

 

OBSERVATIONER:

TRETÅIG MÅS: 6 gamla fåglar sträckte söderut under dagen – de första för veckan.

SILVERTÄRNA: 1 1K sträckte söderut väster om ön på morgonen. Lite senare passerade även en obestämd fisk-/silvertärna.

STORLABB: En sträckte söderut 2 km väster om ön kl 16:45.

FJÄLLABB: En ungfågel sträckte söderut 2-3 km väster om ön kl 14:50.

STORMFÅGEL: 28 sydsträckande under dagen.

GRÅLIRA: En sträckte söderut 1 km väster om ön kl 11:30. Ytterligare en grålira passerade norrut kl 14:40.

HAVSSULA: Totalt 187 fåglar noterades under dagen.

BLÅ KÄRRHÖK: En honfärgad sträckte mot sydväst väster om ön.

ÄNGSPIPLÄRKA: Uppskattningsvis 800 individer sträckte ut över havet mot sydväst.

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING:

12 individer av 2 arter.

Ängspiplärka 9 och skärpiplärka 3.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad är 819 och i år totalt 6 810.

Tabell över årets ringmärkning kan ses här på hemsidan under fliken Ringmärkning.

 

KONTROLLER:

Inga kontroller idag.

 

UPPDRAGSARBETE:

Inget.

 

ÖVRIGT:

Man blir allt lite trött av en hel dags horisontspaning. Men med den här utdelningen kan man inte klaga. Med gårdagens bredstjärtade labb har vi fått ihop alla fyra labbarter på två dagar – inte illa! Förvånansvärt många dödsföraktande piplärkor sträckte ut trots den rejäla motvinden och vi fick faktiskt ringmärka lite idag också. Nybakad rabarberpaj med Nidingenodlad rabarber och vaniljsås var dagens bästa fika.

 

SAMMANSTÄLLD AV

Jon Liljebäck

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION FREDAG 29 SEPTEMBER 2023

VÄDER:

Halvblåsigt från sydsektorn, mestadels sydväst. Mulet. På eftermiddagen drog det förbi några rejäla regnskurar.

Under det senaste dygnet uppmättes 0 mm nederbörd kl 08.

Min temp: +15,9°C kl 20. Max temp: +17,3°C kl 19.

02:00: S 8,0 m/s, byvind 9,5 m/s, +17,0°C, vattenstånd +11 cm.

08:00: SV 8,2 m/s, byvind 10,8 m/s, +17,0°C, vattenstånd +28 cm.

14:00: S 7,1 m/s, byvind 9,3 m/s, +17,1°C, vattenstånd +28 cm.

20:00: V 11,6 m/s, byvind 17,6 m/s, +15,9°C, vattenstånd +47 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala. Nederbörd mäter vi själva.

 

Solen gick upp 07:13 och ner 18:51.

 

PERSONAL:                                              
Jon Liljebäck, Hanna Liljebäck, Edvin Klein, Simon Stenberg Jönsson, Inger Svensson och Britt Fransson.

 

VERKSAMHET:

Nätfångst med 13 nät 06:15-09:15 och 16 nät 09:15-12:15 (87 nättimmar).

Burfångst 08:15-16:45 med 13 burar på Playan och 22 burar i Kausan (297,5 burtimmar).

 

OBSERVATIONER:

BREDSTJÄRTAD LABB: En gammal fågel utan klubbor sträckte utanför öns västsida på 800–900 m avstånd kl 11:15. Stannade upp strax söder om Klockfotsrevet och gjorde ett utfall mot en trut innan den fortsatte söderut.

BLÅ KÄRRHÖK: 1 1K sträckte västerut över ön.

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING:

8 individer av 6 arter.

Kungsfågel 1, gärdsmyg 1, rödhake 1, järnsparv 1, ängspiplärka 3 och skärpiplärka 1.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad är 807 och i år totalt 6 798.

Tabell över årets ringmärkning kan ses här på hemsidan under fliken Ringmärkning.

 

KONTROLLER:

Sex kungsfåglar från igår och en som ringmärktes 23 september. Alla kontrollerade kungsfåglar var unga honor.

 

UPPDRAGSARBETE:

Inget.

 

ÖVRIGT:

Det här får nog betecknas som en småtrist mellandag med varken småfågel i buskarna eller sträck över havet. Den bredstjärtade labben satte ändå guldkant och blev rentav Sverigekryss nr 300 för Hanna. Nu laddar vi för morgondagens blåsväder – om man ändå ska bli inblåst kan man passa på att dänga till med någon tung havsfågel!

 

SAMMANSTÄLLD AV

Jon Liljebäck

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION TORSDAG 28 SEPTEMBER 2023

VÄDER:

Friska vindar från sydost, framåt kvällen vridande till sydväst. Halvklart på förmiddagen och på eftermiddagen sken solen.

Under det senaste dygnet uppmättes 0 mm nederbörd kl. 08.

Min temp: +16,1°C kl. 06. Max temp: +18,1°C kl. 13.

02:00: SO 5,0 m/s, byvind 7,3 m/s, +16,6°C, vattenstånd +9 cm.

08:00: SO 8,4 m/s, byvind 9,8 m/s, +16,7°C, vattenstånd +17 cm.

14:00: S 8,9 m/s, byvind 12,3 m/s, +18,0°C, vattenstånd +18 cm.

20:00: SV 5,2 m/s, byvind 6,4 m/s, +17,7°C, vattenstånd +19 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala. Nederbörd mäter vi själva.

 

Solen gick upp 07:11 och ner 18:54.

 

PERSONAL:                                              
Jon Liljebäck, Hanna Liljebäck, Edvin Klein, Simon Stenberg Jönsson, Inger Svensson och Britt Fransson.

 

VERKSAMHET:

Nätfångst med 17 nät 06:00-09:45, 16 nät 09:45-11:15 och 12 nät 11:15-12:30 (102,8 nättimmar).

Burfångst 09:15-18:15 med 13 burar på Playan och 22 burar i Kausan (315 burtimmar).

 

OBSERVATIONER:

PRUTGÅS: Sju sträckte söderut över ostudden.

FISKGJUSE: En sträckte västerut norr om ön kl 07:27.

BIVRÅK: En sträckte mot sydväst i höjd med Lilleland kl 09:37.

BLÅ KÄRRHÖK: Inte mindre än 6 förbisträckande under förmiddagen, fördelat enligt följande – 2 1K kl 07:29, 1 1K kl 08:38, 1 1K kl 10:07, 1 honfärgad kl 10:47 och en ad hane kl 11:17.

STÄPPHÖK: 1 ungfågel sträckte västerut 1 km norr om ön kl 07:49.

PILGRIMSFALK: 1 gammal fågel sträckte söderut över ostudden kl 08:50.

MINDRE KORSNÄBB: Två fåglar var rörliga på ön en stund under förmiddagen.

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING:

72 individer av 12 arter.

Lövsångare 1, gransångare 15, kungsfågel 29, gärdsmyg 4, taltrast 1, rödhake 1, rödstjärt 1, ängspiplärka 5, bofink 1, bergfink 5, grönsiska 3 och sävsparv 6.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad är 799 och i år totalt 6 790.

Tabell över årets ringmärkning kan ses här på hemsidan under fliken Ringmärkning.

 

KONTROLLER:

En järnsparv märkt 10 sept. De senaste tre dagarna har vi kontrollerat tre olika järnsparvar märkta 10-12 september, som alltså hängt kvar på ön i 2 ½ veckor. Inga kontroller av andra tättingar har varit mer än ett par dagar gamla.

 

UPPDRAGSARBETE:

Inget.

 

ÖVRIGT:

Trots ganska friska vindar har det gått till med fågel i näten och undertecknad tillbringade större delen av morgonen i labbet. I fält har det mesta gått i rovfåglarnas tecken, med Nidingens tredje stäpphök som grädde på moset. Dock står vi som kanske enda lokal i Halland ännu utan tajgasångare i höst, vi hade hoppats att nattens sydostvindar skulle ha ändrat på det men icke. Stefan kom ut vid middagstid med sex besökare över dagen. För övrigt har frågan om Sveriges bästa ärla splittrat manskapet i två likstora läger – team sädesärla och team forsärla. Vilken föredrar du?

 

SAMMANSTÄLLD AV

Jon Liljebäck

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION ONSDAG 27 SEPTEMBER 2023

VÄDER:

Hela dagen har varit mer eller mindre disig och gått i olika nyanser av grått. Vi har inte sett mycket av fastlandet men lite blått har skymtat igenom på himlen.

Under det senaste dygnet uppmättes 0 mm nederbörd kl. 08.

Min temp: +16,2°C kl. 05. Max temp: +17,9°C kl. 13.

02:00: S 7,8 m/s, byvind 9,5 m/s, +16,8°C, vattenstånd +20 cm.

08:00: S 9,5 m/s, byvind 11,9 m/s, +16,6°C, vattenstånd +20 cm.

14:00: S 5,5 m/s, byvind 6,4 m/s, +17,4°C, vattenstånd +18 cm.

20:00: SO 2,8 m/s, byvind 3,3 m/s, +16,8°C, vattenstånd +13 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala. Nederbörd mäter vi själva.

 

Solen gick upp 07:09 och ner 18:57.

 

PERSONAL:                                              
Jon Liljebäck, Hanna Liljebäck, Edvin Klein, Simon Stenberg Jönsson, Inger Svensson och Britt Fransson.

 

VERKSAMHET:

Nätfångst med 17 nät 06:00-13:15 (123,3 nättimmar).

Burfångst 09:00-18:30 med 13 burar på Playan och 22 burar i Kausan (332,5 burtimmar).

 

OBSERVATIONER:

PRUTGÅS: Fyra sträckte västerut på morgonen.

SVÄRTA: 101 sträckande under förmiddagen.

SKÄRSNÄPPA: Tre rastande, de har annars inte setts till på hela veckan.

BLÅ KÄRRHÖK: En honfärgad fågel sträckte västerut längs nordstranden mitt på dagen men försvann spårlöst bakom Stefans hus till somligas förtret.

PILGRIMSFALK: 1 ungfågel sträckte västerut på förmiddagen.

SVARTMES: En rastade kort i den närmaste busken när vi satt ute och åt lunch.

LAPPSPARV: En fågel kom insträckande 11:40, upptäcktes i höjd med fyrbyn och fortsatte ut mot västudden där den rastade kort men stöttes vid eftersök och sträckte därefter bestämt österut.

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING:

20 individer av 6 arter.

Gransångare 1, taltrast 2, järnsparv 1, ängspiplärka 12, bofink 2 och bergfink 2.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad är 727 och i år totalt 6 718.

Tabell över årets ringmärkning kan ses här på hemsidan under fliken Ringmärkning.

 

KONTROLLER

En järnsparv märkt 10 sept och en kungsfågel märkt 23 sept. Två adulta silltrutar avlästes på västudden, den ena märkt 2015 och den andra 2017.

 

UPPDRAGSARBETE:

Inget.

 

ÖVRIGT

En disig dag med lite fågel på ön, dock någorlunda fart på dagsträckare även idag. En del svärtor sträckte men annars lugnt över havet. Just när vi stod vid östra gamla fyren och beklagade oss över fågelbristen kom så lappsparven som får toppa dagens lista. Några av oss har utforskat stränderna och hittat bland annat vivipar strandsnäcka, trubbig strandsnäcka och räfflad havstulpan. Vid strandletningen hittades även en flaskpost som Nohr 4 ½ år skickade den 21 september från danska Samsø i Stora Bält – 99 sjömil härifrån! En mindre rolig upptäckt var när Hanna såg en obestämd smågnagare som besökte komposten utanför ringmärkarlabbet. Det är ju en stor fördel för häckfåglarna att ön helt saknar gnagare och andra däggdjur som kan skada ägg och ungar. Vi får bevaka detta.

 

SAMMANSTÄLLD AV

Jon Liljebäck

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION TISDAG 26 SEPTEMBER 2023

VÄDER:

Måttliga-friska vindar från sydsektorn, från kl 9 vridandes mer mot sydost. Lugn och fin kväll. Växlande molnighet under dagen.

Under det senaste dygnet uppmättes 0 mm nederbörd kl. 08.

Min temp: +15,8°C kl. 09. Max temp: +17,5°C kl. 17 samt kl. 20.

02:00: S 6,3 m/s, byvind 8,0 m/s, +16,9°C, vattenstånd +31 cm.

08:00: S 7,9 m/s, byvind 9,4 m/s, +16,5°C, vattenstånd +31 cm.

14:00: SO 7,0 m/s, byvind 7,8 m/s, +16,8°C, vattenstånd +34 cm.

20:00: SO 6,4 m/s, byvind 7,2 m/s, +17,5°C, vattenstånd +22 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala. Nederbörd mäter vi själva.

 

Solen gick upp 07:07 och ner 19:00.

 

PERSONAL:                                              
Jon Liljebäck, Hanna Liljebäck, Edvin Klein, Simon Stenberg Jönsson, Inger Svensson och Britt Fransson.

 

VERKSAMHET:

Nätfångst med 30 nät 06:00-12:30 (195 nättimmar).

Burfångst 07:30-18:00 med 13 burar på Playan och 22 burar i Kausan (367,5 burtimmar).

 

OBSERVATIONER:

MÖRKBUKIG PRUTGÅS: De två gässen var kvar även idag vid Klockfotsrevet.

SVÄRTA: 33 sträckande under morgonen, största flocken var på 14 fåglar.

KUSTPIPARE: 6 förbisträckande under morgonen.

KÄRRSNÄPPA: 15 förbisträckande under dagen.

SPARVHÖK: 7 sträckande västerut.

TORNFALK: 2 rastade kort på ön innan de fortsatte västerut.

FORSÄRLA: Minst 9 förbisträckande under dagen.

STÖRRE PIPLÄRKA: Vi fick rapport från Malön som hade en utsträckande större piplärka kl 9:15. 20 minuter senare kom piplärkan sträckande förbi västudden och såg först ut att fortsätta ut över havet, men tack och lov vände den och rastade mellan vresrosen och strandoxeln så att alla på ön fick se den. Efter 10 minuter lyfte den igen och försvann söderut, sannolikt sträckte den vidare då den inte sågs något mer.

ÄNGSPIPLÄRKA: Det sträckte ängspiplärkor på bred front under morgonen och förmiddagen. Totalsiffran uppskattas till 8000 men kan säkert vara en underskattning.

HÄMPLING: Antalet har ökat sedan igår, uppskattningsvis ett 50-tal var rörliga på ön under eftermiddagen.

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING:

29 individer av 11 arter.

Blåmes 3, gransångare 4, kungsfågel 1, gärdsmyg 3, rödhake 2, järnsparv 3, ängspiplärka 7, skärpiplärka 1, bofink 2, grönsiska 1 och sävsparv 2.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad är 707 och i år totalt 6 698.

Tabell över årets ringmärkning kan ses här på hemsidan under fliken Ringmärkning.

 

KONTROLLER

Gransångare 1, kungsfågel 3, gärdsmyg 2, rödhake 4, järnsparv 1, ängspiplärka 2 och skärpiplärka 1. Alla var ringmärkta 22-24 september förutom en rödhake från 21 sept, en ängspiplärka från 20 sept och järnsparven som märktes redan 12 sept.

 

UPPDRAGSARBETE:

Inget.

 

ÖVRIGT

Det var bra rörelse idag på dagsträckande fåglar som piplärkor, ärlor och finkar. Fler dagar med sydostvindar stundar så vi hoppas på fortsatt fint sträck. Dagens höjdare var helt klart den större piplärkan som är det sjätte fyndet på ön och utgjorde nytt Sverigekryss för två av oss. Bilder på fågeln finns på Artportalen. Mitt på dagen kom Anders från Nidingens vänner ut med en kamrat och bjöd oss på dagsfärsk och Nidingenrökt makrill vilket kändes väldigt lyxigt. Vi har också avgjort det stora ömästerskapet i Hello Kitty-bingo där Inger gick segrande ur bataljen.

 

SAMMANSTÄLLD AV

Jon Liljebäck

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION MÅNDAG 25 SEPTEMBER 2023

VÄDER:

Ihållande hårda sydvindar hela dagen. Mestadels mulet men ganska tunna molnslöjor och solen kikade fram emellanåt. Uppehåll.

Under det senaste dygnet uppmättes 0 mm nederbörd kl. 08.

Min temp: +16,2°C kl. 04. Max temp: +17,3°C kl. 18-19.

02:00: S 11,9 m/s, byvind 14,1 m/s, +16,5°C, vattenstånd +26 cm.

08:00: S 13,7 m/s, byvind 16,6 m/s, +16,4°C, vattenstånd +15 cm.

14:00: S 13,7 m/s, byvind 18,0 m/s, +17,0°C, vattenstånd +28 cm.

20:00: S 10,8 m/s, byvind 13,2 m/s, +17,2°C, vattenstånd +10 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala. Nederbörd mäter vi själva.

 

Solen gick upp 07:05 och ner 19:02.

 

PERSONAL:                                              
Jon Liljebäck, Hanna Liljebäck, Edvin Klein, Simon Stenberg Jönsson, Inger Svensson och Britt Fransson.

 

VERKSAMHET:

Ingen nätfångst (0 nättimmar).

Burfångst 10:15-12:15 med 13 burar på Playan och 10:15-16:45 med 22 burar i Kausan (169 burtimmar).

 

OBSERVATIONER:

MÖRKBUKIG PRUTGÅS: De två gässen var kvar även idag vid Klockfotsrevet.

KRICKA: 2 sträckte västerut tillsammans med 5 småskrakar.

KÄRRSNÄPPA: 4 förbiflygande under dagen.

STORMFÅGEL: 1 passerade mot SV väster om ön på morgonen.

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING:

3 individer av 3 arter.

Ljungpipare 1, ängspiplärka 1 och skärpiplärka 1.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad är 678 och i år totalt 6 669.

Tabell över årets ringmärkning kan ses här på hemsidan under fliken Ringmärkning.

 

KONTROLLER

En årsung rödhake som märktes igår, fångades med lampa på kvällen.

 

UPPDRAGSARBETE:

0,5 h strandstädning.

 

ÖVRIGT

Fel vindriktning idag och klen fågeltillgång, både på ön och över havet – men vi spräckte i alla fall nollan i ringmärkningen. Dagen har ägnats åt diverse sysslor såsom tvätt av fågelpåsar, inmatning av ringmärkningar och studier. Gossarna gick på eftermiddagen på upptäcktsfärd bland den nyuppspolade tången på sydstranden och utdelningen var god med fynd som havsris, sudare, köttblad, tandskåring och ålgräs samt svampdjuret ”brödsvamp” Halichondria panicea. På kvällen håvade Simon ytterligare en ljungpipare.

 

SAMMANSTÄLLD AV

Jon Liljebäck

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION SÖNDAG 24 SEPTEMBER 2023

VÄDER:

Hårda västvindar på morgonen, frampå eftermiddagen något avtagande och vridande mot sydväst. Mulet på förmiddagen men mitt på dagen uppklarnande och därefter mestadels strålande sol.

Under det senaste dygnet uppmättes 3,6 mm nederbörd kl. 08.

Min temp: +13,9°C kl. 02 och 04. Max temp: +16,9°C kl. 20.

02:00: V 11,0 m/s, byvind 14,3 m/s, +14,2°C, vattenstånd +36 cm.

08:00: V 10,5 m/s, byvind 14,7 m/s, +14,3°C, vattenstånd +21 cm.

14:00: SV 7,0 m/s, byvind 10,4 m/s, +16,3°C, vattenstånd +32 cm.

20:00: S 10,4 m/s, byvind 12,8 m/s, +16,9°C, vattenstånd +12 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala. Nederbörd mäter vi själva.

 

Solen gick upp 07:03 och ner 19:05.

 

PERSONAL:                                              
Jon Liljebäck, Hanna Liljebäck, Edvin Klein, Simon Stenberg Jönsson, Inger Svensson och Britt Fransson.

 

VERKSAMHET:

Nätfångst med 9 nät 09:45-17:00 (65,3 nättimmar).

Burfångst 08:00-18:00 med 22 burar i Kausan och 13 burar på Playan (350 burtimmar).

 

OBSERVATIONER:

MÖRKBUKIG PRUTGÅS: De två gässen var kvar även idag vid Klockfotsrevet.

KUSTPIPARE: En sydsträckande fågel tillsammans med ljungpipare och större strandpipare.

KUSTSNÄPPA: 4 förbiflygande under dagen.

KÄRRSNÄPPA: 8 förbiflygande under dagen.

DVÄRGMÅS: 1 adult sträckte söderut på morgonen, på kvällen följd av 3 ungfåglar.

KUSTLABB: 2 sträckande söderut varav en som gjorde väldigt fina bågar i den hårda vinden.

GRÅLIRA: 1 passerade mot S väster om ön på drygt 3 km avstånd kl 07:39.

STÖRRE HACKSPETT: En ungfågel lyckades trassla in sig i ett hoprullat nät.

FORSÄRLA: Fem förbisträckande (3+2).

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING:

21 individer av 9 arter.

Ljungpipare 1, större hackspett 1, gransångare 1, kungsfågel 2, gärdsmyg 1, rödhake 2, sädesärla 1, ängspiplärka 11 och skärpiplärka 1.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad är 675 och i år totalt 6 666.

Tabell över årets ringmärkning kan ses här på hemsidan under fliken Ringmärkning.

 

KONTROLLER

En årsung gärdsmyg märkt 17 sept, en årsung kungsfågel märkt 23 sept och en årsung ängspiplärka märkt 20 sept.

 

UPPDRAGSARBETE:

Inget.

 

ÖVRIGT

Skaplig blåst i morse med grålira som dagens höjdpunkt. Pulsen höjdes när Edvin fick syn på en förbiflygande simsnäppa, mest sannolikt en brednäbbad men tyvärr försvann den för snabbt för att bestämmas. På eftermiddagen var det lugnare på fågelfronten men det kändes som en härlig sensommardag i solgasset. Efter skymningen försvann Simon och Edvin ut med håv, lampa och värmekamera och kom tillbaka med en ung ljungpipare, vilket inte ringmärkts på ön sedan 2016.

 

SAMMANSTÄLLD AV

Jon Liljebäck

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION LÖRDAG 23 SEPTEMBER 2023

VÄDER:

Mestadels mulet med skurar från kl 07. Uppehåll mitt på dagen, på eftermiddagen ytterligare ett par skurar och lite åska. Svaga vindar från västsektorn, tilltagande framåt kvällen.

Under det senaste dygnet uppmättes 4,7 mm nederbörd kl. 08.

Min temp: +13,2°C kl. 16. Max temp: +16,2°C kl. 00.

02:00: SV 8,2 m/s, byvind 11,6 m/s, +15,6°C, vattenstånd +27 cm.

08:00: SV 4,1 m/s, byvind 6,1 m/s, +15,3°C, vattenstånd +17 cm.

14:00: V 3,2 m/s, byvind 6,7 m/s, +15,1°C, vattenstånd +25 cm.

20:00: V 7,6 m/s, byvind 11,7 m/s, +14,9°C, vattenstånd +18 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala. Nederbörd mäter vi själva.

 

Solen gick upp 07:01 och ner 19:08.

 

PERSONAL:                                              
Jeanette Astin, Mikael Holst, Victor Tapper och Uno Unger avlöstes vid 14-tiden av Jon Liljebäck, Hanna Liljebäck, Simon Stenberg Jönsson, Inger Svensson, Britt Fransson. Edvin Klein kvarstannade för ytterligare en veckas tjänstgöring.

 

VERKSAMHET:

Nätfångst med 16 nät 06:00-07:00 samt 17 nät 15:00-15:30 och 17:00-19:00 (58,5 nättimmar).

Burfångst 15:00-20:00 med 22 burar i Kausan och 13 burar på Playan (175 burtimmar).

 

OBSERVATIONER:

MÖRKBUKIG PRUTGÅS: De fyra adulta gässen var kvar även idag vid Västudden och i Kausan.

LJUNGPIPARE: Fyra årsungar höll fortfarande till på ön.

KUSTPIPARE: Tre flög förbi Hamnudden kl 13:20.

KÄRRSNÄPPA: 1 flög förbi på morgonen.

KUSTLABB: En årsunge flög förbi Hamnudden kl 13:20.

GRÅHÄGER: Två rastade på ön under dagen.

BLÅ KÄRRHÖK: En honfärgad sträckte mot SV mitt på dagen.

FORSÄRLA: En hördes på sträck på morgonen.

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING:

100 individer av 11 arter.

Lövsångare 3, gransångare 43, svarthätta 6, trädgårdssångare 2, kungsfågel 21, gärdsmyg 3, rödhake 14, rödstjärt 1, svartvit flugsnappare 1, ängspiplärka 1 och sävsparv 5.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad är 654 och i år totalt 6 645.

Tabell över årets ringmärkning kan ses här på hemsidan under fliken Ringmärkning.

 

KONTROLLER

En årsung rödhake märkt 17 sept och en årsung kungsfågel märkt 22 sept.

 

UPPDRAGSARBETE:

Tömning av turisttoan.

 

ÖVRIGT

Fint att vara ute på ön igen och trevligt att vädret tillät nätfångst på eftermiddagen när det fanns en hel del tättingar på ön. Under natten ska det börja blåsa upp mer igen.

 

SAMMANSTÄLLD AV

Uno Unger och Jon Liljebäck