DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION TISDAG 16 AUGUSTI 2022

 

VÄDER

Vid 03-tiden hördes åskmuller västerut. Från gryningen var det nästan helmulet. Fram till kl. 05 upplevde vi en tropisk natt med råge då temperaturen inte gick under 21,0°C. Dygnets min temp var 20,8°C kl. 07 och man undrar om inte detta närmar sig den högsta minimumtemperaturen som noterats för Nidingen. Från 10-tiden helmulet och ganska disigt men under hela eftermiddagen åter så gott som molnfritt om än med en del höga slöjmoln. Fortsatt ganska disigt resten av dagen. Efter visst mulnande framåt kvällen klarnade ändå himlen västerifrån närmare solnedgången.

 

Min temp: +20,8°C kl. 07 och max temp: +23,3°C kl. 14.

Nederbörd: Först några få regnstänk vid 11:30-tiden och en timme framåt men det blev ingen mätbar mängd. Under en timma från 19:00 och framåt kom det dock 1 mm regn.

 

02:00: OSO 4,6 m/s, byvind 6,1 m/s, +21,3°C, vattenstånd +8 cm.

08:00: SO 5,6 m/s, byvind 6,7 m/s, +21,1 C°, vattenstånd +10 cm.

14:00: SSO 4,9 m/s, byvind 7,1 m/s, +23,3°C, vattenstånd +9 cm.

20:00: SV 6,3 m/s, byvind 9,9 m/s, +20,8°C, vattenstånd +10 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 05:43 och ner 20:49.

 

PERSONAL

Familjen Oomen med Martin Oomen och Maria Dillström och barnen Amanda Dillström (9 år) och Alvin Dillström (7 år), Mariann Oomen, Daniel Steen och Uno Unger.

 

VERKSAMHET

26 nät från 05:00-10:00 (130 nättimmar).

16 burar på Playan från midnatt och resten av dygnet (384 burtimmar).

8 burar i Kausan från midnatt och resten av dygnet (192 timmar).

Totalt 576 burtimmar.

 

OBSERVATIONER

HAVSSULA: Fyra ad och en 4K passerade V om ön under förmiddagen.

BRUN KÄRRHÖK: En årsunge sträckte mot SO över Kausan 08:05.

TORNFALK: En årsunge födosökande över Västudden vid 09:30-tiden innan den lämnade ön.

PILGRIMSFALK: Ett ej åldersbestämt ex passerade Ostudden mot SO vid 12-tiden.

 

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

10 individer av 5 arter.

Drillsnäppa 1, silltrut 2, lövsångare 3, sädesärla 1 och skärpiplärka 3.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 1354 och i år totalt till 5722.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

Egna korttidskontroller gjordes av drillsnäppa (2) och skärpiplärka (4). Dessutom 26 avlästa färgringar på silltrut (7 ad och 19 juv).

 

UPPDRAGSARBETE

Guidning och gästtoaskötsel.

 

ÖVRIGT

*De två kajakpaddlarna lämnade ön vid 10-tiden och paddlade mot Onsalalandet. En privatbåt från Gottskär med tre personer och en hund besökte ön under ett par timmar fram till middagstid.

*Stefan kom ut med en elektriker vid 10-tiden och efter en timma fungerade åter elen på fågellabbet och i Stefans lägenhet i 1832 års hus. Stefan och elektrikern lämnade åter ön efter fullföljt uppdrag vid 13-tiden.

 

VID DATORN

Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION MÅNDAG 15 AUGUSTI 2022

 

VÄDER

Till att börja hade vi en upprepning av gårdagens väder alltså i huvudsak molnfritt, dock med en del tunna slöjmoln på hög höjd. Vid 13-tiden började bymoln torna upp sig över fastlandet men det var fortsatt molnfritt över havet. Enormt stora bymoln bildades efterhand över land NO om Nidingen under tiden 17-19 och åskan hördes en hel del. Efter kl. 19 stabiliserades vädret och stora delar av himlen blev åter molnfri. Medan vädret var som värst över land hade vi hela tiden solsken över Nidingen. Både i Kungsbacka och Göteborg föll ca 30 mm regn. Rimligtvis torde maxtemperaturen på +26,3°C vara en av de högst uppmätta på Nidingen överhuvudtaget.

 

Min temp: +19,4°C kl. 04 och max temp: +26,3°C kl. 14.

Nederbörd: 0 mm.

 

02:00: SO 4,2 m/s, byvind 5,0 m/s, +20,8°C, vattenstånd -3 cm.

08:00: O 5,0 m/s, byvind 6,7 m/s, +20,6 C°, vattenstånd +6 cm.

14:00: SV 1,6 m/s, byvind 2,0 m/s, +26,3°C, vattenstånd +6 cm.

20:00: NO 6,0 m/s, byvind 7,1 m/s, +22,2°C, vattenstånd +9 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 05:40 och ner 20:52.

 

PERSONAL

Familjen Oomen med Martin Oomen och Maria Dillström och barnen Amanda Dillström (9 år) och Alvin Dillström (7 år), Mariann Oomen, Daniel Steen och Uno Unger.

 

VERKSAMHET

29 nät från 05:00-10:00 (145 nättimmar).

16 burar på Playan från 14:30 och resten av dygnet (152 burtimmar).

8 burar i Kausan från 15:00 och resten av dygnet (72 timmar).

Totalt 224 burtimmar.

 

OBSERVATIONER

HAVSSULA: En ad och en 2K passerade söderut under förmiddagen.

SPARVHÖK: 5 ex sträckande söderut.

BRUN KÄRRHÖK: Två årsungar sträckte söderut.

TORNFALK: Tre ex (en ad hane och två årsungar) rastade en kort stund vid 11:30-tiden N om Kruthuset innan de sträckte vidare mot SO.

GRÅSÄL: En adult hane höll till precis N om Klockfotsrevet, där den till och från stack upp huvudet ovan vattenytan och visade upp sin markant konvexa profil.

 

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

10 individer av 4 arter.

Drillsnäppa 1, lövsångare 6, gulärla 1 och trädpiplärka 2.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 125 och i år totalt till 5712.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

Egna korttidskontroller gjordes av en lövsångare och två koltrastar. De sistnämnda trastarna utgjordes av årsungar från andrakullen av öns häckande par.

 

UPPDRAGSARBETE

Guidning.

 

ÖVRIGT

*När det gäller dagfjärilar har som så ofta här på Nidingen kålfjärilar dominerat stort, och säkerligen har några 10-tal noterats dagligen. I övrigt har bara enstaka amiraler, påfågelögon och nässelfjärilar registrerats. Bland alla kålfjärilar hittades igår och idag åtminstone en rovfjäril. Idag fick vi dessutom fint besök av en makaonfjäril, vilket bara har hänt sju gånger tidigare sedan år 2000. Vid samtliga tillfällen har det alltid bara varit ett exemplar åt gången. Under sensommaren i augusti-början av september 2014 hittades dessutom en larv som livnärde sig på en persiljeplanta.

 

*Två kajakpaddlare anlände som första dagsgäster redan vi 09-tiden och hyrde tvättstugan från måndag till tisdag.

 

*Stefan, Jum och en anställd på Gottskärs kursgård serverade middag på kvällen för 18 lärare från gymnasiet i Lerum men vid 20-tiden åkte de åter till Gottskär i två omgångar med Stefans ribbåt. I övrigt hade vi bara tre privatbåtar på besök med 2 + 2 + 3 personer, vilket utgjorde en stor kontrast mot hundratals besökare under lördag och söndag.

 

*Troligen pga kvällens kraftiga åskväder inne över Onsala drabbades Nidingen delvis av strömavbrott och flera av Stefans hyresenheter och ringmärkarlabbet förblev strömlöst.

 

VID DATORN

Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION SÖNDAG 14 AUGUSTI 2022

 

VÄDER

Klart men i gryningen en del höga slöjmoln. Himlen något mer molnbeslöjad under kvällen.

 

Min temp: +18,8°C kl. 04-05. Max temp: +23,2°C kl. 18.

Nederbörd: 0 mm.

 

02:00: O 0,0 m/s, byvind 1,4 m/s, +20,0°C, vattenstånd -7 cm.

08:00: OSO 3,3 m/s, byvind 4,6 m/s, +19,4 C°, vattenstånd +8 cm.

14:00: SV 2,8 m/s, byvind 3,8 m/s, +23,0°C, vattenstånd -1 cm.

20:00: NNV 4,0 m/s, byvind 4,5 m/s, +22,0°C, vattenstånd +7 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 05:38 och ner 20:54.

 

PERSONAL

Familjen Oomen med Martin Oomen och Maria Dillström och barnen Amanda Dillström (9 år) och Alvin Dillström (7 år), Mariann Oomen, Daniel Steen och Uno Unger.

 

VERKSAMHET

29 nät från 05:00-10:00 (145 nättimmar).

 

OBSERVATIONER

SANDLÖPARE: En adult rastade på Ostudden även idag.

SPARVHÖK: Ett ex kom vid 12-tiden och landade vd Kruthuset.

BRUN KÄRRHÖK: 5 årsungar sträckande.

TORNFALK: Två ex sträckande mot SV under morgonen.

PILGRIMSFALK: En ad sträckte lågt mot S över Kausan 06:17.

 

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

10 individer av 3 arter.

Hussvala 3 pulli, lövsångare 6 och sädesärla 1.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 115 och i år totalt till 5702

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

Samma flaggmärkta större strandpipare som sågs igår var kvar på ön även idag.

Egna korttidskontroller av törnsångare (1) och skärpiplärka (4). Vidare avlästes färgringar på 13 adulta silltrutar.

 

UPPDRAGSARBETE

Tömning och städning av gästtoan. Rivning av ett 20-tal stentorn som kommit till under senaste dagarna. Strandstädning. Guidning.

 

ÖVRIGT

*En segelbåt på svaj S om ön och tre båtar vid Stora bryggan låg kvar över natten till idag.

Under dagen minst 30 privatbåtar på besök. Stefan och Jum körde iland 11 övernattande personer och körde två fullastade transporter med dagsbesökare under dagen.

*Undertecknad hann inte med mer än två timmars middagslur förrän 10 nya stentorn hade byggts upp på stranden NO om Stora bryggan. Givetvis såg vi till att riva dessa torn innan kvällen.

 

VID DATORN

Uno Unger

Facebook 8- 14/8 Vecka 32

Facebook  vecka 31

Här kommer en sensommar-betraktelse om en kustpipare som stod längst ut, utanför Ostudden på Nidingen igår morse, den 10 augusti 2022.
Det är lätt att drömma sig bort på en sådan här plats.
Christopher Gullander ringmärker sin första vadare, en ung rödbena.
I övrigt en lugn morgon. Rödstjärt ung hane enda nymärkningen.
 
Strandpipare.
Vi har en jättefin vistelse här på ön i nidingens vänners lägenhet.
Tack GOF för tips och hjälp med artning.
Magnus och Gabriel.
 

Peter Ingerstam  har delat ett foto.  12/8

Magi på min favoritplats på jorden !

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION LÖRDAG 13 AUGUSTI 2022

 

VÄDER

Klart med lätta skyar högt på himlen.

 

Min temp: +18,9°C kl. 05-06. Max temp: +23,3°C kl. 16.

Nederbörd: 0 mm.

 

02:00:  SO 2,9 m/s, byvind 3,9 m/s, +19,5°C, vattenstånd -10 cm.

08:00: SO 3,1 m/s, byvind 4,0 m/s, +19,8 C°, vattenstånd +12 cm.

14:00: S 2,5 m/s, byvind 3,4 m/s, +22,2°C, vattenstånd -3 cm.

20:00: NO 1,9 m/s, byvind 2,1 m/s, +21,7°C, vattenstånd +10 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 05:36 och ner 20:57.

 

PERSONAL

Halmstadgänget (Pippipodden med vänner gör Nidingen) bestående av Mattias Rundberg, Anders Wirdheim, Irene Hofstedt, Christopher Gullander och Frida Nettelbladt lämnade idag ön. Skeppare för dagen var Tommy Järås som tog ut den nya personalen bestående av familjen Oomen med Martin Oomen och Maria Dillström och barnen Amanda Dillström (9 år) och Alvin Dillström (7 år), Mariann Oomen, Daniel Steen och Uno Unger. Med över dagen var även Malin Unger.

 

VERKSAMHET

27 nät från 05:30 – 09:00 (94,5 nättimmar).

29 nät från 09:00 –10:00 (29 nättimmar).

 

OBSERVATIONER

RÖDSPOV:  Ett ex (ej säkert åldersbestämt) sträckande mot SV 12:09.

SANDLÖPARE: En adult rastande på Ostudden.

SPARVHÖK: En sträckande.

TORNFALK: 6 ex sträckande, den senaste passerade mot SV 12:07.

TUMLARE: Ännu en fin dag för tumlare och vid ett tillfälle observerades samtidigt 34 ex runt ön.

 

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

8 individer av 3 arter.

Lövsångare 6, Sädesärla 1 och trädpiplärka 1.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 105 och i år totalt till 5692

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

En främmande kontroll av en adult större strandpipare med en gul flagga ovan led på höger ben med inskriptionen PN3 eller PN1 och röd ring över led över metall på vänster ben.

Dessutom avlästes några av årets färgringmärkta silltrutsungar.

 

UPPDRAGSARBETE

Underhåll av SMHI:s molnhöjdsmätare och guidning av dagsgäster. Malin Unger fixade klart brunnslocken och satte även på lås.

 

ÖVRIGT

Åter en dag med mycket besökande privatbåtar. Ett 20-tal båtar kunde ibland samtidigt ligga vid Stora bryggan och totalt rörde det sig troligen om det dubbla antalet båtar under dagen. Uppskattningsvis besöktes ön av 110 personer under dagen inkl. ett 30-tal inom Stefans verksamhet. 11 av Stefans gäster övernattar tills i morgon.

 

VID DATORN

Mattias Rundberg, Frida Nettelbladt och Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Fredag 12 augusti 2022

VÄDER

Klart hela dagen. Dock en rejäl dimbank under någon timme på morgonen.

 

Min temp: +18,6°C kl. 08. Max temp: +21,9°C kl. 14 och kl. 17.

Nederbörd: 0 mm

 

02:00:  S 4,4 m/s, byvind 4,9 m/s, +18,8°C, vattenstånd -10 cm.

08:00: NV 1,9 m/s, byvind 3,9 m/s, +18,6 C°, vattenstånd +8 cm.

14:00: SV 3,0 m/s, byvind 4,3 m/s, +21,9°C, vattenstånd -6 cm.

20:00: SO 1,7 m/s, byvind 2,4 m/s, +20,4°C, vattenstånd +8 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 05:34 och ner 20:59.

 

PERSONAL

Halmstadgänget (Pippipodden med vänner gör Nidingen) bestående av Mattias Rundberg, Anders Wirdheim, Irene Hofstedt, Christopher Gullander och Frida Nettelbladt.

 

Verksamhet

27 nät från 05,30 – 10,30 (135 nättimmar)

 

OBSERVATIONER

Svart rödstjärt: Den individ som ringmärktes av föregående veckas gäng hänger fortfarande kvar kring bagarstugan.

Brun kärrhök: Ett ex sträckande.

Pilfink: 3 ex juvenila, rastande varav en ringmärktes.

Tumlare: Mycket fin dag för tumlare, ca 30 ex observerade.

Många tumlare har födosökt på öns norra sida idag

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

9 individer av 5 arter.

Lövsångare 5

Ärtsångare 1

Törnsångare 1

Pilfink 1

Skärpiplärka 1

en av de tre unga pilfinkarna som dykte upp på ön igår ringmärktes idag.

 

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 97 och i år totalt till 5684

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

Rester av en död tobisgrissla märkt som bounge i juni i år upphittade av en besökare.

 

UPPDRAGSARBETE

Guidat många besökare kring fågellivet på Nidingen, framför allt har dagen ägnats åt att visa tumlare för besökarna. Ett nät lagades idag av Frida. Tömning av latrin i båda toaletterna.

 

ÖVRIGT

Extremt mycket svärmade flygmyror idag, till många måsar och trutars stora glädje.

Flygmyrorna lockade, förutom de egna silltrutarna & co. en hel del skrattmåsar och ladusvalor att besöka ön idag

VID DATORN

Mattias Rundberg och Frida Nettelbladt

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Torsdag 11 augusti 2022

VÄDER

Klart hela dagen med endast lätta molnslöjor.

 

Min temp: +17,1°C kl. 05. Max temp: +20,7°C kl. 16-17.

Nederbörd: 0 mm

 

02:00:  V 3,0 m/s, byvind 4,9 m/s, +17,5°C, vattenstånd + 2 cm.

08:00: V 2,3 m/s, byvind 3,8 m/s, +18,4 C°, vattenstånd +11 cm.

14:00: SV 3,5 m/s, byvind 4,8 m/s, +20,3°C, vattenstånd -1 cm.

20:00: S 3,3 m/s, byvind 5,0 m/s, +19,5°C, vattenstånd +4 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 05:32 och ner 21:02.

 

PERSONAL

Halmstadgänget (Pippipodden med vänner gör Nidingen) bestående av Mattias Rundberg, Anders Wirdheim, Irene Hofstedt, Christopher Gullander och Frida Nettelbladt.

 

Verksamhet

27 nät från 05,00 – 09,30 (122 nättimmar)

 

OBSERVATIONER

Havssula: 8 ex förbiflygande.

Brun kärrhök: Ett ex sträckförsök rakt över Nidingen.

Pilfink: 2 ex juvenila, rastande i tången vid bryggan vid Playan.

Tornfalk: En sträckande.

Brushane: En honfärgad sträckande.

Tumlare: 10 ex

 

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

1 individ av 1 arter.

Lövsångare 1

 

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 88 och i år totalt till 5675

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

1 egen kontroll av en lövsångare.

 

UPPDRAGSARBETE

Guidat 15-20 besökare kring fågellivet på Nidingen. Mattias och Christopher har idag med stolthet tömt latrinbrunn nummer 3. De känner nu att de är i paritet med maestro Uno och Dennis, i alla fall när det gäller att kunna utföra detta skitgöra 😉. Gödslet ligger nu och gottar sig i SV-hörnet av odlingsområdet. Tång lades överst för att dölja odören. 3 nät lagades idag av Frida. Nidingenskylten i trä gjord av Viktor och Ebba Rundberg 2020 rustades idag upp och förärades även med en tobisgrissla av Frida. Den hänger nu åter vid hamnen, där den ska välkomna till denna unika ö.

   

       

ÖVRIGT

En sälkut höll idag till under hamnbryggan hela dagen.

 

VID DATORN

Mattias Rundberg och Frida Nettelbladt

 

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Onsdag 10 augusti 2022

 

VÄDER

Klart hela dagen med endast lätta molnslöjor.

 

Min temp: +16,4°C kl. 04. Max temp: +19,4°C kl. 12.

Nederbörd: 0 mm

 

02:00:  V 3,1 m/s, byvind 5,2 m/s, +17,2°C, vattenstånd -6 cm.

08:00: SV 3,6 m/s, byvind 4,7 m/s, +17,1 C°, vattenstånd +4 cm.

14:00: SV 5,3 m/s, byvind 6,3 m/s, +18,8°C, vattenstånd +5 cm.

20:00: S 4,0 m/s, byvind 4,6 m/s, +18,4°C, vattenstånd +4 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 05:30 och ner 21:04.

 

PERSONAL

Halmstadgänget (Pippipodden med vänner gör Nidingen) bestående av Mattias Rundberg, Anders Wirdheim, Irene Hofstedt, Christopher Gullander och Frida Nettelbladt. Tommy Järås på besök på eftermiddag och kvällsmat, och han blev följaktligen tvingad att bidra med en intervju till Pippipoddens kommande Nidingenspecialavsnitt.

Verksamhet

27 nät från 05,00 – 11,00 (162 nättimmar)

 

OBSERVATIONER

Havssula: 12 ex förbiflygande.

Stormfågel: 1 ex förbiflygande.

Brun kärrhök: En sträckande sedd på långt håll, inne mot Malön.

Skrattmås: 126 sträckande mot SV.

Kustpipare: Två rastande på Ostudden och tre sträckande.

Storlom: En adult i sommardräkt förbiflygande.

 

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

4 individer av 4 arter.

Hussvala 1, trädgårdssångare 1, törnsångare 1, skärpiplärka 1

 

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 87 och i år totalt till 5674

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

1 egen kontroll av en lövsångare.

 

UPPDRAGSARBETE

Guidat ett antal besökare och enstaka försäljning. Lagat nät och justerat några nätstolpar. Kollat till gästtoaletten ”Tuppen”, bl.a. tömt latrin.

 

ÖVRIGT

Pippipoddengänget Pippipoddade. Fyra personer kopplade till Nidingens vänners lägenhet. Dagsbesökare idag ca 30 varav 12 personer kopplade till Stefans verksamhet, varav 6 övernattande.

 

VID DATORN

Frida Nettelbladt

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Tisdag 9 Augusti 2022

VÄDER

Under morgonen halvklart och lite dis inåt land. Mulet mellan 9-12 och sedan klart. Svaga vindar under hela dagen.

 

Min temp: +16,0°C kl. 06. Max temp: +19,0°C kl. 14.

Nederbörd: 0 mm

 

02:00:  V 1,5 m/s, byvind 3,2 m/s, +16,1°C, vattenstånd 6 cm.

08:00: V 1,5m/s, byvind 2,6 m/s, +16,7°C, vattenstånd 0 cm.

14:00: SV 3,2 m/s, byvind 4,6 m/s, +19,0°C, vattenstånd -6 cm.

20:00: SV 2,1 m/s, byvind 3,1 m/s, +17,6°C, vattenstånd -7 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 05:28 och ner 21:06.

 

PERSONAL

Halmstadgänget ( Pippipodden med vänner gör Nidingen) bestående av Mattias Rundberg, Anders Wirdheim, Irene Hofstedt, Christopher Gullander och Frida Nettelbladt.

 

Verksamhet

29 nät från 05,00 – 11,00 (174 nättimmar)

 

OBSERVATIONER

Kanadagås: 470 sträckande mot V.

Roskarl: 4 ex rastande

Spovsnäppa: 2 sträckande mot V.

Tretåig mås: Tre adulta och en 1k kvar.

Sparvhök: 1 hona rastande kort på västudden.

Tornfalk: En honfärgad kortvarigt på ostudden.

Stenfalk: En jagande kort över ön.

 

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

Adult lövsångare – foto Frida Nettelbladt
Ung kärrsångare – foto Frida Nettelbladt
Ung buskskvätta – foto Frida Nettelbladt
Ung buskskvätta – foto Frida Nettelbladt

 

RINGMÄRKNING

35 individer av 5 arter.

Lövsångare 29, kärrsångare 1, härmsångare 3, törnsångare 1, buskskvätta 1.

 

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 83 och i år totalt till 5670

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

1 egen kontroll av en skärpiplärka.

 

UPPDRAGSARBETE

Lagt in märkningen i Fagel. Lagat nät. Kollat till gästtoaletten ”Tuppen”, bl.a. fyllt på toapapper och fräschat upp.

 

ÖVRIGT

Sex personer kopplade till Nidingens vänners lägenhet. Dagsbesökare idag ca 25 personer i småbåtar.

Nattens försök att fånga stormsvala gav tyvärr ingenting, men vi ger inte upp.

 

VID DATORN

Mattias Rundberg

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION Måndag 8 Augusti 2022

 

VÄDER

Mulet under förmiddagen. Regnet hängde i luften vid flera tillfällen. Kom några småstänk. Regn runt omkring Nidingen. Under eftermiddagen klart och soligt.

 

Min temp: +15,5°C kl. 01. Max temp: +18,8°C kl. 16.

Nederbörd: 0,3 mm

 

02:00:  SV 4,5 m/s, byvind 7,1 m/s, +15,8°C, vattenstånd 11 cm.

08:00: V 6,0 m/s, byvind 7,4 m/s, +16,3°C, vattenstånd -1 cm.

14:00: SV 2,8 m/s, byvind 4,4 m/s, +18,6°C, vattenstånd 8 cm.

20:00: V 1,9 m/s, byvind 3,8 m/s, +17,5°C, vattenstånd -3 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 05:26 och ner 21:09.

 

PERSONAL

Halmstadgänget bestående av Mattias Rundberg, Anders Wirdheim, Irene Hofstedt, Christopher Gullander och Frida Nettelbladt.

 

Verksamhet

25 nät från 04,00 – 11,00 (175 nättimmar)

22 burar i Kausan 04,00-10.00 (132 burtimmar)

 

OBSERVATIONER
Ljungpipare: En rastande och 11 sträckande V.

Småspov: Sex ex rastande.

Roskarl: 9 ex rastande

Småsnäppa: 1 1k rastande under kvällen.

Tretåig mås: Endast en adult och en 1k kvar.

Havssula:  7 ex förbiflygande.

Korp: 1 förbiflygande.

Gräshoppsångare: 1 1k ringmärktes. Ej årlig art.

 

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

13 individer av 8 arter.

Rödbena 1, silltrut 1, lövsångare 5, gräshoppsångare 1, törnsångare 1, rödstjärt 1, skärpiplärka 2, hämpling 1.

 

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 48 och i år totalt till 5635

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

4 egna kontroller. 1 törnskata samt 3 lövsångare.

 

UPPDRAGSARBETE

Frida lagade ett nät. Räddat en skärpiplärka ur den östra fyren i lanterninen. Skärpplockning under våra turer längs öns stränder. Kollat till gästdasset och fyllt på handtorkpapper.

 

ÖVRIGT

Två personer lämnade Nidingens vänners lägenhet och 5 nya kom för att stanna till onsdag.

 

Inför kvällen sattes nätt upp på hamnudden för att försöka fånga kentsk tärna och stormsvala.

 

VID DATORN

Mattias Rundberg