DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION MÅNDAG 18 SEPTEMBER 2023

VÄDER:
Växlande molnighet till nästan helmulet. Under efternatten och morgonen en ökande frisk vind från SO. Fortsatt ökande sydostlig vind under förmiddagen vilken kulminerade under tiden 10 – 13 med 14 m/s i medelvind. Under eftermiddagen helmulet. Några ej mätbara regnstänk registrerades under tiden 16:45-18:30, men under kvällen kom det i alla fall 1,6 mm.

Min temp: +15,4°C kl. 04. Max temp: +20,2°C kl. 18.
02:00: SO 9,7 m/s, byvind 12,4 m/s, +15,6°C, vattenstånd -5 cm.
08:00: SO 12,7 m/s, byvind 15,2 m/s, +16,1°C, vattenstånd -1 cm.
14:00: SO 13,1 m/s, byvind 17,0 m/s, +18,7°C, vattenstånd -14 cm.
20:00: SSO 15,0 m/s, byvind 20,3 m/s, +18,3°C, vattenstånd +16 cm.
Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala. Nederbörd mäter vi själva.

Solen gick upp 06:50 och ner 19:22.

PERSONAL:
Jeanette Astin, Mikael Holst, Victor Tapper, Edvin Klein och Uno Unger.

VERKSAMHET:
Nätfångst med 30 nät 05:45-09:45 (120 nättimmar).
9 burar i Kausan 13:30-16:45 (29 burtimmar).

OBSERVATIONER:
SKEDAND: En honfärgad fågel rastade i Kausan hela dagen. Dessutom tre sydsträckande.
BLÄSAND: Ca 225 fördelade på 5 flockar. Dessutom fem rastande på Klockfotsrevet under dagen
STJÄRTAND: 42 sydsträckande fördelade på fem flockar mot S väster om Nidingen.
KRICKA: En sträckande mot S.
SVÄRTA: 8 ex (2 + 6) sträckande mot S.
SJÖORRE: 11 sträckande.
LJUNGPIPARE: Två årsungar höll till på ön under dagen. Två ex sträckande mot S.
KUSTSNÄPPA: Två årsungar rastade på Hamnudden under förmiddagen.
BRUSHANE: Ett ex flög österut förbi Hamnudden.
KÄRRSNÄPPA: 23 årsungar höll till på Ostudden.
ENKELBECKASIN: 6 ex (3 + 3) sträckande/rastande.
SILLGRISSLA: Ett ex sträckte mot N väster om ön 08:28.
SMÅLOM: Två ex sträckande mot S väster om ön.
STORLOM: Ett ex sträckande mot S väster om ön.
HAVSSULA: Ca 10 ex förbisträckande under dagen.
BIVRÅK: Fyra ex sträckte mot SV väster om ön. En årsunge 08:15, två 1K+ 09:06 och en årsunge 12:33.
SPARVHÖK: Två ex sträckte mot SV.
BRUN KÄRRHÖK: En årsunge sträckte mot SV väster om 09:37.
BLÅ KÄRRHÖK: Två honfärgade sträckte mot SV väster om ön.
TORNFALK: Fyra ex sträckande/födosökande.
STENFALK: Tre ex sträckande/födosökande. En lyckad jakt på en piplärka V om ön slutade med att falken landade på en sten på Västudden där den började äta på sitt byte.
PILGRIMSFALK: En årsunge höll till på ön under tiden 07 – 09.
FORSÄRLA: En översträckande hördes.
Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING:
9 individer av 5 arter.
Lövsångare 2, gärdsmyg 1, järnsparv 4, ängspiplärka 1 och trädpiplärka 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad är 519 och i år totalt 6 510.
Tabell över årets ringmärkning kan ses här på hemsidan under fliken Ringmärkning.

KONTROLLER
En korttidskontroll av en järnsparv från den 10 september och en skärpiplärka från augusti. Dessutom avlästes två färgringmärkta årsungar av silltrut.

UPPDRAGSARBETE:
Inget idag.

ÖVRIGT
Nätfångst påbörjades i gryningen trots besvärande vind – så blev det också bara nio nymärkningar med fyra årsungar av järnsparv på topp.
I övrigt blev det mest spanande över havet, vilket i alla fall gav en del sträckande rovfåglar och simänder.

SAMMANSTÄLLD AV
Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION SÖNDAG 17 SEPTEMBER 2023

VÄDER:

Växlande molnighet. Ganska disigt under morgonen men god sikt under eftermiddagen. Svag-måttlig S vind under efternatten. Från gryningen måttlig och något ökande vind från NO-O.

Nederbörd kl. 08: 0 mm under senaste dygnet.

Min temp: +15,3°C kl. 09. Max temp: +19,6°C kl. 15.

02:00: S 3,2 m/s, byvind 3,8 m/s, +17,7°C, vattenstånd +7 cm.

08:00: NO 6,1 m/s, byvind 7,1 m/s, +15,6°C, vattenstånd +12 cm.

14:00: ONO 6,2 m/s, byvind 8,4 m/s, +18,3°C, vattenstånd -2 cm.

20:00: O 5,9 m/s, byvind 7,1 m/s, +18,2°C, vattenstånd +4 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala. Nederbörd mäter vi själva.

 

Solen gick upp 06:48 och ner 19:25.

 

PERSONAL:                                              
Jeanette Astin, Mikael Holst, Victor Tapper, Edvin Klein och Uno Unger.

 

VERKSAMHET:

Nätfångst med 30 nät 05:45-10:30 (142,5 nättimmar).

9 burar i Kausan 11:00-19:00 (72 burtimmar).

 

OBSERVATIONER:

BLÄSAND: 25 ex i en flock sträckte mot SV söder om Nidingen 16:03.

KRICKA: En rastande i Kausan.

LJUNGPIPARE: En årsunge kvar på ön även idag.

KÄRRSNÄPPA: Ca 15 ex.

TOBISGRISSLA: En ad i vinterdräkt.

HAVSSULA: 8 ex förbisträckande under dagen.

BIVRÅK: Ett ex sträckte mot SO öster om ön 12:25.

SPARVHÖK: Ca 20 ex sträckande mot SO.

BRUN KÄRRHÖK: Ett ex sträckte mot SO öster om ön vid 14-tiden.

BLÅ KÄRRHÖK: 4 ex sträckte mot SO varav en ad hane öster om ön 12:33.

TORNFALK: En sträckande mot SO och två födosökande på ön.

STENFALK: Minst 4 sträckande/rastande.

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING:

32 individer av 7 arter.

Lövsångare 1, gransångare 1, gärdsmyg 7, taltrast 1, rödhake 20, trädpiplärka 1 och skärpiplärka 1.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad är 510 och i år totalt 6 501.

Tabell över årets ringmärkning kan ses här på hemsidan under fliken Ringmärkning.

 

KONTROLLER

En korttidskontroll av en järnsparv. Dessutom registrerades tre färgringmärkta silltrutar (En ad och två årsungar).

 

UPPDRAGSARBETE:

Inget idag.

 

ÖVRIGT

Stefan och Jum samt deras besökare åkte iland under eftermiddagen. Ett dagsbesök av en privatbåt med fyra personer. De två personer som kom ut igår kväll övernattade vid bryggan och for iland vid middagstid idag.

Ett litet nedfall av nattflyttande tättingar ägde rum. Förutom 20 rödhakar (enbart årsungar) fick vi uppleva höstens första ankomst av gärdsmygar vilket gav sju nymärkningar. Senast vi ringmärkte en gärdsmyg var den 7 juni.

Den fina sikten under eftermiddagen resulterade i flera rovfåglar, såsom bivråk, några blåhökar och en brunhök som följde kusten mot SO. Dessutom sågs utanför Nidingens registreringsområde en havsörn över Råöviken-Bassås vid 15-tiden och en ägretthäger strax därefter flygande mot NV från Sönnerbergen och vidare över Öckerösund, vilken till sist slog till bland enebuskarna på toppen av Öckerö.

 

SAMMANSTÄLLD AV

Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION LÖRDAG 16 SEPTEMBER 2023

 

VÄDER:

Växlande molnighet.

Nederbörd kl. 08: 0 mm under senaste dygnet.

Min temp: +15,2°C kl. 03 och 06. Max temp: +18,8°C kl. 16-17.

02:00: S 8,0 m/s, byvind 10,3 m/s, +17,1°C, vattenstånd +6 cm.

08:00: SO 7,1 m/s, byvind 8,2 m/s, +15,4°C, vattenstånd +8 cm.

14:00: SSO 8,1 m/s, byvind 9,7 m/s, +18,5°C, vattenstånd -1 cm.

20:00: SO 2,6 m/s, byvind 4,2 m/s, +18,2°C, vattenstånd +12 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala. Nederbörd mäter vi själva.

 

Solen gick upp 06:46 och ner 19:27.

 

PERSONAL:                                              
Magnus Levin, Carl Levin, Daniel Hjelm och Per Johansson avlöstes 13:00 av Jeanette Astin, Mikael Holst, Victor Tapper, Edvin Klein och Uno Unger. Fredrik Klingberg med sambo skötte personalbytet med fågelstationens båt.

 

VERKSAMHET:

Nätfångst med 30 nät 05:45-09:00, totalt 97,5 nättimmar.

Ingen burfångst idag

 

OBSERVATIONER:

BLÄSAND: 8 ex rastade under dagen på Klockfotsrevet.

KRICKA: Tre ex höll till vid Ostudden under eftermiddagen.

SJÖORRE: Tre ex sträckte söderut.

LJUNGPIPARE: En årsunge födosökte längst in i Kausan.

STORSPOV: Ett ex rastade under dagen.

KÄRRSNÄPPA: 8 ex sträckte mot V längs Nordstranden under eftermiddagen.

TOBISGRISSLA: Tre ad i vinterdräkt höll till runt Ostudden under eftermiddagen.

HAVSSULA: 8 ex förbisträckande under

dagen.

HAVSÖRN: En 2K+ kom norrifrån och fortsatte söderut över Nidingen 11:15. Ev. samma exemplar sågs över Ostudden vid 12-tiden.

TORNFALK: Två ex sågs över ön vid middagstid.

STENFALK: En 1K hane nätfångades och ringmärktes vid 08-tiden.

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING:

4 individer av 4 arter.

Stenfalk 1, svarthätta 1, järnsparv 1 och trädpiplärka 1.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad är 478 och i år totalt 6 469.

Tabell över årets ringmärkning kan ses här på hemsidan under fliken Ringmärkning.

 

KONTROLLER

En korttidskontroll av en rödhake. Dessutom registrerades tre färgringmärkta silltrutar.

 

UPPDRAGSARBETE:

Tömning av gästtoan, strandstädning och sophantering.

 

ÖVRIGT

Stefan och Jum var iland för att ordna inför ett kräftkalas om några dagar och de hade med sig en besökare. Dessutom var en privatbåt på besök under kvällen med två personer.

 

SAMMANSTÄLLD AV

Uno Unger

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION FREDAG 15 SEPTEMBER 2023

VÄDER:
Måttlig till frisk vind under hela dagen, vridande från SV, vridande till S och något avtagande på eftermiddagen. Mulet på morgonen och halvklart till klart under eftermiddagen. God sikt hela dagen. Temperaturen under morgonen var tillbaka till det vi blivit vana vid under veckan.
Nederbörd kl. 08: 0 mm under senaste dygnet.
Min temp: +16,4°C kl. 00. Max temp: +17,7°C kl. 12.
02:00: SV 6,6 m/s, byvind 8,2 m/s, +16,7°C, vattenstånd +3 cm.
08:00: S 8,3 m/s, byvind 10,1 m/s, +17,1°C, vattenstånd +21 cm.
14:00: S 7,8 m/s, byvind 10,0 m/s, +17,5°C, vattenstånd +21 cm.
20:00: S 7,4 m/s, byvind 9,0 m/s, +17,3°C, vattenstånd +29 cm.
Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala. Nederbörd mäter vi själva.

Solen gick upp 06:44 och ner 19:30.

PERSONAL:
Magnus Levin, Carl Levin, Daniel Hjelm och Per Johansson.

VERKSAMHET:
Nätfångst med 30 nät 05:45-08:45, totalt 90 nättimmar.
Ingen burfångst idag
Sträckräkning 06:00-10:00.

OBSERVATIONER:
KRICKA: Ca 60 sträckte mot V under morgonen och 3 ex rastade på Ostudden under kvällen.
SVÄRTA: 152 ex sträckte mot V under morgonen, många på fint avstånd.
SJÖORRE: Sammanlagt 42 ex sågs antingen flyga västerut eller österut.
SMÅSKRAKE: 16 ex sträckte mot SV och 4 flög mot O
STÖRRE STRANDPIPARE: 4 ex rastade på ostudden.
ROSKARL: 1 ex rastade på ostudden.
KUSTSNÄPPA: 2 ex rastade på ostudden.
KÄRRSNÄPPA: 8 ex sträckte mot V under morgonen och 23 ex rastade på Ostudden på kvällen.
TOBISGRISSLA: 2 ex födosökte utanför Nordstranden under morgonen och 2 sågs vid Ostudden på seneftermiddagen.
HAVSSULA: Totalt 18 ex sågs flyga förbi söderut, de flesta på utsidan Nidingen.
STENFALK: 1 ex rastade. Vid ett tillfälle satte den sig på högen med uppdragna vresrosor.
Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING:
0 individer av 0 arter.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad är 474 och i år totalt 6 465.
Tabell över årets ringmärkning kan ses här på hemsidan under fliken Ringmärkning.

KONTROLLER
Inga fåglar kontrollerades.

UPPDRAGSARBETE:
Arbetet med att spetta upp vresrosbuskar på västudden har fortsatt även idag.

ÖVRIGT
Inga besökare på ön idag heller. Ön var i stort sett tömd på tättingar förutom piplärkor och sädesärlor. Därmed var det inte en endaste fågel som fångades i näten. Tidigare mornar har vi haft en del kontroller av det som märkts dagarna innan, men så inte idag. Lyckligtvis fanns en del andra fåglar i rörelse. De roligaste obsarna under dagen var de många svärtorna och de fotogeniska kustsnäpporna.

Under eftermiddagen slutförde vi jobbet med att gräva upp vresrosor. Nu är alla vresrosbestånd söder och väster om vresrosen med nätplatsen borta. Det återstår bara att elda upp jättehögen som blev resultatet av våra mödor. Det lämnar vi till andra att göra senare i höst. Och så klart att följa upp nästa år.

SAMMANSTÄLLD AV
Magnus Levin

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION TORSDAG 14 SEPTEMBER 2023

VÄDER:
Svag till måttlig vind under hela dagen, vridande från NO till SO och vidare till V och SV. Mulet på morgonen och halvklart under eftermiddagen. God sikt hela dagen. Morgonen var svalare än vad vi haft tidigare i veckan.
Nederbörd kl. 08: 0 mm under senaste dygnet.
Min temp: +13,5°C kl. 11. Max temp: +17,8°C kl. 17 och 19.
02:00: NO 2,7 m/s, byvind 4,0 m/s, +14,3°C, vattenstånd +7 cm.
08:00: SO 2,6 m/s, byvind 4,1 m/s, +14,1°C, vattenstånd +10 cm.
14:00: V 2,5 m/s, byvind 5,2 m/s, +17,1°C, vattenstånd +5 cm.
20:00: SV 3,0 m/s, byvind 5,3 m/s, +15,4°C, vattenstånd +16 cm.
Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala. Nederbörd mäter vi själva.

Solen gick upp 06:42 och ner 19:33.

PERSONAL:
Magnus Levin, Carl Levin, Daniel Hjelm och Per Johansson.

VERKSAMHET:
Nätfångst med 30 nät 05:45-10:00, totalt 128 nättimmar.
Ingen burfångst idag

OBSERVATIONER:
KANADAGÅS: 28 ex sträckte mot S.
EJDER: Antalet räknades till 35. Men ytterligare individer har säkert dolts i den lite gropiga sjögången.
SVÄRTA: 1 ex sträckte mot V
LJUNGPIPARE: Fyra förbiflygande.
KUSTPIPARE: 6 ex rastade på Klockfotsrevet.
KÄRRSNÄPPA: Femton ex förbiflygande
DVÄRGBECKASIN: En beckasin med kort näbb flög lockande rakt över fyrområdet under morgonen. Efter att checkat i Xeno canto kunde vi konstatera att locklätet vi hört stämde med dvärgbeckasin.
KASPISK TRUT: En årsunge rastade en stund på Klockfotsrevet under morgonen.
SILLTRUT: Ett fyrtiotal ex kvar, inte ett tiotal som uppgavs i gårdagens dagbok. De flesta uppehöll sig på Klockfotsrevet.
TOPPSKARV: På eftermiddagen kunde 350 rastade räknas ihop på Klockfotsrevet.
FISKGJUSE: Ett ex sträckte mot SV över Klockfotsrevet
SPARVHÖK: Ett ex rastade och ett ex sträckte mot SV.
BLÅ KÄRRHÖK: En hane årsunge sträckte mot SV. Den passerade oss på kanske tio meters avstånd när vi stod utanför labbet. Häftig obs!
STÖRRE HACKSPETT: Ett ex observerades under morgonen.
OBESTÄMD JORD-/HORNUGGLA: En individ skrämdes upp från vresrosen vid brandskjulet när vi gick ut för att ta upp näten på morgonen.
TORNFALK: 3 ex sträckte mot SV.
STENFALK: Två ex rastade. En av dem hade slagit en järnsparv som den åt av.
LÄRKFALK: Ett ex sträckte mot SV. Den passerade norr om ön
SÅNGLÄRKA: Två ex sträckte över ön mot SV.
TALTRAST: En årsunge ringmärktes, vilket var höstsäsongens första.
Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING:
10 individer av 4 arter.
Gransångare 1, rödhake 6, trädpiplärka 2, taltrast 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad är 474 och i år totalt 6 465.
Tabell över årets ringmärkning kan ses här på hemsidan under fliken Ringmärkning.

KONTROLLER
Korttidskontroller av en lövsångare, två rödhakar, en trädpiplärka och tre järnsparvar.
Fem silltrutar lästes av. Den äldsta var född och ringmärkt 2013.

UPPDRAGSARBETE:
Arbetet med att spetta upp vresrosbuskar på västudden har fortsatt även idag.

ÖVRIGT
Inga besökare på ön idag heller. Det var nästan lika dött med nätfångsten som igår. Däremot var det en hel del icke-tättingar i rörelse och vi hade flera fina observationer.

Under eftermiddagen slutförde vi jobbet med att gräva upp den stora vresrosbusken närmast Kausan som vi började med igår. Undertecknad, med stigande ålder mer och mer badkruka, blev så svettig att ett dopp från Stora bryggan blev nödvändigt. Det visade sig vara lite väl uppfriskande enligt min smak. Men den övriga personalen har uttryckt en annan uppfattning tidigare i veckan.

SAMMANSTÄLLD AV
Magnus Levin

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION ONSDAG 13 SEPTEMBER 2023

VÄDER:
Svag vind under tidiga morgonen, sedan långsamt ökande till måttlig vind under dagen och frisk vind framåt kvällen. Mestadels klart väder under dagen. Inget regn idag.
Nederbörd kl. 08: 0 mm under senaste dygnet.
Min temp: +15,2°C kl. 11. Max temp: +17,2°C kl. 17 och 19.
02:00: V 5,0 m/s, byvind 6,3 m/s, +16,2°C, vattenstånd +15 cm.
08:00: NV 6,1 m/s, byvind 7,3 m/s, +16,4°C, vattenstånd +18 cm.
14:00: NV 7,4 m/s, byvind 9,5 m/s, +16,8°C, vattenstånd +8 cm.
20:00: N 7,0 m/s, byvind 11,6 m/s, +17,1°C, vattenstånd +12 cm.
Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala. Nederbörd mäter vi själva.

Solen gick upp 06:40 och ner 19:36.

PERSONAL:
Magnus Levin, Carl Levin, Daniel Hjelm och Per Johansson.

VERKSAMHET:
Nätfångst med 30 nät 05:45-10:30, totalt 143 nättimmar.
Ingen burfångst idag

OBSERVATIONER:
KANADAGÅS: Ett ex rastade och 80 ex sträckte mot S.
LJUNGPIPARE: Två ex rastade på SO-udden.
KUSTPIPARE: Ett ex rastade på SO-udden tillsammans med ljungpiparna.
STÖRE STRANDPIPARE: Tio ex flög förbi.
KÄRRSNÄPPA: Femton ex rastade
SILLTRUT: Räknades inte men är kanske ett tiotal kvar.
SPARVHÖK: Ett ex rastade och ett ex sträckte mot SV.
STENFALK: Ett ex sträckte mot SV.
KRÅKA: Två ex flög förbi. Det var de första vi hittills sett under veckan.
Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING:
5 individer av 4 arter.
Gransångare 1, rödhake 1, järnsparv 2, ängspiplärka 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad är 464 och i år totalt 6 455.
Tabell över årets ringmärkning kan ses här på hemsidan under fliken Ringmärkning.

KONTROLLER
Korttidskontroller av lövsångare, en rödstjärt och tre järnsparvar.

UPPDRAGSARBETE:
Hopsläpning av tidigare klippt slån. Eldning av slånet och fuktskadat virke. Alla ansade gräsytor på ön har klippts. Arbetet med att spetta upp vresrosbuskar på västudden har fortsatt.

ÖVRIGT
Även idag har haft ön för oss själva. Det var nästan helt dött på ringmärkningsfronten och inte särskilt mycket rörelse på fåglarna i största allmänhet heller. Det fick oss att köra gång med annat arbete redan innan sista nätrundan gjordes vid halvelvatiden.

Carl och Daniel fortsatte arbetet med att elda upp gammalt fuktskadat virke. Dessutom släpade de tillsammans med Per ihop allt slån som klippts av tidigare personal. Även det eldades upp. Per satte i gång att klippa gräs och slutade inte förrän alla öns ansade gräsytor såg ut som fairwayen på en golfbana. Det tog 5,5 timmar. Det kan tilläggas att gräsklipparen inte är självgående pga slapp drivrem. Själv fortsatte jag kampen mot vresrosor på västudden. Efter ett tag växlade även Daniel över till vresrosarbetet.

Underbart med personal som hela tiden hugger tag i saker och ting!

SAMMANSTÄLLD AV
Magnus Levin

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION TISDAG 12 SEPTEMBER 2023

VÄDER:
Frisk vind som avtog under natten fram till tidiga morgonen, sedan svag till måttlig vind under dagen. Något ökande under senare delen av eftermiddagen. Först molnigt, sedan halvklart under eftermiddagen Några mindre regnskurar passerade på avstånd.
Nederbörd kl. 08: 1mm under senaste dygnet.
Min temp: +17,4°C kl. 20. Max temp: +19,6°C kl. 14.
02:00: S 8,2 m/s, byvind 9,9 m/s, +18,8°C, vattenstånd +19 cm.
08:00: V 3,4 m/s, byvind 7,5 m/s, +18,4°C, vattenstånd +32 cm.
14:00: V 5,3 m/s, byvind 7,0 m/s, +19,6°C, vattenstånd +27 cm.
20:00: NV 5,6 m/s, byvind 8,3 m/s, +17,4°C, vattenstånd +26 cm.
Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala. Nederbörd mäter vi själva.

Solen gick upp 06:38 och ner 19:38.

PERSONAL:
Magnus Levin, Carl Levin, Daniel Hjelm och Per Johansson.

VERKSAMHET:
Nätfångst med 13 nät 05:45-06:30, 30 nät 06:30-12:30, totalt 190 nättimmar.
Ingen burfångst idag

OBSERVATIONER:
KUSTPIPARE: 40 ex sträckte mot SV
STORSPOV: Ett ex rastade en kort stund på Västudden
KÄRRSNÄPPA: Tre ex rastade
ENKELBECKASIN: två ex sträckte mot SV
FISKMÅS: 11 ex sträckte mot V. Det var veckans första observation av arten.
SILLTRUT: Antalet avtar för varje dag
HAVSSULA: Ett ex flög förbi i riktning mot Ringhals
SPARVHÖK: Ett ex sågs under förmiddagen och ett ex sträckte mot SV på eftermiddagen.
BLÅ KÄRRHÖK: En 2K hane och en honfärgad individ sträckte mot SV under förmiddagen.
STÖRRE HACKSPETT: Årsungen som vi ringmärkte igår kontrollerades på morgonen.
TORNFALK: Ett ex kom insträckande från NO och sträckte omedelbart vidare mot SV.
STENFALK: Ett ex födosökande under morgonen samt två sträckande mot SV på eftermiddagen.
Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING:
39 individer av 11 arter.
Lövsångare 8, svarthätta 6, trädgårdssångare 3, ärtsångare 1, törnsångare 1, kungsfågel 1, rödhake 6, svartvit flugsnappare 1, rödstjärt 7, järnsparv 3, trädpiplärka 2.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad är 459 och i år totalt 6 450.
Tabell över årets ringmärkning kan ses här på hemsidan under fliken Ringmärkning.

KONTROLLER
Korttidskontroller av en större hackspett, tre lövsångare, två svarthättor, en trädgårdssångare, en ärtsångare, en törnsångare, en rödhake, en järnsparv, en gråsiska och en grönsiska.

UPPDRAGSARBETE:
En stor och en mindre vresrosbuske spettades upp på västudden.

ÖVRIGT
Inga besökare idag heller. Det var färre rastande fåglar idag än igår men det blev ändå en hel del som vi ringmärkte. Fågelaktiviteten avtog tidigare idag så vi drog ihop näten vid lunchtid. Under eftermiddagen gav sig Carl i kast med att elda upp gammalt fuktskadat virke. Vi andra tre spettade upp ett par vresrosbuskage på västudden. Får se om vi får träningsvärk imorgon.

SAMMANSTÄLLD AV
Magnus Levin

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION MÅNDAG 11 SEPTEMBER 2023

VÄDER:
Svag vind när vi gick upp, sakta ökande under för att kulminera under sena eftermiddagen. Mulet och disigt. På kvällen drog ett regn- och åskväder mot nordost över oss.
Nederbörd kl. 08: Ingen senaste dygnet.
Min temp: +17,5°C kl. 10. Max temp: +18,2°C kl. 00, 01 och 15.
02:00: S 3,4 m/s, byvind 5,0 m/s, +18,1°C, vattenstånd +4 cm.
08:00: S 4,8 m/s, byvind 6,1 m/s, +18,1°C, vattenstånd +13 cm.
14:00: V 6,4 m/s, byvind 8,4 m/s, +18,1°C, vattenstånd +10 cm.
20:00: S 9,3 m/s, byvind 11 m/s, +18,1°C, vattenstånd 18 cm.
Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala. Nederbörd mäter vi själva.

Solen gick upp 06:36 och ner 19:41.

PERSONAL:
Magnus Levin, Carl Levin, Daniel Hjelm och Per Johansson.

VERKSAMHET:
Nätfångst med 13 nät 05:30-06:30, 29 nät 06:30-17:30, totalt 332 nättimmar.
Burfångst med 13 burar 10:00-17:30, totalt 98 burtimmar

OBSERVATIONER:
BRUSHANE: två ex förbiflygande
RÖDBENA: Ett ex förbiflygande
HAVSSULA: Ett ex sågs fiska S om Nidingen framåt kvällen
SPARVHÖK: Ett ex sågs under förmiddagen och ett ex på sent på eftermiddagen.
STÖRRE HACKSPETT: En hane årsunge flög runt på ön men undvek alla nät under lång tid. Till slut fastnade den vid grindoxeln och kunde ringmärkas.
STENFALK: Två ex som var irriterade på eftermiddagens sparvhök och attackerade den.
LÖVSÅNGARE: 49 ex ringmärktes, vilket var det högsta antalet sedan 22e augusti.
Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING:
107 individer av 14 arter.
Större hackspett 1, lövsångare 49, gransångare 6, rörsångare 1, svarthätta 6, trädgårdssångare 6, törnsångare 1, grå flugsnappare 2, rödhake 18, svartvit flugsnappare 1, rödstjärt 8, järnsparv 2, ängspiplärka 1, trädpiplärka 5.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad är 420 och i år totalt 6 411.
Tabell över årets ringmärkning kan ses här på hemsidan under fliken Ringmärkning.

KONTROLLER
Korttidskontroller av en gransångare, en svarthätta, en grå flugsnappare en trädpiplärka och en grönsiska.
En av våra färgmärkta sädesärlor avlästes och en hittades död. Den sågs igår och betedde sig då som om den inte mådde bra.

UPPDRAGSARBETE:
Inget idag.

ÖVRIGT
Inga besökare idag så vi har haft ön för oss själva. Det har varit ännu en trevlig dag då det varit fler rastande fåglar än igår och bra fart i näten till en bra bit in på eftermiddagen. De andra har lite ömmande kroppar efter att ha gått många nätrundor sedan vi kom i förrgår. Själv har jag mest hållit mig i närheten av labbet.

SAMMANSTÄLLD AV
Magnus Levin

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION SÖNDAG 10 SEPTEMBER 2023

VÄDER:
Vindstilla när vi gick upp, svag vind under dagen och sedan återigen vindstilla på kvällen. Mulet och disigt. På morgonen så disigt att vi inte såg till Malön. Fram på dagen disigt men klart nog att se Onsalahalvön.
Nederbörd kl. 08: Ingen senaste dygnet.
Min temp: +17,3°C kl. 07. Max temp: +19,4°C kl. 00.
02:00: SO 2,6 m/s, byvind 5,4 m/s, +19,1°C, vattenstånd +21 cm.
08:00: NV 3,7 m/s, byvind 6,0 m/s, +17,4°C, vattenstånd +21 cm.
14:00: V 2,4 m/s, byvind 6,0 m/s, +17,7°C, vattenstånd +22 cm.
20:00: S 1,3 m/s, byvind 1,9 m/s, +18,2°C, vattenstånd 12 cm.
Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala. Nederbörd mäter vi själva.

Solen gick upp 06:34 och ner 19:44.

PERSONAL:
Magnus Levin, Carl Levin, Daniel Hjelm och Per Johansson.

VERKSAMHET:
Nätfångst med 13 nät 05:30-06:30, 30 nät 06:30-07:30 samt 29 nät 07:30-19:30, totalt 391 nättimmar.
Burfångst med 13 burar 08:00-19:30, totalt 150 burtimmar

OBSERVATIONER:
KUSTPIPARE: Ett ex förbiflygande
STÖRRE STRANDPIPARE: Totalt 11 ex sträckande mot SV i två flockar
ROSKARL: Ett ex rastade på SO-udden
KÄRRSNÄPPA: Ett ex rastade
HAVSSULA: Ett ex sågs fiska S om Nidingen framåt kvällen
SPARVHÖK: Två ex sågs under dagen.
STÄPPHÖK: En 1K-fågel upptäcktes 17:15. Den jagade sedan runt på ön i åtminstone 1 timme.
STENFALK: Ett ex (samma?) sågs flera gånger under dagen
ÄNGSPIPLÄRKA: Höstens första ringmärktes
GRÖNSISKA: Tre ex ringmärktes vilket var de första i år
Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING:
57 individer av 14 arter.
Lövsångare 8, gransångare 2, svarthätta 1, trädgårdssångare 1, grå flugsnappare 4, rödhake 4, rödstjärt 6, stenskvätta 2, järnsparv 15, ängspiplärka 1, trädpiplärka 4, bofink 5, gråsiska 1, grönsiska 3.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad är 313 och i år totalt 6 304.
Tabell över årets ringmärkning kan ses här på hemsidan under fliken Ringmärkning.

KONTROLLER
Korttidskontroller av en lövsångare, en trädgårdssångare, en ärtsångare, en törnsångare, tre rödhakar och en skärpiplärka.

UPPDRAGSARBETE:
Guidning av dagens besökare.

ÖVRIGT
Många tog chansen till ett sista besök på Nidingen för året, så det var en del besökare trots det gråmulna vädret. Det har varit en trevlig dag då det puttrat på i näten hela tiden med många arter. Den unga stäpphöken som upptäcktes av Daniel på eftermiddagen blev dagens höjdpunkt. Till sist fick vi slita oss ifrån den efter många fina obsar, för att avnjuta middagen som Per tillagat.

SAMMANSTÄLLD AV
Magnus Levin

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION LÖRDAG 9 SEPTEMBER 2023

VÄDER:
Fortsatt högtryck. Svaga vindar från sydost under natten, sakta stigande till måttliga under dagen. En klar och solig dag.
Nederbörd kl. 08: Ingen senaste dygnet.
Min temp: +18,0°C kl. 07. Max temp: +20,8°C kl. 16 och 17.
02:00: SO 4,3 m/s, byvind 4,9 m/s, +18,7°C, vattenstånd +20 cm.
08:00: SO 5,5 m/s, byvind 6,5 m/s, +18,3°C, vattenstånd +9 cm.
14:00: S 6,7 m/s, byvind 8,4 m/s, +20,1°C, vattenstånd +20 cm.
20:00: S 6,2 m/s, byvind 7,1 m/s, +20,1°C, vattenstånd 4 cm.
Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala. Nederbörd mäter vi själva.

Solen gick upp 06:32 och ner 19:47.

PERSONAL:
Dennis Kraft, Åke Pettersson, Stefan Adolfsson och Eva Mattsson ersattes av Magnus Levin, Carl Levin, Daniel Hjelm och Per Johansson.

VERKSAMHET:
Nätfångst med 30 nät 05:30-08:45, 17 nät 13:30-18:30 samt 21 nät 18:30-19:30, totalt 203 nättimmar.
Inga andra fångstinsatser.

OBSERVATIONER:
NATTSKÄRRA: Ett ex rastade under morgonen.
SPARVHÖK: Två ex sågs under eftermiddagen.
JORDUGGLA: 1 ex kom flygande från land och rastade på ön under ett par timmar innan den gav sig av tillbaka.
TORNFALK: Ett ex observerades i samband med personalbytet. Satt en stund på sjömärket på Rissastenen.
STENFALK: Ett ex observerades under morgonen.
LÄRKFALK: Ett ex observerades under morgonen.
Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING:
6 individer av 3 arter.
Kungsfågel 1, lövsångare 4, sädesärla 1.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad är 256 och i år totalt 6 247.
Tabell över årets ringmärkning kan ses här på hemsidan under fliken Ringmärkning.

KONTROLLER
Korttidskontroller av två ärtsångare, tre rödhakar och en skärpiplärka.

UPPDRAGSARBETE:
Guidning av dagens besökare.

ÖVRIGT
Personalbytet sköttes av Olle Hydén. Nya gänget satte så klart upp näten och lyckades fånga ett mindre antal fåglar. Tyvärr visade jordugglan inget intresse av att bli fångad.

SAMMANSTÄLLD AV
Magnus Levin