DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION MÅNDAG 17 OKTOBER 2022

VÄDER

Gårdagens V-vindar avtog under natten och vred över mot S. Huvudsakligen mulet och tidvis lite disigt. Vid middagstid lite duggregn och från em. mer ihållande regn, totalt 9 mm. Lufttrycket fortsatte att stiga och kulminerade på förmiddagen med 1 021 hPa men sjönk sedan lite under em.

 

Min temp: +11,3°C kl. 15.00. Max temp: +14,0°C kl. 22.00.

 

02:00: V 7,9m/s, byvind 11,8 m/s, +12,4°C, vattenstånd +22 cm.

08:00: SV 4,4m/s, byvind 5,9 m/s, +12,1°C, vattenstånd +10 cm.

14:00: SO 7,0 m/s, byvind 10,5 m/s, +12,2°C, vattenstånd +18 cm.

20:00: SV 9,9 m/s, byvind 11,5 m/s, +13,6°C, vattenstånd +6 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 07:52 och ner 18:02.

 

PERSONAL

Dennis Kraft och Eva Mattsson.

 

VERKSAMHET

25 nät 07:00-12:00 (125 nättimmar).

Fröfällan igång 07:00-13:00 (6 timmar).

Inga vadarburar i drift.

 

OBSERVATIONER

Skärsnäppa: Idag noterades en flock om cirka 30.

Blåmes: Dagens vanligaste småfågel inte bara i ringmärkningen. Uppskattningsvis 150-200 fåglar på ön.

Svarthakad buskskvätta: En hane sågs son hastigast vid Kausan. Oklart om det är samma som i lördags.

 

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

170 fåglar av 9 arter

Blåmes 97, talgoxe 7, gärdsmyg 12, rödhake 1, bergfink 2, grönfink 39, vinterhämpling 3, gråsiska 8 och sävsparv 1.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 802 och i år totalt till 8 710.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

Ringmärkning 2022

 

KONTROLLER

Egna korttidskontroller av åtta blåmesar, en talgoxe, två gärdsmygar, en rödhake och en bergfink.

 

UPPDRAGSARBETE

Intet idag.

 

ÖVRIGT

Blåmesar är inte önskedrömmen när det ska märkas många fåglar. Men för vetenskapen är det till att stå ut med deras ivriga hackande på fingrar som kommer inom hackhåll.

Med 8 710 märkta fåglar i år har vi nu passerat föregående års total o 8 698 vilket har variet ett mål. Nu siktar vi på att överträffa även 2017 års märksumma.

 

Vid datorn

Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION SÖNDAG 16 OKTOBER 2022

VÄDER

 

En dag med rätt växlande väder inleddes med friska vindar och kuling i byarna. Vinden avtog under natten och var under morgonen måttlig för att sedan öka till kulingstyrka klockan 12 och byar av stormstyrka noterades, 26,5 m/s kl. 15. Vinden har växlat mellan S och V. Växlande molnighet och några icke mätbara regnstänk. Lågtryck om 1 003 hPa inledde dagen men utfylldes sakta och kl. 20 var lufttrycket 1 010 hPa.

 

Min temp: +12,3°C kl. 21.00. Max temp: +13,8°C kl. 12.00.

 

02:00: SV 7,5m/s, byvind 13,5 m/s, +13,4°C, vattenstånd +27 cm.

08:00: S 8,4m/s, byvind 9,9 m/s, +13,1°C, vattenstånd +22 cm.

14:00: S 12,1 m/s, byvind 17,2 m/s, +13,5°C, vattenstånd +41 cm.

20:00: V 14,7 m/s, byvind 24,0 m/s, +12,9°C, vattenstånd +40 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 07:50 och ner 18:05.

 

PERSONAL

Dennis Kraft och Eva Mattsson.

 

VERKSAMHET

25 nät 07:00-10:00 och 3 nät 10:00-13:00 (84 nättimmar).

Fröfällan igång 07:00-10:00 (3 timmar).

Inga vadarburar i drift.

 

OBSERVATIONER

Ringduva: En flock om cirka 150 fåglar sträckte västerut över ön.

Kustpipare: En rastade på Playan.

Skärsnäppa: En flock om cirka 20 ex är första fyndet sedan i slutet på september.

Vinterhämpling: en som fångades idag är höstens andra fynd. Tidigare bara en notering av 20 exemplar i september.

 

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

 

19 fåglar av 7 arter

Gransångare 2, gärdsmyg 6, bofink 2, bergfink 3, grönfink 3, vinterhämpling 1 och sävsparv 2.

Vinterhämpling var ny märkart för året.

 

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 632 och i år totalt till 8540.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

Egna korttidskontroller av nio blåmesar, en talgoxe, en kungsfågel, tvårödhakar, en bergfink och en grönfink.

 

UPPDRAGSARBETE

Intet idag.

 

ÖVRIGT

Eva putsade igår alla stationens fönster så numera går det att se ut igenom dem.

Basen i dagens middag blev potatis från våra egna odlingar, tack Anders! Dessutom skördades de sista två tomaterna från den planta som jag planterade i trädgårdsfållan i mars.

 

Vid datorn

Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION LÖRDAG 15 OKTOBER 2022

VÄDER

Lätt duggregn på morgonen och lite disigt. Fram på förmiddagen blev det mest klart och soligt och vinden avtog. Mot kvällen ökade vinden igen. Lågtryck.

 

Min temp: +12,6 C kl. 01.00 och 03. Max temp: +13,8°C kl. 14.00

 

02:00: S 9,0m/s, byvind 11,1 m/s, +12,7°C, vattenstånd +20 cm.

08:00: SV 7,8m/s, byvind 10,6 m/s, +12,9°C, vattenstånd +19 cm.

14:00: SV 3,2 m/s, byvind 4,1 m/s, +13,8°C, vattenstånd +23 cm.

20:00: S 11,1 m/s, byvind 13,3 m/s, +13,3°C, vattenstånd +32 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 07:48 och ner 18:07.

 

PERSONAL

Margareta Wilhelmsson och Elizabeth Sjöström. Avlösning i form av Dennis Kraft och Eva Mattsson anlände kl. 11 och den avgående personalen lämnade kl. 13. Fredrik Klingberg var skeppare på vår båt.

 

VERKSAMHET

12 nät 07:30-10:00, 22 nät 11:45-16:45 och 2 nät 16:45-17:45 (142 nättimmar).

Fröfällan igång 11:45-17:45 (6 timmar).

Inga vadarburar i drift.

 

OBSERVATIONER

Småspov: En individ kvar på ön.

Sparvhök: En sågs på morgonen.

Större hackspett: En sågs på ön under förmiddagen.

Stenfalk: En sågs jaga på sena eftermiddagen.

Svarthakad buskskvätta: En hane upptäcktes vid Kruthuset. Några timmar senare fångades den på samma plats. Det är blott den åttonde ringmärkta av arten här på Nidingen.

 

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

60 fåglar av 14 arter

Blåmes 7, talgoxe 1, gransångare 1, svarthätta 2, gärdsmyg 8, koltrast 1, rödhake 3, svarthakad buskskvätta 1, ängspiplärka 3, bergfink 5, grönfink 25, steglits 1, grönsiska 1 och sävsparv 1.

Svarthakad buskskvätta och steglits var nya märkarter för året.

 

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 613 och i år totalt till 8521.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

Egna korttidskontroller av sex blåmesar, en gransångare, en svarthätta, en kungsfågel, fyra gärdsmygar och en rödhake.

 

UPPDRAGSARBETE

Intet idag.

 

ÖVRIGT

Fredrik hade med sig två besökare i samband med personalbytet. Det fick ett par timmar på ön.

Lätt duggregn på morgonen gjorde att näten drogs upp lite senare.

 

Vid datorn

Dennis Kraft

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION FREDAG 14 OKTOBER 2022

VÄDER

Mulet under dagen med svaga vindar.

Min temp: +11,6 C kl. 08.00 och max temp: +12,9°C kl. 21.00

02:00: SSV 6,0m/s, byvind 7,2 m/s, +12,4°C, vattenstånd +23 cm.

08:00: V 3,9m/s, byvind 4,5 m/s, +11,6°C, vattenstånd +19 cm.

14:00: SV 2,4 m/s, byvind 3,3m/s, +12,5°C, vattenstånd +13 cm.

20:00: S 7,8 m/s, byvind 9,2 m/s, +12,8°C, vattenstånd +15 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala.

Solen gick upp 07:46 och ner 18:10.

PERSONAL
Margareta Wilhelmsson och Elizabeth Sjöström.

VERKSAMHET
13 nät 07:45-14:00 (87,75 nättimmar)

OBSERVATIONER

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

77 fåglar av
Gransångare 3, svarthätta 2, kungsfågel 8, gärdsmyg 43, trädkrypare 1, rödhake 16., järnsparv 1, bergfink 1, gråsiska 1 och sävsparv 1

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 553 och i år totalt till 8461.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

Ringmärkning 2022

Korttidskontroll: Blåmes 4, kungsfågel 1 och rödhake 1

UPPDRAGSARBETE

Städning  av turisttoa och latrintömning (0,5 tim)

ÖVRIGT

Vi hade lite regn direkt på morgonen så vi väntade någon timma med näten. Mycket lugnt till att börja med, men framåt kl 09.00 blev det skaplig rusch i näten. Det dog dock ut efter ett par timmar. Vi stängde näten när de endast gav dagskontroller eller tomma rundor och övergick till städning och sopbränning.

Tänk att en vecka går så fort här på Nidingen. Den sista dagen är alltid lika vemodig. Imorgon har vi bara några timmar innan personalbyte. Men vi gläds över allt som Nidingen ger oss och tackar för den här gången.

Hälsar
/ Elizabeth och Margareta

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION TORSDAG 13 OKTOBER 2022

VÄDER

Mulet under dagen med friska vindar.

Min temp: +12,8 C kl. 01. 00 och max temp: +12,3°C kl. 09.00-10.00 och 14.00-15.00

02:00: SSV 8,8m/s, byvind 10,9 m/s, +12,5°C, vattenstånd +13 cm
08:00: S 9,1 m/s, byvind 10,8 m/s, +12,5°C, vattenstånd +9 cm
14:00: S 8,6 m/s, byvind 9,9 m/s, +12,3°C, vattenstånd +4 cm
20:00: S 7,4 n/s, byvind 9,7 m/3, +12,3°C, vattenstånd +15 cm

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala.

Solen gick upp 07:43 och ner 18:13.

PERSONAL
Margareta Wilhelmsson och Elizabeth Sjöström.

De båda besökarna som övernattade i tvättstugan lämnade ön på morgonen efter att ha levererat lite färskrökt lax till oss.

VERKSAMHET
16 nät 07:00-12:00 (112 nättimmar)

OBSERVATIONER

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

5 fåglar av 3 arter
Blåmes 2, bofink 1, sävsparv 2

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 476 och i år totalt till 8384.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

Ringmärkning 2022

Korttidskontroll: Blåmes 11, gärdsmyg , kungsfågel 1 och rödhake 1

UPPDRAGSARBETE

ÖVRIGT

De friska vindarna gjorde att bara ett fåtal fåglar hamnade i näten, vi stängde därför redan klockan 12.
Målade om trädgårdsbordet i vitt. (Bordet som står utanför entredörren).

VID DATORN/
Elizabeth Sjöström

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION ONSDAG 12 OKTOBER 2022

VÄDER

Mulet till halvklart under hela dagen.

Min temp: +10,3 C kl. 00 och max temp: +13,5°C kl. 14

02:00: V7,8 m/s, byvind 9,6 m/s, +11,5°C, vattenstånd ej tillgänglig info
08:00: V 5,8 m/s, byvind 8,6 m/s, +11,6°C, vattenstånd ej tillgänglig info
14:00: SV 7,0 m/s, byvind 8,5 m/s, +13,5°C, vattenstånd ej tillgänglig info
20:00: SV 9,8 m/s, byvind 11,8 m/s, 13,0°C, vattenstånd ej tillgänglig info

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala.

Solen gick upp 07:41 och ner 18:15.

PERSONAL
Margareta Wilhelmsson och Elizabeth Sjöström.

2 besökare anlände på kvällen och övernattade i tvättstugan.

VERKSAMHET
12 nät 06:30-16:30 (120 nättimmar)
7 nät 08:00-16:30 (59,5 nättimmar)
4 nät 09:00-12:30 (20 nättimmar)

OBSERVATIONER

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

183 fåglar av 9 arter
Blåmes 145, talgoxe 9, kungsfågel 1, gärdsmyg 7, rödhake 4, bergfink 1, grönfink 1, gråsiska 1, sävsparv 14

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 471 och i år totalt till 8379.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

Ringmärkning 2022

Korttidskontroll: Blåmes 7, gärdsmyg 1 och rödhake 1
Främmande kontroll: Blåmes

UPPDRAGSARBETE

ÖVRIGT

Vi förväntade oss en hyfsad fångst och såg till att äta en rejäl frukost. Hela dagen ägnade vi oss åt ringmärkning och sådant som kaffe och lunchpaus fick lämnas därhän. Arbetet avslutades kl 18.

VID DATORN/
Margareta Wilhelmsson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION TISDAG 11 OKTOBER 2022

VÄDER

Klart väder med västliga, friska vindar.

Min temp: +10,8 C kl. 08 och max temp: +12,9°C kl. 13 och 15

02:00: V10,7 m/s, byvind 17,3 m/s, +11,6°C, vattenstånd +33 cm.
08:00: V 12,5 m/s, byvind 17,0 m/s, +10,8°C, vattenstånd +48 cm.
14:00: VNV 12,8 m/s, byvind 16,7 m/s, +12,5°C, vattenstånd +29 cm.
20:00: V 10,9 m/sek, byvind 14,5 m/sek, +11.9°C, vattenstånd oklart ännu

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala.

Solen gick upp 07:39 och ner 18:18.

PERSONAL
Margareta Wilhelmsson och Elizabeth Sjöström.

VERKSAMHET
7 nät 06:45-15:45 (63 nättimmar)

OBSERVATIONER

HAVSSULA, TRETÅIG MÅS, ALKA, KÄRRSNÄPPA

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

4 fåglar av 3 arter
Svarthätta 1, rödhake 1, gråsiska 1 och brunsiska 1

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 288 och i år totalt till 8196.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

Ringmärkning 2022

Korttidskontroll: Blåmes 2, talgoxe 1 och gärdsmyg 1

UPPDRAGSARBETE

ÖVRIGT

Hårda vindbyar rådde men vi öppnade 7 nät på de minst vindutsatta platserna och hoppades innerligt på någon av de vattenrallar som grymtar i buskagen.

Vi hade en ny Elizabeth-dag. Det var fortfarande stopp i avloppet i duschen, så hon rensade och renade. Sedan lagade hon dörrhandtaget till vindsrummet. Därefter fortsatte hon med det lindrigt vita trädgårdsbordet, som skrapades, slipades och ställdes in i fotogenboden för torkning. Så gick hon till turisttoan och tog sig på samma sätt an dörren, som till slut målades om med den vackra gröna färgen. Väl i farten tömde hon belysningen i labbet på döda flugor. Till kaffet belönades hon med en knäckig äppelpaj och vispgrädde.

Margareta gick ut till ostudden för att bl a se om småspoven fanns kvar. Det enda sevärda utöver trutar och skarvar var 7 kärrsnäppor. En bild av spoven för RK:s räkning var önskad av Eva Åkesson, men någon dokumenterande bild lär vi nog inte kunna prestera med våra mobiltelefoner. Om det rör sig om samma småspov som rapporterats på ön sedan i våras, förmodligen ur stånd att flyga, godkänner RK den förhoppningsvis utan någon bild.

VID DATORN/
Margareta Wilhelmsson

 

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION MÅNDAG 10 OKTOBER 2022

VÄDER

Klart väder med starka sydliga vindar

Min temp: +11,6 C kl. 09 och max temp: +13,7°C kl. 14

02:00: SSV 10,2 m/s, byvind 13,1 m/s, +12,9°C, vattenstånd +6 cm.
08:00: S 13,2 m/s, byvind 16,0 m/s, +12,6°C, vattenstånd +13 cm.
14:00: S 13,6 m/s, byvind 16,7 m/s, +13,3°C, vattenstånd +1 cm.

20:00: SV 8,8 m/s, byvind 12,8 m/s, +12,2°C, vattenstånd +30 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala.

Solen gick upp 07:37 och ner 18:21.

PERSONAL
Margareta Wilhelmsson och Elizabeth Sjöström.

VERKSAMHET
8 nät 06:45-16:00 (74 nättimmar)
Fröfällan 07:00-10:30

OBSERVATIONER

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

5 fåglar av 2 arter
Blåmes 4, gärdsmyg 1.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

Ringmärkning 2022

Korttidskontroll: Blåmes 16, talgoxe 1, svarthätta 1, rödhake 1

UPPDRAGSARBETE

Rengöring av SMHI:s väderstation (0,25 tim).

ÖVRIGT

Idag kunde vi öppna några nät som var relativt skonade från den hårda blåsten. Fröfällan aktiverades men stängdes efter ett par timmar då vi upplevde att några av de ständigt återkommande fåglarna inte for väl i den. Vi hade ett nät uppsatt på platsen och torde ha fångat in de flesta besökarna där ändå.

VID DATORN/
Margareta Wilhelmsson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION SÖNDAG 9 OKTOBER 2022

VÄDER

Klart väder med en frisk vind som avtog successivt.

Min temp: +11,6 C kl. 09 och max temp: +13,7°C kl. 14

02:00: VNV 9,5 m/s, byvind 11,8 m/s, +12,2°C, vattenstånd +22 cm.
08:00: VNV 7,9 m/s, byvind 10,8 m/s, +12,0°C, vattenstånd +16 cm.
14:00: SV 6,5 m/s, byvind 8,2 m/s, +13,7°C, vattenstånd +8 cm.
20:00: SSV 9,3 m/s, byvind 11,5 m/s, +12,4 °C, vattenstånd + 13,1 cm.

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala.

Solen gick upp 07:35 och ner 18:23.

PERSONAL
Margareta Wilhelmsson och Elizabeth Sjöström.

VERKSAMHET
20 nät 06:45-15:30 (175 nättimmar)
4 nät 08:00-15:30 (31,5 nättimmar)
Fröfällan 08:00-15:30

OBSERVATIONER

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

83 fåglar av 9 arter
Svartmes 1, blåmes 59, talgoxe 5, gransångare 1, svarthätta 1, gärdsmyg 9, ängspiplärka 3, bofink 1, sävsparv 3
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 282 och i år totalt till 8187.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

Ringmärkning 2022

Korttidskontroll: Blåmes 2, rödhake 1

UPPDRAGSARBETE

ÖVRIGT

Vi satsade på att öppna så gott som alla nät på morgonen. Dagen startade med några relativt lugna ringmärkningstimmar och vid elvatiden började blåmesarna ramla in, så vi blev i stort nöjda med dagen.
Elizabeth ringmärkte sina allra första fåglar just här på Nidingen i våras. Extra trevligt denna dag var att hon märkte sin tusende fågel och det firade vi givetvis med lite god dryck på kvällen.

VID DATORN/
Margareta Wilhelmsson

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION LÖRDAG 8 OKTOBER 2022

VÄDER

En mulen morgon som snart övergick till klart och soligt väder. Den friska vinden tilltog under förmiddagen med en kraftig hagelskur vid elvatiden.

Min temp: +10,8 C kl. 11 och max temp: +13,7°C kl. 15

02:00: SV 11,2 m/s, byvind 15,9 m/s, +12,6°C, vattenstånd +21 cm.
08:00: VSV 6,9 m/s, byvind 10,5 m/s, +12,2°C, vattenstånd +25 cm.
14:00: V 8,4 m/s, byvind 11,6 m/s, +13,4°C, vattenstånd +35 cm.
20:00: V 11,2 m/s, byvind 14,1 m/s, +12,9 °C, vattenstånd + 37 cm.
Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala.

Solen gick upp 07:33 och ner 18:26.

PERSONAL
Margareta Wilhelmsson och Elizabeth Sjöström avlöste Eva Åkesson och Maud Ygge. Lasse Hellberg stod för en som vanligt trygg resa. Vindförhållandena hade varit besvärliga under en tid men Lasse lyckades hitta en ”lucka” på morgonen, så det blev en tidig avresa. Personalbytet skedde utan sedvanlig kaffepaus och överlämnande, eftersom ”luckan” var av mycket tillfällig natur.

VERKSAMHET
7 nät 07:00-11:00 (28 nättimmar)
7 nät 11:30-16.00 (31,5 nättimmar)
Fröfällan 11:30-16:00

OBSERVATIONER

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

11 fåglar av 4 arter
Gransångare 3, gärdsmyg 5, gulsparv 1, sävsparv 2

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 196 och i år totalt till 8104.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

Ringmärkning 2022

Korttidskontroll: Blåmes 2, rödhake 1, kungsfågel 1

UPPDRAGSARBETE

ÖVRIGT

Efter en tämlig besvärlig överresa installerade sig den nya personalen snabbt och fortsatte ringmärkningen vid niotiden. Näten stängdes under en halvtimme på grund av en kraftig hagelskur. När arbetet återupptogs aktiverades även fröfällan.

Vi prioriterar ringmärkning. Den person som vi engagerat för framförallt havsfågelskådning under veckan fick i sista stund förhinder och vi saknar nu den resursen.

VID DATORN/
Margareta Wilhelmsson