DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – FREDAG  1 APRIL 2022

 

VÄDER

Åter en stjärnklar natt övergick i en helt molnfri morgon-förmiddag. Markfrost i gryningen och t.o.m. lufttemperaturen gick under nollsträcket vid 06-tiden. Stadig NO-vind ca 5 m/s från midnatt och fram till 11-tiden, därefter växlande vindrikningar och något ökande under eftermiddagen och kvällen. Vid middagstid och resten av dagen tornade det upp sig imponerande bymoln (snöbyar) över fastlandet och på Jylland.

 

Min temp: -0,2°C kl. 06. Max temp: +4,6°C kl. 14.

 

02:00: NO 4,9 m/s, byvind 7,1 m/s, +1,0°C, vattenstånd -24 cm.

08:00: NO 5,5 m/s, byvind 6,8 m/s, +-0,0°C, vattenstånd -7 cm.

14:00: V 4,1 m/s, byvind 5,3 m/s, +4,6°C, vattenstånd -23 cm.

20:00: N 7,9 m/s, byvind 9,9 m/s, +3,5°C, vattenstånd -12 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 06:44 och ner 19:50.

 

PERSONAL

Eva Åkesson, Marianne Ohlander och Uno Unger.

 

VERKSAMHET

15 nät 06:45-10:45 (60 nättimmar).

38 burar (22 på Playan och 16 i Kausan) 07:00-19:00 (456 burtimmar).

Fröfällan i Kausan igång 07:00-19:00 (12 timmar).

Avläsning av ringnummer på metallringmärkta fiskmåsar.

Avläsning och registrering av färgringmärkta strandskator och större strandpipare.

Inventering av revirhållande strandskator och större strandpipare.

 

OBSERVATIONER

Knölsvan: Fyra 3K+ i en flock passerade mot NO strax utanför Nordstranden.

Bläsand: Ett par lyfte från Kausan 08:15 och flög söderut.

Ringduva: Ett ex stöttes i fyrområdet 06:40.

Ängspiplärka: En ringmärkt individ höll till på Playan och är högst sannolikt den som egenkontrollerades 20 mars i år och som märktes redan under höststräcket 2020 den 10 oktober.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

5 individer av 2 arter:

Skärsnäppa 4 och gärdsmyg 1.

Antalet ringmärkta fåglar i april månad uppgår till 5 och i år totalt till 783.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

Avläsning av metallringar på märkta fiskmåsar i den östra kolonin N om Fotogenboden gav ytterligare en egen kontroll till de 8 som registrerades igår, och den var märkt som årsunge den 24 juni 2012.

Burfångade egna kontroller: Sex skärsnäppor märkta under åren 2018 (2), 2019 (2) och 2021 (2).

Korttidskontroller: Skärsnäppa (3), gärdsmyg (3), rödhake (1) och järnsparv (1).

 

UPPDRAGSARBETE

Inget idag.

 

ÖVRIGT

Fortsatt kallt väder med vindar från NO-NV under de senaste dagarna har satt så gott som helt stopp för vårsträcket av tättingar. Inga nya rastande småfåglar kunde noteras på Nidingen idag.

 

VID DATORN

Uno Unger

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.