DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – LÖRDAG  2 APRIL 2022

 

VÄDER

Som vanligt senaste dygnen fick vi åter uppleva en kall och klar morgon med rejäl markfrost och idag t.o.m. med lufttemperatur under nollstrecket i gryningen. Mycket god sikt med måttlig NO-vind var för handen under förmiddagen medan vinden ökade något och vred till NV från lunchtid. Efterhand ökade bymolnen över fastlandet under sena förmiddagen och vid middagstid och en timma framåt nådde kanten av molnen ut till Nidingen, men därefter hade vi åter flödande solsken fram till solnedgången.

 

Min temp: -0,7°C kl. 07. Max temp: +4,4°C kl. 15.

 

02:00: NO 5,6 m/s, byvind 7,4 m/s, +0,8°C, vattenstånd -16 cm.

08:00: ONO 2,5 m/s, byvind 6,3 m/s, +0,2°C, vattenstånd +-0 cm.

14:00: V 4,7 m/s, byvind 5,6 m/s, +4,3°C, vattenstånd -20 cm.

20:00: NV 6,1 m/s, byvind 8,6 m/s, +3,7°C, vattenstånd -12 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 06:41 och ner 19:52.

 

PERSONAL

Eva Åkesson, Marianne Ohlander och Uno Unger.

 

VERKSAMHET

20 nät 06:30-11:00 (90 nättimmar).

38 burar (22 på Playan och 16 i Kausan) 07:00-19:00 (456 burtimmar).

Fröfällan i Kausan igång 06:00-19:00 (13 timmar).

Avläsning av ringnummer på metallringmärkta fiskmåsar.

Avläsning och platsregistrering av färgringmärkta tretåiga måsar.

Inventering av revirhållande strandskator.

 

OBSERVATIONER

Knölsvan: Det revirhävdande paret var 07:10 i slagsmål med ett främmande par utanför Nordstranden och försökte driva iväg det. Utgången av denna händelse kunde ej observeras, men senare sågs det nya paret simmande S om ön samtidigt som det etablerade paret för första gången i år hade påbörja byggandet av sitt bo på den översta tångvallen N om SO-udden.

Sjöorre: En flock på 35 ex sträckte österut längs Nordstranden och därefter söderut O om Nidingen 09:43.

Rödbena: Ett ex rastade på Västudden vid 09-tiden men sträckte vidare österut längs Nordstranden.

Hämpling: Ett ex hördes sträckande österut längs Nordstranden vid 09-tiden.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

4 individer av 3 arter:

Skärsnäppa 2, gärdsmyg 1 och koltrast 1.

Antalet ringmärkta fåglar i april månad uppgår till 9 och i år totalt till 787.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

Avläsning av metallringar på märkta fiskmåsar i den östra kolonin N om Fotogenboden gav ytterligare några egna kontroller varav den äldsta var märkt som 4K+ 24 juni 2007.

Burfångade egna kontroller:

8 skärsnäppor varav den äldsta märktes som 2K 12 april 2014 och övriga under åren 2018 (2) och 2021 (5).

Korttidskontroller:

Skärsnäppa (3), gärdsmyg (1), rödhake (1) och järnsparv (1).

 

UPPDRAGSARBETE

Sophantering.

 

ÖVRIGT

En ribbåt från Åsa med en familj på tre personer besökte Nidingen för en kort picknicklunch efter att ha genomfört ett speciellt uppdrag ute vid Klockfotsrevet. Föräldrarna och deras dotter begravde den sistnämndas mormor, genom att sänka en urna med mormoderns aska i havet mellan Jeppestenen och revet.

 

VID DATORN

Uno Unger

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.