DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG  30 MARS 2022

 

VÄDER

Rejält med frost under natten mellan kl. 03 och kl. 09. En krispigt kall och klar dag utan ett moln i sikte större delen av dagen. Mycket god sikt. Under sena eftermiddagen bildades en del moln inne över fastlandet. Under någon timma vid 13-tiden mojnade det så pass att bleke bildades på havet.

 

Min temp: -1,6°C kl. 07. Max temp: +4,1°C kl. 13.

 

02:00: NO 4,3 m/s, byvind 5,6 m/s, +0,2°C, vattenstånd -12 cm.

08:00: O 4,7 m/s, byvind 6,6 m/s, -1,1°C, vattenstånd -12 cm.

14:00: S 1,1 m/s, byvind 2,2 m/s, +4,0°C, vattenstånd -18 cm.

20:00: N 8,4 m/s, byvind 11,5 m/s, +3,3°C, vattenstånd -7 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 06:49 och ner 19:46.

 

PERSONAL

Eva Åkesson, Marianne Ohlander och Uno Unger.

 

VERKSAMHET

Ingen nätfångst pga kylan (först vid 10-tiden gick temperaturen upp över nollstrecket).

38 burar (22 på Playan och 16 i Kausan) 07:15-19:15 (456 burtimmar).

Fröfällan i Kausan igång 07:00-19:00 (12 timmar).

Avläsning och registrering av färgringmärkta strandskator, större strandpipare, tretåiga måsar och silltrutar.

Inventering av revirhållande strandskator och större strandpipare.

 

OBSERVATIONER

Bläsand: Ett par höll till vid SO-udden under kvällen.

Rödbena: 5 ex landade på en sten i Kausan 18:54, men 5 minuter senare lyfte flocken och sträckte österut.

Sparvhök: Ett ex rastade på ön åtminstone under tiden 11:00-12:30. Den stöttes först under fläderbusken vid nätplats 14. Senare sågs den flyga upp från kompostbingen 12:30. Vid båda tillfällena hade den slagna småfåglar i klorna.

Svartkråka: Ett ex sträckte österut över fyrområdet 10:42. Den uppmärksammades på lätet.

Sånglärka: Ett ex höll till mellan fyrområdet och Västudden.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

1 individ av 1 art:

Rödhake 1.

Antalet ringmärkta fåglar i mars månad uppgår till 775 och i år totalt till 775.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

Avläsning av färgringar på egna kontroller av strandskata (8), större strandpipare (4), tretåig mås (6) och silltrut (2).

Burfångade egna kontroller: Tre skärsnäppor märkta som 2K 14 mars 2021, 2K+ 30 okt 2021 resp. 5 nov 2021.

Burfångade korttidskontroller: Skärsnäppa (3) och järnsparv (2).

 

UPPDRAGSARBETE

Inget idag.

 

ÖVRIGT

*Marianne såg en nässelfjäril.

*Nätplatserna inom det område som berörs av det tidsmässigt (1 april – 15 juli) skyddade fågelskyddsområdet monterades ner. Det gällde de två näten (3D och 3F) på den nya nätplatsen strax V om nya fyren, Vresrosnätet på Västudden samt de två näten (4A och 4B) vid Strandoxeln.

 

VID DATORN

Uno Unger

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.