DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG  29 MARS 2022

 

VÄDER

Växlande molnighet, dock ”högt i taket” och mycket god sikt. Solen värmde tidvis en del mitt på dagen och ett tag var vinden nästan obefintlig vilket resulterade i bleke på havet runt Nidingen. Under eftermiddagen drog det upp rejält med bymoln längs kusten och delvis även över havet.

 

Min temp: +0,6°C kl. 23-24. Max temp: +6,5°C kl. 13.

 

02:00: NNO 3,2 m/s, byvind 7,3 m/s, +5,1°C, vattenstånd -7 cm.

08:00: NO 2,6 m/s, byvind 3,1 m/s, +2,9°C, vattenstånd -6 cm.

14:00: V 3,2 m/s, byvind 4,3 m/s, +5,7°C, vattenstånd -5 cm.

20:00: NO 11,2 m/s, byvind 13,0 m/s, +2,3°C, vattenstånd +1 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 06:52 och ner 19:44.

 

PERSONAL

Eva Åkesson, Marianne Ohlander och Uno Unger.

 

VERKSAMHET

24 nät 06:15-11:15 (120 nättimmar).

38 burar (22 på Playan och 16 i Kausan) 08:00-20:00 (456 burtimmar).

Fröfällan i Kausan igång 08:00-20:00 (12 timmar).

 

OBSERVATIONER

Kentsk tärna: Årets första på Nidingen upptäcktes sitta på en av Bolagsstenarna mellan Hamnudden och Klockfotsrevet 08:50.

Sparvhök: Ett ex rastade kort på ön innan den sträckte vidare 12:10.

Råka: En 2K sträckte norrut rakt över fyrområdet 09:19. Den uppmärksammades på lätet.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

8 individer av 6 arter:

Skärsnäppa 2, gärdsmyg 1, koltrast 1, pilfink 1, järnsparv 1 och skärpiplärka 2.

Antalet ringmärkta fåglar i mars månad uppgår till 774 och i år totalt till 774.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

Egna kontroller av skärsnäppor, dels en märkt mars 2021, dels en märkt oktober samma år.

Egna kontroller av skärpiplärkor, dels en märkt som årsunge 11/7 2018, dels en märkt som årsunge 7/9 2021.

Korttidskontroller: Skärsnäppa (1), gärdsmyg (7), järnsparv (1) och skärpiplärka (1).

 

UPPDRAGSARBETE

Strandstädning.

 

ÖVRIGT

Om man jämför antalet märkta fåglar med antalet kontrollerade, ser man att inflödet av nyanlända flyttfåglar var nästan obefintligt idag. Det beror naturligtvis på det rådande vädret med kalla vindar norrifrån över Skandinavien som stoppar upp vårsträcket för många småfåglar. Vi fick i alla fall glädja oss åt ankomsten av Nidingens första kentska tärna i år.

 

VID DATORN

Uno Unger

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.