DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG  28 MARS 2022

 

VÄDER

I gryningen ganska mulet men efterhand uppklarnande. Huvudsakligen molnfritt från 07:30 om än ganska disigt. Västvinden rejäl redan från gryningen och kulminerade vid 13-tiden med 15,5 m/s i medelvind och 19,1 m/s i byarna. En molnbank närmade sig från NO vid 18-tiden.

 

Min temp: +5,3°C kl. 07. Max temp: +8,1°C kl. 15.

 

02:00: V 9,3 m/s, byvind 12,4 m/s, +6,2°C, vattenstånd +1 cm.

08:00: V 14,2 m/s, byvind 17,5 m/s, +5,6°C, vattenstånd -7 cm.

14:00: VNV 13,1 m/s, byvind 18,8 m/s, +7,9°C, vattenstånd +2 cm.

20:00: NV 7,2 m/s, byvind 8,9 m/s, +6,1°C, vattenstånd +1 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 06:55 och ner 19:41.

 

PERSONAL

Eva Åkesson, Marianne Ohlander och Uno Unger.

 

VERKSAMHET

Ingen nätfångst pga vindstyrkan.

38 burar (22 på Playan och 16 i Kausan) 08:30-20:00 (437 burtimmar).

Fröfällan i Kausan igång 08:30-20:00 (11,5 timmar).

 

OBSERVATIONER

Svärta: Ett ex sträckte mot SV utanför Nordstranden vid 08-tiden.

Alfågel: Tre ex sträckte tillsammans mot SV strax utanför Nordstranden 07:53.

Storskrake: En ad hane sträckte mot SV utanför Nordstranden 07:55.

Sillgrissla: Minst 5 ex sträckte mot SV och två rastade norr om Nordstranden.

Havssula: Minst 10 ad varav majoriteten sträckte mot S.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

8 individer av 1 art:

Skärsnäppa 8.

Antalet ringmärkta fåglar i mars månad uppgår till 766 och i år totalt till 766.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

En främmande kontroll av en 2K skärsnäppa med Stavanger-ring. Detta ex kontrollerades idag för fjärde gången sedan 6/3 2022.

Vidare egna kontroller av tre exemplar märkta som 2K (april 2012), 2K (april 2015) resp. 1K (nov 2018). Dessutom korttidskontroller av fyra 2K märkta i mars 2022.

 

UPPDRAGSARBETE

Inget.

 

ÖVRIGT

På grund av den hårda västvinden ställdes nätfångsten in helt. Det blev i stället mest havsfågelskådning, vilket dock inte resulterade i några märkvärdiga observationer. Men man fick i alla fall glädja sig åt lite havssulor och sillgrisslor. Dessutom blev det årets första observationer av alfågel och storskrake.

 

VID DATORN

Uno Unger

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.