DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG  6 APRIL 2022

 

VÄDER

Mulnande från SV i gryningen och man såg bara solen kortvarigt precis vid soluppgången innan molntäcket täckte himlen helt. Sikten hyfsat god innan det började regna/snöa. Vid 09-tiden började snöblandat regn ösa ner, vilket fortsatte fram till 15-tiden. Därefter något uppklarnande men åter regn från 18:30 och resten av dagen.

 

Min temp: +1,1°C kl. 13. Max temp: +6,1°C kl. 24.

Nederbörd: Totalt 5 mm, först mycket i form av snö men under kvällen enbart som regn.

 

02:00: SV 1,9 m/s, byvind 2,4 m/s, +3,6°C, vattenstånd +5 cm.

08:00: S 7,0 m/s, byvind 8,4 m/s, +4,1°C, vattenstånd -6 cm.

14:00: O 10,5 m/s, byvind 12,8 m/s, +1,7°C, vattenstånd +-0 cm.

20:00: N 5,6 m/s, byvind 8,1 m/s, +4,5°C, vattenstånd +6 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 06:30 och ner 20:01.

 

PERSONAL

Johan Ander, Bengt Karlsson och Uno Unger.

 

VERKSAMHET

20 nät 06:00-09:30 (70 nättimmar).

38 burar (22 på Playan och 16 i Kausan) 06:00-20:00 (532 burtimmar).

Fröfällan i Kausan igång 06:00-20:00 (14 timmar).

Avläsning av metallringmärkta fiskmåsar.

Avläsning av en färgringmärk tretåiga mås.

Avläsning av färgringmärkta silltrutar.

 

OBSERVATIONER

Vitkindad gås: En flock på 20 ex sträckte mot SO 16:12. Ytterligare två ex passerade på samma sätt lite senare.

Bläsand: En flock på 13 ex sträckte mot S över Kausan 16:42.

Svärta: Ett ex flög ikapp en sydsträckande flock med ca 30 sjöorrar som passerade utanför Västudden 07:00.

Sjöorre: Totalt sträckte 516 ex söderut under dagen.

Kärrsnäppa: Ett ex ingick bl.a. i en flock på drygt 100 skärsnäppor som stod och vilade sig längst ut på Hamnudden.

Sillgrissla: Ett ex sydsträckande utanför Västudden.

Smålom: Tre ex passerade tillsammans mot S utanför Västudden 09:14.

Storlom: Ett ex i sommardräkt sträckte norrut över öns östra del 16:12.

Sparvhök: En ad hane höll till N om fyrområdet under eftermiddagen.

Råka: En 2K+ rastade under ett par minuter från 07:30 på en av de två större stenarna på Nordstranden N om Strandoxeln innan den drog vidare österut över ön. Den hade åtminstone lite naken hud vid näbbroten. När den flög iväg hördes dess karaktäristiska läte.

Brandkronad kungsfågel: En 2K hane ringmärktes efter fångst i nät 6B vid 08-tiden. Någon timma efter frisläppandet födosökte den i slånbuskaget närmast O om nätplats 13.

Rödvingetrast: Ett ex höll till på tångvallen i anslutning till Lilla bryggan.

Bofink: Totalt minst 100 ex sträckte förbi fyrområdet under en timma efter nederbördens upphörande vid 15-tiden. Inga tycktes dock stanna till på ön.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

3 individer av 3 arter:

Gransångare 1, brandkronad kungsfågel 1 och rödhake 1.

Antalet ringmärkta fåglar i april månad uppgår till 18 och i år totalt till 796.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

Vid avläsning av metallringmärkta fiskmåsar hittades de sedan tidigare i april konstaterade individerna på 26 år (7072664), 23 år (7074218) och 5 år (7188144).

Fyra avlästa färgringar av silltrut mellan Dammen och Rissastenen.

Vidare korttidskontroller av tre gärdsmygar.

 

UPPDRAGSARBETE

Inget idag.

 

ÖVRIGT

Bengt har föredömligt fixat radion på ringmärkarlabbet, som nu går att ställa in på rätt kanal utan att ljudet svajar mellan låg och hög volym.

 

VID DATORN

Uno Unger

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.