DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG  5 APRIL 2022

 

VÄDER

Redan i gryningen var himlen molnfri och sikten var mycket god. Ingen nattfrost idag, men i den friska nordvinden var ändå kyleffekten betydande och det kändes som 3-4 minusgrader under morgonen. Under eftermiddagen växlande molnighet och gott om bymoln över fastlandet. Vid 16-tiden nådde kanten av ett större bymoln ut till Nidingen, och vi fick en liten släng av hagel, som dock bara kortvarigt blev liggande på marken.

Min temp: +2,5°C kl. 11. Max temp: +5,8°C kl. 15.

Nederbörd: Bortsett från en ej mätbar mängd hagel blev vi idag utan nederbörd.

02:00: N 10,6 m/s, byvind 15,7 m/s, +3,0°C, vattenstånd +13 cm.

08:00: N 6,5 m/s, byvind 9,6 m/s, +2,5°C, vattenstånd +31 cm.

14:00: V 7,6 m/s, byvind 10,4 m/s, +5,3°C, vattenstånd +7 cm.

20:00: VNV 11,3 m/s, byvind 14,6 m/s, +5,0°C, vattenstånd +16 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

Solen gick upp 06:33 och ner 19:59.

 

PERSONAL

Johan Ander, Bengt Karlsson och Uno Unger.

 

VERKSAMHET

14 nät 06:30-12:30 (84 nättimmar).

38 burar (22 på Playan och 16 i Kausan) 06:00-20:00 (532 burtimmar).

Fröfällan i Kausan igång 06:00-20:00 (14 timmar).

Avläsning av färgringmärkta tretåiga måsar.

Avläsning av färgringmärkta silltrutar.

Reparation av en starholk på förrådsbyggnadens nordöstra gavel.

 

OBSERVATIONER

Vitkindad gås: En liten flock på 5 ex passerade S om ön under morgonen.

Svärta: Ett ex ingick i en sydsträckande flock med ca 30 sjöorrar som passerade utanför Västudden.

Sjöorre: Totalt under dagen inräknades ca 230 sydsträckande.

Kärrsnäppa: Minst 2 ex födosökande tillsammans med skärsnäppor på Svackens sydsida under kvällen.

Sillgrissla: Två mot S och en mot N.

Smålom: Ett ex passerade mot S utanför Västudden 09:57.

Storlom: Ett ex passerade mot S utanför Västudden 07:20.

Havssula: En sydsträckande ad upptäcktes långt S om ön 12:10.

Svartkråka: Den mobbades av måsfåglar över fyrområdet när den flög västerut och vidare ut över havet 11:35.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

4 individer av 2 arter:

Skärsnäppa 3 och koltrast 1.

Antalet ringmärkta fåglar i april månad uppgår till 15 och i år totalt till 793.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

En egen kontroll av en skärpiplärka märkt som årsunge (1K) 2 aug 2021.

Några avlästa färgringar av tretåig mås och silltrut.

Vidare följande korttidskontroller:

Skärsnäppa märk 2 april och järnsparv märkt 23 mars.

UPPDRAGSARBETE

Slipat och skärpt trädgårdsredskap.

 ÖVRIGT

Det mest anmärkningsvärda i fjärilsväg idag var ett oväntat fynd så här års av en amiral. Den hittade tydligen trots den rejält kalla nordvästvinden lite lä av vresrosbusken vid fågelstationen, där den kanske även kunde tillgodogöra sig lite nektar från det rikligt blommande beståndet med rysk blåstjärna.

VID DATORN

Uno Unger

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.