DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG  4 APRIL 2022

 

VÄDER

Mulet och regn från 05-tiden efter en liten skvätt redan kl. 01. Under natten V 10-12 m/s och från gryningen successivt ökande och vridande till SV 15 m/s. regnet slutade vid 15-tiden och efter en tillfällig vindminskning fick vi en vindvridning till NV och åter ca 15 m/s.

 

Min temp: +4,2°C kl. 11. Max temp: +6,4°C kl. 15.

Nederbörd: Enligt Stefans regnmätare registrerades 8,6 mm regn under tiden 01-15.

 

02:00: V 12,2 m/s, byvind 17,3 m/s, +5,4°C, vattenstånd -1 cm.

08:00: SV 14,4 m/s, byvind 17,1 m/s, +4,4°C, vattenstånd +24 cm.

14:00: SV 10,5 m/s, byvind 17,4 m/s, +6,3°C, vattenstånd +28 cm.

20:00: NV 12,4 m/s, byvind 16,7 m/s, +5,1°C, vattenstånd +10 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 06:36 och ner 19:56.

 

PERSONAL

Johan Ander, Bengt Karlsson och Uno Unger.

 

VERKSAMHET

Ingen nät- eller burfångst pga av busväder, alltså frisk-hård vind och regn.

Fröfällan och 3 fångstburar med fågelfröblandning apterades för fångst på gångstigen mellan nya fyren och Kausans innersta del.

Begränsad bevakning av sjöfågelsträck runt Nidingen.

 

OBSERVATIONER

Sjöorre: Totalt under dagen inräknades ca 175 sydsträckande.

Alfågel: En hane sträckte norrut innanför Klockfotsrevet 08:51.

Rödbena: En rastande under morgonen på Playan.

Skrattmås: Tre ad födosökte i bakvattnet längs Playan under eftermiddagen.

Sillgrissla: 3 ex (1 + 2) sträckte söderut V om Nidingen under morgonen.

Havssula: 12 ad (en i taget) sträckte V om ön varav 11 mot S och en mot N.

Bergfink: En rastande i fyrområdet under morgonen.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

Inga nymärkningar idag.

Antalet ringmärkta fåglar i april månad uppgår till 11 och i år totalt till 789.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

Inga kontroller idag men under perioden 31 mars till 3 april lyckades undertecknad avläsa 20 olika metallringar på fiskmåsar i kolonin mellan Fotogenboden och Dammen, samtliga påsatta här på Nidingen. Den äldsta visade sig vara pullmärkt 1996, alltså 26 år till sommaren. Den näst äldsta visade sig vara född 1999, alltså snart 23 år gammal. Övriga 18 märkta måsar visade sig snart ha uppnått minst 18 år (1), 18 år (1), 13 år (1), minst 10 år (1), 10 år (1), 9 år (1), 8 år (1), minst 6 år (4), 6 år (1), 5 år (3) och 3 år (1).

 

UPPDRAGSARBETE

Rostskydd anbringades på de rejält rostiga gångjärnen hörande till fönstren på vårt lilla toalettrum och i yttre hallen.

 

ÖVRIGT

I brist på möjligheten att bedriva lyckad fågelfångst monterade Bengt sin fladdermusdetektor av modell Wurb utanför fönstret på vårt vindsrum för att om möjligt upptäcka nattliga besök av fladdermöss. Men det under natten begynnande busvädret, som hindrade oss från lyckad fågelfångst, orsakade även mindre flygaktivitet bland eventuellt migrerande fladdermöss, så Bengts detektor kammade noll.

 

VID DATORN

Uno Unger

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.