DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – SÖNDAG  3 APRIL 2022

 

VÄDER

Viss molnighet under efternatten. I gryningen heltäckande molnighet dock huvudsakligen bestående av högt liggande tunna slöjmoln. Från 09-tiden och framåt var himlen helt molnfri men under eftermiddagen var himlen tidvis täckt av höga slöjmoln. Mulnande och vindökning förebådade det busväder som förväntas imorgon.

 

Min temp: +2,6°C kl. 03. Max temp: +6,6°C kl. 18.

 

02:00: V 4,1 m/s, byvind 5,6 m/s, +2,7°C, vattenstånd -20 cm.

08:00: SV 3,0 m/s, byvind 5,0 m/s, +3,3°C, vattenstånd -9 cm.

14:00: V 3,9 m/s, byvind 6,5 m/s, +5,8°C, vattenstånd -19 cm.

20:00: V 7,3 m/s, byvind 10,5 m/s, +5,5°C, vattenstånd -7 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation vid Råö, Onsala.

 

Solen gick upp 06:38 och ner 19:54.

 

PERSONAL

Eva Åkesson, Marianne Ohlander och Uno Unger fram till middagstid. Ny personal i form av Johan Ander och Bengt Karlsson anlände med Tommy Järås vid rodret på fågelstationens båt vid 11-tiden. Vid 13-tiden återvände Tommy till fastlandet med den avgående personalen Eva Åkesson och Marianne Ohlander. Uno stannar kvar en vecka till.

 

VERKSAMHET

20 nät 06:30-10:30 och 2 nät 10:30-12:00 (83 nättimmar).

38 burar (22 på Playan och 16 i Kausan) 07:00-20:00 (494 burtimmar).

Fröfällan i Kausan igång 07:00-20:00 (13 timmar).

Avläsning av ringnummer på metallringmärkta fiskmåsar.

Avläsning och platsregistrering av färgringmärkta tretåiga måsar.

Avläsning av färgringmärkta silltrutar.

 

OBSERVATIONER

Vitkindad gås: 50-75 ex passerade mot SO rakt över ön 08:35.

Alfågel: Två ex sträckte norrut V om Klockfotsrevet 13:21.

Ängspiplärka: En 3K+ kvar på ön (se nedan under Kontroller).

Gulsparv: En hona nätfångades vid Grindoxeln kl. 07 och ringmärktes.

 

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

2 individer av 2 arter:

Skärsnäppa 1 och gulsparv 1.

Antalet ringmärkta fåglar i april månad uppgår till 11 och i år totalt till 789.

 

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

https://nidingen.gof.nu/2022-2/

 

KONTROLLER

Egen kontroll av en ängspiplärka märkt redan 10 oktober 2020 och tidigare kontrollerad även 20 mars i år.

Avläsning av metallringar på märkta fiskmåsar i den östra kolonin N om Fotogenboden har hittills denna vecka resulterat i 10 säkrade egna kontroller varav en som märktes som pull 6/7 1996 sannolikt är Nidingens äldsta fiskmås som alltså fyller 26 år till sommaren.

Burfångade egna kontroller: Fem skärsnäppor märkta som 2K 14/3 2012 2K 19/3 2018, 3K+ 22/4 2018, 2K 11/4 2020 och 1K 11/11 2021.

Korttidskontroller:

Skärsnäppa (1), gärdsmyg (4) och järnsparv (2).

 

UPPDRAGSARBETE

Inget idag.

 

ÖVRIGT

*Städning och iordningställning av bord och bänkar i Fotogenboden efter vinterns förvaring av våra fångstburar där.

*Igår kunde vi räkna till drygt 60 knubbsälar som låg och vilade sig på Klockfotsrevet vid middagstid. Trots liknande vattenstånd och vindstyrka fick vi trots aktivt spanande inte se en enda säl idag. Vad kan så drastiska skillnader bero på?

 

VID DATORN

Uno Unger

Författare: Nidingen

Stationschefer för Dagbok m.m.